Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

- --I BRYNAMAN.I

News
Cite
Share

I BRYNAMAN. I Dewis Diaconiaid.-Bu eglwys Ebenezer wrthi yn ddiweddar yn dewis nifer o ddiacon- iaid. newydd er cynorthwyo yr hen i gario gwaith yr eglwys yn ei flaen, a chymerwyd ganddynt gynllun effeithiol a diogel i ddwyn y gwaith oddiamgylch. Gosodwyd deddf i lawr fod yn ofynnol i'r dewisolion sicrhau dwy ran o dair o'r pleidleisiau cyn y byddent yn ethol- edig. Felly bu y gwaith ar droed ychydig yn fwy nag arferol, ond yr oedd diogelwch y cynllun yn ddigon o iawn am ei hirhoedledd. Yn yr etholiad danghoswyd boddlondeb cyjfredinol yn y personau a etholwyd. Hefyd teg ydyw nodi fod nifer eraill yn yr eglwys yn llawn deilwng o'r swydd, ae wedi profi en hanain yn yr etholiad yma eu bod yn meddu ar 'ysbryd rhagorol' wedi i'r ymgyrch ddod i derfyn. A ganlyn ydyw enwau y rhai a ethol wyd:—Mri William Thomas, Bungalow; G. Morgan, ysgolfeistr; Cynghorwr Wille Da vies; D. Brynfab Thomas Thomas Peregrine; a D. E. Thomas, Shop. Nos Saboth cyn y diweddaf, traddodwyd siars i'r cyfryw gan y Parch W. D. Thomas, Gibea, fel gweinidog y fam eglwys Oymerodd yn destyn eiriau a welir yn Act vi. 5. Cyfyngodd ei sylwadau i ddau air, sef I Oyfle'r Diacon.' Cafwyd ganddo grynhodeb o gyfarwyddiadau amserol gwerth eu cofio, ac o'u cario allan ceid cymeriadau datblygedig. Cafwyd hefyd yehydig eiriau pwrpasol gan ddau o'r hen ddiaconiaid, sef Mri Thomas Davies a John James, yn cynnwys dymuniadau pur am ddyfodol o weithgarwch crefyddol yng Dgllwmni y swyddogion newydd. D. B T.

[No title]

Advertising

IHYN A'R LLALL 0 BABILON I…

0 FRYN I FRYN.