Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

SAFLE MR. LLOYD j GEORGE.…

News
Cite
Share

SAFLE MR. LLOYD j GEORGE. ) aelodau c\meu A'R rhwyg. AELL(-)!)AL' C-Y'-NIRLi A-'I>, Rflwy(- Mewn atcbiaci i walioddkui y Gym- < ryig" i'r Aeloaau (Jymmg au'ly^-u eu barn ar ymirtxist y Duiiaidd fod iriugain o Ael- I.)()\a.u Rh,yddfr.yü,ol i\ r Cjftredin a.r fedr ym- jjM?<i?.o o'r -b??d Kyddft-yd?l, a? ,mewn eye- yilti?d a "Tnon<nd ?wtM-iMaethul" i &eiyd? ¡ Plaid neiwydd ar iintT^i.u Plaid Mi-. Joseph ,• ChaimberLaln gyut, deibyniasom a ga-n'^vn, a. cliyhoeddir ycliiwaiieg ar y psvnc yr w i thues BARN MR. E. T. JOHN, A.b. < i At (J)lyg>'<i<i y "Gencdl. 1 1- S)T-Tra y ni-ae e-ch ei-thygl holidi amseiT>i } yn galw at bervg»ii diyxhwad y eyfwi-tg gwieidyddol prescnoi, y mae yn hynod an- hawdd nndriu uV mater yn ddoetn a. didranig- ^vydcL | Er pob gwahanui^th bu-ii, teinuaf yn gww I hydei-us fod y Prii vv'eiriidog a .\11'. Asquitih. yn uj'Jryd uiifarn ar dckw beth-eu, hawydd i t'ierha-u heddweh buan a pharhaus, tieiliedig av I gyfiawnder a rhyddid pobioedd—u dy-nuniad i gyfaDU mor ftiati a, y bydd madd hyny o j rvyg ac a»ghydvveied)iad a. all fodoli yn bre- S sitjnnol ymli.ith Rhyddirydwyr. o g}siyll;ad teg fyddai i niluiau yng Nghymra. tia yn i^weuychu yn dffuan yn nvj'ciiafiad un oydw.adwr, lladhar ei ddo-niau, goiio fod llawer o Ryddlryd^yr yr AIban a. Lloegr, yn enwedig G'.ig.oa- Lloegr, yn ddig- ¡ Fawn yn erbyn-yr arwemwyr Tm-kudd am ou gwaitih yn troi* Mr. Asquth a"all o swydd mor ddiseremoni, ac yn teiinlo yn hynod anhawdd dygymod a holl idyfais cc yctryw Arghvydd j N'orthcliffc a'i uffcrynau yn y Wg ac yn y Cy tlre/im. I Ein dioigelwch ni yng Nghymrn iydd cadw 5 mewn rg)wg yn barhaus egwyddorioii sylfaen- o! a oelfrydau dIgyf1!ewld.em credo a'n proff- [ gwleidyddol tel cenedi. cii-iiyv, i ni hoddyw gyfie diail i wneutiiur gwasanaeth ajn- l nihrisiadwy i'r hil ddynol am oesoedd dia-i. GaJlmj bawb lawenvchu yn ddi[-Jawr ,iod 'Prydai'ii a'i C'/iyiighioiriaid, mewn aiebaid i r j •Arlywydd Wilson wedi datgan mor ddiaimvys j a cliydi. ell%-iiialit, o fanyli-wydd eu telerau heddweh. V maent yn ainlwg neiLiedig aT gyf- j 'iawndor, ac ar ddilysrwydd awdurdod cyfraith cydwiadol, ac yn amcaiui at Eefvdiu heddweh iicr a pharhaus. Ar yr un pryd, rl-k,id addd fod elfenau pwy- < sig a blaenllaw ym mywyd gwleidyddol Pryd- ain ac yn y Weinyddiaeth 'brcseno! sydd yn Jymddiried am ddiogeVwch yn y dyfodol bron vn "yfan^'ivhl mewn nerth mihvrul a threfn- iadaii yn seilu-dig ar elyniaetih., dvwsydybiaetfi a. ehasineb parhao! rhwng y ddwvblaid ;—dyn i daeddiryd sici- ac lamwad- adwy yr Arg'.wvddi M'lner a CurzoiV Syr E4- | ward Carson a" Mr. Bonar Law. Gwyddom fod awyddfryd ac egwyddiorion y Prif Weini- j dog bob amntn* a'u pvlfeini yn rhvdaid mas- nach a c-hyi'rfhrach iyfeithair cenedloedd^ map heddvw yn anlTortunus wedi ei "iftuo yn j anghydinariis" a gwyr o ysbryd hollo! ang hydnaws. Und os hydd Cymru yn --A ffydlww». i'w t O,,tb. l«jdd'vvch,yn dychwelyd | ar ;isioliau Masnach Ryddi- /Cy^fpedinol j a dia.i,f(,gj,f lawn mor gyflawn. Ond i ni'yng « -ghymru ddadgan ein barn a'n nenderhniad \'r dd'" I yTl ddiamwy?, gwnawn lawer i aHuogi enn ?y????! mewn cvdwe?hrediad a'r Arlyw- j :dd ?its(M? wncnd b.rendd?vyd H<'n?- Rich- aid yn sylwe'dd an V¡1 ffaitth t'endigaid yn iianes [i a c v,,i ffa.:Ui A dyiia i* nnig tgwrs sydd j-n g,vson a chref- I ydd a ffydd Cymru. Cyfiuidrein seiiiedig ar grtfdo'r pagan ydyw codi tollau ar anghenion J pobloedd—cyh-iidrefn seilk>dig athrawiaetJi j iinv^af hantod-ol masnacji "ydd'—yn cydnabod conedloedd Itel cymydog- j ion bynawa a charuaidd a dyi)^ ysbryd y wer in ymhob man o dan ddylanwad yr efenasl 1.1 nas gwrtlh-droir ei haadysg■ hathraw- iaeth gan benaduriind a phenactJxiaid giv-leid- > ddol a. nnhvrol. Mae yn k"ilha tobvg- fod a.t?f;iet.,h y Ceid- wadvvyr yn gv> bl wahanol --ell dyrmmiad a'u j bwriad hwy yn ddiau ydyw daibwyllw y Pvif i einidoje; 1 ohwareu rhan Bisznark yn Mhryd- a'in—'parhau i gynaj byddmuedd mawrion (hwy ortodaetli milwrol, gan gwbl ymwituwd ag cgivyddorion Masnach Rydd, eicrhau enill-( ioii enfawr gyfalaf a, rhenti uchel i'r tir- t'eddianwyr c;an hud-ddonn llafur ag addewid- ion hael a (I "ddyddiau braf i didod." Beth byiiag am hyrmy. gall Cymru lawen- vchu vng ngwaith y Pxif VVeinidog yn gahv yngbyd yn ddi;itreg gynrychiolwvr y Trefed- igiielhau i ym-gvnghori ar y rhy.fel a thel&rau 1-i(,ddweli. ylt union yr angen am wa- hanu tiymion bethan yr "V mherodraeth oddi- wrth fan,vlion pin bywyd cymdeithasor- car- trefol, a'r priodoldeb o ganiatan' rhagllaw i Ciymru n/r A Iban yn g-.N-,stal ar Iwerddon i drefnu eu bvwyd ceviedlaethol b''l-!1ch heb ym- yriad IT 'III- TJop.gr. Y mae Ymr«iiaJeth (ivfunol (Federal Home Rule) yn ogyst-al a Ohj-funiad yrr'ierod.rol (Imperial Federation) pin dai: yn ddelfryda\i bore oes y Prif Wein- irlo. "Dnw n, deau helvnt," ehwedl e,,t, dwyn i fod heb oediad peliach,—Ydwyf. vv eiddoch 1m <?ywir, EDW. T. JOHN.

MR. BONAR LAW A 1 WILSON.…

.ATHRAWIAETH HODGE.

ICWRS Y RHYFEL. I : s

-,----I D I W E DDA RAF.

BWYD YN LLE CWRW. j

I MASNACH AR Y SUL.

[No title]

Y (JYNGKES LAFUR/

I: s o i) IADTII •11