Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

CYNNADLEDD Y CRYDDION.

News
Cite
Share

Ac erbyn hyn, y mae'r tarw wedi ei flingo, gan Wit a'r pechadur Shon, a'r botys yn cnoi eu hewinedd, ac ya ed- rych mor ddiran a malwod mewn halen uwchben eu siomedigaeth. Barna rliai o honynt fod James i'w feio am beidio anfon dyn i ofalu am y tarw, ac ereill a gablant y Bull am fod mor ddisense a cholli'r ffordd. Fodd bynag, y mae trigolion Cwmdwr wedi cael hwyl anarferol, ac nid oes cymmaint ag un o honynt yn cydyuideimlo a'r bech- gyn yn ngwyneb eu colled anadferadwy. Mae rhai a'r boys yn son am wneyd brief i fyned at drigolion y Cwm i ofyn am eu hewyllys da fel y gallont gael tarw arall erbyn y Calan nesaf; ond os gwnant hyny, y mae yn debyg mai fI many kicks andfew pence" (profiad y mwnci) fydd en rhan. Wedi i Evan orphen, cafwyd cynnadleJd wlithog dros ben, ar banes y tarw, a siomedigaeth flin ei berchenogion, ond barnai Edward mai nid doeth fyddai ei reportio; am hyny, rhaid i'r darllenydd ymfoddloni ar yr hanes a rodd- wyd gan Evan Richards. Y pwnc fu dan sylw nesaf oedd erlidigaeth sir Aberteifi -Miss Morrice a'i deiliaid.. Hugh Roberts.—'Dydw I ddim yn meddwl fod tenants Miss Morrice wedi gweithredu yn reit glen felly trwy gyd- synio i rondo'r person yn ponsho er mwyn cael aros yn 'u lleoedd; pam na fase pob ffarmwr yn gadel ei fferem-a 'madel fel y daru i denantiaid Price, Ilhiwlas, yn sir Feirionydd? Dase nw 'n gwerthu eu heiddo, a myn'd i Awstralia neu America, fase lawer yn well iddi nw nag aros yn gaethion i'r hen greadures j ond ni ddaru cymment ag un o honi nw ddim gwneyd felly, mor bell ag yr ydw I yn dallt. Be gebyst! ddaru iddi nw bod a gun ddtwis aberthu cydwybod er mwyn tamed o fferem ? Daniel.—Drwg iawn genyf innau na ddarfu i neb o honynt actio Danielyddiaeth (Dan. 6. 10) yn yr amgylch- iad, gan iddynt gael y fath gyfieusdra rhagorol i roi chvyf i ormeSj a dyfnhau serch at ryddid cydwybod yn mhob mynwes ddiragfarn. Pe yr ymadawsent yn anrhydeddus, a gosod eu hachos o flaen y cyhoedd, buasent trwy hyny yn dangos fad eu hymneillduaeth ynrbywbeth amgenach nagenw, a diau y llwvddasent i gael llawer o gydym- deimlad mewn cyfeiriad arianol. Drwg iawn genyf ddar- fod iddynt yn un ac oil actio'r cowards yn nydd y frwydr ond rhaid addef fod eu hymddygiad mewn cydweddiad hollol a'r hyn ydyw Ymneillduaeth (?), ac Annghydffurf- iaetli (?) yn sir Aberteifi. Flynyddau yn ol, braidd nad oedd pob dyn trwy y sir a fyddai yn cadw buwch, ac yn magu mochyn, yn codi un o'i blant i'r grefft offeiriadol; nid oedd un gwahaniaeth yn hyn rhwng Annghydflurfwyr ac eglwyswyr. Byddai (ac ofnwyfmai felly y mae i raddau yn para) rhai o ddynion penaf y gwahanol enwadau yn gwneyd ymdrechion Ilwycldiannus i yru rhai o'r hiliogaeth i Lanbedr, ac Ystradmeurig cyn hyny. i ddysgu y gelfydd- yd ddegwmyddol, fel ag y mae"ifeiradon"osirAber. teifi i'w gweled yn mhob ran o'r dywysogaeth, ac mewn llawer 0 fanau mewn gwledydd ereill. Ofnwyf fod Ym- neilldaeth o'r right sort, ac Anughydiffurfiaeth deilwng o'r enw, yn annghyffredin iawn yn y sir, er foC yno rai per- sonan yn credu, yn teimlo, ac yn ymddwyn yn deilwng o'u proffes.Tueddir fi i gredu fad trefAberystwith yn gyffredin yn eithriad o'r fath a gymmeradwyai Edward Miall. Gwydd- och y byddaf fi weithiau yn meddwl ac yn dweyd pethau rhyfedd, ac efallai mai ceiydd a gaf am fy mod yn tueddu i feddwl mai barn 0 eiddo Rhagluniaeth ar y Cardies am eu hannghyssondeb—eu hymdrech barhaus i fagu lloi i sugno hufen y wlad, oedd erlidigaeth. ddiweddar Carrog. Beth a feddylir am Ymneillduwyr ag y mae eu blaenoriaid crefvddol yn magu offeiriaid; a pha ddynion ar wvneb y ddaear sydd mor euog 0 hyn a'r Cardies ? Hugh Roberts.—Yr yda chi, Daniel, yn 'ch lie yn union, pan yn deud mai sir Aberteifi sydd yn codi personied i'r byd ac Aberdaron. Mi adwaen I lawer 0 bersonied o'r sir bono yn y gogledd acw ac y mae rhai 0 honi nw yn — ——— — YJ. Buseyaid ofnatsan, yn myn'd rliag bla'n tua Rhufen. oeddwn I yn meddwl cyn dod i'r South, ina' sir erwlo o'dd sir Aberteifi am bersonied. b Dafydd Evans.-A chaniatau er mwyn pledo (fel y chi yn gweid weithe) na 'na'th Miss Morrice ddim > iawn, a odi chi ddim yn meddwl fod rhai o'r dissenters gwmint o deirants a liithe ? Fe wyddoch fod rhyw yn meddwl gneid llyfyr ryw amser yn ol, ac mai e ° wedi ddechre fel yr w' I yn dyall, a beth 'nath rhyw II n gethwyrs ond passo rliyw benderfyniad i wrthwynebu I d c r mhob modd," a chohoiddi hwnw fel penderfyniad cwartar. Os o 'nw yn meddwl gwrthnebu yn "l-jj modd" fel o nw yn gweid, yr o nw yn meddwl diae, dynon o'n heglwysi am. dderbyn y llyfyr, wa'th ,■ llwybr hyny, fel llawer o lwvbre gormesol erill, yn ca g gynnwys yn y "pob modd." Yr w' I yn gofyn m.e nf sobrwydd i chi yma, a o'dd Miss Morrice yn fwy 0 detf na'r tacle brwnt a 'nath shwt benderfyniad gorto<f°cef Golygwch fod dau ddyn yn meddwl am agor sbop g1? & yn y Bettws 'ma, i werthu dybaco, sebon, te, a i phethe erill i ni, a fyse fe ddim yn ormes ofnadw 'neid penderfyniad i stopo nw yn mhob modd ? n byse ni yn gneid 'ny, fe fyse'r ddou yn shwr o'n galw DlJj, deirants ombeidus am hyny a falle gnethe nw hofon ni, a'n rhwvmo ni o fia'n Jestised i gadw'r beddw Ni fyse un Jestis mor ddwl a ffeilu gwel'd fod ddou ddyn mewn perygl oddiwrth y "^o £ modd" ajjj Mae y rhai 'nath y penderfyniad hyny, yr w' I yn s0?»8ri dano, gwmint 0 deirants yn ol 'iyd 'u coise ag y hu jjj weidlyd ariod a shwt rai a hyn sy'n sharad am ry ,^1 cydwybod Ma'n debyg na 'nath y dyn o'dd yn n(J cohoiddi y llyfyr un sylw yn y byd o'r penderfyniad, 0 a'th yn mla'n a'i waitli. Ma' llawer 0 stwr wedi bod y -{ newspapyrs am ysbryd erlidgar y fenyw fenheddig }'a Aberteifi, ond 'does dim son yn un o heni nw am fe, tyniad teiranical y cwsdd cwartar yr w' yn son am ^n°e^i Ma'n debyg fod yr hyn sy'ri bechod yn y lady, yn yn y Dissenters, am mai Dissenters y' nw. Fydde i ddynion gofio beth wedodd Iesu Grist am y bryche 8 trawstie. Edward.-Nid gwiw dy wrthwynebu di, Dafydd, Sol mai Dafydd ydwyt; ond rhaid addef yn hytrach f° yn dy ymresymiad. Gorthrymus i'r pendraw oedd 3 ddygiad y dynion ymyrgar ddari'u ymdciwyn fel >' "IX bwyllaist at y dyn a fwriadai gyhoeddi llyfyr ac y l"a-j dda iawn genyf fod y public wedi sathru'r penderfy a grybwyllaist dan draed, trwy ddod allan wrth y o1'110 9g, i gefnogi cyhoeddiad y llyfr. Ymddengys, fodd "Jrf0i mai nid mewn cynnadledd reolaidd o eiddo'r chwarterol y ffurfiwyd ac y pasiwyd y penderfynia sylw, orid gan ryw nifer o licrsonau mewn parlwr, g ciniaw, rhwng y ddau gyfarfod, ac argraffwyd ef yn penderfyniadau'r cyfarfod. Dywedodd Cadeirydd y 0. arfod wrthyf yn ddiweddar, na wyddai efe ddim a00 .0, cyn ei weled yn y wasg. Yn mhellach, bu amryw 0 idogion y cyfarfod chwarterol yn siarad a'u yii wneyd protest gyhoedd 11s yn ei erbyn; ond y 11>a yu debyg iddynt beidio ar yr egwyddor o fod baw yn "i"6 waeth wrth ei drafod. "nt Gweni Jones.—Ma' camol raowr ar y llyfyr» gy001 wedi dod ma's o hono yr ych chi wedi darllen Mystyr Price, Aberdar, iddo; ac fe wyr pawb f°'" yn un o'r dynon gore a mwya' useful yn shir Forga" Daniel.—Ydym, ydym, a chanmoliaethau en,, yi» ereill hefyd; a dywedir fod cylchrediad presenol v ) ymylu ar dair mil, bod y derbynwyr yn lluosogi y iiaus, a bod y sir y p .siwyd y penderfyniad o dan sy^ yn perthyn i'w chwrdd chwarter, y mwyaf selog dr [Fiu amryw bethau ereill dan sylw y lapstoniaid, on chaniatn ein gofod i osod rhagor i fewn yn breseno 0