Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

IJIWBILI ENOEDI, CAERNARFON.

News
Cite
Share

JIWBILI ENOEDI, CAER- NARFON. Ddydd Sabbotb a nos Lun eynhaliwyd cvfarfodydd i ddatblu Jiwbili Engedi, un o addoldai y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghaornarfon, Y Sabbotb pregothwyd i dyrfaoedd lbiosog gan y ProfFeswr Prys, Trefecca, a Dr Hugh Jones Lerpwl. Nos Lun, eynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus, dan lywydrliaeth y Parch John Hughes, D.D. Cafwyd annrchiad dyddorol gall yr Henad- ur W. P. Williams, yu rlioddi hanos dcdl- renarl a clij-nydd Methodistiaeth yn y dref. Darllonwyd papyr gan Mr Owen Roberts, Tiryn Hendre, ar banes JT aelios 3-n Engodi, yn nghwrs pa un y dywedwyd mai traul adeiladu y eapel ar y eyntaf odd 2,360p. Ni chasghvvd at y gost bon ond ryw ddau gant o bunnau yn ystod y pedair blyncdd ar hugain cynbf. Fodd bjaiag cafodd, yr oil o'r oistoddlo-icdd ou gosod yn bur fuan wedi yr agoriad, a ehyiiwynwyd yr arian tuag at ddiddyledu y cupol, fid, rhwng pobpeth, yr oedd y ddyled wedi dyfod i lawr i 1,41Sp erbyn PHi, Yr adeg hon penderfynwyd j helaethu y capol, gan fod diwygiad 18-59 wedi prri cynydd mawr yn riiif yr uclodau. Er i amrvw anl:awsdeni.u godi, awd jm mlaon gyda'r helaethistd, yr hyn a gostiodd 3131 p. Gwelir felly fod yi-holl ddyled ar y csipel newydrl yn 45791). Tnagat hyn fo gasglwyd 450,,L), erbyn yr agoriad, yr hyn a gymorodd 10 Ionawr 23, lRQi, ac yn y cyfarfodydd hyny casglwyd 3GOp arall, yn gwneyd cyfanswin o 810p. Daliwyd i gasglu yn gyson ar hyd y blynyddoedd, eithr yn ISifj gwnaod ymdrech neiliduol, pryd y talwyd gymiant a lOTOp y flwyddyn hono. Yn 1811, adgywoiriwyd y capol un- v.'aitli yn rhagor, ae erbyn diwedd 18S9 yr oedd yr h ill ddyled wedi ei tlmlu ond Up 4s, Yn ngwanwyn IS!oo pondorfynwyd gwneu- tliur adgyweiriad arall, ft chad organ ys- blonydd. Costiodd hyd 2,31op a cliasgiwyd agos i 700p yn ystod y ddwy fiynedd ddi- weddaf. Gwnaeth hefyd gyfeiriad effbithiol at yr umrywiol wcinidogion a ^phregethwyr a fu yn cartrcfu yn yr eglwys, ac a fuont ff)-,IdlitNN n yn eu dy(l( I n'n tyinhor. Yn ddilynol traddodwyd pregetb gan y Proffeswr Prys.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOLI Y…

ICWYILP NIAGARA.-1

IY PARCH J E. THOHAS,I RHUFAIN.

IMil GLADSTONE YN DJCH-I WELYD…

MARWOLAETII DR LLEWELYN lOAN…

ICREILONDEB AT VYARTHEGII…

I Abermaw.

[No title]

IMRS ItIX YN NGHERBYD TIt…

I-I SAETHU Y PHXRHEOLWR.

-.-DYSGU'R i)0€T0HIAID.

CfMUU YN ATEB CHAMBEK-LAIN.

-LIABAIMIIIO-

Advertising

! DT(JWYDI)IAI) DIFRIFOL YN…

CIG AFIACH.I

! 0 FWG Y -GWEITHIAU.;;

I GlyROLDEB CYMRU.I

I Ti'.,FTHU,lt DIVYOLWYNWYII.

) Y SENEDD NEWYDD.

[ NAID AN RVDDID.

CYXGHOK ARFON -A'R GWEITHWYR.

I _CYFLAFAN MEWN STREIC,

I ( BUDDUG0LUKTH MERTHYR.