Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ARGRAFFU! ARGRAFFU!! ARGRAFFU! Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt rywbeth rw argraffu at Sffflfa'r'Tyst'a'f'CeBaaMfl' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o IyYTHRENNAU (Type) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a Llyfrau Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymoJ, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL SEILIAU'R FFYDD, SEP Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, G an Ddeg o Weinidogion yr At nibynwyr, Golygydd— ParcD j LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. Y Llyfr Gozen a Rhataf yn yr laith. ROWN 8VO. 305 0 DUDALENAD. PRIS 3/- NET GYDA'R POST, 3/4. TAL GYDA'R ARCHEB. Danloner yv Archebion f, Cyhoeddfvyp- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAU i (AR GAN) I BLA NT, One y PArch. H. T. OACOS, Penis). ( 1.- Y Deg Gorchymyn. Sef— J II.—Y Nefoedd. IlL-Y Gaethes ya Nhy NEuman. Y Td uchod yn Un Pamph.ledyn.- Frio Coiniog toe. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 58.9c. Oladlad wedl el (tala am Plawdul. I'w aael 0 Swyddfa'* TYS*. MERYHFSJ CYMANFA BREGETHU ANNIBYNWY* MERTHYR A'R CYLCH. ANERCHIADAU A draddodwyd yn NeftytaiilaelMu y Gymaitfs uchod yn 1910. 1911 » 1912, Mewa LHan, 6e. Gyda'r Post, 7e. SWYDDFa'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU UASQLWYD GAS T DIW3DBAB Barch. J. BOWEN JONES, B.A., ABKRfiONDDU, tlC tudalen d darlugs. Mewn Llian, 2/ amlen bapur, 1/6; trwy'r Post 2lc. ychanegol. SWYDDFA'R NTYST," MERTHYR. LLYFRAU CYMRAEG AR WXRTH VN Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil S. C. CYMRU FU ? 0 I'R AIFFT AC YN OL. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orei I 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 2 0 YR ABERTHAU. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 0 DRYCH PROFFWYDOLIAETH. Gan y Parch JOHN HUGHES 2 0 Y PARCH. W. THOMAS, GWYNFE: EI FYWYD A'I WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abe?ionddu Q 0 YRTHIOEMSAUS, A'IGYFEI?ION.Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS I 0 B-MROOTE?4A^ Rn GWAITH HENRY RICHARD,A.S. Gan ELEAZAR ROBERTS 3 6 TYWYSENNAU ADDFED A CHOFIANT Y PARCH PRYCIE HOWELL, FFESTINIO Gan Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 A. W,^3U51 M ABERHONDDU —Sef Hanes y Coleg ? 1755 i l88° Cynhwysa Fyr-GoBantau a 267 o Ddarluniau o'r Myfyrwyr 5 o COFIANT Y PARCH E. JAMES, NEFYN. 'Gan y Parch O. L. ROBERTS, Lerpwl 2 0 GXVAITH BARDDONOI. HWFA MON 3 6 ^Pf^NT TANYMARIAN 26 Y LLOFFT FACH. Gan y Parch D.  JONES, Treord 3 6 TEL YNEGION MAES A MOR. VJAN EIFION WYN 10 Y PULPUD ANNIBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion 3 6 DANIEL OWEN Y NOFELYDD Bywgraffiad. Gan ISAAC FOULKES 2 (ï Y DI\VYGIAD YM mhentre ALUN. 2N S. M. SAUNDERS 2 0 ——?-IE?SU ? ,GRIST I BOBI> rEwTU^AAIrNxrC. Gan y Parch D. Sn YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y 13EIBL a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 6 GOIVEUNI yn yr HWYR. Gan y Parch E. I-IURBFR EVANS 3 6 D A RLI T H I A U GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PAL MER S TO N a PHANTYCELYN 26 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 6 CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwaun I e VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle « A 0