Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Sasiwn y Wesleyaid.

News
Cite
Share

Sasiwn y Wesleyaid. YR wythnos hon cynelir cyfarfodydd blynyddo] y Wesleyaid Cymreig yn Macbynlleth. Y mae yma nifer laosog o gynrychiolwyr wediymgynull o Dde a Gogledd Cymru, Lerpwl, Manceinion a Llundain. Agorwyd y gweithrediadau dydd Mawrth, dan lywyddiaoth y Parch Hugh Hughes, yn cael ei gynorthwyo gan De i Bowman Stephenson, a Dr Henry J Pope, cynrychtolwyr o'r Gyngres Wes- leyaidd. DEWIS LLYWYDD CYMREIG. Y gwaith cyntaf ydoedd ethol Llywydd. Dywedai y cadeirydd y dymunai gydnabcd gwasanaeth gwerthfawr y cynullydd, y Parch Peter Jones Roberts, Caer. Dewiswyd y llywydd trwy'r tugel, gyda'r canlyniad a gan- lyn :-Parchn Rice 0«ren, Ferndale. 1; Hugh Jones, Bitkenhaad, 16 John Hughes, Bmor. 24; Edward Humphreys, Lerpwl, 27 Wedi hyny dewiswyd yr olaf yn nnfrydol. Y SASIWN NESAF. Gwahoddodd y Parch R Jones y Sassiwn i Gonwy y tro nesaf. Siaradai yn Saesneg, a galwyd am Gymraeg. Dywedodd y cad eirydd ei bodyn angenrheidiol i gario pobgwaith pwysig yn mlaen yn Saesneg Mr T VV Griffiths, Llan- dudno a ddywedodd fod yno lawer na fedrent siarad Saesaeg. Adgofiodd y cadeirydd y siar adwr ei fod ef yo siarad Saesneg da lawn, Ni ddylent annghofio mai rhan oeddynt o gorph mwy, ac ni ddylent anwybyddu na sarhao y cyn- rychiolwyr o'r gynhadledd Seisnig, y rbai na cl cl alleut ddyfod i lawr yno i e-stedd fel mudion. Oy tunwyd i'r Sassiwu nesaf gael ei chynal yn Nghonwy. LLYWYDD Y FLWYDDYN NESAF. Cymerwyd pleidlaia ar lywydd y flwyddy" nesaf, a dewiswyd y Parch Rice Owen, Ferndale, gyda mwyafrif mawr. Dewiswyd y Parch Peter Jones Robests3 yn yszrifenvdd. Wedi byny croesawodd llywydd y dydd y llywydd newydd, a diolchodd yntau. ANERCHIAD Y LLYWYDD. VVedi hyny traddododd y llywydd (Paroh Hugh Price Hughes) ei anerchiad agoriadoi. D mlyDedd a thriugain yn ol, rueddai, cyrhseddodd Wesleyaeth Gymreig y a.ae y bu raid iddynt ffurfio dan ddosbarth, Er hyny, nid oedd y brodyr o wahanol ranau o Gymru wedi cyfarfod a'u gilydd, ac yr oedd yn aicr eu bod ar golled oherwydd hyny. Cwyoai ei daid a phregethwyr eraill oeddynt yn by w yr u i adeg nad oeddynt yn cael cyfle i gyfarfod eu giiyd J fel y gwelid hwy yt wythnos hon. Cofiai y rhai hyny a ddarl'enasant hanes Yiiineiildu Aef,h Gymreig i Wesleyaeth Gj mreig ar y cyntaf led a fel tAn gwyllt, ond ni pharhaodd. Un achos o hyny oedd y cynygiadau y temtid eu pregethwyr â hwy gan y Gynadledd Seianig. Yr oedd ei daid yn un o'r pregethwyr y eels iwyd ei demtio i adael gwlad ei enedigaetb, ond ff wrthsafodd y demtasiwn ac ,irosodd yn ei wlad 30 yn mhlith ei genedl hyd derfyn ei oes. Rhwystr arall ydoedd y ddwy iaith. Ceiaiodd thai ddyfod dros yr anhawsder trwy wneud ein p-egethwyr yn Saeson. Nid oedd byny yn i t-en, a phrofodd yn fethiant. Dylai gweini dogion yn Nghymru fedru y ddwy iaith, a phre- gethu yn Gymraeg a Saesneg yn achlysuroJ, fei y gwneir yn Llanidloes. Ond bellach yr oedd guiddynt y Sisiwn, a bydd iddynt weitbredu fel un gwr. Ni fwriadodd Duw erioed iddynt ell droi yn Saeson. Yr oedd iyheadau y Cym- ro yn wahanol, ei syniadau yn wahanol, ac mewn rhai agweddau yr oedd ei olygiadau cre- fyddol yn wahanol. Dywedai hyny gyda phob parch i'r brodyr ar y llwyfan. Gwrthdystiai'n gryf i faterion Cymreig gael eu rheoli, yn wlkil yddol a chrefyddol, yn groes i deimlad a syniad y Cymro. Diolchent i'r Gynadledd Brydeimg am y parodrwydd, yr unfrydedd, a'r mawrfryd- igrwydd ar hwn y cyfarfu a dymupiadau Cyro- rLi, a llawenhaent weled D.' Pope a Dr Stephen- son yn eu plith y diwrnod hwnw. Bu y 70 jnlynedd ysgariad rhwng De a Gogledd Cym-ru yn gyfnod o drychineb, ond yr oeddynt wedi arfer cvmaiut &'r ssfyllfa hono fel na welid jiiwed o tfwbl ynddo. Wedi hyny tredd at waith y ddwy Synod, ac awgrymodd y dymun- oldeb o sefydlu Synod i Ganolbarth Cymra. Y diwrnod hwnw gallant lefaru yn un llais dros eu ffwlad, a gallont fyned i Loegr fei cynryciiiol- wyr Eglwys Wesleyaidd Gymre g Undebol a Cbenedlaethol. Nis gallai eisfcedd i lawr heb gyfeirio at farwolaeth y Parch John Evans, Eglwysbach. Mor awyddus yr edrychai yn rolaen at y cyfarfod hwcw, a chyda pob parch i'r llywydd newydd, credai mai John Evans gawsai ei ddewis pe yn fyw. Terfynodd trwy apelio yn daer ar iddynt oil siarad a gweith- redu yn y fath fodd ag y buasai en plant a phlant eu plant yn falch ohonynt. LLONGYFARCH Y FRENHINES. Pasiwyd pender fyniad yn llongyfarch y Fren- bines ar ei phenblwydd, a phellebrwyd ef Trafodwyd amryw fan amgylchiiidau, a c^y^" onwyd i anfon penderfyniad at bob Aelod Seneddol Cymreig ya dymuno arnynt i ddyfod a mesur yn mlaen i wella prydlesicapelau. CYFARFOD Y PRYDNAWN. YN nghyfarfcd y prydnawn buwyd ynymdraf- od ar y modd goreu i ddosbarthu arian Trysorfa y Miliwn Ginis, a gwnawd amryw awgrymiadau, o d yr oedd y mwyafrif yn erbyn y cynllun afab- wysiadwyd yu Nghynadledd Hull, ac yn yatyned y dylai Cymru dderbyn ychwaneg nag a roddir iddi yn y cynllun hwnw. Yn yr hwyr cynaliwyd Cyfarfod Cyhoeddus, pryd y rhoddwyd anerchiadau ar Drysorfa yr Ugeinfed Ganrif. -0- Dydd lau diweddaf, boddodd llanc deunaw oed o'r enwHugh Wm Evans tra yn ymdrochi yn yr afon Dvfi ge^Machynlleth. Dywedir ei fod yn nofivsi campus, ond credai y meddvg mai j cramp afaeloda JI ddo.

I Coleg Badyddwyr Gogledd…

Marchnadoedd.

Rhaithor Fflint a Choffadwriaetn…

Cyrddau y Dyfodol, &o.

: o: Lleol

SYR LAURENCE PUGH JENKINS.

Advertising

Family Notices

Advertising