Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

GWERSYLL KIXMEL.

News
Cite
Share

GWERSYLL KIXMEL. At Olygydd Y Tyst. SYR,—Teimlid yn wir ddiolchgar os anfonir i mi enwau a chyfeiriadau eich bechgyn annwyl a dewr ydynt wedi ymuno a'r Fyddin, ac wedi dod i aros i'r gwersyll uchod. Pleser calon fydd ymweled a hwy, a gwneud a ellir er eu cysur, ac yn y ffordd o'u gwasanaethu mewn ystyr ysbrydol. Ar hyn o bryd disgwylir i mi fugeilio'r oil ohonynt syddyn dal cysylltiad athri Chyfundeb, sef y Methodistiaid Calfinaidd, yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr. Gallaf ddweyd fod y gwaith yn un yr ymhyfrydir yn fawr ynddo, a gwna'r syltoeddoliad o'r fraint" a'r cyfrifoldeb i un fod yn barod iawn i weddio am Ddwyfol gymorth ac arweiniad er bod yn deilwng o'r ymddiried- aeth. Diau y bydd yn dda gan lawer ddeall fod gennym Ysgol Sul bur flodeuog wedi ei sefydln. Ceir cynulliadau da iore Sul, a hwyl ac enein- iad neilltuol ynglyn a chanu ein tonau a'n hemynait godiclog, Cysur yw credu fod ami weddi yn esgyn i'r nef, a'i bendith gyfoethog yn esmwyth ddisgyn ar ein gwersylloedd ar yr adeg ryfedd hon yn ein hanes. Llawen gennyf ddwyn tystiolaeth fod yn Kinmel lawer o fechgyn sydd yn anrhydedd i'n cenedl o ran diwylliant a moes, a theyrngarwch i'w crefydd. Vr eiddoch, vn gywir iawn, Gwyndre, Abergele. W. G. OWEN.

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL.I

I GWYIFA A BODFAN A'R OFFEIRIAID.

CAPEL AI,S, LLANELLI. i

Eignbrook, Hereford. ^

Advertising