Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

NADODIG LLAWEN.

News
Cite
Share

NADODIG LLAWEN. "Nadolig llawen i chwi," a Blwyddyn newydd dda i chwi," yw y cyfarchiadau caredig sydd yn ein cyrhaedd braidd o bob cyfeiriad, yn y tynihor hwn o'r flwyddyn, a diamheu eu bod yn ddarlun cywir o deimlad pob gwir gyfaill ond er hyny, nid oes dim yn y dywediad ynddo ei hun i gynnyrehu llawenydd a daioni, oddieithr fod y moddion angenrheidlol i hyny yn ein meddiant ni ein hunain. Pan oedd y Nadolig hwn braidd wrth y drws, a pharo- toadau mawrion yn cael eu gwneyd er ei groesawi i mewn yn deilwng, nid oedd genyffi unrhyw sail i ddysgwyl rhyw lawer o lawenydd mewn cyssylltiad ag ef, am fy mod yn dygwydd bod yn ddigartref, fel ag y dywedir, lieb un aelwyd gynhes o'm heiddo fy hun—heb un Hetty croesaw- gar yn agor ei ddrvvs i'm derbyn, na'r un perthynas na chyfaill yn fy nysgwy], gan wasgu fy Haw ar y trothwy, a'm harwain at y bwrdd. Nid yw yn debyg ynte o fod yn Nadolig llawen i mi eleni," meddwn wrthyf fy hunan. Ond gyda'r gair, dyma wahoddiad yn dyfod 0' Llandygig- aufach i mi ddyfod yno i dreulio'r Nadolig. Dyma'r very thing a'r very place a ddymunwn i gael; mae yn cyn- nyrchu llawenydd yn ystafelloedd fy enaid, ac yn adgofio i mi y darlun oeddwn yn arfer dynu o'r byd yn nyddiau fy ieuenctyd, pan nas gwyddwn ddim am dano ond trwy lyfrau, ac yr oedd y beirdd yn arfer ei baentio ef y pryd hwnw yn llawer gwell nag vvyf fi yn ei brofi yn awr yn gyffredin. Nid breuddwyd perfraith yw y fath eiriau anwyl a dyngarwch," elusengarwch, a chared- igrwydd," ond y mae y fath eiriau yn bodoli mewn gwir. ionedd, er nad yn gyffVedin iawn, ac y mae hyny yn eu gwceyd yn bethau mwy gwerthfawr pan y ceir hwynt. Etto, y mae ambell i deulu parchus i'w cael arhyd y wlad ag sydd a'u drysau yn agored, a'u byrddau yn llawn, a chroesaw i student bob rhyw amser yn y byd, i fyned yno, er mwyn cael ychydig o adfiywiad i'r meddwl, a niaeth i'r corff, ac un o'r teluoedd caredig yna yw teulu Llandygigau- fach. Mae eu henwau yn anwyl gan holl fyfyrwyr II wl- tfbrdd, a bydd eu coflLdwriaeth yn fendigedig gan rai o honynt tra y byddont yn y byd presenol. Wedi treulio noswaith gysurus gyda'r teulu a nodais, ar ol ciniaw dranoeth, cychwynasom tua Phenuel, Roach, i'r cohcert; ac er bod yr Inn yn oer, a'r lie yn annghys- bell, yr oedd y capel yn orlawn erbyn ein bod ni yno, ac yr oeddym yn brydlawn liefyd, Y peth cyntaf a welais wedi myned i mewn oedd, cor y Felinganol ar y stage, yr hwn a arweinid gan Mr. A. Davies; ac wrth gefn y can- terion,gwelwn foneddw r tal yn agos o'r un taldra a Saul mab Cis, yn cyfodi ar ei draed i agor v cyfarfod mewn araeth ter a bywiog. Dywedodd nad oeddym i ddysgwyl cwrdd crefyddol iawn heno, nac ychwaith annghrefyddol ond bod y cantorion wedi parotoi ar gyfer pob cbwaeth, ac y caem ni ychydig o bob peth ganddynt, end pethau gwael, a ni- weidiol. Yna galwodd ar y cantorion i ddechreu ar eu gwaith, yr hwn oedd fel y eanlyn :-Y rhan gyntaf. Can- wyd "Aelwyd fy mam," gan Mr. H. Bevan, yn lied eff- eithiol. Luther's Hymn," gan y cor. Meddyliwyf mai eu dyben yn canu hon oedd cyweirio y tanau. Yna, "Dyfodiad y brenin," Moliant Sion," "Esgyniad Crist," Lord, for thy tender mercy's sake," Praise the Lord, 0 Jerusalem." Cafwyd rhai strains ardderchog yn hon ond gresyn na buasai y merched wedi eu dosparthu i ganu the two trebles yn y rhan gyntaf o honi. Hail to the brightness." Lied dda; y lhan olaf yn rhagori. Pray for the peace of Jerusalem.Dr. Mason. Gwefrn eiddiodd lion yr holl gynnulleidfa. Lead on Lead on!" -Handel. Dangoswyd ysbryd y geiriau yn lled dda ar y cwbl feallai; ond trueni na fuasai y bass yn llawer mwy nerthol. Canwyd "The Bard's visit "-Owain Alaw, gan Mr. J. H. Davies. Ni welais I erioed wylo mwy naturiol. Yr ail ran. Canwyd, I, 0 paid gormesu'r gweithiwr tlawd," gan Mr. J. Gronow. Da iawn. Cartrelfe y Cymru." Triawd," Yr Eos." Song and chorus, Hen wlad fy nhadau." Canwyd y Solo gan ar- weinydd y cor. Yr oedd hon yn hynod o etfeithiol drwy- ddi. 0, dewcli i'r inynyddoedd," o Oriau'r Hwyr." Y iriiwsig wedi ei addasu gan Owain Alaw. Yn nesaf, canwyd yr hen don adnahyddns, "0 Willie, we have missed you," gan J. M. Davies, nes oedd pob calon yn teimlo. Hark the lark "-Dr. Cook."—Synwyd ni wrth weled cot- gwladaidd fel hwn yn gallu meistroli glee mor orchestol. Bound," Hark, the bonny Christ church bells, The waits."—Seville. Wedi hyny canwyd gan Mr. J. M. Davies, 0, peidiwch a dweyd wrth fy nghar- iad." Duett,—" Clychau Aberdyfi," gan y brodyi J. M. Davies a H. Davies. See our oars." Fe gafodd hon gymmaint o ddylanwad arnaf, nes oeddwn yn meddwl mai mewn llong ar ganol y mor oeddwn, yn hytrach nag yn nghapel Penuel. Yna da-tli ceisiadau oddiwrth y gyn- nulleidfa am ddwy gan, Hen Fibl mawr fy mam," yr hon a ganwyd yn dra boddhaol gan Miss Davies, Trelcr- ddyn a Charu'r lleuad," o Oriau'r Hwyr," yr hon a ganwyd gan Mr. J. H. Davies, fel un afyddai yn brofiadol beth yw cariad. Yna terfynwyd y concert trwy ganu "God save the Q,neen," wrth reswm, ac ymadawodd pawb wedi eu Ilwyr foddloni. am a wn I; ac yn wir, fe glywais I ddau Sais yn dweyd wrth eu gilydd wrtn fyned allan, That was worth sixpence of any man's money," ebe un Yes," ebe'r llall, I would give a shilling for it to-mor- row night again." Ond, a gadael barn y Saeson or rieiildu, mae yn sicr fod y gyngherdd yn anrhydedd mawr i gantorion Felinganol, ac yn llawn addewidion am y dy- fodol. Yr unig tidifIyg oeddwn yn ei ganfod yno oedd, rhy facli o ieuenctyd yn perthyn i'r cor; yr oedd yr ar- weinydd yn ymddangos yn agos mor ieuenged a'r un o honynt. Pe ceid mwy o ieuenctyd at y canu, mae yn sicr y byddai mwy o lewyrch arno. A phe hyddai llai o ber- oriaeth gyssegredig yn cael ei dwyii i'reoricct-ts, byddent yn sier o fod yn fwy effeithiol. Na feddylier fy mod am, gefnogi dim sydd yn niweidiol i'r teimlad mwyaf pur, eithr yn liollol i'r gwrthwyneb ond mae yna ddigon o faes rhwng y cysscgredtg a'r llygrediy. BRACH GABW.

EISTEDDFOD UNDEBOL BEDYDDWYR…