Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y FEDDYGINIAETH FAWR GYMREIG! "QUININE BITTERS" GWILYM EVANS. DARGANFYDDIAD MEDDYGOL PENAF YR OES! Nw (,(" eta ugain mlJ'uodd 01: l'a1 ddart;l1ufyddwyd y feddyinia?th hon, ond y mae. ei rlùnweddau iaeliaol ne adgl'yfhaol mol' Inghymarol el Y maO wedi oniu pohlo<mnùd dig.rffrlyb, u defnyclJIl' hi 'n helllothmown amryw "ledJd ya mhob cyfundlr ar wynob y ddaer, Pa Ie bynag y rlioddii- prawf arm, mae y galwad am dani ''11 ?yii?-ddii 3'11 }'lIrhaus. Mup' <lCIIKE BITTERS )- foddygmllleth hofl?i lysicuol, ae yn cynwya chwerw-lysiau wedi eu ùydh'J'Inpgu i 11urfio y feddyginiaeth Lu ? ?vdduyu?h.usM? ,v .Hitl. plmro ? g™-<l. I MAE Meddvgon a Ohloifiou cvfoethog a thlawd, yn mron yn mhob gwlad dan haul yn cyduno i y I)ci-i-i:it]L hrn sydd rmewn oanv.id amgylcliiadau wedi profi yn effeitliiol i wolla anhwyldevau y cylla, yr afu y giau, a'r ddwvfron, pvi oedd p >b ninridyginiaetii arall wedi methii. Gall y plontyn tyuer, a'r ddynes wanaf yn ogystal a'r dyu cryfaf, ei chymoryd yu hollol ddi-bv 'r, gun deimlo yu si(-r *v cant los oddiwrtho. (,rc,u TYSTIOLAETIIAU PWYSIG. 12, Hanover Square, Bradford, Ionawr 7fed, 1892. i;me(!dirion-TeimlafyiicWiolclii'.»''fyn"!a wedi dyfod 0 hyd i ?dXdc d? ??? Gwilym Eva?s. Nid wy? wedi cymeryd ond iSr feddo-L. o I)Onj o„d teiralaf fy mod asoes lawer iwn Yll ?? pH. ??an"F?? ??1 bod yu dyoddef am taoedd ya India gan y cryd (ague), x 'n disowyl iddo fy ngwella ar unwaith. IMnyn cma>va keddyw ?- ty y. y drcf hon%ylwodd rhai o'm Million ? mod ? edrych lawer ??" yn wed, a dywedais wrtliyot nu.i Bitters Gwilym Evans cedd yr acho, Gofynodd ? dd.r a cistcddal gyferbyn a m;. pa le i'w ?1 yu y <het hon, g? ei fod yn bcuderfynoi o roddi prawf arno, gan ei fod yu dJoddcf Hawcr gan am heuliad.. Vr eiddoch yn gywir, J. C. K. THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Regent House, High street, Blaenau Festiniog, Ebrill 12fed, 1892. Foneddi"ion,—Dywenydd genyf gael cyfl0 i dystiolaethu i'r budd a dderbyniais i, ynghyda 1 lawer o m c^m^r^1C[ ° cich Quinine Bitters rhagoml. Dyoddefais am d?hor maitli oddiwrth ddiftyg treuliad, a'r feddyginiadh oreu a gefais eto at yr anhwyldeb yw ?ch meddygtya cliwi. Yr eiduocli yn gywir, JOHN PRITCHARD. BITTERS GWILYM EVANS. MEDDYGINIAETH Y FEDDYGINIAETH LYSIEUOL BURAF A EFFEITHIOL. MWYAF LLWYDDIANUS YW DEFNYDDIR CAN FEDDYGON. QUININE MEDDYGINIAETII LYSIEUOL A PEUR. Mmn, f BITTERS CYMERADWYIR GA?N DDADANSODDWYR. ? GWILYM EVANS  ??="?'? UWiLiM EVANS MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS. £ "f j| j ? MAE Y? GWELLA GWERTHIR GAN FFERYLLWYR. J IF t II'|jj11||1l™|j j |1 |||' P| H1111'' ISELDER YSPRYD. DIFFYG ARCHWAETH. MEDDYGINIAETH O_REU IT YR ^OTE1SC1 J Li|JlL l DIFFYG TREULIAD.GWYNTOGBWYDD. GANMOLIR GAN FILOEDD ?????'?° '? DIFFYG TREULIAD. MEDDYGINIA,ETH OREU YR OES. DIFFYG TREULIAD.GWI'NTOGRWYDD. NFLL GWENDIEAU BENYWAIDD. GANMOLIR GAN FILOEDD QjUlNlfti BITTERS ,i1||| i CUR YN Y PEN. t .Uh?yd ? ?fyd.u. p.n .<-dd pob GWENDIE?AU BENYW AIDD. meddyginiaeth arall wedi metlm. ? DIFFYG ANADL (Asthma), NID YW BYTH YN SIOMI. ETe., ETC. b!»o<l, aud braeo up tho gysK-m a?ne- iijfi H|rl raiiy. At a pa rely VegftaWe Tonic l| j | tHcy harvnou%ual. HelntfBiftfdwlth » | mS. M ) tttt?t?fi. QUININE I ]$UB 1 Qy*. U-w- -w Imi N■ m r I■ Nm 'j- E^ tM')"B?!j' t? ?J ?.?.??.???-??7 .?MM t BITTERS St?.?'?*;????'?'?'? ? BITTERS Diii?KO ?- =— Dlii?Ktv O? GIVEY)L EVANS. GWILYN EVANS, RHYBUDD PWYSIG. SYLWER yn fanwl ar y canlynot:  hch  E?. Qtli ino Ditter3 yu yn v -Nvydr. 2. Ni oBodir UR n()d (stamp) y Uywodr!l.&h ar ullrhyw botel hoh fo(l yr enw "Gwilym Evans' Uuinino :Bitters" yn argrapliedig .mo. heh fod p enw "Gwilym E-mnR' Quinine Bitterr6 'edi ei argraphu yn eglur arno. Gwerthir ffiewn Potelau, 2s 9c yr un; dwbl maint, 4s (jc; b!ch« yn cynwys tair petal, is 6c am 12s Gc. I'w cael yn mhob aan, nou diiifonir yn ihad am y pnsiau uchod yn ddiogel trwy y Post, yn uniongyrchol oddiwrth y psrchenog.on QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES TYSTIOLAETIIAU. Bror.ant, Aberyst\v\t!i, lon:r :l7, 18). Anwyl Syr.— Y r v.yf wedi gwertini muy o Quinine Bitters Guilym vails y flwyddyn ddiweddaf nag nn flwyddyn o'r blaeh. M^e tv ng; wsmeriaid yn rhoddi eanim)liaetl: uchel iiiJ >. l)ymun:f arnot'li anion i mi gyrteniva<J ncvvydd o lInn", N'r eidt'ofi), Ac.. JOHN WILLIAM*. BITTERS GWILYM EYANS. 41, 1hmfonl street, Ilillgsite, Stockpnrt, Fcne(!diuion,—Mae yn dd,\ cenyf eic!i hysbysu fy mud wedi derbyn lies mawr trwy ddefnvddio t'ittors Gwilym Evans. Cefais ei fod yn peri i'r gwaed redeg yn rhwddadl trwy fy iod tore liu, ac ar yr nil prvd yn fy ngliry<hau. Teimlwn fod iy'u.wyd .t \u pvvyso fel plwm ar fy nghyda ar 01 • \v\t\. oil yn awr ar ol debt. yddio y Quinine Bitters ni-1 yw fy nnvvd yn pari poeti i mi Yr wyf yn falch fod eich llyfryn we ii <iyfod i'm mtvlliant, ac anos i!" hawh sydd yn astnclí,) eu liieciiyd i r.»d«li pr rvf liioed arno. ) r eid ioch yu gywir, MUS XAUIA LIALLAM. BITTERS GWILY31 EYANS. GWEXDiD. Penuwch, Llangeitho, Hyd. 2;5, lei)I. Anwyl Syr,—^Tae amryw acloda'i o'm teulu yn v;anaidd cu liiec! yd, yn en wedi; un o'm nierclied sydd wedi tyfu i fyav, ac wedi tyfu yn dal iawn. Mae yn dyoddef yn fitwr oddiwrth (iii anadl ar ol yr ymdrech leiat wrtli ddilvn ei iiorchwvii)! Byddal yn C tdw Quinine Bitters Gvulyni Evans bob araser yn y tv, gan fy mod yn cael ei f id yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim arall a gaunaut erioed. Yr eiddoch, &e. (PARCH) U. W. Jo-,i-. BITTERS GWILYM EVANS. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. —— ONE FACT WORTS A THOUSAND OPINIONS. I 7//? ENORMOUS DEMAND FOR I LIPTON?S FAMOUS TEAS I  APPRECIATION and inor,.m .11 cla.C¡¡ may 1* ,be bct th. io I of 1,11'T()N'S J) ??l ?. l?Ul, ?. I VA LIPTü duh ,.To, 1.t amount & 8s was pjidto Her »Cn^ Thi? i» CONVINCING PROOF on » "ingle ttan^.w.n ever ^d t t of L1 PT(^'S ?? UKAHNGS which oau only be attr"butel o th,? fact tbt ?l I)TON'S FAIIOUS T&AS o.c?l all othm, ?VOTE THE PPICES:- MAGNIFICENT lUJiNDER TF.A (PURE AND I'liAOIlAIff.) per 15, Ib, SPEOIALIA'-SBIJSCTBD CEYI.ON. INUIA5, ANI) CHINA BLEWD. per 15, 4d Ib, This quality i. .1,1 ? ? the Hi??-C?' T? ? n,^ of 'o^ T^ M^uuU, ? ? d..Me the pi(??, ??.TRA CHOICEST CEYLON AND INMAN BI,MD, p- ls. 7D Ib, NO UIOUBIl PRICE, 'J'Iù¡; i. the Fin.t ..0<1 M""t lkli,'¡uu8 T. 11", Wuthl".m produ8e, ao<\ i..l d, if .,t ""perior, to vht i. qd br Thfc. is the Finwt urn! Mwt A?r-'Dght (?-t-. moot Teft Dftilei* ;u»i »t *> bi to & bd f^r Ciuli.tcl, lU^kedm ^tolt Vij-Tittht Canister., r'lnw. W h- I- t)?- 5 lb. i. the miud podtal mt? -t b which should^* ftocomiMiniod by Order, including 3d ,P^r ih (7up»^?;-< <rc "•*1 OVER ONE MILLION PACKETS SOLD WEEKLY. LIPTON'S CEYLON ESTATES Th. -?,wtitin, on th I'd a I,TffO,4,i, 14-tat- -Y.: ('S"tí,;i'I\1¡:u;;hi ;<: '.Iu;¡u:¡'> b"t?A'?&? ÇollnU')', Pr«T>net«r of •' t f._ us Tc, ^1 CofTee EiUt«>s in Cey'lon, including e 0,.bmt?d Being 8.1 Proprit'tor of 1ie"1 of the mOHt falltou. Tea anl\ ('o!Tee l:.t..h.. in Ceylon, inclu.Ung lilto relobratod x?t.W of 1)"lnOOI<'nl1e. La1n.ot()t< Moncrak,nlle, !,haù"IIJ""kn..e. 1Il1o"¡¡clle, Poopr<IJ!IIÍe, H38BgI\11a, ani R.t? ?of ?''?°?h?? ?? F p,»ition to .-upp? fustomm Li-t ? Plantw'a Ii?m thm to~o« ? '? f'h' t; ? "'?-'?? tb. | U-TON'8 JjJSSENCE OF ??FrBH Nddl,.en'. "Lt? AlliL 'd e"wlt" of. M.ae fm th, Yi.?t in tt.! W(?ld, di-t f-,?i the ll,nt,,tio l?o-t,-J, UMw<1 ..d P,? in ? i»wn 'i i b ?l?i,h,ii. -n the latest and ,uwt £ ^s EAVOUK A-XD AL?OMA, ? «wt»l to ensure < ? ot ?? f'??. ? M'y M.?e<l. Sum nw r::n 1PT0V.8 p ssesc b OF C 0 F FEE ttuartnUod l\u* taid tho tiiiwt cr.i madt. ONLY 5<1 and 911 PElt BOTTLE, L Il'TOK'ti pSSENCa OF QOFFKK AND QHICORT -•*J -4 Hunt lldieiou aivl Kny-mf. OJfLY 4(1 and 7id PEK BOTTLE. It U luuidy at tU tiJlJ. and cau he made in a few sooonds. LIP TON Ten a»dTv** oSfcJtoJ™ WQBLD. 11', ?i?d Sí.iPJÚ"" "'tlr!'ofl, CO?LOMBO?TCT;?. Colombo. V,vlon l?htl*u. S -t, COLOMBO.CALCUI'rk. JmJUlII OJ/ia m,d ?Vkipii.q 'rl"(. I'(les Hall', pALCUTT. JmlkH OJiee and Skip^nff r«»r».j'EO CA?ro? STREET LONDON,B.C. (',¡ff« RM'I,y, lII,dtng 8!t., nll/{ }.a JW,titrhl'¡¡: OLD .S-ll?MT. LONDON. B.C. (;.? <?. 'HATH STRBET. CITY ROAD, RC, HuehM. LocAL ÐRAXCRUI,-llIlIl'lll\u Fo.>tinio¡:n.lieor" E. Gratton, Climij, Ca.mArt'Oll-E, Hugh08, II, Stofey Street. Llaufuii toiimn—1{. W. Hughw,I he "a/aar, ^eaioeVJl.v =1 StrL,t,t. Uaufu4,1(Y,4tii? It. W. T)ie Bazaar, Wearoe a A LEADING LONDON TEA BROKER APPROVING HUE K GHDSSfffv HtUM/ ? ?\ PeXcs Sosct?. ? ?\ ) palb. 1 p WLTOLBFIALB ir.lTISH TKA -.NiJ TRADING L\Sl.CI" TlOlf, (I.UIlTØD), BOUTUWAUK STat'KT, LOSDON It. A. fic(TfIEL:?9 (\LUCK Q?RFJ?1), 19, LOWt:K"??I?'? TERRACE, ¡ LLAN'LERIS, TBINOIPAL ULL!J I'OITKK TOWN-CUIEB AM» ULSTKIBOTOB, Biys t» inform thst he HOI,t- all the Priuoipil Posting St.tiors in Llaubcris and district, about 0 milvM around. Special ttlrM18, cvuehut patrons. six Lhle tor 2s. ° Twelve Oatte Portrait., 2s 21; six for 1- 4d- Eight iric)i Eril«rcwr.pnt, 3s; three for 6. otarnp fiia, 21 for Is SJ., 100 for 3. 3d. 8-nd Catte or Cdbii.t t »nd b"t,,1 Order, and in about teadaY" you wl iccu-vo Hinlily-finished Cop-e". wMt origintl.—I'BANOIS fc Co., 23, Ladgate Bill LouJuii. K C ===-==. AT E1N (JOREBWYIR. GM" Deu. o Fow Anfonir -.opi o'r (;(.á1 ilrwr y po.t i'r Amerieaum 811 8e y nwjdayB, 11).. 4" yr hanet liwyddlu. 22,078! I 1

In HEDDGEIDWAID A'R TAFARN.VITR.

IYR WYTHNOS.I

TIR-GWYMP EN FA Wit YN I INANTLLE.

------ - -Y -N - - I PERTHYNASAU…

Ystrad. - -1

ICYFARFOD RHYDDFRYDOL YN NGHONWY.

MARW 0 R GYNDDARED3).

.:.a..-. _- - _-Y GATKAVVD…

- 1rSUE(LYDDH!lLWfDDOED.

! I GWIRFODDOLWYll \ X i NGHOkWr.

I CROESRR RHEILFFORDD.

- --- I EU CLADDL AM DDE IN…

Advertising