Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD FAWREDDOG I a gynelir yn y Victoria Pier Pavilion, Colwyn Bay, IFYDD CALA.N, IOJVAJFR Jal, 1900. -a RHAI O'R PRIF DESTYN AIL—LLEISIOL. w*TT? PVSTADLEUAETH.—I'rCoraganooreu "Teilwngyw'rOen." Gwobr, 15p. 0 0 T?L GVSTADLfc.UAETH.-rr Cor Meibion a ganoore-t "Y Milwyr Rhufeimg' {Prothcroc). Gwobr,8p 8s. BARTI CYMYfcG beb fod uwehlaw 25 mewn nifer a gano oreu, Seren L nig (Isalaw). Gwobr, 3p 3s. iF Offehynul. PRTT7 GVSTADLEFAETH.—I'r Soindorf a chwareuo oreu, "Pongs of the Sea." G\v«br, 10p, vn nghyda'r HER GWPAN ARIAN baidd i'w hem 11 ddwy flynedd yn olynol, ac a roddwyd gan J. L. OLDFIELD, Ysw., Lerpw). Pob manylion. yn rghyda'r Testynau i'w epel ar fyrder oddiwrth y'Ys^fenyddion ■{Cynwysa y Gwobrwyon .y wbeth lieblaw yr uchod). D. O. EVANS. 5 Church Walks, Colwyn. Eo T. DAVIES. Rose Plate, Telephone Kos 27 & 128 Toxteth, and Telephonelo 254 Edge Hiil. JOHN JONES & CO., GENERAL HOUSE FURNISHERS Also Dealers in Pianos, American Organs, Gramopncmes Musical Boxes*, &c., 224, 226, 245 & 314 PARK IOAD, Also 211 & 213, CHATSWORTH STREET. Works & Warehouse-2, PARKHILL ROAD, LIVERPOOL. All our Goods are guaranteed to be of sound value. Terms for Cash or Hire to suit Purchasers. lelir cludiad Nwyddau gv erth dros £ 10' i bob rhan G mru. ^raw'r Electric Trams (Oai iiog o G wble x Street) yn pasio r Masnachdai yn Park Road. SAFETY! PROMPTITUDE! ECONOMY.1 ^5||P COLEMAN'S DEPOSITORY, OVERTON STREET, LIVERPOOL, E. Branch Office-49, EDGE LANE. D C M fW i Q satisfactorily eon pieted to or from any dib- it CU V n LD tance by Road, Rail or Sea, in covered lock- ,mo' Vans. \A/AD £ UnilQIfeiP Furniture, Pianos. &c., carefully VYrtn* nUU^IltU Warehoused in Dry Booma Heated throughout Telephone No. S4, Sefton Park. ESTIMATES AND PliOiPECTUS POST FREE. The Nervous, Ii] temperate, & genially Afflicted Provided with Superior A tteladsnts and Companions for Trave PIT 70, HOPE STREET, LIVERPOOL. Telephone 570. Telegraphic Addrtsa "Nurses." Alao 16, ALBANY" STREET, LONDON, W. (For Male Attendants only). Eglwys Annibynol Trinity Rd., Bootie, CYNELIR CYFARFOD PREGETHU SAB BOTH, MEHEFIN Wed, 1.899, Pregethir am 10-30, 3-30, a 6, gan y Parch O. M. JENKINS, B.D., Llangefni. CHESHIRE LINES. GWIBDEITHIAU YR HAF. 0 ORSAF GANOL MANCEINION. ILERPWL, bob dydd Sadwrn, ami, 2neu 3 diwr- nod bob dydd Lluri, am 1 diwrnod, gyda threnau 8-30 a 9-30 y bore a 12-30, 1-30. a 2-30 nawn a phob Sul, am 1 neu 2 ddiwmod, gyda'r trenau 9-30 bore a 2 brt dnawn. I SOUTHPORT, bob dydd gwaith hyd rybudd pellach, gellir eodi Tooynau Rhad o Manceinion (C), Urmston, Flixton, Irlam, a Glazebrook. IYNYS MANA W aliLANAU MOR GOGLEDD CYMRU, ar ddyddian gwaith, gydag unrhyw un o'r gwibdrenau sy'n tradael Gorsaf Ganol Manceinion mewn pryd i ddal yr agerddlongau. Y mae'r trenau yn gadael Gorsaf Ganol Manceinion ar haner pob awr ac am 9 a 10 yn y bore. I GAER, bob dydd Sadwrn, am hanerdiwrnod, neu 1, 2 neu 3 diwrnod, gyda'r trenau 7-28, 9-33.11-45 bore a 1.17 a 1-50 nawn Suliau gyda'r trenau 9-20 bore a 1-55 nawn ac ar ddyddian Mercher gyda'r trenau 7-28, 9-33, a 11-45 bore am un diwrnod a haner diwr- nod. I KILLARNEY, Cork, Dublin, Belfast, Portrusb, Giant's Causeway, Larne, Dundalk. Sligo, Galway, a phob rban o'r Werddon, bob dydd Gwener a Sadwin, agored am 8 neu 10 diwrnod. Am wibdeithiau eraill. prisiau cludiad, a manylion pellach, gweler tafleni i'w rael yn yr Orsaf Ganol neu gan oruchwylwyr atferol gwibdrenau. DAVID MELDRUM, Rheolwr. Gorsaf Ganol, Lerpwl, Mehefin, 1899. OAKFIELD ROAD PRESBYTERIAN CHURCH The Annual Anniversary Sermons Will be preached on SUNDA Y NEXT, JUNE 18th, by the Rev 0 LLOYD JONES, M A., Llandinam. Morning, 10-45 Afternoon, 2 45 Evening, (5 30. Special Hymns and Anthems will be sung.by the Choir "YGwirymerbynyByd." I O Iesu na'd Gamwaith." ARWEST GEIRIONYDD, AWST 14-16, 1899 Eu Ner a folant. Eu hiaith a gadwant Awdl y Gadair-" Y Cynfab,"—y Gadair Arian a'r b-aint. Ber Awdi Gyf illwy, 30 > Hinell — Tom Kills Cvmru,Bron- wyrdden Arian Braint Gyfallwy a cl ydrodd. Traethawd—" Yr Efentryiwr a ddysgodd yr Efengyl Ghristac yogrifen rhôl a phlagswd i Gymry Ervri' yn y rhan olaf o deyrnasiad Tiberius Cesar,"—Tlws y Tafod Arian a 5 Glni. Eheatr gyfiawn o'r Testynau a'r manylion, pris Ceiniocr GWILYM COWLYD, 1> Do.t 'Q. nrisuonogol Cymru. F THH MODERN DESK IS THB JLPCSKS i "Mona" Roll-Top Desk^ Every convenieuce for the business man. Saves time and energy. Keeps hie hooks and papers ready for instant reference.- Handsomely built, dust tight, compact, and ot immense capacity. From £ 3 12B. 6<L LLOYD OWEN & CO., 133-139, FINSBURY P A YEMENT, LONDON, &C. CATALOGUE OF OFFICE AND LIBRARY i'C UN MURE POST FRKB. LARGEST STOCK IN LONDON TO SELECT FROM. PRELIMINARY NOTICE. MR HENRY JONES, liHlste Agent & Property Auctioneer, 117 Everton Road. Will offer for Sale by Auction on Thurddav, 6th July next, at the Law Association Booms, 14 Cook Street, Several Lots of FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTIES in Evrton, Edgehill, Toxteth Park, Walton, &c. Inclusive Terms. Particulars of other Lots invited, Telephone 1779. FOR SALE BY PRIVATE TREATY. DORSET EOaD, Tuebrook—Ten Freehold HOUSES, adjoining station, in good repair gross rent, £ 158 12a Price £] 800 ST DOMINGO VALE, Everton—Freehold Modern HOUSE, with two entertaining rooms, two kitchens, Butler's Pantry, six bedrooms, bath, lavatory, w.c., &c, Piice £ 375 KUPKRT STREET, Everton Ro»d—Pour Eight-roomod HOUsES, near Necropolis gro9» rent £ 78. eopyhold; pr ce LM MIL Li ROAD, Everton Road-Three Freehold HOUSES; If gross rent Z42 13s; price £ 450 TOWSON STREET, off Breckfleld Road N.-S x Freehold HOUSES gross rent £ 101 8s chief £ 15 pries £ 075 OFF Prescot Street—Two Freehold HOUSitS in Codring- tm Street; gross rent £ 26 price £ 200 AVERTREE-Ten Freehold HOUSES off Wellington if li oad gross rent £ 104; pr'ce tl 100 ALISBURY ROAD, Eveiton—Single HOUSES for Sale; JO two parlours. kitcheas, scuilery, (g'ound floor), three bedrooms, bathroom (h and o leasehold 99 years from 1881 ground rent A2 12s 6d price Z200 OFF EVERTON BOAD, Nos 1 to 9 Plumpton Street. Three HOUSES and two SHOPS, Freehold—Gross rent 197 7s price ZTIOO For further particul- apply to HENRY JONES, ESTATE A^ENT, VALUER & PROPERTY VUCTTONBER 117, EVERTON ROAD, J^I VERPOOL. Auction S,e3 at Inclusive terms. TELEPHONE NO 1779 0. G. PRITCHARD, Auctioneer & Valuer, 78b, South Road. Waterloo.! PROPERTIES SOLD ON MODERATE TERMS. Pellseinydd 2339. Sefydlwyd 1819. HOWARD'S Tarpaulins, Tents, Marquees, &c., AS WERTH NEU I'W HURIO Pob math o DDILLAD CEFF YLAU., Ystafelloedd Cotd i'w hurio am Dymljop, Fe'u Hadeiledir, Addurnir, Goleuir, gosodir ynddynt loriau disglaer, ac fe'u hawyrir yn brtodol i DUawnsfejdd, &c. CODIR A WNING S RBAGSAR JTOAWL. Swyddfa ac Aiddangoofoydd 35, Redcross Street, LIVERPOOL. YsgrifeDweh neu danfoDweh am Brtoiau. GLOVES A SPECIALITY. The Moat Complete Stock of Ladies' and Children g Gloves in Liverpool MILES' PATENT SEAMLESS GLOVES, 3,114 per pair, made fvom the finest French skins. Endless variety of Reliable Makes of Kid an S iede Gloves for Ladies at 1/6!, lIlli, 2/6}, an 2/11 per pair. Strong and Useful English Leather: Glove for Girls, Boys, or Infants at 1/0J, 1/64, and 1/114 per pair. HENRY MILES, i i ivl 25, 25A, and 31, CHURCH STREET, (Corner of Tarleton Street) LIVERPOOL. YO TI live some distance from Parker Street but it does not prevent you from drinking ———— THOS JONES & Co's TEAS- They deliver inland about Liverpool -By their own vans.— In the Country -By Parcel Post- TEAS of the FINEST QUALITY Delivered at your own door AT IMPORTERS, PRICES. If you have not tasted TP. JONES & Co. Ltd.'s New. Season Blends -do so at once. A Postcard will bring samples free. 9, PARKER STREET, LIVERPOOL At Eln Cohebwyr. Uyi o(,ddyito.-Diau fod llawer un yno, ond pwy ydych chwi ? Y tro nesaf anfonwch eich enw i ni gyda'ch gohebiaeth.

CYNWYSIAD:

Y TRANSVAAL.