Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP TRYFAN STRYD-Y-LLYN Mae'r haul yn gwenu ar ein bro, I A'r meusydd oil yn hardd; 1 Eu cenad ddwedant yn eu tro 1 Am droi i Siop y Bardd; I Mae yno ddeunydd cludwch cam I At wisgiad dydd a nos, I Ceir pwynt yr haul a'r ser at rhain, | 'Does hafal i Dio Rhos. 8 j GAN Richard Williams! Y MAE'R GYFLENWAD GOREU AT DYMOR YR HAF, DOWCH YNO I GYD. Nid of sy'n dweyd eu bod yn rhad, Fe ddwed y stwff am hyn, Gall fentro barn y dref a'r wlad Am Tryfan House, Stryd Llyn; Dowch yno i l'oi tro mewn pryd, A pheidiwch colli'r chance, Y cyfle goreu yn y byd I I'w dod yn awr, at once. mmmmma—a—a—Mniii»in iwwmi im,M in,/«,««. I Die Rhos. Caernarfon. LEFT-OFF CLOTHING. Wanted Ladies, Gents, and Children's. Beet prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockpors. TAMMERERS.Can Stammer be S Cured by Correøpondenoe pH Inter- icting booklet and expert advice free.- Wareing Netherville, Whalley, near Blackburn. MOLESKINS Wanted, any quantity. Increased prices being paid.—JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. TO FARMERS, TRADESMEN, AND OTHERS, Land 25 to £ 1,000 on simple note of band. No security required. No I unpleasant enquires. Write the actual lender, A. DAVIES, Wert^ate, Penbury Street, Worcester.. ARMY and NAVY "SANTOL' PRE- PARATION for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 2a 9d and 4s 6d poet free.—HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 1882. I AMRYWIOL. f TO MOTHERS.—Nits are a curse. Try "Scholars' ftintment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.— Douglas, 5, Barlow St., Aoomb, York. KILL THAT FLY!—It is the greatest breeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. rpHE WIFÉ'S DOMAIN, Simple and harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never I failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is ljd, 21 9d, and 4s 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- tingham. Established 1892.  S SUPPLIED TO THE RED CROSS ? HOSPITALS. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elad's Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lot,ion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treesdale Road, HARROGATE. ADVICE free for Stamp. Mrs I. ??- Stewarfs famous Female Remedy; never fails.-Address, 9, Guinea Street, Bristol. PULLETS, fine large winter layers, 358 dozen. Six hens and cock, 20s. List free.-Hummell.. Stratford, Essex. ASTROLOGY. Life events, changes, fortunate days, business success, i matrimony; two years' future added; send birth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, Heathfiela iVoad, Cardiff. RABBIT NETTING.-Long Field Nets, RLine-s, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.—20, Salis- bury Avenue, Southcnd. BEST ASSORTED Hand Crochet Pat- JLJ terns, 9d dozen, 20 Is; postage Id extra. Also lovely Pincushion Covers, I only 2s 9d.—Shepherd, 238, 240, Lan- caster Road, Preston. RUBBER GOODS DI RECT.-Send is for six assorted samples and instruc- tive Booklet. Lists free.-Holloway and Co., 489, Bordesley Oreen, Birmingham, c ELLULOID MARKING RINGS.- Is 3d 25; 2s 4d 60; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. -Luneodale Poultry Farm, Slyne, Lan- SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18s carriage paid. _Approval.-Ro- bert Bennett, Butts, Frome. jgj — "— = "—— = = Dewis Digymar mewn Dodrefn POPETH TUAGAT GAEL TY A CARTREF CYSURUS. Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd DDIQ yn ein galluogi i arbed arian yn y mtO* Mae ein profiad yn ein ?-n-ogi i A ft]QAM/Lflilni brynu nwyddau o ragorach nnOnvv Mae ein hawydd i gadw rich OU/AOAKIACTU cwsmenaeth yn ein cymeil 1 GWASANAETH roi ein goreu i'ch Slm y cwbl ydYI BODDLONRWYDD ?MBS*9*SV<!N B?!?''?!§'"S ? ? t?!n BRIFFITIMiiES i d. Complete Hou^e Furnishers, jj CARNARVON. MMM!A BUtLOME?, SHOP CM!EMt. J< BAMEOR. „ BANGOR. PWLLHELI | | ^^553S5SESSS!ZSS^S5SK^L^ww»<»ilJlSSMB5555SSIS •m~sssssssssssmsmssssssm!st^^ AT GYMRY LERrwi A'R CYLCH, Dymunwn wneud y n hysbys y gellir cael y "Dincsyckl" oddiwrth ein Dosbarthwr yn Leri yn "whole- sale" neu "retail," oti-l ymofyii ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD I OST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, M>OTLE( LIVERPOOL The "Dinesydd Cymreig" may be obtained wholesale or retail from our agent at the above address. 0 R. B. DAVIES, Billposter, Bellman, and Advertising Contractor, II, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill. •oatkiV Station* ia tli. lfown. BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Settery PWLLHELI, yn Ymweled ar lleoedd canlynol yn wythnosol: Dydd lau.-Market Vaults, Llaife gefni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotels Portinadoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, 2, Palace Street, Caernarfon (gerllanj y Farchnad) Oil at y Gewvnan i Ddynion ac I Anifeiliaid am Is lie a 2s 6c y Botel, Ie yn ychwanegol drwy'r Post. J. ELIAS AND SONS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection ot Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agent for Metopol Razors. y GWAED YW R BYWYD. I OS BYDD Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn umg, cynwys hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r YSWIRIANT GENEDLAETHOL" am y rheswm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digonol o'r oyfraniadau, a pbo hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso arni mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oedran addawedig. Mewn llswer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragoracli moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddaJ ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo Ilafur a lludded caledwaith yn ytnotod ar eu cyrph. Y mae y '9 (;w i 0 Cocb. Canao TANGO, WINE., TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia'y blinderus, llona yr iselfryd, PURA Y OWAED- rhydd egni i'r lluddedig, bywydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, ewag i'r anhunedd, a bywyd c'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeitkiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byn lkghad o-cldiwrtho. Deuwcb i deimlo eich gwaed yn ff rwd hylif a chynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rhyw afiechyd arall, gw-newch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau Uwydwyn, yn hwn IT WtAA AIa Vi TTiQItrit o ti rron TYSTIOLAETH. Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diwo&iof 6 ddywed "Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwrthjf* Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreitbiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi ,,«8 yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano." Rhodder prawf ar un botel or goreu 3s 6e; ail, 28 6c; trydydd, 18 go. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harlech; Boforta, Ii Portmadoc; William Owens Druggist, a C.)well, Penlan Fawr, Pwllhtdi; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David YViilliams, Stag, Dolgelloy; Parry, I Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; Charlton, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lako and Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Pemaenmawr; Roberts, Chomjob, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Posibi R. W. Owen, Halfway, Portdinorwic; T. Griffith Hughes, Qmg&% I Ebenezer. rmœod ar eu cyrpb. X M" Y  WoUI!!t" ,?d ? ?. cyrp Anfonir potel o'r gorea ? ?? 4rwy'r ?? ? ? ?  leo%W ?? oes Siopau yn$i werthu, ?? anion ? GRIFFITH OWEN, Druggist, Ca.r.Mt.