Hide Articles List

11 articles on this Page

PENNOD XLI.I ■ '\

I "LLAIS RHYDD! D." -I

CYMANFA YSGOLION ANNIBYNWYR…

News
Cite
Share

CYMANFA YSGOLION ANNIBYNWYR DOSBARTH BETHEL. Llywyddid y gwahanol gyfarfodydd gan Mr Williams Jones, Bryngwyn, a Mr Lewis Jones, Salem, Caernarfon. Ar- weinydd cerddorol, Mr Charles Osoar Owen, Llanberis. Gwasanaethid ar yr organ gan Mr Richard Prichard, organ- ydd Salem Caernarfon. Arholid y safon- au gan y Parch D. Griffith, Bethel; Mri W. Elias Williams, Llanrug; Evan Abbott, Caernarfon. Arholwyd yn v dosbarthiad- au ysgrifenedig, Parchn R. J. Prichard, B.A. Newport; George Da vies, B.A., Ffestiniog; T. Lloyd, Rhostryfan; Mri John Parry, B.A., Ysgol Sir Bethesda; W. J. Roberts, Ysgol Gyngor Penmaen- I mawI'. Arholiad y tonic sol-ffa, Mr J. H. Jones, L.T.S.C., Llanrug. Holwyd y plant yn banes Iesu Grist gan Mr Owen Pritchard, Pendref. Safon 1. Plant dan 6 oed. Gwobr o Is i'r naw cyntaf: Ervl M. Richards, Bethel; Elsie Roberts, Bethel; Katie Wil- liams, Pendref; Maggie Davies, Siloh Elsie Jones, Siloh Bettic Hughes, Cwmy- glo; Nancy Roberts, Pendref; Fred. L. Owen, Cwniyglo; Lizzie Thomas, Cwmy- glo. Yr ail wyth gwobr o 9c: John LI. Parry, Bethel; Alun Williams, Ebenezer; Thomas D. Jones, Salem; Eluned Wil- liams, eto; Ezrah Williams, Ebenezer; Nita. Williams, Moriah P.D. Goronwy Jones, Bryngwyn; Katie Jones, Moriah P.D. Gwobr o 6c i'r rhai canlynol: Gwilym Roberts, Moriah P.D.; Lal. Grey Williams, eto; D. Edgar Owen, Waen- fawr; Albert LI. Owen Salem; Catherine J. Thomas, Cwmyglo; Cledwyn Parry, Bethel; Goronwy Jones, Siloh P.D.; Annie Dutton, Moriah P.D. Myfanwy Jones, Cwmyglo; Arthur LI. Hughes, Brvngwyn; Mary L. Roberts, Cwmyglo; Annie P. Williams, Cwmyglo; Gwynetb Jones, Brvngwyn Llywyddodd y rhai canlynol i foddhau vr arholwr; gwobr 3c-: Bessie Jones, Siloh P.D.; Alun G. Wil- liams, Florence Horlock, Gwilym Wil- liams, Gwyneth Williams, Gwylfa Ro- berts, Arthur Williams, Bessie Williams, Tecwyn Jones, Willie Jones, Dyfed Lewis, yr oil o Moriah P.D. Safon II. 0 6 i 8 oed. Marciau llawn, 95.—Morfudd Jones. Brvngwyn, 93; May N. Owen, Nant Padarn, 91; Emlyn Parry Jones, Bethel, 90: gwobr 2s yr un i'r Uchod. Calan Hughes, Moriah, P.D., 89; Aled Rowlands. Bethel, 86; Eluned Parry, eto, "85 gwobr Is 6c yr un. W. Hugh Jones, Ebenezer. 84; Tom Parry, Bethel, 82: W. Foulk Jones. Maesvdref, 81: Ettie Roberts, Pendref, 81; gwobr Is yr un. J. Lizzie Williams, Cwmyglo, 80; Tom Hughes, eto 78; Grace Owen, Eben- ezer, 77 Owen Williams. Cwmyglo, 76 Eva Jones. Moriah, P.D., 76; W. Parry Williams Cwmyglo, 75; John Williams, Bethel, 74; Maggie M. Jones, Salem, 73; T. Elwyn Grijth Maesydref, 72; Bessie O. Jones, Moriah P.D., 72; Blodwen Jones, Bethel, 72; C. Olwen Griffith, eto, 72; Jennie Williams, Pendref, gwobr 9c yr un. Mary Jones, Ebenezer, 70; Mair Ellis, Salem. 70; Jang E. Hughes, Bethel, 69; Annie M. Rowlands, Salem, 69; Lizzie Hughes, Cwmyglo, 68; Tommy Jones, Bethel, 68; Grace E. Roberts, Pendref, 68; M. Ellen Williams, eto, 68; Llewelyn R. Jones, Salem, 68; Muriel Harlock, Moriah P.D.. 66; Wnv, S. Griffith, Maes- ydref, 65; Nesta Jones, eto, 65; Martha E. Roberts, Bethel, 65; Blodwen Hughes, Brvngwyn, 64; Alice W. Williams, Pen- dref. 64; Sarah Roberts, Nant Padarn, 64; Jennie Thomas, Bethel, 62; Dilys Qwen, Salem, 62; Lizzie Morris, Nant I Padarn, 61; David O. Thomas, Cwmyglo, 61; Caradog Jones, eto, 60; Eric Jones, Bethel. 60; John R. Davies, Cwmyglo, 59; Nellie Ll. Roberts, Pendref, 59; Naata Williams, Moriah P.D., 58; Fowc Wil- liams, Bethel, 58; M. Louisa Jones, eto, 58; Gladys Green. Bontnewydd, 57; Bobbie Williams, eto. 56; Jessie M. Wil- liams, Salem, 56; Johnnie Jones, eto, 56; Evan R. Jones. Ebenezer, 54 Hughie Williams, eto, 53: Joseph Thomas, eto, 52 Annie Thomas, Maesydref, 50; Henry Parrv, Ebenezer, 49; Emlyn Griffith, Maesydref, 49; Arthur Owen, Saron, 49; Jennie Thomas, Ebenezer, 48; Jennie Thomas; Nant Padarn, 47 Harry Jones, Ebenezer, 46; Gwilym D. Jones, Maesdref, 45; Edgar Jones. Siloh, 45; Elizabeth E. Thomas, Ebenezer, 44; Aled Owen, Nant Padarn, 44; George Hughes, Cwmyglo, 42. Safon F I 1. 8 i 10 oed. Maroiau, 100. Arholwr, Mr Evan AbbotW—Y tri goreu, gwobr 2s yr gn Eifion Jones, Moiah P.D. 100; Arthur L. Harris, Salem, 95; Vincent Owen, eto, 90. Ail Dri (gydag un ych- wanegol), Is 6c yr un: Hughie Thomas, Bethel, 85; John H. Edwards, Salem, 85; Eric Owen, Bryngwyn, 85; Jennie Hughes, llenforyd. Saron, 85. Trydydd Dri (gyda dau ychwanegol), Is yr un; Owen Wil!iaitis, .Bethel vr un: Owen Williams. Bethel, 80; Williani John Griffith, AN aenfawr, 80 Gwyneth Peris Jones, Nant Padarn. 80 Annie Williams, Bethel, 80; Nellie Jones Hughes, eto, 80. Naw dilvnol (gyda dau ychwanegol), 9c yr un: Huddug John Griffith, Maesydref, 75; Emrys Jones. Salem, 75; Auln Jones, Ebenezer, 75; Minnie Roberts, Moriah i ,p,D., 75; Katie Williams, eto, 74; Elsie M. Jones, Salem, 74; Gwladys 0. Wil- liams. Salem, 74; Willie Roberts, Moriah P.D.. 74; Lizzie C. Griffith. Maesydref, 73; Annie Mary Williams Cwmyglo, 73. Hanner y marciau ac uchod: Stanley Grev Williams, Portdinorvvic, 59; Elfed Wil- liams*, Moriah P.D., 59; Robert W. Jones, Siloh, 59: Jackie Williams, Salem, 59; Arthur Jnn,, eto, 59; Jennie M. Parry, eto, 53; Maggie M. Jones Moriah P.D., 58 Grace Owen, Ebenezer, 57 Owen Parry, eto, 57; William S. Griffith, eto, 57; Megan Jones, Moriah P.D., 57; H. Wcldon Morris, Nant Padarn, 56: Kein- wen Thomas, Waenfawr. 56; Morfudd .Jone;" Brvngwyn, 56; William T. Wil- liams. Bethel 56; Hughie Jones, Bethel. 56; Maggie M. Thomas, Cwmyglo. 56; E. Glyn Roberts, Bontnewydd. 56; Joseph A. Hughes. Dryngwyn, 56; Blodwen Jones, Saron. 56 Robert Jones, Ebenezer, 56: Robert Griffith Hughes, Ebenezer, 56; Mngfiie J. Torcs eto. 56; Johnny Thomas, eto. 56: David W. Williame, Pendref, 55; Katie M. Williams, eto., 55; Gwen Wil- Zr liams, Salem, 55; Mary Owen Siloh P.D., 55; Arthur Jones, eto, 55; Gwennie Ll. Williams, eto, 55; Catherine E. Thomas, eto. 55; Jane Roberts, Salon, 54; Johnny Owen, Bryngwyn, 54; Nesta Jones, eto, 54; Blodwen Thomas, Cwmyglo, 54; Jack R. Jones eto, 54; Llew Jones, Salem, 54; Maggie J. Hughes, Cwmyglo, 54 Llewelyn Hughes, (.to, 54; 0. Hefin Hughes, eto, 54; R. Arfon Jones, Bethel. 53; Maggie Thomas, Maesydref, 53; Evan R. Jones, Nant Padarn, 53; William D. Lambert, Pendref, 53; Katie Hughes, eto, 53; Maggie Roberts, eto, 53; Mary Jones, Moriah, 53; Emrys Davies, Siloh, 53; 1. Gwyn Jones, Nant Padarn, 53; Mary Williams, eto, 53; Mary C. Pritchard, eto, 52; Mourig Owen, eto, 52 Winnie Davies, Bryngwyn 52; Betsy Phillips, etc, 52; J. Meredith Owen, Waenfawr, 52; G. Alun Jones. Salem, 52; M. Belmont Owen, Ebenezer, 52; Gaynev Jones, eto. 52; J. Mary Jones, Cwmyglo, 51; David Parry, eto, 51; M. Lizzie Hughes, Bontnewydd, 50; Lizzie Roberts, Waenfawr, 50. ARHOLIADAU YSGRIFENEDIG. I Safon IV. Dan 12 oed. Marciau, 80: Annie C. Hughes, Bryngwyn, 76; Idris W. Williams, Bethel, 75; Laurah E. Williams, eto, 70; Gwyneth Harris; Salem, 68; Katie Harris, eto, 67; Jane Edwards, c-to, 65; J. Henry Hughes. Bethel, 64; T. W. Thomas, Bryngwyn, 63; Hughie Harris, Salem, 62; Evan 0. Roberts, Bethel, 61; Ellis I. Hughes. Bryngwyn, 60; Harold M. Ellis, Salem; Alecs Morton, Bethel; Gwyneth Williams, Salem; Albert Owen, Saron, 59; Gwyneth Roberts, Salem, Annie Williams, Bryngwyn, 58; Owen Jones, Saron, 57; Lena Owen Salem; M. Olwen Williams, Nant Padarn; Emrys Jones, Bethel, 56; Grace A. Parry, eto, 55; Evan O. Evans, Salem; Richard J. Williams, Ebenezer Nellie Jones, eto Isaac Hughes, eto; Cyril Jones. Bryn- gwyn, 54; Elsie Roberts, Moriah P.D.; Johnny Griffith. Bethel, 53; Gracie Jones, Ebenezer; Lillian M. Thomas, Bont- newydd, 51; Gwilym O. Williams, Cwm- yglo, 50; John Emlyn Jones, Ebenezer; Eurwen Bibby, Salem; Eunice Williams, Moriah P.D. Jennie Blanche Jones, Nant Padarn, 47; Mair Williams, Salem; Ellis Davies, Cwmyglo, 46; Edward Jones, Moriah P.D. Ceridwen Ellis, Salem, 43; Michael Owen, Cwmyglo, 42; Sophie Wil- liams, Moriah P.D.; Katie Davies, Bryn- gwyn, 40. Safon V. Rhai o 12 i 14 oed. Dos- barth 1. Mareiau, 100: Katie Hughes, Moriah P.D., 98; Kate Jones, Bethel, 94; Helen Roberts, Salem, 90; Ifor Jones, Moriah P.D., 85; Jane M. Parry. Bethel, 84; Catherine J. Jones, Waenfawr, 81; Sarah A. Davies, Siloh P.D. 80: Nellie Williams, Salem, 79; Evan J. Griffith, Maesydref. a Katie R. Williams, Waen- fawr, 78. Dosbarth II, "Hanes a D ysgeidiaeth ein Harglwydd Iesu Grist." Marciau, 100. Dosbarth I.: Margie Parry, Bryngwyn, 94 Emrys T. Rowlands, Nant Padarn, 93; Letitia Jones, Salem, 92; H. Stanley 'Jones, eto 91; Morfudd Jones, Bont- newydd, 88; David O. Ellis, Salem, 81. Dosbarth II.: Walter Williams, Moriah P.D., 70; Laurah Lilly, eto, 69; Jennie Evans, Salem, 68. D osbarth III. "Y Proffwyd a Chrefydd yr Iddewon." Marciau, 100: Owen Parry, Bethel, 96; Thomas Evans. Bont- newydd, 80; Margaret Nesta Pritchard, Pendref, 72. Dcsbarth IV. Pob oed. Matthew xi.-xxviii. I.. Sarah Jane Hughes, Saron; 2, Maggie Jones. Bethel. Arholiad y Tonic Sol-ff a.-Tena, Thomas, Cwmyglo. preliminary, first a'r second grade; Thomas Jones, Bryngwyn, second grade. Cyfansoddi ton: 1, "Eryri.

CROES YN YR AWYR.

Y CORFFLU HYFFORDDIADOL GWIRFODDOL.

TRANC Y ZEPPELINS.'

Advertising

:CAN PUNT AM .ONESTRWYDD.

CYMANFA IGANU'R BEDYDD-I ,WYR.

PWYLLGOR LLAFUR. I

ICYMANFA FAWR.