Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

DYDDIADUR.

......-_,--._--_._-"---_c----"-----_--<-----PULPUDAU'R…

LBI 0 N LERPWL.

Y Ddau Broff

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y Ddau Broff Y SABOTH diweddai, catodd hiiiogaetli Soisnig Methodistiaid Lerpwl (a rhai crwydr- iaid o'r corlannau Cymreig) yr hyfrydweh o wrando dau athro newydd Colog y Bala, sef l-Y Proff. J. O. Thomas, M.A., efe'n fab y diweddar Barch. Josiah Thomas, M.A., ac yn llanw pulpud ei hen gorlan gynt yn Everton Brow gyda'i ddysg a'i ddifrifwch arferol. 2—Y Proff. David Phillips, M.A., Caerdydd gynt. Efe'n cael ei glywed yn Lerpwl am y waith gyntaf, ac yn pregethu fore a hwyr ynghapol Catharine Streot. Gofynion y Meisfr. Testyn y Proff. Phillips yn yr liwjrr ydoedd adnod-gloi Progeth y Mynydd Byddwch chwi gan liynny yn borffaith, fel y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoodd yn berffaith ac wedi troi'n ol i nodi a dangos mor gelyd oedd gosodiadau'r Bregeth—megis troi'r rudd arall i'r tarawr, bendithio'n mell- dithwyr, ac yn y blaen—svlwodd y Proffeswr i—Foci ein Meistr yn gofyn pethau raawr a chelyd oddiar law oi ddilyriwyr, a 'doedd ryfedd yn y byd fod miloedd ohonom yn cashau Ei dd-ysgeidiaeth yn ein ealomiau, ac yn ei hysgoi a'i hystumio i gyfwrdd ein hesmwythyd a'n cysur a'n llwydd tymhorol ni ein hunairi. 2-'Roedd Crist yn apelio at yr arwrol— yr heroic-mown dvii ni haeddai lai, ac ni fynnai lai, canys y mae'r Iesu yn Feistr os y\v'n Iacliawdr, 3-Eitl-tr nid caledi, ond compliment i ddyn, ydoedd fod oi Aehubwr yn gofyji eymaint ganddo, Bod yn borffaith fpl Fy Nhad," canys yr oodd yn profi ei fod yn gweld gogoniant a pliosibilrwydd y riatur ddynol, ac yn rhag-ddarllen y perffeith- rwvdd anatblygedxg a orweddai ynghaloh dyn, er gwaotha'i wendid a'i bechod yr awrhon. LI-Ao nid bvddwch o orehymyu nooth ydoedd bydd well Crist, ond byddwch o gynhorthwy ac o gyfrannu gallu cym- hesur a'r alwad ac or nas cyrliaeddem y perffeithrwydd yn y fuchcdd hon, ceid cyfle yn y fuchedd draw i dyfu a thyfn hyd at fesnr oedran cyflawnder Crist, fol y mae fy Nhad," nes y gallai'r dynyii a fu'n bechadnr edrych ym myw llvgad ei Dad a'i Frawd hob wrido na chywilyddio. -1 Pregeth riodedig am symirwydu 01 niait-ji, naturioldeb diymffrost ei thraddodiad, a grym a gloywder ei meddyliau. Sut i dewi'r Canu Her YN Narlith y Caneuon Owerin gerbron y Gymdeithas Genedlaethol y nos o r blaen cvfeiriodd Dr. J. Lloyd Williams, Bangor, at yr Hen Ganu Penhillion, ac ymhob gornest, inai yr hnvit a fedrai ddal ati i ddilyn y delyn hwyafjheb ballu am bill na phennill.a enillai r gamp a'r wobr, Byth o'r fan vim, syniad campus," ebo'r cadeivydd (Mr. Harry Evans). a gwych o beth a fyddai cymhwyso cyffeiyb brawf at y canu lier bondigrybwyll sy gymaint bwrn y dyddiau hyn sef l'hoi'I' wobr i'r sawl fedro leisio mwyaf o gmu-mon. A phe gwneid felly, fe orfodid atnboU gystadlydd i ddysgu can newydd. iioit ddwy, yn lie rhygnu 'run tin fyth ac yn dragywvdd." I Sefydlu Bryn Wele'r doniau o Gymru a Lloegr sydd i sefydlu'r Parch. 1). Bryn Jones, B.Sc., y llanc dysgedig o Ferthyr Tydfil, yn fugail ar eglwys' Bedyddwyr Soisnig Grange Road, Birkenhead, heddvw (dvdd Iau) Y Prif- athro W. Edwards, D.D., Caerdydd y Parch. Herbert Morgan, Castle Street, Llun- dain, bngail vr eglwvs Gymraeg lie y mae Mr. Llovd George yn aelod a blaenor ynddi; a'r Prifatho Sidney Bowser. Galwedigion y Sulgwyn. ,I IL Y l'haí'n vw'r gweinidogion a ddisgwvlir i Gymanfa Sulgwyn Methodistiaid Lerpwl; ac ym mhwvllgor Crosshall Street nos Tawrth ddiweddaf, mawr a fu'r ciprys rhwng oglwysi gwan a clirvf pwy o'u mysg a gaent at yr oedfa nos Saboth. Y bryd, mown difrif, gael gwell a chyfiawnach cvrillun trecha' treisied, gwanna' gwaodded" hwn Evan Phillips, Emlyn D. Williams, Llanwnda I E. J ones, Caernarfon D-. J. Gvnddvlan J ones Wm. Jones, Conwy Iolo OernarfOll Wm. Thomas, Llanrwst 8. T. Jones, Conwy. I John Roberts. Rhyl W. S. J ones, M.A., LI'f.vllin Phillip Toiie,4, Llinelli D. Hoskins, M.A., F'tiniog J. Puleston Jones, M.A. Owen Prvs, M.A. W. R Jones, Llanfrothen D.D. Williams, Manchester J. T. Job, Bethesda, T. F. Jones, Llvmdain J. H. Williams, Llangefni R. R. Hughes, B.A., C'gybi M. H. Jones.B.A.,Trefecca, J. H. Howard, Cwmafon H. H. Roberts, B,A., Capel Curig. v Blaenor newydd Anfield. Nos Iau ddiweddaf, dewiswyd Mr. R. T. Williams, Rockficld Road, yn flaenor gan Eglwys M.C. Anfield Road. Efe'n hysbys drwy eglwvsi'r cylch fel ysgrifennydd pybyr Undeb yr Ysgolion Sabothol. Ymdrech Seacombe Y MAE Methodistiaid Seacombe am ddileu eu pumcant dyled yr wythnos yma -gyda'u Nodachfa dri-diwrnod yn y Concert Hall, Liscard. Llwyddiant cylch 'o ran oi helw aritl-ttlol ti, fu on Basar fawr hwy flyn- yddau'n ol; a diau y cant bob help a chym- orth gan ou chwaer-eglwysi ddau tu'r afon heddyw, yf on i, athrc-nnydd. Dau ffefryn St, Helens, Nos Sadwrn a'r Sabotn diweddaf, cynhaliai eglwys Fethodistaidd Hardshaw Street, St. Helens, ei chyfarfod pregethu blynyddol a'r ddau gennad a alwyd ac a glywyd ydoedd y Parchn. John Williams, B.A., Carno, a, Dr. Owen Evans, Liscard. -4-- Ymryson Cricet. CYFAKFU had ac ienctyd Kgiwy-si M.C. Edge Lane a David Street i ymryson chware cricet ar dir Edge Lane ddydd Sadwrn diweddaf, a therfynodd y prynhawn difyr ar y lawnt "las mewn buddugoliaeth i David Street by 31 runs, yr hyn a gaed yn bennaf clrwv fatio J. W. Jones a H. T. Williams, a bowliadau J. LI. Jones a Herbert Griffiths, y cynta'n cym'ryd 4 wiced am dair rhel ar ddeg. David Street.. Herbert Griffiths b. W• Thomas. 0 E. E, Williams b. B..1. Roberts 0 H. T. Williams b. II. J. Roberts 11 J. LI. Jones h. IC .J. Roberts 0 J, W, Jones- c. Evans 15 R, LI, Jones Runout 2 Peter Roberts J. Roberts W. Williams Not out 1 Geo. Edwards HUll out. 7 Ted Morris RILII-I Olit 7. 4 W, Evans b. R. J. Roberts 0 Extras -1^ 61 EdrIc Leme. vV. R. Thomas b. J. Ll. Jones 5 J. Roberts Run out I., 1 R, J, Roberts b. J. LI. Jones 4 D. S. Williams b. H. Griffiths 1 E. Evans c. E. Williams b. J. Ll. Jones 0 D. Williams Run out 0 O. W illiame b. H* Griffiths 3 T, Llovd b. E. Williams 9 W. Williams b. G. Edwards 1 T. Williams Not Out 0 J. E. Davies b. J. Ll. Jones 0 Extras 6 30

Tysteb y Parch. John Evans,

--------v-----'---0 Dre Daniel…

Advertising

Family Notices

Advertising