Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Gyda'r Clawdd,

News
Cite
Share

Gyda'r Clawdd, Sef Clawdd Olfa. [GAN MORGAN LLWYD). MAUW --Dyiia farw erchyll a ddaeth i ran Annie Giller, priod Tlios. Giller, Derby Terrace, Joliustown. Nos Sadwrn, dymehwelodd lamp paraffin am ei phen ac yn ei ffwdan druan, rhuthrodd a'i dillad yn fflam i'r iard tu allan i'r ty, gan faglu a chwympo i lawr y grisiau. Llamodd ei pbriod ar ei hoi, ac a daflodd fwceidiau o ddwr drosti, nes diffodd y fflarnau. Ond yr oedd hi wedi ei llosgi mor enbyd fel y bu farw ymhen byr amser yn ysbyty Gwrecsam. (LO Dill)D.—Ym mhwll Bersham, nos Wener ddiweddaf, disgynnodd swmp o lo ar Robert Price, Gwrecsam, Y mae ii gorwedd yn. yr Infirmary, wedi ei anafu'n dost. Chwithau, sy'r dyddiau oer hyn yn mwynhau'ch tanllwytli a dan, eoti weh mor ddrud yw'r glo i'r pyllwyr rhagor i chwi, megis y dwedodd Ceiriog: "Chwi fawrion y byd, Wrth eistedd yn glyd 0 amgylch eich tan i fyfyrio, Doed weithiau i'ch co', Mor ddrud yw y glo Fr hwn roddo'i fywyd am dano." (JYFARFOD YB WOULD-BE'S. -Yng [STgwesty'r Wyrmstay, Owrecsam, ddydd Sad- wrn diweddaf, cyfarfu Blaenion y Blaid Dorïaidddraw ac yma o Ogledd Cymru. Ar- g Iwydd Kenyon yn y gadair Arglwydd Mostyn, Syr Watcyn Wynn, Cyrnol West (Rhuthyn), Cyrnol Pryce-Jones (Drenewydd), a'r chwo would-be Seneddwyr a iganlyn yu siarad R. O. Roberfe, sydd i wrthwynebu Eliis Griffith ym Mon, dyn a'i helpo Arthur Hughes, sy arno flys Arfon oddiar Win. Jones; Jones-Morris, Talsarnau, sy'n debyg o gael ei ddewis yn ymgeisydd Toriaidd ym'Meirion Ormsby-Gore, gwrtliwynebydd Clem. Edwards ym mwrdeisdreS Dinbych H.A.Tilb}r,Rhyl,sj\'n ymdrechu am sir Eflint a Sam Thompson, gwrthwynebydd Herbert Roberts. Cyfarfod oer, a'r mawrion tir Toriaidd yn siaradwyr llipa diddawn bob un olionynt. I' GYLLII-)EB, .Bcyidithior Gyllideb, a synnu at allu dihysbydd ei lluniwr, y niae i, Maeloriaid, ac eithrio Teulu'r Brag ac ambell smygvvr dwyowns y dydd. Y GOG A'R TVENNOL. --Y maent hwy wedi cyrraedd y Dyffryn ill dwy, ac yn llonni ami i weithiwr wrth fynd a dod at ei orchwyl, ac vn tynnu ambell garwr anian a'i phlant allan cyn brecwast y bore. Gwir a ddwedodd Glan Llyfnwy am y Gog a'i deunod 'Run stori fer yw'th leferydd-n wastad, A'r un testyn beunydd Ond O i bob gwrandawydd, Y newydd svvyn ynddi sydd MO LI ANT Y IVESLEA-[D. Dd.ytt(.t Lluii vr wythnos ddiweddaf, cynhaliai Wesleaid Cefn Mawr a'r Rhos eu Cymanfa Ganu yngliapel Penuel (B.), y Rhos. Y Parch. W. Pricc, v Rhos, yn llywyddu'r prynhawn, a'r Parch. "T. N. Roberts yn yr hwyr. Ed. Gough, Stryt Isa, yn arwain drwy amryw donau, ac YHcaeI canu campus ar Teyrn- asa, lesu mawr," anthem D. Jenkyn Morgan. Dyma'r gvmanfa oreu ei clianu o'r un a gafodd Wesleaid Cef (i Mawr a'r Rlios. DWYFIL Y CAPEL MAWR. Ddydd Mawrth a dydd Merclier, yr wythnos ddi- weddaf, bu 'kt(;ti-iodisti aid Capel Mawr y Rhos vn tjddi eu dwyfil dyled gyda Nod- achfa (ldau-ddiwrnod. Agorwyd y dydd cyntaf gan Evans, Bronwylfa, a'r ail ddydd gan Faer Gwrecsam. Clywais y bydd y ddyled rai cannoedd yn llai o'r herwydd. PLANT JACOB.—Dioleh i Jacob Ed- wards am wneud cystal gorchest yn Eistedd- fod y Plant yn Lerpwl, yn erbyn pigion doniau Lloegr, ac i Gretta Davies ac Emlyn Evans am ennill ail wobr bob un, ac i Blod- wen Parrv a Hilda Davies a Rose Roberts yr ail wobr ar y triawd—■ plant y cor bod yg un. Gyda llaw, J.D., beth a ddaeth o'r son am gael Eisteddfod Plant yn y Rhos V BO DDI O'R RHOS tuliwnt i bob ansoddair a ddarfu Mr. Richard Williams a'i barti o Lanrwst a fu yno'n perfformio'i ddrama Taid a Nain ddvlY noson olynol yr wythnos ddiweddaf. Gwr yw ef a fyddai ym Man- ceinion gynt, ac y mae n frawd i r Dr. J, Lloyd Williams, Bangor, sy'n dysgu Botaneg a Cherddoriaeth yng Ngholeg Bangor ac a alwech cliwi, bobi y Bkyxiion, yn acliubwr oin lion aIawon." HAD Y M E TH ODIS T.l AID. Ddydd LIun diweddaf, cynhelid Sasiwn Plant Metl).- odistiaid dosbartli Adwy'r Clawdd ynghapel vr Adwv Win. Jones, Beehive, Coedpoeth, Vn arwain v canu, a J. T. Davies yn holi. CYIUanrt dda ei chaim a'i holi a'i hateb, mi a glywais. TRECHWYR TREFFYNNON.—Oswell Hughes, y llencyu ieuanc o Fryrnbo, a gurodd haid o ach oddwyr yn Eisteddfod Ireiiyniion; TOIn Morris liefyd o'r un lie llychlyd end cerddgar g gipiodd y wobr ar yr unawd tenor. LLYFHGELL FR YMBO-—Y mae muciiad ar droed i gael llyfrgell rydd i Frymbo. Bu yno gyarfod cylioeddus i'r perwyl y dydd o'r blaen cyd-syrthiwyd ar gynllun, a dewis- wyd pwyllgor o wyr hirben y He i'w ddwyn i ben. CAEHSALEM, I'KNTItE. Cynhaliodd Metliodistiaid y He uchod eu cyfarfod blyn- vcldol y Saboth a dydd Llnn cyn y diweddaf ac wele'r cenhadon a glybuwyd Y Parchn. John Williams, Brynsiencyn T. J. James, Penmachno; ac O. J. Owen, M.A., Rock Ferry. Caed cynulliadau da, a phregethau oyfoethog. Wedi hau mor dda, gobeitliio y ceir rnedi ffrwythlawn. TALENTAU SEION.—Hanes llavvn o anrhydedd ydyw hanes Ysgol Sul capel M.C. Soion, Gwrecsam, ynglyn ag arholiad blyn- yddol yr Hen Gorff. Wele'r prif lwyddedig- jon Yn nosbarth y pob oed, J. Hughes Owen a'r arholwr yn tystio fod ei waith yn batrwm o dda. Tan 21 ood, sylwai'r holwr i'r dosbarth hwn wneud gwaith da Ar ben y rhestr, wele Dilys M. Parry M. Eluned Williams yn ail E. C. Powell yn drydydd ae yn binned, A. M Sj:nitli- -plaiit Seion y pvjmt) Yn nosbarth y tan lOeg, wele M. Angharad Williams ac Elen Powell yn gyd- radd ail, a Blodwen Lewis yn drydydd- plant Seion eto. Gyda'r RhoddMam, enillwyd gwobrau gan Elinor Williams, J. Vaughan Davies, a Gwennie Griffiths, Edith Hawkins, a D. Emrys Powell. Wele liefyd enwau y rhai enillodd wobrwyon am (Jynt- raeg :Dait 21—M. Eluned Williams, Dilys M. Parry, E. Hall Williams, Winifred A. M. Smith, Gweu Lewis yn gyfartal. Safon VJ. 1 D. Emrys Powell, 2 Dora Jones. Dan] G —1 M. Angharad Williams, 2 Ella Powell, Esther Gwynne. Safon IV.—1 Richard Hywel Williams, 2 Mary Jones, 3 Priscilta Hughes. Safon V.—1 Edith Hawkins, 2 Martha Powell, 3 Gwilyni Powell. Y mae'r Uwyddiantau. hyn yn glod a pliluen i'r sawl fu'n hyfforddïr plant mor dda ac mor fedrus, sef W. Roberts, M.A., eyn-ar- olygwr Ysgol Plant Seion, a Powel Parry a. i dilynodd yn y swydd. Y mae'r drefn ber- ffaith agos sy at ddysgu'r piant yn Seion yn csiampl a phatrwm gwerth ei liefelyehu gan holi ysgolion y dref.

Advertising

Hfcn Lythyrau

o-..__n y/ 0 BIG JjWax Y G'LOMEN.