Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP TRYFAN STRYDYLLVN Mae'r ilaul ),n bi Mae'r haul yn gwenu ar ein bio, I A'r meusydd oil yn hardd; Eu cenad ddwedant yn en tro Am droi i Sioj) y Bardd; Mae yno ddeunydd cludwcli cain At wisgiad dydd a nos, Ceir pwynt yr haul a'r ser at rliaiii, 'Does hafal i Die Rhos. GAN Richard Williams Y MAE'R GYFLENWAD GOREU AT DYMOR YR HAF, DowéH YNO I GYD. Nid of ey'n dweyd eu bod yn rhad, v Fe ddwed y stwff am hyn, Gall fentro barn y dref a'r wlaJ Am Try fan House, Stryd Llyn; Dowch yno i roi tro mewn pryd, A pheidiweh colli'r chance, | Y cyfle goreu yn v byd | I'w dod yn awr, at once. | '*■—■lawiiiuiiuiiwiiiji m* "R W E Die Rhos. Caernarfon, I r LEFT-OFF CLOTHING. Wanted -B J Ladies, Gents, and Children's. Beet prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. TAMMERERS.Can Stammer b;) I S Cured by Correspondence?" Inteff- i-ting booklet and expert advice free.— Wareing Netherville, Wballey, new # liiackburn. MOLESKINS Wanted, any quantity. Increased prices being paid.-JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. I ■!■■■ 1 111 Jl TO FARMERS, TRADESMEN, AND OTHERS, Land 95 to £1,000 on simple note of hand. 1\0 security required. No anpleasant enquires. Write the actual lender, A. DAVIES, Westgate, Penbory Street, Worcester. ARMY and NAVY "SANTOL' PRE- A PARATION for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 219 9d and 4s 6d poet free. -UULME'S, Chemist; Nottingham. Established 18P2. J AMRYWIOL. I TO MOTHERS.-Nits are a curse. Try "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.— Douglas, 5, Barlow St., Acomb, York. iLL THAT FLY!—It is the great?t Kbreeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all otheT insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. rilHE WIFE'S DOMAIN, Simple and harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is lid, 2a 9d, and 4s 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- tingham, Established 1892. AS SUPPLIED TO THE RED CROSS AHOSPITALS. Elad's Rheumatic I Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Ekuffa Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lotion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S. 27, Treesdale Read, HARROGATE. ADVICE free for Stamp. Mrs I. -?- Stewart's famous Female Remedy; never fails.—Address, 9, Guinea Street, Bristol. T^ULLETS, fine laige winter layers, 35a > dozen. Six hens and cock, 20s. List free.-HurameU, Stratford, Essex. ASTROLOGY. Life events, changes, Afortunate days, business success, matrimony; two years' future added; send birth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, HeathfielQ itoad, Cardiff. RABBIT NETTING.-Long Field Nets, RLines, complete, in green, tan, or ilatural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. TDEST ASSORTED Hand Crochet Pat- -D terns, 9d dozen, 20 18; postage Id I extra. Also lovely Pincushion Covers, only 2s 9d.—Shepherd, 238, 240, Lan- caster Road, Preston. UBBER GOODS DIRECT.-Send Is for six assorted samples and instruc- tive Booklet. Lists free.flolloway and Co., 489, Bordesley Areen, Birmingham, c ELLULOID MARKING RINGS.- Is 3d 25; 2s 4d 50; 4a 100. All colours. Bestmake only. Samples free. -Lunesdale Poultry Farm, Slyne, Lan- s EVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18s carriage paid. Approval.—Ro- bert Bennett, Butts, Frome. JPW—SMWWEX—W—»aa—«—■A—MWIWPOIPWCTI >UNWI«NM> 11 m. MBMMBMHW fF -l| I Dewis Digymar mewn Dodrefn POPETH TUAGAT GAEL TY A CARTREF CYSURUS. I Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd DDIQ yn ein galluogi i arbed arian yn y lUlU* I Mae ein profiad yn ein jralluogi i A M Q AIA/U11IUI brynu nwyddau o ragorach AnUnvv ,-I -t c h J Mae ein hawydd i gadw cich 0\A# A 0 A M A CTU cwsmeriaeth yn ein cymcll i UWASANAETH roi ein goreu i'ch Swm y csbl ydyw BOIJOLONRWYOD  '? '6? ?SB? GRIFFIT & Ct., Complete House Furnishers, C AKNAB Sf OF. I ARVONIA BUILDINGS. SHOP CRUGAN, • BANGOR. PWLLHELI AT GYMRY LER; tVl A'R CYLCH, Dymuiiwii wneud yn bysbys y jfellir cael y "Dincsydd" ->ddiwrth ein Dosbarthwr yn Lc;] vyn "whole- sale" neu "'retail," odd jonofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD I OST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, JiOOTLE, LiVhHPOOL The "Dinesydd Cymreig" may be .btained wholesale or retail from our -gent at the above address. R. B. DAVIES, ftillposter, Bellman, and Advertising Contractor, SI, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOCi. Proprietor of all the Principal Bill- soaring Stations in tiio Ifow*. BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter PWLLHELI, yn Ymweled a'r lleoedd canlynol yu wythnosol: Dydd lau,-Market Vaults, Llaife gefni. Dydd Gwener.-Sportsma n ."HOWM Portmadoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, I 2, Palace Street, Caernarfon (gerllaifl y Farchnad) Oil at y Gewynaii i Ddynion acI Anifeiiiaid am Is He a 2s 6c y Hotel. 11tt yn yebwanegol drwy'r Post. J. ELIAS AND SONS. I HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection of Ladies' Real Hair Tails in Stock Inspection Invited. Also Agent for Mctopol Razors, iY GWAED YW R BYWYD. OS BYDD Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, end i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, cynwys bofyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r "YSWIRIANT GENEDLAETHOL" am y rheswm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digonol o'r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso ami mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oedran addawedig. Mewn llawer iawn o acbosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddal yslrydoedd y dynion yn fywiog pan fo llafur a lludded caledwaith yn ymosod ar eu cyrpb. Y mae y C a n AiLAk im Gmin c oc b- Canao TANGO WINE, aI TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd, PURA Y GWAED, rhydd egni i'r lluddedig, byWjdoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byn llesihad oddiwrtho. Deuwcb i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a cbynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rbyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid obono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau Ilwydwyn, yn hwn y mae eich mawr angen. TYSTIOLAETH. Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diwed4kf ft ddywed:—Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwrtbyf, Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus, Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffci, a'm bywyd wedi tfrot yn fywyd newydd. Diolcb am i mi glywed am dano." Rhodder prawf ar un botel o'r goreu 3s 6o; ail, 2s 6c; trydydd, la go. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harlech; Roberte, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Wiilliams, Stag, Dolgellay; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, ^Blaenau; Charltcm, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake and Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Penmaenmawr; Roberts, Chemist, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Psoldr; R. W. Owen, Halfway, Fort-dmorwic; T. Griffith Hughes, Draged, Ebenezer. Anfonir Potel o'r goreu yn rhad drwy'r IP45 pAi 3s 6c: 1 looe; IL nad oes Slopau yn el werthu, ond snfon at GRIFFITH OWfcN, Druggist, Laernanon.