Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ELLIS'S ROOFING FELT. 'pHE best and cheapest Waterproof .Covering for all sorts of Sheds, Out- buildings, Hay and Corn Ricks, &c. ooid wholesale and retail by S. ELLIS & CO., 23, STRAND STREET, LIVERPOOL. earriagp, paid. Samples and Prices per ost. Also, Ship Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. CAETREF I YMFUJDWYli, 14, Gallon Street, Liverpool. &- ELI AS J. JONES, fPASSENGER' BROKER, &e,,J A' DDYMUNA hysbysu pawb a r fwriadant ymfudo o Gymro, y ceir poll i ^ysrwydd a' cJjyfwwycl&yd, am brisoedd' seiaf, y cludiad gydag Hwyl neu Ager Long- vn p^"me™a ac Australia, trwy aiifoxtllythyr, yn U-yxnraeg neu yn; Saesonesr, i'r cyfeiriad lof yr vnifudwr gael lie cysurus i Jetya am bris rhesyraol. -Lymuna E. J.' JONES hysbysu y cyhoedd ei oa yn ymWneU(i a>r oruchwyliaeth uchod cr's s !vr ^nedd ar ddojj, a hydera ei fod yn bWybod cymaint'Vam dani erbyn hyn M na ini 1 neb betruso yn y modd ileiaf yraddir- ed eu hunain i'w ofal.. ^ytneradwyir yr tvhod i sylw y Wlad gsm y oaeddigson canlynol: —Parch-. Samuel Davies", wesleyad, Liverpool; Parch. Isaac Jones, TJ°. T ■an™or 5 Parch. John Thomas, Aanibyn- ■p'Liverpool; Parch. ED. E. Thomas, eto, JU'kenhead; Parch. Joseph Farr, eto, Croes- yswallt, &c.; Parch. O. \V. James, Bedydd- lWI', Dowlais Parch. D. Prise (Dinbyeh), yn Newark, Ohio..■,■'■"■ ■v S-—Gellir hefyd gyfeirio at J. Griffith, ISyJQoihebydd, Llangollen. *-4y~ Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant 1 gofal i'r uchod ar eu dyfodiad i Liverpool GIORUC_Hff,,YLTFYR TXTIU-DO-L CYMREIGr, E. DAVIES, 11 A M. JONES (CYMRO GWYLLT), PASSENGER BROKERS, ^ALES USTJST, 29, Union. Street, A LIVERPOOL, DDYMUNANT hysbysu Aw Teithwyr rhwng Cymru ac America, caW a g'wahanol wledydd y byd, y ceir Lief- eysurus ar daith yn y Ty uchod. yniof ac yraborth iashus am bris rhes- } J r Gall y sawl a ddewiso, gael cyfleusdra eu hymborth eu hunain, am ddim. Dob an^on Uythyr i'r cyfeiriad hwn, ceir a gwybodaeth am brisoedd y cludiad ac Waiio 'Jyohwyniad Ager a Hwyl Longau i dedwv Wledydd' Telir P0^ sylw i gysur a CfWvlif j) yr y^fudwyr gan y Cymro genpi,' a hyderwn dderbyn cefnogaeth y naph xr d^wy genym hir broiiad o'r Fas- at-« -unfudol, Cyfeirier y Llythyrau i— DAYIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, LIVERPOOL. -I 11 0 Liverpool i New York AGERDDLONGAU I NEW YORK LMNELL GUION. SRDTIT 1111 °'r canlynol, neu ryw A<J- o'r r"i?? llawn grym o'r dosbarth blaenaf, j ^0rtnladd hwn LD "^V YORK BOB BYDD MERCHER ^'KviW. MANHATTAN. COtmPA; NEBRASKA. '» "WISCONSIN, now building Ah?? WYOMING, do. J'EVA^'6'^ idflyat gychwyn fel a ganlyn Dydd Merclier, Tach. 24. ruev, .yn Queenstown dranoeth i gym. YV}ln t('fliwyr i mewn. York -S.1 711 daledig yma neu yn. New "ewisa y llonglwythwyr. Dock 1 lwvtho—Oclir Ddeheuol Sandon CLUD-DAL 0 LIVERPOOL I NEW YORK- Yn y Cabin, 15p 15s, a 18p 18s. C n Y Steerag-e am brisoedd llawer llai. Pariadar?'Sa ^'r ^°1) cyflawnder o ddar- EJan r,r,'v eu coginio a'u rhanu allan an orucJ:¡wylWyr y cwmni. °^yuer eiddo, neu bersona'a, ym- PaHo York a "Williams a G-uion; dain a6U ™e. a J. M. Carrie; yn Llun- Larinf Petrie a'i gyf.; yn Belfast, a a'u Cvf • A'n Dundee a Cochrane, Dawson Gyf a o*/ xr^eenstown, a James Scott a'i Jrecv-K-rvJ11 a'r Parch Wm. Harris, £ ((. 'Jf-berdare John Copeland, 124, Q'lebpi^1^*5'1* Tydfi1/ John T. Morgan, $• MoSMerthyr Tydfil; James Navies c5' £ ost 0ffice> Pontypool; Edward Pool, a"°ner, Tredegar/ ae yn Liver- 2?X^,Srs'h.GJF- Romford St., Street, a 116, Waterloo Road. CUNARD 1: I ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LIVERPOOL I NEW YORK YN UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNIONGYRCHOL. SCOTIA RUSSIA JAVA CUBA CHINA AUSTRALASIAN SAMABIA SIBERIA HECLA ALEPPO TARIFA MARATHON KEDAR PALESTINE MALTA ALMYRA SIDON TRIBOLI Bydd y CUNARD ROYAL MAII, STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAIVKTH a DYDD SADWRN-, ac y mae ynddynt gyfleusderau rhagorol i vmfudwyr am brisiau gostyngol. Ymofyner yn nghylch y prisiau a D. & 0. MAC IVER, 8, Water Street, Liverpool. 1. I'll LLINELL 0 AGERDD- LONGAU CWMPEINI Y NATIONAL. AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER, AC 0 QUEENSTOWN BOB DYDD lAD. Agerddlongau haiarn cryfion Frydeinig. Enwau Tunelli FRANCE, Grace 3200 TiiE QUEEN, Grogan.3412 ENGLAND, the Tompson 3400 ERIN, Webster .3200- LOUISIANA, Thomas 2210 HELVETIA, Thomson 3325 PENNSYLVANIA, Hall 2873 VIRGINIA, Forbes 2876 DENMARK, Cutting.2876 Y mae cyfieusderau y Saloon ar .yr agerdd" longau hyn yn bur uwchraddol. Pris y for- daith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfieusderau yn.y State Room"-yr oil yn cael yr un breintiau yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gini. Y mae trefniaÜaurhagorol i deithwyr yn y Steerage, a digonedd o ymborth da yn cael ei ddarparu gan swyddogion y cwmpeini. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinall, San Francisco, trefydd mewnol Canada a'r Unol Daleithiau, gael hyny ar delerau isel. Am hvsbysrwydd yn nghylch llwyth neu fordaith, yraofyner a CHWMPEINI (CYFYNGEDIG) Y NATIONAL,. 21 a 23, Water-street, Liverpool, ac a N. A J. CUMMINS A'I FRODYR, Queenstown. Gwellhad oddiwrth Antvyd mewn deng ttiunud HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND. RHAG y Peswell, Anwyd Cryg- JLI, ni, a phob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peru igrynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharliaus. MAE EI FLAB YN FELUS A DYMUNOL. Important Testimonials. Joseph Davies, Engineer, Aberaman, ill for three years, with bad Cough and Asthma, bought a bottle of Balsam, off Mr. Sims, Chemist, Hirwaun, better in a week, cured in a fortnight, and well ever since. 16, Picton Place, Carmarthen. SIR.—I have had several bottles of your Balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen. Station Master. Conwil, Carmarthen. SIR.—I have been coughing for twelve months, and have tried many things without benefit. Your Balsam has done me more good than anything else. I had no voice for three Sundays before I took it, but was able to preach the following Sunday, with a clear voice. Tours truly, January 4th, 1869. J. H. Owens, Baptist Minister. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BAL- SAM hwn. Paraloedig yn unig gan A. Hayman, Ffery- llydd, Gastellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lic., a 2s. 9c. yr un, gan bob Ffery- llydd parchus yn Abertawe, Gaerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaeth. Prif Oruchwylwyr, rV. Sutton & Co., Barclay & Sons, Elundain; Collins & Rosser; Pearce &, Co., Briste; ac Evans <& Co., Liverpool. GOCHELIAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gMe- ryd sylw fod y geiriau Bay man's Balsam of Horehound" wedieu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. GL O! GLO (1L0 E. W. ROULSTON, 44, Castle Street, 246, Crown Street, A TUE BROOK. DIM GWELL NA RIIATACII. Mae manteision anghyffrodin i'r rliai ag a.rian parod. Trosglwyddir y gIo hwn mewn sachau a gwageni os bydd cisiau- Anfonwch lieu ymofymveh am restr o'r prisiau i un o'r cyfeiriadau uchod. MEDDYGINIAETH RYFEDDOL B E W Y BELENI HQLLOWAY. ACIIWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogaethau gwaethaf o ddyoddefladau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaec1c1. Dylai y cyfryw gymeryd ychydig fiychau 0'1 Pelenihyn, yu ol y cyfar- wyddiadau arodclir yn y llyfrau, a'u hach- wyniad yn fuan a'll gadawant. Yn fyr, gellir trechu yrhan fwyaf o ddoluriau a ddygwydd- ant i'r cyfansoddiad dynol drwy eu cyineryd. CBWYDDIADAU Y BYFBQLTO A CJIYF- NEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw, mae yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn casglu ynghyd, ac fel "y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywycl ei hun, os na rwystrir hwynt yn amser- ol ac effeithiol. Y feddyginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir ydyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. Mae yPeleni hyn yn gyfartal effeith- iol i'r holl achwyniadau benywaidd, ac atal- iadau ar doriad gwaw-gwreigdod. GIAU AO ISELDER YSBRYD. CjTiifer o filoeclcla ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ac i bob peth o'u ham- g*ylch, heb wybod beth.rycld ryddhad i'w dy- oddefiadau. I'r eyfryw mae Peleni Holloway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddefnyddiad cyson o'r peleni anmhris- iadwy hyn, a rhoddi sylw priodsl i fwyd a ithrefn, darostyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd nerthol y feddyginiaeth lion, daw cyfansoddiad mwamal yr ymenydd yn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd fel yn nyddiau ieuenfttyd. 1 eleni Holloway ydynt y feddyginiaeth oreii a adnabyddir ar y doluriau canlynol: Cryd Enyniadau Ail arwyddion Croendoriad Clwy'r Comwyaydd Darfodedigaeth Ataliad dwfr Diffyg- treuliad Dolurpenyrafu Y Gareg a'r Dolur Gyddfau poen- Gareg Colig us Anhwylderau Dolur rhydd Gwendidauoddi Y Geri Llewygon wrth bob ach- Rhwymiad. yr Troedwst os Ymysgaroedd Llynwst Caethder Twymynau o Y Gymalwst Ymysgaroedd bob math Gwendid Dyfrglwyf Clwyf melyn Y Ddanodd Anhwylderau Marchogion Dirgel-gwd Menywod Clwy'rbrenhin &c. Gwerthiryn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, (near Temple Bar), London, ac 80, Maiden-st., New Yoik. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau can- lynol:—Is. làc., 2s. 6d\, 5s. 6c., lis., 22s., a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai mwyaf. D.S.—Mae cyfarwyddiadau i hyfforddi y dyoddefwyr yn y gwahanol ddoluriau yn gysylltiedig a phob blwch. MAnVEL OF SCIENCE. HEALTH AND MANHOOD RESTORED. (Without Medicine.) Cure yourself by the Electric Self-Adjusting Curative and Magnetic Belt; OUFFERERS from Nervous JJe- kj bility, Painful Dreams. Mental and Phys- ical Depression, Palpitation of the Heart, Noises in the Head and Ears, indecision, Impaired Sight and Indigestion, Prostration. Las- sitnde, Depression of Spirits, Loss of Energy and Appetite, Pain in the Back and Limbs, Tim- idity., Self-Distrust, Dizziness, Love of Solitude, ■■Groundless Pears, &c. CAN NOW CURE THEMSELVES. By the only "Guaranteed Remedy" in Europe, protected and Sanctioned by the Faculty. Details free for one stamp, by WALTER JAMES, ESQ., Medical Electrician. PEROY HOUSE, BEDFORD SQUARE, LONDON. N.B.-1Iedicines and Fees superseded. In proof Gf the Wondrous Cures effected. Invalids can have the Electric Curative illag- netic Belt on trial, with references to the lead- ing Physicians of the day. Established 1840 as Surgical Mechanician, &c. A TEST GRATIS.—Send for Details. CAUTION. N.B.—This is the only acknowledged Appli' ance as in use in the various Hospitals and re- Cognised by the Medical Faculty «/ Great Brit- ain, and none are genuine unless 7iacl direct from Mr Walter James who cautions the public arl- ainst a person using his name, avd imitating his discoveries. Vide Prize Medal and Hospital reports. Yn a-wr yn barod, LL YTH YEAU Y GYMBAES 0 GANNAN Pds Go. "jl/TAE WYTHtudalen yn yclnvaneg'- i.tl_ ol yr ail argraffiad, yn ei wneyd ya 61 yn lie 56 yaghyda 6 o ilctarlauiau o'r prif olygfeydd y cyi'eirir atyut yn y Llyfr Anfoner pob archebion am dauo yughyd a'r tal (mown Postage Stamps,) i j1Ú. W. Jones, TYST Ciassia OFFios, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool. ME. T. MORRIS'S EATING HOUSE, 20, MARY-ST., ABERYSTWYTH. ONE MINUTE WALK BUOJI THE RAILWAY STATION. Good accommodation, well aired beds, for reasonable terms. SYLWEDD CIG LIEBIG, (WEDI El WNEUD GAN R. TOOTH, YSW). f|WE RTHIR mewn potiau 2wns, VA Is 6c; 4wns, 3s 2c jariau J pwys, 6s; 1 pwys, lis. Goruchwylwyr Cyfanwer,ihol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, IJSBTLLTTTB HOMCEPATHAIDD, Liverpool a Birkenhead. YMBORTH BLAWDIOG NEAVE. Yr Ymborth goreu, mwyaf maethlon, a rhataf i Fa,banod. Dr. Hassall a ddywr.,d:- y mae ymborth Neave o nodwedd uchel faethlon, ac y mae yn gyfaddas ragorol at gynal Plant Bach a Chleifion. Is y Canister. Gwerthir yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan THOMPSON & CAPPER, FFERYLLWYR HOMCEPATHAIDD, 55, BOLD STREET, 4, LORD STREET, 21, RODNEY STREET, ( VERPOOL. 46, PEMBROKE PLACE, 21, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA HOMCEPATHAIDD THOMPSON A CAPPER, Fel y dygwyd ef i sylw gyntaf 20 mlynedd yn ol, a warantir yn gadarn y Cocoa Homoe- pathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. GOCUELIAD.-Dylai prynwyr, i gael Cocoa Homoepathaidd gwirioneddol mewn perffeith- rwydd, sylwi ar enw Thompson a Capper ar y labed, gan foda mryw ddynwarediadau is- raddol i'r ddiod odidog hon i frecwest. GWERTHIR YN QYFANERTlIOL A MANWERTHOL Mewn sypynau pwys, haner pwys, a chwar- ter pwys, Is. 6c. y pwys, gan THOMPSON A CAPPER, FFERYLLWYR HOMCEPATHAIDD, LIVERPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr cyffredinol. IN REFERENCE To WINE, it is a fact that many persons are pleased if they can say, "We import our own." They have an impression that by so doing they not only get it cheaper but purer, and besides, there is the honour of importing. They overlook altogether that those Foreign Dealers who seek them out are quite aware of this amiable weakness, and do not fail to take advantage of it to add some shillings to the price. To assist the impression, they judiciously insinuate that their article is purer than what usually comes to Eng- land, and thus they lull dispel that desire for comparison which would soon the delusion. These remarks apply especially to GERMAN WINES, And, in proof of them, we would ask those Gentlemenwho buy such Wines to compare our STILL HOCK AT 20s with their own importing at 24s 24s Do. do. 28s 33s Do. do. ,,36s 42s Do. do. 46s to 48s 48s Do. do. 54s to 608 SPARKLING HOCK & MOSELLE. 36s Do. do. 42s 48s Do. do. 64s to 603 60s and 66s Do. do. 66s to 72s Even supposing the valueto be equaal, there is this advantage in buying here, that any quantity can be got when wanted: whereas, in importing, a quantity of money is locked up, probably for years, in an article not of every day consump- tion. JAMES" SMITH & COMPANY, WINE MERCHANTS, 11, LORD-STREET, LIVERPOOL. 26, MARKET-STREET, Manchester. 28, HIGH STREET, Birmingham.