Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

r nomi CASSELL o ragoroldeb \J diail, pa un sydd wedi ennill enwog- rwydd tra eang am yn agos i chwarter canrif o amser, ar gyfrif eu teitbi eyfnethog, cryf a ylieraidcl; ac oherwydd y llwythi ffafriol di- Weddar a dderbyniwyd yr yuym yn eu datgan yn rhagori ar y rhai blaenorol. COFFI CU8SELL Is., Is. 2c., a Is. 4c. y Jpwys. COFFI CASSELL, y goreu, Is. So., a 2s. y pwysv TEAll PUR O^SSELL.—Ydynt wedi eu llawn brofi, a'u nodweddion wedi eu trylwyr sefydlu. Y maent wedi eu defnyddio alu huchel organmawl gan devduoedd ynholl ran- au y Deyrnas, am ystod rhan fawr o genliedl- aeth o amser. Y mae y rhestr a ganlyn yn rhwym o yohwaneguat eu canmoliaeth. TB PUR CAS/SELL, 2s. 4c., a 2s, 8c. y pwys. TEPUR CASSELL, y goreu 3s., 3s. 6c., a 4s. y pwys, mewn sypynau o 2 ownsi3 phwys. Gwerthir gan Ortiehwylwyr appwyntiedig trwy y Deyrnaa. Goruchwylwyr yn Ngogledd Cymru:— Amlwch John Hughes, Stamp Office Aberffraw John Owen, Grocer Bethesda R. JciTes, bookseller Bethesda R, Evans, 50, Carneddi-road Bettws-y-eo«<i William Jones, Grocer Bangor H. Evans, 50, Ambrose street tSS'ytBoo E. JoRes, Bee Hive Buckley Williams & Son, Lane End Colwyn M. & E. Evans, Grocer. Cae-Gwyn Henry Jones, Grocer Caernarfon J. Morris, Groeer, Pool-st Filint Edward Bevan, Castle-st Ffest-iniog G. Brymer & Co., merchants Ffestiniog' J. J. Harris, grocer, sllopbren Ffestiniog J. Richards, grocer, Sun-st Gate House Miss Evans, Grocer Gresford James Roberts, grocer Holyhead Mrs. Peters, 8, Market street Holywell T. Edwards, Whitford street Holywell J. Littler, Chester street Llanfairfechan William Eames, Grocer Llandudno. Ann Jones, Madoc street Llandudno D, Meredith, do Llanrwst J. Thomas, Bridge street Mpsfcyn T. Williams, Chapel Walks Meliden Robert Griffiths Porthmadog J. Watkins, ship chandler Pwllheli J.Parry, groeer, Four crosses J. G. Jones, groeer, High-st » Ann Jones, grocer, Traethle o R. W. Roberts, Railway Re- freshment Rooms Port Dinorwig O. Williams, grocer, Menai-st Port Amlwch Mary Owen, grocer Pensarn William Thomas, P. O. Penrhyndeudraath. Mrs M. Roberts, Nail- way Inn Penyffordd J. Bellis, Grocer Ithyl Joseph Jones, 42, Vale road Rhuddland T. Ellis, Parliament street Rachub R. Horne, Ffour merchant St Asaph David Jones, grocer, High-st 11 Jshn Jones, Penrheol Saron Robert Roberts Talysara Elias Jones, Railway house Tanygrisiau John Jones, P. O. Waunfawr Mrs M. Jones, Post Office Goruchwylwyr ychwanegol yn eisiau i werthu Teau a Choffi Cassell. Am delerau ymofyner ft Cassell, Smith & Co., 80, Fenchurch-street, Lonclon. ENAINT C L Y C EE 0-ARNICINE HUMPHREY, PORTHMADOC. YMAE yr enaint anmhrisiadwy -i- hwn at bob doluriau allanol ar y corff Wedi bod mewn defnydd cyffredinol yn mhob rhan o'r Deyrnas Gyfunol a'r Trefedigaethau am amryw flynydcloedd; ac y mae effeithiol- rwydd ei ansoddau i liniaru ac iachau briwiau y fath mai fel po mwyaf adnabyddus y byddis o bono, mwyaf oil y gwerthfawrogir ef gan .bob dosbarth o gymdeithas. Y mae miloedd bersonau wedi cael eu hiachau drwyddo ag oeddynt wedi bod yn dyoddef am flynyddau, ac wedi rhoddi i fynu bob gobaith am adfer- aad. Er ei fod yn nodedig o dyner, y mae er ihyny yn treiddio trwy y chwys-dyllau, yn tynu ymaith bob anmhuredd o'r cnawd ac felly yn symud ymaith achos gwreiddiol yr afiechyd. Y mae yn ddigyffelyb i iachau pob math o frir/iau crawnllyd. Ceir fod Enaint Humphrey yn nodedig o effeithiol yn yr holl anhwylderau canlynol, y rhai a liniara ac a lacha yn ddifi'aeth :—Briwiau gwlybion a chrawnllyd, Coesau drwg, Bronau dolurus, Cliwyddiadauperthynoli'r Man wynau, Llosg- iadau, Ysgaldiadau, Penau dolurus neu gram- enllyd, Llosg eira, Ysigdod, Briwiau, a phob anhwylderau enynol yn y croen. Y mae y cynydd dyddiol sydcl yn yr alwad am dano yn pryii yn eglur ei efl'eithiolrwydd rhyfcddol. Ni ddylai un teulu fod heb flychaid o Enaint Humphrey. Y mae i'w gael mewn blychau, gyda chyf- arwyddyd i'w ddefnyddio yn amgauedig. Is. lc.; 2s. 9c: a 4s. 6c. yr un, gan Henry Hum- phreys, Chemist, Portmadoc, ac anfonir blych- aid yn ddidraul drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn Postage Stamps; yn Llundain gan Mri. Barclay & Sons, Maw & Son, Sanger ic Son yn Liverpool, gan Evans, Son & Co.; yn Manchester, gan J. Woolley. Goruchwylwyr dros Dolgellau a'r Amgylch- oedd—OWEN BEES, Argraifydd a Llyfr- werthydd. —— Chwefror 2iain, 1869. AT MR. H. HUMPHREYS, Syr—Y mae yn llawenydd o'r mwyaf genyf t: ael eich hysbysu fod fy nghoes, ar ol cael tri blychaid, yn nghyda'r un a gefais genych eirWl, wedi hollol iachau, ar ol bod yn ddrwg am fwy na deugain mlynedd. Yr oeddwn •wedi rhoddi cynyg ar bob meddyg a meddyg- ii.iaeth arall o fewn eyrhaedtl, ond y cwbl yn aiwyddianus; end ar ol rhoddi cynyg ar cieh Enaint gwerthfawr chwi, y mae wedi gwella yn hollol iach Ydwyf yn wir ddiolchgar. ElLIS Eobekts, Pantyclegar, Maentwrog. CYMANFA ORLLEWINOL Y DEHEUDIR, YR HON A GYNHELIR YN GWYNFE YN 1870. Y MAE rhai cyfeillion yn dechreu JL ymholi ynghylch y Gymanfa eis- ioes. Ymdaweled y cyfryw gore y gall- ont am ychydig amser, trefnir a hysbysir pob peth angenrheidiol yn brydlon; ac er mwyn cantorion cylch y Gymanfa, dymunir hysbysu mai y tonau a fwriedir ganu o'r Llyi'r Tonau ac Emynau,' yd- ynt y rhai calilyi-iol-Wiiitoii, Elworth, French, St Stephen, Tallis, Bangor, Sab- bath, Dyfrdwy, Lybia, Elizabeth, Dym- uniad, Yr Hen Ganfed, Winchester, Angel's Hymn, Llawryglyn, Alun, Car- mel, Peniel, Verona, Alma, Hyder, Wydd- grug, Groeswen, Penllyn, Missionary, Manheim, Jabez, Llydaw, Edinburgh, Jforiah, Diaiweidrwydd, Tiavaria, Eif- ionydd, Elliot, Bethel, Salome, Jona, Nashville, Croeshoeliad, Dorcas, Navarre, Clod, fflontgomery, Cysur, St. Nicholas. cenir St Barnabas, ac Amsterdam, o Lyfr Tonau Ieuan Gwyllt: Golyrrwn nad oes eis- iau dweyd ar ba fesurau y ccnir y tonau uch- od. Bwriada rhai o gyfeillion yr ardaloedd hyn gael cyfarfod eanu tynulleidfaol, naill ai yn Gibea: Brynaman, neu yn capel maen, y Nadolig nesaf. Hai ati gantorion, gadewch i ni gael canu o'r fatli oreu yn ein Huchehvyl, WM. THOMAS. Gwynfe Cottage, Taoh; 12, 1869. BARNARD LEVY, GWNEUTHURWR WATCHES A CHLOC- IAU GEMYDD, A DRYCHWYDEYDD, 82, SOUTH CASTLE STREET, LIVER- POOL. BARNARD LEVY, A ddymuna alw sylw ei gwsmeriaid lluosog, a'r cyhoedd yn gyffredin, at y detholiad ardderchog o WATCHES AUR AO ARIAN, MODRWY- AU, PINAU, BROOCHES A LOCKETS, Yr oil yn cael eu gwarantu o ddefnydd da, ac yn cael eu marcio mewn ffigyrau plaen am y prisiau isaf y gwerthir hwy. Watches ari an em y nog eryfion 21si £ 10yrun Watches aur 21s i £ 25 yr un Gwarantir hwy am gadw eu hamser, rhoddir gwarantiad ysgrifenedig gyda phob Watch. CLOCIAT-T BARNARD LEVY Ydynt wedi ennill cymeriad am gywirdeb, parhad, a rhadlonrwydd, ae y maent wedi rhoi boddhad i dros 20,000 o brynwyr. Cedwir mewn stock Glociau cyfaddas i Swyddfau, Sopiau, Llongau, a Thai. Amseriaduron Gwarantiedig o 6s 6e yr un. CLOCIAU ALARWM ENWOG BARNARD LEVY. Deffroant y cysgwr trymaf unrhyw awr ofyn- edig, am brisiau o 7s 6c yr un. ADRAN DRYCHWYDROL BAKNAKD LEYY wedi cael ugain mlynedd o brofiad fel Drychwydrydd, a gynygia ei Stock fawr ac amrywiol o Olwgwydrau a Llygadwydrau gyda phob ymddiriedaeth i bersonau yn llafurio o dan ddiffyg golwg. Llygadwydrau Dwbl a Golwgwydrau o Is y par. Gloew-wydrau Ffreinig a Brazilaidd am bris yr un mor isel. Adgyweiriadau yn ei holl ganghenau am y prisiau mwyaf rhesymol. Cttuir bob dydd Sad win hyd y prydnawn. HEALTH RESTORED WITHOUT MEDICINE. ELECTRICITY AND ITS WONDERS. JT'J NERVOUSNESS NO FANCY. HINTS for the cure of NERVOUSNESS, WEAK- NESS, Loss OF AI'PKTJTE, INDIGESTION, &C. Cases in proof of successful treatment, with necessary instructions by whih sufferers may obtain, a cure. A persual gives the reader the power of averting the consequences arising from his own indiscretion. Nervous invalids suifer from low spirits and debility, noises in the head, melancholy, fear, blushing, dislike to seciety, sleeplessness, headache, indigest- ion, dimness oi sight, loss of memory, giddi- ness, palpitation of the heart, neuralgia, fits, epilepsy, &8., dic. Full particulars sent free on receipt of two stamps, by Dr. HAMMOND, No. 11, Charlotte-street,' Bedford-square, London. W. C. GLENFIELD STAIiCII Yilyw yr ruiig fath a arforir yn Ngolchdy ei Mawrliydi. "DYDDED i'r Boneddigostixi hyny JD nad yllynt hyd yn hyn rlioddi prawf ar y GlatfichI MireJi i roddi trial nnw, a ehadw at y cyfanvyddiudan syc1d yn argraff- edigo ar bob sypyn. Mac liwuvn fy anl1:nvdd braidd i'w wneyd na starches eraiii; end pan yr eh dros hyn, dywedant, rocgis y dyweu- odd golchyddes ei Mowrhydi, mai hwn ydyw y Starch gorcu a arfeiasant erioed. A GENTLEMAN" CIIEED of the_ results of Debility, Premature De- cline, Disease, &c., after years of suffering, I will be happy to send a Copy of the Prescrip- tions used on receipt of Two Stamps for ex- penses III transmission.—Address ARTHUR JONES, Wordsley, Staffordshire. People's Hall, Pontypridd, and General FiirnisKing Warerooms. JOHN CROCKETT. Clock, Watch, and Cabinet Maker, Mill- puff, Feather, and Iron, Bedstead Ware- house, TAFF & MILL ST., PONTYPRIDD. HAVE you been to J. Crockett's Furnishing Warehouse, People's Hall, Pontypridd 1 If not, go and buy for CASH ONLY, A good Iron -Bedstead 0 14 0 A good Millpuff Bed and bolster 0 16 0 A good Palliasse for ditto 0 10 0 A good Mattress 0 18 0 A solid Mahogany Front Chest of Drawers 3 5 0 A good useful Pembroke Table 12 0 A good Eight-day Timepiece.. 15 0 A good American Clock 0 16 0 A good Kitchen Chair 0 3 6 A good Mahogany Bottom Chair 0 5 0 Observe this particularly, A Patent Lever Watch, War- ranted 440 A Patent Liver J. C. best make 5 5 0 Silver and Gold Chains and Alberts equally low. Good Geneva Watches 1 5 0 Do. strongly recommended 1 15 0 Furnishing Department—Saucepans, Tea Kettles, Fenders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Men's Full Sized Coffins. 1 2 0 Children's lined with Blue outside 0 6 6 Clothcovered, Pall and attend- ance 3 5 0 A beautiful coffin. Carpets, Floor Cloths, Hearth Rugs, Pianos and Harmoniums. All goods delivered home for 12 miles round. Sewing achines 3p. 3s.; 4p. 4s.; to 25p., by the best makers. Ready Money Only—Arian Parod yn unig' NEWYDD DA I"n CLEIFION. PELENI LLYSIEUOL KERNICK. WEDI eu darparu heb yr un gronyn o Fercury nac Antimony, nac Unrhyw sylwedd metelaidd. Nid yw yn of- ynol i ddyn gyfyngu ei hun yn y ty ar ol eu cymeryd; ae nid oes achos newid y lluniaeth, oherwydd fod ynddynt duedd i gryfhau; ac y maent yn Qael eu cymeradwyo at yr anhwyl- derau canlynol:—Dolur Pen, y Bendro, an- hwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwym- edd, Scyrfi, Gwynt, Peswch ac Anwydau, Poen yr Arenau, Diffyg Anadl, Gewinwst, Gwendid Cyffredinol, Eiddiledd, Dolur y Wyneb. Coleridge House, Abertawy, Ion. 19, Yr wyf wedi profi y Pelenau sydd yn myned Vfth enw Peleni Kernick, ac yr wyf yn gwyb- od beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiol- aeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth tylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y Peleni Agoriadol g, rou, idd eu cymeryd rhag BolRwymedd, ag awn i am danynt. JOHN BALBIRNIE, M.A.,MD. St. John Street, Bridgeivater. Cydgyfarfyddiad amryw Glefydau. Syr-Yro eddwn yn dyoddef yn dost gan afu anhwylus—yn dyoddef ;yn ofnadwy gan y bist ar y cyra-ac wedi fy mlino gan arenau dol- urus a'r graianwst lawer gwaith, a meddygon wedi gweini arnaf: ond cymerais eich l'eleni chwi bump gwaith, pa'rai sydd wedi gwneyd mwy o les i mi na'r holl feddygon yn nghyd. Rhoddodd y ddogn gyntaf esmwythad i mi mewn pump awr. JOHN SULLY, Bridgeivater. Peleni na bu lanach-ac arnynt Waith Kernick heb sothach; Bhyfedd hwy wnant yr aiiach A'u nodd, yu wir yn ddyn iach. llobin Ddu. Darperir y Peleni anmhrisiadwy hyn yn unig gan S. P. Keenick, FieryIIvdd Ymarferol, CAERDYDD. Gellir eu cael gan unrhyw Fi'eryllydd, neu gan ei ddirprwywyr mewn Blydlau-ls. lc., a 7gC. yr Ull. Dirprwywyr :— Barclay & Sons, Sutton & Co., Newbery & Sons, Loudon; Collins & Roper, Ackerman, Bristol. Os na fydd Dirprwywr wedi ei ap- pwyntio mewn unrhyw dref, gofynweh i'ch Fferyllydd arngadw y peleni hyn. Y IlIacnt yncael gwerthiad parod a rhwydd yn mhob tref lleyr adnabyddir h wynt. A Safe, Certain, and Speedy Cure for Tiles and Gravel. PILES AND GRAVEL ( PILLS. j ANEW VEGETABLE REMEDY l\ | Sold in Boxes la, I id. es 2s. 9d. each |1 I By lost, Is. 4d. It 3s. each. II l\ Prepared only by II \.T E GEORGE, J Pharmaceutical Chemist, HIRWAIN, ABERDARE. /9 Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth sicr, buan, a diogel i'r PILES a'r GBAVEL, ae i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys poen yn y cefn, gwynt yn yr ymysgaroedd, rhwymedd, llyngyr man, ysgafnder yn y pen, poen yr arenau, &c. Byddant yn gaffaeliad mawr i bawb sydd yn gweithio mewn lleoedd gwlybion, ac yn an- adlu awyr anmhur, neu yn dilyn gorchwylion sydd yn eu gOrfodi i eistedd llawer. Tystia pawb ag a wnaethant brawf o honynt eu bod yn rhagori ar unrhyw feddyginiaeth sydd eto wedi ei chynyg i'r cyhoedd at y dol- uriau hyn. Gan eu bod yn feddyginiaeth holl LYSIEUOL, gellir eu eymeryd gyda'r diogelwch mwyaf unrhyw amser, ac ni ofynant gyfnewidiad mewn ymborth. Y mae eu rhinweddau gwellhaol mor amlwg ar ol eu defnyddio am am ychydig, fel y gellir yn briodol eu hystyried yn axghydmabol. Gan nad yw yr un person bob amser yn dioddef oddiwrth y ddau anhwylder hyn yr un pryd, y mae y peleni uchod i'w cael yn y dulliau canlynol, i gyfarfod a phawb ag a allent fod yn dioddef oddiwrth un o honynt neu bob un 0'1' ddau. No. 1. GEORGE'S PILES & GRAVELL Pills No. 2. GEORGE'S GRAVELL PILLS. No. 3. GEORGE'S PILLS for the PILES. Gellir eu cael oddiwrth y Gwneuthurwr, ac oddiwrth y Druggists canlynol Aberdare—W. T. Thomas, J. Pratt, T. W. Evans, J. Richards; Mr. Jones; Abemvon- E. Evans; AUrystwyth—Mr D. J. Davics; Blaenaven—R. M. Evans; Brynmawr — Mr. Evans; Caeremlyw—Mr. Phillips; Caerphilly —Mr. Evans; Crii'digan-D. Davies; Cwm- av,in-W. J. Richards; Caci-fyrddiii-Mr. Davies; Mr. Mortimer; Dowlais-J. Evans Mr Hancock Llanelly-J. Hughes Llandilo -W. J. Williams; Mountain Ash-A. James, C. H. White: Merthyr—~W. L. Daniel, Mr Thomas, Mr^ George, Mr Lewis; Neath—A. Hayman New Swindon—Mr Smith; Peny- darren J. Evans; BonLardawe—E. Jordan: Pontypridd Mr Bassett, Mr James: Ponty- pool-Mr. Ford, Mr Wood; Bhymney-Mr Dixon; Swanseti-Ali, George (late Harris Mr Lloyd, Mr Rees, Mr Davies, Mr. Powell; Tredegar-W. Evans, Waites Treeynon-Mr Thomas; Treherbert—I. Jones, Mr Jenkins; a chan bob Fferyllydd parchus yn y Dyw- ysogaeth. Wholesale AgentsLondon, Barclay & Sons: W. Sutton & Co.: Newberry & Sons* Drew Barrow & Co.: Bristol, Collins & Roper! D.S.- Y mae cryn arbediad trwy brynu v blychau mwyaf. Un engraifft o'u rhinweddau gwellhaol o blith miloedd ag sydd yn meddiant Perchenog y Peleni anghydmarol hyn AUan Gwladgarwr" am HydrefZ, 1868. GWKLLIIAD yn glaflawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yu alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi a'r ysgafnder yn fy tahen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyi' eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dder- byniais faw.' lies oddiwrth un o honynt. Pryriais flychaid o George's Piles and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yr ydwyf yn awr yn ddyn iaeli. B, EDWBDS, Cwmdar. NEWYDD DA I BAWB! n WY B 0 D A E T H SYDD \J NERTH. Os dyniunwch gadw cich iechyd, y mac gwybodaeth o'r deddi'au tua g at ei sicrhau yn hanfodol. Os ydych yn parhau yn afiach or gwncud ymdrech i gael aùfcriaa iechyd, pa betli yw yr achos ? Dim ond hyl1 — diifyg gwybodaeth am y pwngc. Y mufl gwareiddiad y dyddiau presenol yn peri fod ychydig gymhorth i natur yn nghadwriaeth ac adferiad iechyd yn anhebgorol angenrheid- iol; ali, unig olyniad ytlyw, yn mira le y mac yr hyn sydd yn angenrheidiol i'w gael! Yn ddiau drwy ddefnyddio PELENAU LLYSIEUOL ADFERIADOL WORSDELL KAYE. Gwerthir hwynt gan bob Fferyllwr a Mas- nachwr fel meddyginiaethau lor intebol, am Is lqlc, 2s 6c, a 4s fie, yn Ystorfa. Gyfanwerth, 22, Broad-street, Llundain. Printedand published by the Welsh Newspaper Co., Limited, at their Office, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool.