Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

NODI ON ADA.

News
Cite
Share

NODI ON ADA. Waeth i mi ddyweyd wrth ddechreu fy mod yn. byw gyda f' ewyth, yr hwn sydd lien langc rtght hapus, yn byw ar e1 arian yn y pentref bach glan hwn—ei bentref genedigol. Gan ei tod yn cadw morwyn, fy ngorchwyl i yn benaf yw gwneud cartref cysurus iddo ar nawn ddydd el oes. Myfi yw ei amanuensis ef, ac yr wyf wedi dechreu ar y nosweithiau hirion hyn ddar- lIen allan iddo, yn fwyaf neillduol o'r papurau newyddion, gan fod yn well ganddo ddarllen ei eibl mawr a llyfrau crefyddol yn ddistaw a ■^yfyrgar wrtho ei hunan. Ei arfer ydyw dy- weyd, wedi i ddistawrwydd y nos ddechreu teyrnasu yn ein pentref, Wel, dyro heibio dy ^"aith, Ada, a gad i ni weled beth sydd yn y jYSt heddyw,' neu weithiau y Faner a'r Dydd. *emw ei bibell hir, estyna ei draed ar huling aelwyd gynhes vn y parlwr bychan cosey, ^ania ag-yspil a gedwir mewn llestr Chineaidd ar y mantle-piece uwch y tan, caua ei lygaid, a ^chreua bwffio gyda'r boddhad mwyaf. Os, Pa fodd bynag, y bydd f' ewyth' yn flinedig, a'r erthygl a ddarllenir yn faith a lied sych, syrthia gysgu, a byddaf finau yn ail ddechreu ar fy ogwaitli, neu yn ysgrifenu. Gan nad oes genyf lawer iawn o flas ar gwer- yion. mewn papurau newyddion, cymerais i fyny an t5' a'r Cyntaf a'm tarawodd oedd eich erchiad at eich cefnogwyr a'ch derbynwyr. r. 0edd yn flasus iawn darllen fod cynifer o aterers mor rhagorol wedi addaw arlwyo seig- d^V/i0r iachus yn ystod y misoedd duon oerion yioaol. Nid oes amheuaeth na fydd dalenau rnpr^fTTyn 61 newydd yn llawnion o olud ^yliol gyda'r fath restr o ysgrifenwyr rnlfr?!' welaf er ^yny enw "menyw yn mintai, yr hyn sydd, yn ol fy lXlddwl i-ni wnaf fod mor hyf a defnyddio y wlr (jyno^ barn—sydd gryn draw bach. Ond i nS: y cyfwng i fyny, yr wyf yn cynyg fy gwasanaeth 1 chwi, drwy anfon Nodion' Vn c^lw^ ar bethau fyddaf yn ystyried os i .1?1 i langciau yn gystal a merched ac I rei.ntiwch fi a lie yn mysg eich gohebwyr, Hp J3 erbyn eich rhifyn yn ei blygiad y, fy Nodion' cyntaf ar Ymddyqiad aclclas /)d^- Ymddengys fod ilawer yn £ v<s+ i Pe^bau wedi newid yn eu natur yn ac v,aj a u dan oruchwyliaeth yr efengyl, YJ, ■. oes haner cymaint o fanylder yn ofynol Grwir fSe{10^ oec ^an yr ^en oruchwyliaeth. yn nl +° serem°ni a'r cysgodau wedi darfod Vddnl Pet'hau, ond nid yw addoliad cref- cldd olna gwoddeidd-dra mewnlleoedd o addol- oldebT^1 newi<^ yn eu natur. Mae presen- Pan v h yn yr oes 11011 yn gystal a'r oesau difrifT -u611 oruchwyliaeth yn galw am yr un arfer Parc^us> ofn, a gochelgarwch. Nid Wrth vh aiWnaGth 1 oses Aynu ei esgidiau ei hod i (^in yn anialwch Arabia, ac nid am Esau Jas^onMe, y dywedodd y prophwyd canys darfu am danaf; olwr- UVo.n--i ^Wr nalogedig ei wefusau ydwyf fi—fy deb TV a W ant yr Arglwydd.' Na, presenol- i un Q iVa Synyrchodd y fath barchedig ofn' tvn'q j nUnan"g°ndemniad yn y llall. Mae yr bob £ WWl 0dcl pregethwyr yn perthyn i ac oes) Gwylia ar dy droed pan fyddech yn myned i dy Dduw.' Yn wync-b hyla, mor anweddaidd. os nad pechadurus ydyw yr arferiad meyvn llawer man yn cia hanwyl wlad ddyfod yn hwyr i'r addoliad, o wrando yn wamal a didaro pan yno, ac o fyned allan oddi yno yn clrystio, gyda'r 'Amen' ar ddiwedd y weddi, fc1 pe yn gadael arwerthfa Cheap ar ol rhoddi heibio werthu am y nosoti. Mae ymddygiad fel hyn yn gwneud f' ewyth' mor afrywiog ar adegau fol y petrusa yn ami fyned i'r capel, gan, meddai, eu bod yn myned allan fel haid o hwyaid trystiog.' Yr oecLd un yn areithio ar Manners yn ddiweddar yn agosi'r pentref yma, ac yr oedd yn dda genyf na Avyddai am fanners llawer o Gymru wrth gymeryd ar- nynt addoli, a myned allan o le addoliad—hwy, y dynion, yn codi eu penau yn swdyn, yn estyn am eu hetiau, ac yn trystio a'u traed—a'r merch- ed hwythau, rhaid i mi addef, yn edrych o'u hamgylch, yn sia,rad a'u gilydd, ac yn edrych yn chwer thin gar. Dylai llawer o wrandawyr Cymru diiolch nad ydynt yn byw yn yr un oes a gwyr Bethsemes. A wna aelodau eglwysi ganiatau i mi aw- grymu iddynt y dymunoldeb o roddi esiampl i'r gwrandawyr o weddeidd-dra, astudrwydd, a difrifwch priodol, yn enwedig ar ddiwedd y moddion, drwy beidio codi eu penau na symud dim cyn clywed y pregetliwr yn y pulprul. Pe gwnai crefyddwyr roddi esia.mpl dda, nid oes amheuaeth na cheid diwygiad buan gyda'n haddoliad yn Nghymru, ac yr ychwanegid at respectability ein cynulleidfaoedd. ADA.

MANTOL Y BEIRDD.

CYFARFOD CENHADOL DOSBARTH…

'YR YSBRYD SYDD YR AWRHOX.'