Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Colofn Dirwest !

News
Cite
Share

Colofn Dirwest YR wythnos ddiweddaf claSdwyd Dr Norman Kerr, un 0 feddygon blaenaf y deyrnas, a'r awdurdod uchaf, ar ol Dr W. B. Richardson. yn rhengau dir- west ar natur ac effeithiau anianyddol alcohol. Y s- grifenodd o gwbl gryn gO cyfrol ar y pwnc rn y naill agwedd neu'r Halt ac fe gafodd ct, yn rhin- w2d.d ei salie fel gwyddonydd meddygol, ei wrando a'i gredu mewn cylchoedd 0 urddasa dysg uafuasent am funn-d yn ymostwng i wrando araith ddirwestol yn y ffordd gyffredin. Darllenodd hapyrau gwerth- favvr gerbrou y British Association, a dysgodd In- aws o feddygon sut i synio'n briodol am alcohol yu ei gysyl tiad ag afiechyd, gan beri 1 lei had mawr yn nefoyddiad y gwirf mewn clafdai. tlottai, ac i gleif- ion gartref. Gwnaeth hwyrach fwy na neb arall i birotoi sefydliadau addas i drin a nieddyginiaethu Weddwon vsig, gan edrych aihio'n fwy fd afiechyd nag annghyfraith. Y mae Deddf y Meddwon Ysig, f.idaeth i rn,ni d(leclireti*r flv'N (ldvii lion., -n corpiiot-i i rhyw raddau syniad Dr Kerr ar y pwynt hwnw ac y mae Dirwest, yn ei farwola th, nid wedi coili areitliiwr mawr ond gweithiwr cyson awyddus i droi r 11 ei holl gynlluniall yn ffeithiau ymarferol, dadleuwr teg a Christionogol, ac na ddifenvvodd drachefn pan gystwyid ef am ei benboethni," yr hen air a luchir —o ddiffyg dim byd gwreiddiolach- at bob dirwest- wr gwerth ei alw. Dyna di-i o wyddonwyr mwyaf Dirwest yn y wlad hon bellach yn y bedd—Dr F. E. Lees. Dr W. B. Richard^on/a Dr Norman Kerr, a gwnaeth pob un ohonynt waith anmlirisiadwy yn mhlaid sobnvydd trwy y lluaws cyfrolau a adawsant ar eu hoL Ond prin fod defnydd digonol yn cael ei wneud o'u gweithiau. Mae nifer ohonynt yn ddrudfawr, ac iraill yn anhawdd eu rael: a phe'u cyhoeddid hwy ac eraill yn Gyfres Ddirwestol Bad—swllt neu t'deuuaw—gwi.aent- fwy o ies nag a wnant Nil gloi- tdig mewn claspiau anr a chroen llo ac yn meddiant yob; dig. Ilefyd, pan fo ei eisiau—ac y mae yn ivnvch—nid hawdd ydyw cael llyfr dirwestol yn ein llyfrgelloedd cyhoeddus nen yn nglyn :')'raddo)dai a gt Hid gwneud gwaith da trwy ga^l rliagor o'r lLrfrau dirwestol goreu yn y lleoedd hyny. Mewr. tlina-s o faint Lerpwl, dy lasai fod gan Ddirwest Neuidd a Llyfrgell deilwng iddi ei hun. Mae 1 Mr- vest yn beth i'w darilen a'i hefrydu eystal ag i'w »iarad a'i gvrando, a hyd yma rhy fychan fu r cyf- lensderau na'r duedd i wneml y tItIan bethcyntaf. Buasai cy fieithu rhai o'r llawlyfrau i'r (ijmraeg yn waith angenrheidiol, gan mai rhy ychydigo rai dilys ac i ddybyuu arnynt sydd genym. Y mae adroddiadau Dirprwyacth y Trwyddedau wsithian yn barod a chati fod gofo'd yn gyfyng, rhywbeth fel hyn yn fyr ydyw'r pethau y cytuna pob adrau o'r Djirprwyaeth eu cymhell fel diwyg- :— 1" Fod ei-iau lleihad mawr yu Jnifer tai tiwydd- c: Y dylai fod gan yr heddweis hawl i gymeryd i frnii am feddwad symi. Pan fyddo un medd w ar neu'n myned alian o clS- trwyddedig, rhaid i'r tafarnwr broil na wyddai ef l\a'i weision fod y person hwnw yu feddw, 4. Fod rhoi diod i feddwon parhans, ar ol eu rhybuddio rhag hyny, yn drosedd dirwyol. 5. Fod rhoi diod i blant tan IGeg oed yn drosedd dirwyol. 6. Y dylid estyn Can ar y Sul i sir Fynwy, a t-hwtogi oriau gwerthu ar y Sul yn Lioel, V.. 7. Y dvlid esbonio'n fwy manwl beth sy'n gwneud teithiwr rn b<»iajld<\ 8. Na ddylai personau crsrlltiol a'r fasnach gael ei-tedd ar Bwyllgoraii Gwylio. 9. Y dylai diottai c-yii-lBf)S» fod ar yr un tir a thai eraill gyd'a golwg ar adneu'yddiad eu trwyddedau. 10. Y dylid cofrestru a rheoli clybiau fel na bo gan yr un aelod fuddiant yn ngwertlm diod, a than amodau neillduol fod gan heddweis liawl i fyned i iddynt. 11. Fod meddwi didor i'w gyfrif yn greulondeb gan y gyfraitli rhwng gwr a gwraig. o Ar Finion y Odyfrdwy. Mehefin laf, yn nghapel M.C. Llandnllo, priodwyd Air Owen Williams, Stretfoid, Llncdain, a. Miss Jarrett, Plasyfaerdref, Llandrillo. Gweinyddwyd gan v Parebn John Williams, Princes Road, Leipwl; E J Williams, Ithuthin; a T C Williams, Portbaethwy. Bu roiri mawr yn yr ardal ar yr aclilvsnr oherwydd Bu M4 poblogrwydd y briodferch a'i theulu. Cafodd y plant wiedd o de a'r cyrph cyhoeddus swper. Yr oedd y pwyddion yn Ilues)g a gwerthfawr. Trwy fwyafrif eymharol fychan, penderfynodd trethdalwyr y Bala na. fyn; nt gladdfa rydd ac anen- wadol. Bwgan y dreth ac nid ffyddlondeb i egwydd- or a barod d iddynt bieidle sio fel hyn. Mewn tafarnau y llettyai holl Kymdeitbasau cyfeill- gar y cwmwd hwn ar hyd y blynvddau, ond eleni ceir amryw ohonynt wedi symud i leoedd i-ia-4 oes demtas- iwn ynddynt. Cwrs canmoladwy lawn yn sicr. --0- D v-dd Sadwrn. bu farw Mr W Parry, gweinyddwr elusenau, Llanrwst yn sydyn, mewn canlyniad i'r gwres mawr. Yr oedd yn 70 oed, ac wedi llanw'r jswrdd er's llawer o flrnyddau, -0-

' BETH YW CYNILDEB?

Ffestiniog!

* Troed y Dydd '

Rheithor Fflint a Mr T. E,…

Eisteddfod Genedlaethol Caerdycfd-

Y MOR-GWISGOEDD Y MOR.