Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

—" LLINLLL INIIAZI- iih I .ONGAD BRENINOLI NEW VOKK. 1: \N & ISTSUNATIONAL STEAM- SHIP Co., Limitid, ú LERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHEP 0 Qnoermtown bob dvdd Tan. Pria Cludi.d y? y T-ydydd li )MJ ag ?dd« Mrnyw a?dt a'a" j'r radd a_a!. ?' S?i;? yn y ??'. ?? A? G?" am ?' rhasytnol. *?K& ?..? 1 ?rhyw ra. o^U-» P.?th.u a <.>n«K yn cy?y' M? r T?.th.u?.U??'??E. & Ymolyner II RlI:IiARUSOS, S'ESCE. & oj??t r ? .?? ??' .'? ? Mr. Si'9J wmi- .'t.troet, Carn,unon; ?& InlS'lsii ^f ?r<W- ;orut-i',I. rortn,I?e; NV.T. Jones, *5 N kwii,,eii; E. Jl)noM, 17:?, j°r. u. J. Williams. 6ii, S.X/?S??', W R-ger*. c.. m t*r Tre!trth; Hugh Hughes S ?s';&&?'?"?&? TJoc'iid Hetbodu O. Jono», Old PostOfhc, IWBr™?W. J Con- way; Richard R. Scythe, 39, Bangor-street, Oafllr'(\n. ?''?"— '?j?LL Y i?Mi?iM. AGERLOXtMÜ lmESHIOL, 160 o Aceri o dir yn rbod^KYd* Bonus i Ymscfydlwyr. T.?u Arb.? :D?'?yr ib.bpatth?. C??. a'r T-?''?? )'11 bwylio ° Lerpwl bo ??y'? hno? q ,;n )'" J.¡n'n 0 y cyfleu'er!lu Sa1. (¡tI, «—< CaWU'a p:iHillU ¡rlJJf. S\tmTnytonjnL |Nor£ «o^,a^ Mirk,t.row, aMont?mery-?cr????? lri.il"l; ?? M.rk?-r.w. ?''? '?? Thrtift-' N'W M?kct.pi?. \illil\IrH1, 7k), Pen. aUTi Z he^ V. J. Williams, 7, Mark* jobrjn. p i> Stythe. 39, Banker- Uiiliio'sn, High-street, !F?.????d J- Williams, B.yn-gwomih. Ua- B,tg,,r; 1. lu;;h!JII", Tbo Stores, Uan. IlwyngUd(i ?' ??' .? 5. New-street, 0 MVcSa.it Do:' V V"'v\/Ve'i V R.<S5 0 O- H. E. J.?e. HOP3 HiU..t.. wyidelcn, M^t c,eScent( V?U7" V A ) ilu 'hk Pose OiBno, Kh<?- try bin T S. i^homV Etwwzur; K.Jono-, aecoenta t, >>y»'tVf Nantli,? Vale; '?d-U.-hf. R.?rd. Co ? Cornhill, Fortm.?.e, J. J?M, ^nfe-^eet, U.m-wst; W. l)hill;l'l!.lJcrby 1 Ho'i'C, ???n.?.r: W. ? J.?. Ola Bank. Holyhead AMERICAN LINE. UNITED STATES M \1L SI -.AMT.K- LIVERPOOL Ti) FLPIIIA. EVERY WEDNESDAY. rirst cla-e full-poworcd etoamshijM. Accommodate f. r pa'aengors equal to any EUNpJIIU Lillo. p^e^,rswd u'oods loaded at Philadelphia on the hnrf of t!; J Vi-nnniv mu, Jiadroad TUB SHORTKST AJ) J)Y-T UOUTF. TO TITY. WKSI. Apply, UlCHAUOSON, ?Pc-NoF„ & Co ll) & ili, Wat. r strent, Liverpool. LOCAL AGIISTS.-W. J. VVjluams, 7 ;\I'lrk,!t, Ptroet, C irnurvou Kv inn & Co., Horaid O Jhce Carnarvon; R. (1, Roberts, Rock Cot^fT,, Cieipiau maw, Taly-arn; H. Robettst, b")th- esda; R. Roberts, (Jlynllifoa Hotol, Blaouan Ffestiniog; H. J. Wiliiasus, 7\), repybryn, Rethefda. _—— ~mjgy_„ UUlU>- AOFI.,tLONGLI) LI,YTHYRGt.UDAWL BBENHISOL A ii UNOli DAlAKiHAU. 0 I?PWL I EFROO NEWTDD BOB SADWR, WISCONSIN Gorpheaaf 30 ALASKA.?? f, AMZONA .?t-?0 WYOM1.SG. Aw8t.i2-' Gf?nt ya ?'JMU?t?w; <iyd i OMtyio), i 'i.lprt.JK l!y thyr.u itkJu^t. Si! ku n^o 0 -lp 111 Nm ?ort: 1'T ¡ ¡>. Yr 'At-,U »*«?* V*>f*» «»•" Y?k BoH-n, a PhM.-h?'. am bfWBU '?). yr hyu ?tMd?MjJof?t. Au'.Mit ?thwyr bob S?h-f Un? D?«t?u ? C?a?. Y .?e wo,ldn L *f.Iy? bn)M.i ar t"? pub a«erl"iw. z.-??.' Goruchwy1yr i Gwmn; L!ou.;1u >'«« ZI\Jnl't A???Tt?Bjeu).in?"tn hwylio i b?h- ??'?: Gui»n "? Cy! 21, ?:.t?t?. L.r?l, oeu ?.?./?-?-?'?', Bha»*« tlo»uaw« j Jiviii Joi.us, liituruuM Aijeut, Mori* ev\1'; H-gh Huxbet, 7, Market Jti" Aiulwclii *■ J. Wil1iw", Qwurym8u'ø 1)mou, Ouvuartw; Owon ». Prrv. Slate Merchant, l'.JIIM1 D"'¡"II. Lly Arthn- I.?'.Dberh! t'w.?- Jcu'"<. M?r)!t.?".?. LtM- :-=!ctiC'}1r.5!OI"8')'h1. WILLIAM WILLIAS, (CYMRO PUB), PASSENGER AG?T, So. 27, UNION STREKT, LIVERPOOL, A DDYMUNA hvabysu ei gydgeDedl ei J' fod ef yu BookLl "a''$C'Dge gydar Steamers ;,r.. Y' I boc, parth o'r America, am y prisiall isaf. Hefyd, coir pob gwybodaeth am amser hwyliad Steamers, ou:1 gohoba yn Gymraeg neu yn Pacflue^ ftg ef, a flcra telir y cylw manylaf i'r aawl a ymcldiricdaut en profal iddo a chyfarfydJir hwy ar eu dy fodiad i lerpwl, or mwyn cymoryd eofal priodole Lugnapo.—Cofler y cyfeiriad uctud. D.8.—Cynir > Par o Sir Gaeraarfon. AT bA\V^aVi)U VN HWHlAUU CKOii>Ol Y VVERYDD. DymuNA LEWIS ROBERTS ei hu«nn wMii croesi lawer o wetth?u byebysu y caUir cael fob RwybodM h yu nghylch yr .n<"t'"?K'?" H?? i wabanol ranau o'r America, a phob hy?by?iwy\dd ?t y?mf?d??t!h frThttMU erc:Ho'Tbyd. ?'ir ymofynan? vn Gv-mraec ueu y ??"uen. drwy y grifenu ? Bvdd yocyhrfcd yrh?fydd o dan ei I oM a' ou dyfodiad i i er?w'. a rhy;)d y Cymry t?d&'u cilydd yn y rhmau creu o'r tI;{er fon?',au Mae yn f[it1 el fol weuibyw?th Mt?edd yn America, M oc'ur y'M hyuy yn ei Ilymbwy" f? cyfMwyddwr pr?fidal. ij g Mae gau L. RobertH dy belaeth a Chomfforddu* yn ymyl y Lunding Staae. bwydydd a gwi-'yau am I riiiiiu rhoaymol, I cyfeiiiad >d>IS ROBERTS, PMsoncer Agent, Temperance Hotel, 32, TlTJIKBARS-STBWtT, LlVBKl'OCL, CARTREF ?DMCARTREf ili? CYMRY. C&RTREF 8? YN BWRIADU AT Y RHAI 8 'I)D YN BWRIADIJ DYMUXA BUGRHUG3ES.7 M.rhct DR,)w, Amlwch, hysby-u ei foi ef yn AOENT ymfudol drr,3 vr titi Cw< Liau ft s dros 35 ndynadd; yu Oruchvvyiiwr pt>.P(Jol dro^ Canada a Queoisdiiid i rodlii Cl''d'a') RUAII A CHVNOHIH" yol o daD y ..lywrdraoth,. Trwy-fwlH. Hu^lus «.owydd ddy bwelyd ar ol teitliio nailvOild J {i lai»o<-dd yu c."adll ae I America, p.1 loddi d .^rifiad <,ywir a-n y swdthft-yja, ftV Cjll^vu, a'r Hco.ld p.ren » yned er gwo lhAu eu liunain. dau o feibionli. Hui;h<Hyn swv dog on ur y Muti Steamers. Golclir am -inf'id p.wb nr eu dyfodiad i Lerpwl. Anion, r puni. o dep",<jl i H. H. a oho r ticktt i fymd :yd.r itouK yr tde(! y bvduo..t hwt y,%dr,.i, a'i lie g< ro» yn ylJonll aID y prie ar y \>ryd. uigcuer Utamj, i nae! .b yn "I trwy (ythyr. w It j'o 5i E :•>, l'a^K^CEU AI.I:ST, 3, ST PAUL'S f-QUARE, LIVERPOOL, (Gyntol-.VJRjINlA STREET) DYJirNA IlUviH JONES hvslystt v coliir c^ul pob trwyb dn-thyn rjrhvlch w a" rlrngan gcreu i wahanol b,irthati o'r byd -,Atnerica. Cunadii. Aint:alia, ac hefyd I r WLADFA GYMRM >—FATAUuNI*. GeKir ?L.LH ? d yu Gymraeg neu yn S.ef. a (b&ir atebml gda throaJ y post. dy?fod?fyddy ?i a fydd dan ei oM areu dyfodiad i I.trp?. a rii C y M,y gydau cUydd yn v rhuu -ureu 0". .?erioD?u. Y Eiae ?u H. J. dy hclwth '"?" man cyaeue, ya BROS i or?f v ?hedSoMd, .c hefyd I'r Landing Stage. Fob cyaonedr. a O.y?r Ei .rwyddair ? yw-Cwo)yau glan ao ai'1I, a phiis .besy?ol aw fwyd ?ty- ?"3?fart? ddir I btwb M eu dyiedMd i't d<ef gM .H-. ?JO?I? ?f .?8. ( —r——?——AU?TB?LIA. NEW ZEA- L,.N r,, TASMANIA. ORIENT LINE. y»hwBbob i-ythefnos, gydar LLYTHYRGODAU. DYDD i'r Llongau canlynol aaacl Llan- dain fal y C"ly., a th n. dB???y??d??aX???d.?y? diwrnod yu ddi wedJarach, gyd llytbyrgodau el Mawrhydi am '"?S ???MELBOURNE. a K.n ah. yn Colombo a chvmoryd tdthwyr am holl b,rthladdoedd Au8lr.la.la. j Age,l,)ng, H.P. Dyddbd. mORuUuHtA x 7,000 Gor, 15, ??.?.?'?-?. o ,AWbt 12 ??:7/;?'? g4d%el Llud.in 8aith diwrnod y d ii?ould,irich Da'r uchod so yn tdthb  Naplee. Loajin" Berth, Tilbury I)ooks. Yr ¡:erong;u y? mh1ith y rhai mWY'1r a sws- B4ths ner S? y hS ??-? '-? ?"?"' ??c ?,,y,i.d trwyadl, "ciKXV; ?? D.?. G??'y. ?'0?.- dcuu y c,:b.n, 11p 17? i ?P- Clvdud M? I Y! OL A BLAY, jjjU bycW Y pcrchoao¡::ir) yn Ryfnf? am oedi eo! ? chollediou o unrhy? natur a achoiir gan y ?{yl' "c" y cload "?u Manage., K GreeD & Co., ? A?o?OB. Andornon. ( o. li?ad Officci, Fenchnreh?vpoua. L irdon. Am d?)e.au i deithwyr ymofyner a r firm ?.Hweddnfyn 5, ve""?,;eh Avenue, t.t?n.? I'r Branch Oilico, K', Cock^pur-street, Char- i-C Cross, 8, W, nen â'r Goruchwyiiwr yn Np,,haernarfan-W. J. Williams, 7, Market street. Yn Dolgtllau, R. C. Evaua, I, Minafon. "I I y u u 9 E It I I k, iu I bi I. ,I "Gwybodi.e.h Bydd Nerth." GOMER ROBERTS (CYMRO D.;F) WYli I'R HEN folIA Sios, 29, UNION-fcTtlEET, LIVERPOOL. Bydded i'r Mai eydd yn dymuno cael y man- teiion I'°l'ea wrth groesi y Werydd, yn n»liydVr fares rhataf, an (on at Gomer Roberts (iJviiro Dof), yrhwu a rydd iddyut bob gwyo- odaeta n dr.8 Lnallau ) r Amtrican a'r Canadian Stoaiaers. Rhoddir iocyt.au i deithwyr Jlyda 1:0.1 ap.r lonsrau yr Inra.tti, Whir,,Star, Allan, American, National, ac eroill. Tdir sylw i uocynau o r America. Y prbiau isaf i'r Amorici. Gwnaf fy ugoreu oroi- y Cymry. Gyda'r ntearaers cryf.«f sydd yn hwyllo, Digou o fwyd da, pob C)'dUr a d'.ogelwcti. hid I yw y swydd/a tio" yn bookio traciorwyr. Digon 0 waith 1\ chyth. da yo Amariia. hh a gyferfydd a'r rlmi f jdd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i Lerpwl, ao a'ti rhydd ya ddiogol (y Cymry gyd a'u giiyd'5 p steamers. Cyfarwyddyd anif ic'o.'li^ er sierhau arbediad arian ac amafc*, ond cohwc.i ysgrifenu yn gv ti. tuf (eneluttdpostage. Mump) at tiOMaU ROiJ- KHTS (Cyairo Dcf), Pas^eugtr Agent, Templer's Jiotd, 29, Union streot, Liverpool. U.S.—Y m io ei dy yu bolaetb, ya Viryl y Linding Stage. GLOBEFDHi:)aIG QOMPANY Oodiefnwyr TaiCyflawn, Cyfan-werthol, Man- wcrthol. 12 101, 10, a IS, PEMBROKE PLACE, LEitiliNIL. DOOKEFN -\M AtlAN, KEU AR Y GYP. UNBREFN LCG-VENTHYCIOL AM BivlSIAU ARIAN PAROD. CWMNI DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eanguf o'r thai sydd yn dwyn ymlaon fasnachary gyfundrtfn log-fjntiiyciol yn y tuluoth iu y indent yn ;yflinwi dodrefn i dai, gwestai, a pt tth-sau, llawor iawn rhatach nag y gwua y mwyafiif o'r umonachdai sydd yn gwortha am arian parod yn unig. Y r ydym yu millaolti wlieyd hyu drwy fod genym gyfitlaf mawr at ein galwad, ac hefyd drwy ein bod yu wuouthurwyr y pril nwyddau a werthwa. Nil) OLS EISIEU SICRWYDO, DIM TRGULIaU YCHWANEGOL, AR EIN CYi'UNDREfc'^ LOG-Fii.N- THYCIOL. Y mao ein dull teg a chyfiawn o ddwya c!n masnacli j'u ruben, a n teleran rhavymul, tt n prisiau isel ruù" IIdlllObyddu8 trwy OgJed i LIgr a ChyiL-ru, iel nad 008 eisiea ychwaueg ° syiwadau. 'i'elerau cyffiediaol, y rhai, fodd. byriag, y gellir eu uowid i gytuilod cyflsusderau oin uwsluerittid. T.diaaau wytUaocol, misul a chwarterol: Bwrn y pryaiaut 10p, Taliad 0 3 6 yr 8aos „ 20", 50p, „ 0 10 0 „ hlOp, 0 17 6 „ » buup, 4 0 0 Bytid i archo'u Stoo rofidi ar uawait'a fodQhad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcosu, ein bod yn rhodi gwoil gwurth a thei c'rau hawdd- a h o daliadatt nÙ un masuachdy cySelyb yn y Talaethau. DODREFNIlt AM ARIAN, NEU AR Y G YFUN UREFX LOti -FKNT dYCIOL. Aufonir Goly^lcm ncwyddion, Rhaglen Fawr Odarluniuuol, Burn y Wang, a'r Prif-rostr drwy y llytbyrdy ar archiad. Euwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, U, 16 a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. THE MIDLAND OUUlMTliic* WATCH COMPANY OF TYSE STREET, BIRMINGHAM. Wrf to our Mutiager, Mr A. PERCY, for our bcaiijful new ]liu.nmtod Catalogoe, contain- ing Hut 1,000 unsolicited TeetiwooiaN and ovor l»000 fine Coi)per-plate engravings of f Watcuoa, Jewellery and Electro-plate, Bo?;t gntie and pewt free on application tJ aiiy part yf tho World, I Gentle- mau'# flue flat Q, I::I! Ladloi* f highly ti u1 a hod m 'i v orneut, fl 1r1"higbl,Y J fine Silver Youth's ;r O' l'oot 'v Wm OFFI-e ?'' ti;f/i á?, do8 mu,t E fi v j-1 ?-Y pi1-*■ 11 ra ;Olpt {, ?. 'A iJM" Jhic 'h '6pWh l\vt ?. # 4 i mn !> .Jf, I will ba \.Æ\ f 4' /JW'W regist«r«d \h' D< P? vH ,> ->?: /1i 1)1' I'rt ???SR?????? ?'" ?* d an l f,,? ?• K:JI.'tJom, IL?'?\ f;"Yêl Z 3SHbV ?ROOM?-1'5. QUEEN VICTOKIA-STRBBT. S.O. l'ti any yn la rod, pris dicy geinioy, HOLIADAU AC ATEBION AR EXOUUS, OAS Y PARCH G. TECWrX prnRY, LLAXBENs, GyJa Map yn d, iir;os teithiau yr Ibraol- iaid o'r Aipht i Gauaan. ELW AKKHROL I LTnWERTIlWYB AC YSGOLION SAEBOTHOt.. D. W. D-IVIES & Co.,Cyhoeddwyr Caernarfon w ILLIAM GRIFFITH DAV.IES BILLPOSTER, TOWN CRIER, A':n nrsKUAI BIRTRIBUTOR, p E NYGITOES, R. S O., NEAR CARNARVON DILL,! O.TXG CO;ACTED FOR THE I KEIGHBOCRUOOD. 1 I HOLYHE\D GRAMMAR SCHOOL, (RUSaA LODGB), HOLYENAD. I HIAIt MAsTra-Rzv. U. MORGAN JONES, M.A., St. John's C-liege, Cambiidgc. I (à Trlllued Certificated Master) assiatod by Q uilified Toacheo. Pupils prepared for the various Collegoo, for t'10 Poblio Exams, and for Commercial rnr- I 8 JlGa, A limited number of Roqyderx rwivw. J1 U ADlb^tiCtiOOL, JBRYNTKU, LLAN- GEFNI. The Misaos Leftwich receive a limited num- ber of children to Board and Educate. Pros- pactus on application. References to parents ITV TINGSLAND SCHOOL, bHREWS- BURY. ESTABLISHED 1848. Collegiate aid Commercial BMrders and day boys. Terms moderate. For propectIlB. &e., appl The next term will comm D.S. Cyflousderau Th Cymrelg i ddysgn Seisulg ?GANWY SCHOC JU.NW HEAD 1 Rkv R. O. THOll SECOND itEV M. C. DAaEN HODSB A duly qualified Vi be appointed Ovnr 60 popils In .y ore hundred pni,lij certificates hitve b,-o. ^ain>id since tho opening of the school in 1887, Candidates are now b iugproparei for H.M. Foreign Offici; the J lily Oxford Locale; the Midsummer St Àm)¡"wH' Senior and Junior Locals; the Entrauce Enar~ii,fttion Victoria University, Manchet.torj the 18t B.A. Exam- initiiin at the Royal Univirnitv, Dublin, Scholarship Examinnsion St. David's College, Lampoter; the WESTEYUN Conference Examina- tion for admission to Theological Colleges C.M. College, Bala, Eutrnnr.o Examlai,it;ou, the Medical AID Pharmaceutical Preliminary Civil Service, 4c. C\"MD EITJ:lA. S ADEILADU GOULEDDBAHIH SIR llDINBYCfi. PBIF SWYDDFA —DINBYCH. Swyddjtydd Oanghenol. Goruchteylwyr. Abergele MR Hugh WOliams, Sea View. Adwl a Choodpoetli Mr Jos. Williams, Vron Colliery. Mt Arthur Hobo r k, Gadlys road Bethosdu Mr John Jonas, Book- seller, CariUdruidiun llr DAVID Jones, ieu., Hendieddivytan. Clawddnewydd Mr Robert Robert^, Agent \1r William Hughe.. Iil:mudi\l»a QORRIA Mr H. Ll. Joues, Bridge utreet. Corwen Mr Robert R Robwta, Temple lluildlll". Dnurnel Mr William Robert,, Glanllya Dinas Mawduwy Mr Lewis Evans, Shoe WaiehouM) Dolgellau '? ?'d. ^WeU» Prinh't Doydde:ea MR Rich. JonaH, Cyn- udview Ffestiniog Mr Robt Thonias, PoBt Ofhoe, Betbania Frlint H' Mr Thomas Burgow, Ch>J«tnr street Gwrecsam MR Win Parry, Temple row L.w.d Mr J. LI. Morris,Dyn. r?n g(?s? LUnberU M' ?- ?"°?' Comptou lioue Llanarmon Mr H. Hughes, groo»«, Eryrys Liang.Ilen Mr JameB Clarke, cyl- rifydd, Ch&pfi nt Llannefydd ?. Mr Mose* Jona? f?t I Offico Llanrwat. Mr 0. Jones, Apothecar- ies Hall Mostyu •• Mr Valentine Williams Newmarket Mr John Newton,tailor .MrO.W?iam.,? TJch?t FenthyndendrMth Mr John Roberts, 1, Grilhn terraca Portd?otwi. ?. MrJK. J-e^ Man- cho.t,t House RhobUhnerobtugog ^W.J;^«,HaM View, J obuøtowu, Ruatwu Rhuddt?. M?-?'? GWYDdy Rbuddlan Mr Ezra R?kwrt., V<? Rhnthy' n View Rh1 vl Mr J. T. Jones, Aled M"°h." ) House, W ellington rd T MrDEvans. Bodlondeb. Wyddgrug ur J. ii Morriaprinta Pob cais am Fenthyca Arian o'r Gymdeithas, ac am unrhyw hysbyfiiad pellachya ei eyleb. j'w wneyd at yr Ysgrifonydd, wneyd at MR ROBERT PARRY, la. fChanel street], Danhigh. -o H r'd' W 0,- k.- I GEM Vtr RHAD,-Bydd i siopwyr gan fo?'Y Stoo fwyaf a'r prisian '«'*t yn Mxsnachdy Millington, 12, Houndaditch- Ui-don. Gellit cael Clo'iau. Oriaduron, Cylltl, Critau, Gwydr-ddrychau, Pibelli, Pyrsau, Violins, Accordions, Jubileo Jewol- try. Cataloguo dariaaiadig i'w gd yn rhad. 33fydlwyd 1S57. LYVEKY HEAD of a FAMILY should 1'j Herid for Harper Twelvotreea' Illustrated Price List of Laundry Machinery, and Pamphlet entitled, How to Wash at Home," containing moat valuable practical experience. E:isy terms, from 25 0(1 pur woek.—HAKVEU TWELVETCKES, Laundry Engineer, 8, City Road, London. ri EL ANDINE. -Meddyginiaeth sicr a Gyro. Gwarentir y bydd iddi eymnd Cyrner gwraidd pan y metha pob meddyg- iniaeth arall. Gellir ei gymhwyso yu rhwydd i'w wisgo gyda'r esigiaiautynaf, a rhydd well- had:sicr mewn wyituios.ftfNid 008 eieieu ton Miloedd o ganmoliaethau yu rhad, neuanfonir potells am Is 2c, gan Chave aa, Jackson Sh«mUta, Hereford. Goruehwyiiwr, Mr R Jone", Fferyllydd. Turf-squar,. Cao.naaon. SAUNDtfKS' .INSECT POWDER R lls B'ackbyotles, Cockroaches, and all InatO e immediately. It nov?r t'?'. Mdby?t C??t.t?t 3i ?t 6d boxM. Whol"e irom AYRfO?& S?U.?.N?, Liv; rpeol. pLEgMSTSMMS. T? LIL MIRACUJ.OUS MEDICINE cf iisoovcrtU t^r all j* 1, fevsteru and ?;uo'??' oM?.?;? i'ui* VJON- DERFUL REMEDY rclicv. all dUiwssinz 17.¡Já'S S.{o¿o';¡.lftè"J )?MrvM HEALTH. THOUSANDS hiv'! ?i. lie by itS use, as testtfiaa by the numerous C???C?ED'TESTtMON?t.?. Ctan^d ?dSBSMd envelop for phce list ..?, co?M of I imonials, which are guaranteed genuine, uider penalty of &1.0PO. opcu to i'?r''fti? and Investigation- Tiie nuwt and only LTectuzar,?me4 on I ear\.h. Tt¥ aud judge Cor o ?lf. *?-? I)ASM WthaúlJtoW. —j—HIGHLY EECOM- No 1 GEOlGE'S HIGHLY RECO?il- No 1 GEOKRAGV E£ 'S Lw y^ ^l^ ? MENDED by Mod- pI^ No 2-GEORGE'S -?ical Men, & Univerø- GILA.VEL PILL9. piNllo s 3-GEORGE'S ^^8jt ^^aliy held in high f e-teem ijaTflE pupa GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yo ddiddadl hon ydyw y Feddyoiiiiaeth fwyaf hynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydvnt erbyn heddyw yn adusbyldua yn mhob gwlad wareiddiedig dan haul. GEORGE'S PJLE AND GRAVEL PILLS Y dynt wedi eu certifio yn feddygin/aeth berfFaitfc effeithiol a diogel gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn anghydniarol er symud y Piles ar Gravel, a lluavrs 6 anhwylderau eraill sydd bob amser yn eu canlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y cefn, Ysgafnder yn y pen, Diffyg Treuliad,RhNrymedd,Llyngyr Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Surni a gwynt yn yr Yatumog, Poen dirfawr yn y Col- uddion, Gwaew, Colic, Teimlad o bwysau yn y cefn, nwfr Poetb, Dwfrrataliad, Gwelediad yn bwl aneglnr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan symudact sychder a bias annymunol ar y Genau, Chwydd yn y Cluniau ar Traed, Poen yn y morwddydydd. < GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A symudant bob rkwystr o'r Arenau, yr Afu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel swya er symud yr holl boeuau a achosir gan y Piles a'r Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylont gael eu cadw yn wastad wrth Jaw, gan y tuedda aymeryd ychydig o honynt ar ymddaagosiad cyntaf y doluriau hyn i roddi ataliad buan ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r perscmau hyny aydd yn gweithio mewn llooedd liaith, ac yn anadlu awyr amhur, neu yn dilyn galwedigaetli oiBteddog, gael fod y Peleni hyn yn ammhrisiadwv iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd ieuhyd miloedd dnvy y feddyginiaoth hOD, a hyny pan ddatgenid gan Feddygou eu bod mown sefyllfa anobeithiol. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Ar weith uiewn blychau, Is l £ c a 2s 9c yr un, gan bob fforyllydd parchus yn yr holl fyd. Drwy y pst, 1; 4;;A 2d 9s yr un, mesra stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochelwch dwyllwyr! Y may poblogrwydd digyfTelyb y Peleni hyn drwy yr boll fyd svedi temtio i-hai personau diogwyddor a thrachwautusi'vv hefelyehu.ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cllIl Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yayw ond yn cael tyw GYJIYSUKDU DIWEKTJI A PIIERYGLUS yn eu lie. Mae enw y Gwoeuthurwr wIth bub blwch o'r Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Peichenog y Peleni hyn wcdi derbyn dros ddwy fil o Dj'stiolaeihau pwysig o elieithiolrwydd y feddyginiaeth hon, ac yn eu plith mae amtyw oddiwrth Feddygon a Fferyllwyr. MEDDYGINIAETH GLODFAVVR rj (iLLOV/AY'S P A l. NTMENT. Y PELENAU A burant y gwaeu. ac a i-ymudant arihwylderau ar yr AF U, YR YSTUMOG, YR ELvYLOIJ, A'R COLUDOION. Cryfhant 110 adferant i ieehyd gyf in-oddi ttiau elddilaiiid, ac y snaent yn feddyginineth ammhriaiadwy wertbfawr at bob anhwyldei ng y mao merchod o bob oedran yn agored iddynt, i Blant a rhai mown cod uis gellir rhoJdi pru r;I.V uiiiul arnynt. YR ESAJNT I Sydd foJdygiuiaoth anffaeledig at gO3' dolurus, brcstinu torcdi:, lie hen ddoluriau o bob math. Y mao yn dra dlclth.ol at y GyU)."I\V.; (Gout) a'r Gowynivst (Ihellm..tI8m). AT ANHvvVLBBlt Y FHET, GVuui'AU IJOLCRU", (Vers Throats), BRONCHITIS, PKSWCH, ANWYD, A PHOn MATH U AFIEOliYOON A TUARODIAOAU All Y OROEN, Nil) OES Ll GYDMaR. Gwneuthuiedig yu linig yu Sefydiiail Th Jinas Holloway, 71, Now Oxford-street, (diweddar 53S, Oxford Street), London. Gwe[tllir \DoWn blychliu aou hotiau um h qc, 289(;, 48 6, lie, 22, a 3:JB vr un, a gellir eu r-iel gan hob Fi 'ryilvdd drwy yr holl fyd. WLQUiiOUlN IN SCOTLAND OF GrEMUIJSE TWEEDS, RUGS, BI,.4-NKET4 FLANNELS, KNITTING ')f 1. 1. KARNS, &0. 00, f I' CI J_T P3tterns-nearly 400 in nnmbor—to select from, Eent frea on application. SCQT.C iJ. ? ALL MY OW MANUFACTURE. ANY LENGTH CUT. GOODS SENT CARRIAGE PAW, TWEEDS WOOL Customers' Wool made into Light Twoeda from Is 21 per yard; Heavy Tweeds from Is Sd per yard; also Blankets, Flaunel, Knitting Tarns, &c.— IMPORTANT NOTE.—All Wool sent tor Manufacture into hoary Tweed, isc., 1 make from 2-Ply Yarns. Tnis makes the oloth look finer and wear much longer than when dono in the ordinary way. Carriage of all Wool paid, and Patterns sent Post Free by A, nVrUklT iln^ilT/a^mt/UTJN*T (MANH- ELDON MILLS, GALASHTELS, AN# F eTuRFR), TWEED MILLS,INTERLEITHKN. Letters to be addressid Gida-hiel!1. Wool to be aidrefsed Interleithen. Rcspectabl# Agents Wan'tx l in nil ø not y-t represented. MEDDYGINIAETH RYFEDDOL PELENAU BEECH AM. pUAGAT wella anhwylderau buntlaidd a gieuol, mejia gwynt a phoen yn yr ystumog, ciir yn y pen, penysgafnder, teimlad o lawndor yn yr ystumog ar al bwyta, cysjxadrwydd, anwyd. pocthder, Aiifyg archwaeth, byrdra anadl, rhwymtdd, ysmotiau or y croen, ditfyg cwøg, breudd- wydion auuymuuol, u phob math o D^IMLADAU gieaol a chrvndod, kc, IIHYDD T BDOON GY,TAY tiYTjDHAU m,,wa u in mynyd. Nid tfug yw hyn. Gwahoddir yn daer bob dyoddofydd i roddi prawf ar un o'r B ¡chllu Pel.c.u hyn, a chydcahyddaut eu bod yu "WERTH GINI Y BLTCH- CAD. PEIiENAU BKKCHAJf, drwy eu cymoryd fel y cyfarwyddir, a adfcr ferched i iechyd cyflawn. Symudant ar unwaith bob atalfa ac afreoleidd-dra yn y corph, Tuagat YSTUMOG WAN, DIFFYG TREULIAD, IAU AFIACH, ';weíthrooant fel cyfaredd; ychydig ddognau a weithredaut yn rhyfeddot ar yr organ-bywydol; cadarnliuut y gyfundrefn gieuol; adferant yr hir-jplledig brydwcdd; dygant yn archwaeth, a hrythnnt holl yni y corph. Y mae y fieithiau It hyn yn rhai a gydnabyddwyd gan filoedd, yn mhob dosbartii o gymdeithas; nc un o'r prawliou gorei) i'r afiach ydynt pelenau Beecham 111 cael y gwertbiiat rnwyaf o'r holl feddyginiaetbau breintebol yn y byd. Iihoddir cyfarwyddiad Uawu n'da pliob Blychiad. Mown Blychau 91c, Is Ie, a 28 9c yr un. Parotoir yu unig gan THOMAS BEECHAM, St. Helena, Pears' Soap Pears' Soap Dwyiaw Gwynion Teg. Prydwedd Gla a Disglaer. Crnen lach a Thyner. .1. (tv u ;il :I¡' 1tJ A A "t.i ]) 40 2k'4L soft sommom 2%%WAvwk I fFooof Mwyaf liymur:o', Maetblon, a Thrcutiadwy. DYFY HI AD 0 L YTHYR CYF- Pi.111.4 CLI(IL. Yr wyl yn teimlo y rhf-id i mi ysgrifonn attoch I gonmnl cich YMBOI:TH BENOER, canvs y mae wedi bod yn foddion i achnb bywyd or.bnu. To wnaf elch ymborth bob amser yn adnabyddos lie bynag yr af. Dywed y London Medical hrcori:—" Y mae yn aros yn yr ystumog pan wrthodir pob math o Fwydydd ereill." Ci'FANWERTHOL MEWN ALCAN, IsGd, ."1 6', 5s, a 10s, gau Fferyllwyr, co ereill, yn L:ub man, CYEANWERTROL GAN VAl CiF AN WERTIIOL. MODRWYAU PRIODASOL IR I MODEWYAU PRIODASOL O'R AUR GOREU AM Y PSI8IAU ISELAF YN HEN SHOP I JOHN HUGHES, ?ST YD Y LLYNT, CiE! .\TARFON ST YD Y LLYN, CAERNARFON ROBERTS AC OWEN, PERCH !'NOGiON. Aufonir Cerdyn i Ffitio yn Rhad drwy y Post. 'POVFLES PENNYROYAL & STEEL i. PILLS FOR FEMALES, quickly coriects nil irregularities, ramovoall obstructions and relieve the distressing fymptoms so provident the sex. Boxes, Is 11.1 and 23 9i, of all (,;tJtmist. Sent anywhure on receipt i f 15 or 4 stauups by the maker, F. T. Towle, Chemist, Jj Uinninghsm. CAKOLAU JNADOLJQ. pais CEINIOG-NA W CEINIOG Y 1WSIN, « BETHLEHEM (CANTATA NADOLIG Yn'cynwys amrywiatitb miwir o Una«d't. a Deu- awdau, Cydganau i leisuu cymysg, chydganau i lsiai<u mrabion 1'1 unig, gyda chyftS,;i"t yu Nod- iant y Soltfa. Pris raw cheiniog. Ti goirian gan Tryfanydd.) GEMAU CORAWL (Ceiniog yr tin). DABNAU BHAGOItOL I GYMANFAOSDO CANU. Rhif 1. Ei gyfi!\WnllAr lif 2. Marchog loon yu llwyddhnu." 8. Gwyu ml byd y g«nsdl" (ailao o'r Uratorio •' Israel." ) 4. LIef yr eplwys (neu Gwsledigaetb Ezeciel 1. II, "YII iJatbleiiem dCIr." Ii, '• (.oOlli1\nt yu y gornchaf i JJduw." 7. Cydfolwn, ¡::(¡ff"¡IJ.lw, Pwy yw bou? (Who is sho 1) Y gauaf a aeth h.:ifci" (T''« wiuter ia past). Cydganar. ysg:;fn n difyr i gorólU iouuinc: 0, deuweh! Ù. deuweh II Hi, ha, daetli y gwanwyn, ( C Groesaw, cvoesaw, haf di..i1, Ie. Awn i lotta hyd y maesydd. 1, Y gaud a ddaeth lc. Cydtieiuivvu ein h >0.1:11, lc. VI?bl .1i.n o'r Gintat.- Y TYMHOKAU Ir. ::h I Cyfeirier gyda blaendal a": yr awdwr, HUGH DAV1ES, A. (tViicewd U;,olor), RUGif I)AVIES, A. (ilicerld 1;olor), I PILLS m. MrLLAlt I ï FEJDTGINIAETrt FWY F EFFBlTU 10L A D,)aRt4,kNf-vl[)I)WYf) LRIOr.iJ F. G W ELLA Y PILES A'R GRAVEL. .1 PILLS DR. NIILJ-AR. G AN fno DR MILLAR wedi bod yn liwyddiuius i wella miloedd o ddiedd-.f- wyr oddiwrth y Pili;S .1.'11. GBAVKL yu ystod ei ymurferiad proffeswiol maitii, teirnla y per- chenogion presenol yn ddylodswydd arnynt wneylt y Pelenau hyn yu liysbys i'r cyhoeda or mwyn y niter lluosog sj-dd yu dyoddef oodi wrth y PILKS A'R GRkVkl Prorir tuhwnt i bob umheuaoth lod y nifer fwyaf o blant dynioii yn di /dltf orldivvrth y PILKS A'R GBAVI:l mown rhyw ITurf nu'i gilydd, Byddai yn ddotth i bawb bry:iu bl-chaid o'r Pelonnu uchod, ac felly arbed punnoedd mown bilian meddygon. Y mae pion yn y cefu, a rhwng yr ysgwyddau, cnofoydd, gwynt. teimlad o bwysau yn y odn a r iivyniu, [>ocn yn y galon, yr iau, a'r afu, rhwymead cyfl'redinol y corph, poenau yn y cluniau, diifyg gwneyd dwr, pan =, iselder y,pyd, cusineb at ymlioith, ..tu? cyfog—pwy bynag sydd y. dioddcf od-li- W, tli yr uchod, ?eurai ')lIouynt, y ma ya aiwydd sicr diamheuo 0 breienoldeb y PILKS A'R GKAVEI Y mae pob fclycbaid olionynt yn werth ei bwysau mown auv. Bydded pawb yo nicr eu bod yn cael y gwirion- eddol DR iUlLLAB's PlLiJ AND GlIAVEl. PiI.I.S. Y ixiticut wedi eu eyfad'imu yu neilldaol at bub oedrau o foiched, a phuii na byddaul yn rheol- aidd, y mae'r Pills hyu yu dra worthfaw,. Nid ydynt yn cynwys y grouyn lleiaf o elfotian mWllawl jjory^lna fel liav-v-r, oiid y maeut yu hollol lyKioiiol, wodi ou p..rotoi 0 Ardd ;N"tur. y. y wind bun a thraruor. Sydd wedi iachau miloedd' wodi i'r Yneddygou enwucaf fethu, ac y inae tyst-lythyrau dirifedi yn dyfoii i law yn b.irhaus ag sydd yn eynwya hau- usion brou anhygool o ach.,sioo wedi eu llwyr feddyginiaethu ar ol iactlna.it cytfiiiriau eieiU a dybitvyd unwaitii oeddynt anliaelBdig. Ar werth gan Owon J i.es, Bangor; William Owen, Pwllheli; 1 J. Hughe-, lSntlieedu Mr Morriri, Porthmadog; W. li. Jonus, pe.,I,yn. dendiaeth. 0. metliir eu cael, anfoner Is 8c me<vn stamps i GRIFFITH OWEN, Chemiut to the Itoyal Family. 25, HIGH STiiBirr, CAEKNAKFON. Yr ydvm yn ddyledus am y foddygymaeth werthfawr hou i yin weliadau a llalur y iliwoddar Dr MILLAB. »ef yr nun DDOCTO ? ENWOG PERHOS, XT KIIAVNG ') C;VLW PAWB W XCWYNioN f CLAFX Pa beth yw Asthma? Anadliad byr a llafurus, A 06S rhagor nag un math 0 Asthm a 1 Oes, dau-uo yn barhollÚ liall yn dyfod yn mlson ar adogan. Gelwlr y cyntaf yu conewua* a'r olaf yn periodicul. Pa both sydd yn acbosi AsthmA ? Cnlhao, crebychiad, a dirwa;,gia.j y pibait meinior spirt yn arwain o'r corn gwynt i'r ysgyfaiut. Pafeddyginiaeth sydd wedi rnoddl e«mwtt>i. had buan I otieirif o bersouau a ddyoddefoi.t oddiwrth Asthma, Bronchitis, i'eswcii, Awrd, Diffyc Aaadl, a'r Cryani ?— BALSAM OF HONJY TUDOR WILLIAMS. p AN mai Oerfel acAn wyd ydyw dechreuad Gachos pob clefyd yn mron. diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yn anamscrol o elsieu cael meddyginiaeth bwrpasol a phryd- lawn. Imaflodd yr auwyd ynwyf mor dIll. symwth a lleidr yn y BOS, nes yn mron yu.- dorl gan besweh yo adibaid, heb ODd ychydig orphwysdra, nes yr oeddwn wedi credu fy mod wedi cael fy nal goo y darfudckiigatti. 1100 yn nghllolooJ y piva dirdynol oedd trwy ly ae yn ngh.o l l, unfonai?i am botelai(i o nghyfflnaoddiad, uufonaia am botelaid 0 BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a chymerais tua llouaid 11 wy gawl ar unwaith, isof ychwaneg nar cyfarwyddyd oodd ar y botel; a chyn pen tri mynyd yr "edd y pe>-wch wedi peidio i rwidau angbylfrtdiu. Cymera's yr oil ogynwysisd y botel, no erbyn heddyw yr wyf yn galludiolch i'rOrefa Fdwr, yn nghydo'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionus bo". am fy mod yn ddyn iach.—Ydwyf, yr aiddo, h yn hollol iach, Abtrdar. IsAAO THOVAS. DATGANIAD DYMUNOL altALL I Bum yn ddyoddofydd mawr aai uu-mlyn e 'I-ar ddeg oddiwrth gaethdra, peawch, pOOl i (jv acd, ft t.'iyodra y frost; bum hefyd am bum' mlyji, A(I ya cvul t.uhuwdcr dirfawr i oymuc1 o umgyleh, mallaswn gysgu na gorwedd i iawi y n06 na'r dydd. BUD) o (Iall dnniaoth feddy^t i am nn-rtlynedd-ar-ddeg i hefyd bum o dan driniaeth yu Ysl'ytai Hereford, Buxton, a Sonthport, ond y eyfin yu ofer. Dywedodd y meddygou wrthyf ua alUswn ddisgwyl gwail- iiad, gila ly mod yn 64 mlwydd oed. At ol clywed cy>;inint o eiarad am BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, rbodduis brawt arno, ac er fy syndod dastn i's dogii gyntaf roddi rh/ddhad ebrwydd i ml i anadlu. Yr oedd poiri y gwaed o'r yogyfttii, t yn lleihau. DilLlIlodd y ctlldra, fd swyngy- faro ld, i bed Ivar gwynt y nefoedd, ae ynmhtn yeh,, di,, wythiio.sau, drwy ddsfnyddi:idparhuuj o Bidnam of Honey Tudor Williams, adferwyd ti i ly iechyd da arferol, Ystyriwyf hi yn ddy. ledswydd arnaf i anion i chwi y dyetiolamh hon.— Yr eiddoch yn ditfuant, Nim EMBKKY, 19. Conin^.iby-etreet, litrn'ord, Mai ioaiii, 1390. M \E MILOEDD 0 InAT WEDI EU HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, Bronchitis, a'r L'a, weai i bobpeth arall iothu, Y ffordd i", brofl y peth ydyw pr,fi droaoct eich hUllai!}. Os ¡.,rwnt:wch, dyna sydd yn tea- digc-dig: ni chewon cich sioi.ii. jj si.—Gworthir Baham of Honey Tudr r William! i\>in büb F/oryllydd drwy yr hoiJ tyi, mown eostrelau, 1.. lc, 2, ac, nell t. wy y post yn rhad aUllG oc a 3s.-Perchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D,S. I ¡\B;Rf)AiŒ, TOHN E. DAVIES, w TEGID HOUSE, COLWYN BAY. Town-crier, Bill-pester, and distnb itor under I th Local lioaid. Member of th; United Kingdom Biilpcster I I Association. J EADE'S PILLS. EADE'S PILLS All wb" ouffer friim Gotit anl I Hheutnat sm .11 ulJ 11111110- EADE'S PILLS ??'? 't'?L-???dr<.? E,IDEI H,?d T? A TiT? C? T) r T f £ J r<civi'tl ffJlll 1 fioiti «uul EADES PILLS ?dMoM?t n.?/M?{?); tu toe wot)«1er(ni I" 'W'dr tit 8ø Q hayo In rt)li«f 4a EADE'S PILLS Th Pill.e 1>UIti11 v II' tÙic. ,,d l't!I;c<dly "'If" in tb-Jr &Ctiùn. INSTANTLY RELIEVE AND RAPIDLY CURETHK WORST FOl £ .\[S OF GOUT, RHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT, PAIs IN THE HEAD FACE, AND LIMBS. And have tho largest rccomuiendation ovor given to ouy Patent Medicine of its class REMARK ABLETESTIMONY PiiOil WALES. COULD NOT SLEEP FOR p,lr:r. 2, Dewntou-torrace, Llwynpia, Rhonddu Vallov, South Wales. "Dear Sir,—Your Gout and Rheumatic Piils aro a famous r imdy, 111'" l onu- of tho beas I ever c,tuic ileNe", My >vfe bus been troubled witii Gouc lu tiinds <or tw..>v^ yeais, and tho pain was almost unbearable; tUJle u gliis the could not si cop for piin. 1 resolved to try a Lottie of your pills, and to my surprise, uttir sho took laree doses, the ia;ii L-fc her hands, They are a great boon to m.inkiud, by iho bkss mg of Got!. You cuu muk. whit tisa you like of this.—Vours truly, CUARLES WAKELIN. Mr Georgo Eade, 72 Gowr111.rotid, London. EADES GOUT AND lUIEUMAT.'C PILLS Are sold by all Chemists, i. Uuttlen Is 1J, aud 28 lid or sent post free for Postal Order ty the t'oprictor OlCOltljE EAOE 72, (Juswoll-ioad, E.G. Aik fo. and bo sura y .u obtain EADE'a GOUT )-Nl) RHEUM Alio PILLS. '° EADE' 1!1LLS. HUGH OWEN, GREENWICH HOUSe, HIGH (STiiEJiT, BANG Oil. w TcaES Aur ac Arian, yn nghyda Ghadwyni o bob math. U"II fod li 0. Wedi myned i gytuudiO neiiidiiol a mauteiai >1 a'i gwneutlmrwyr oawucaf, gulluogir of i weithu yu hyucd 0 leUl, SPCKTOLS I BOB ftEDHAX. MODRVVYAU PRIOOASOL UARDD. Stou Fawr, yn a0>hydiig yst.-jeli o'r ce'.lldu i'w dewis. R"PARI0, GLANHAU, &c. Rhydd 11. O. sylw arbonig i'r adrnn hon o fu le IIÍ arotda ucihyw dr"UàU¡ a golal i rodd boddlonrwydd i'r cw-mcriaid. LLEWELYN PAilRI SEF FFUG•HAXE8 YN GOSOD ALLAN ECHUYSLO\RWYD1) BllVli) ,1 MEUiiWl'N, A BENDlTHION LLW YRYMWRTHUDIAD. td.X LLEW LLWYl-'O. Gellir cael yr ucbod yu awr wedi ci argraffu yu. Llylr, prie lie. Drwy y poet, 710, Tuierau arferol j Ly!r»ertinvyr. Archcbiou i 'w nanfou i Swyddfi'r (Senail, Gaeruarton. 0 BWYS I Hoal A FWRlADANrT DDOD DUE FND EU TAl. DYMUNA EDWIN JONES, Kyffin Place Cabinet Worke, Ettngor, hysbysu fod gandao stoc heluoth o bib ujjtii o ddodrefn j'r gwneuthuriad goreu, yn f;ynwyiodig 0 ifyrddau, Cadoiriaa, Trosely id, Vypyiuduu rwydr, Sofas, Couches, Ctietfooiern, Sideboards, Wardrobes, mown miho;<i\uy, walnut, birch, &c., Gwelyju niuarn a plirea, Gwelyau plu a Flock, M •urosses wire, spring gwlan a tioch Gallon y rhan fwyai o'r path >u uchod ar y lit o dan ..rolv.;ial)th corsonal Edwiu Joues. Ohorwydd cynydd yn ei fwu-ich mae wed isic hau Warehouso helaeth at ei f.i-naciidy, a gwj» (joddll. y hai a fwriadant ddodrefnu w.:lo'< ,i Stoc, y rhai a werti.ir am I"ri,¡u hynod o sym <. TKULY PHENOMENAL Why take D:¡"1BMU" meflfcino? th'8A DaII. are rknlly wouijerhil, ao-1 wJeu. ,rn.pe t Il/htly ia tbe bn r*w HEADACHB, NKlTRALGU, oHAMP, JSLEKP- Ll;S'¡:i¡';SS. IIHE(jMAT(SI. aI. ALr, NERVOUS AlLMKNTd, cauM> g n hu&lty circulation of.lbu blood, thereby r.Itinwtliowuwtiuui. Tie <tleet"f the.e bills Is simUar to that ptoluced by the coustaat usoot au elocrrio buttery,ku<1 alth,.gh "udplyi.g t,??, smie beueti>t there '8 u freedom fiom tho unplt!?ant gymptoms. It i. recoinine.uddd thnt Orypt^y umic Ball be held iu oMh hand, i.d?r th?,t u d?,?,?t -r,(,.t may b. maiutained. ry, » g «v g > (Perfectly SATE tfnd EFFKCTli AT* Every iiuiiis of t!io svne streugtls and will laet lifetime. 'There is nothi.;g to ?t cct cf or?ler, h?uea expense ,ft Ili,. s:t,.r i.ninb h" br>ø 'ttC(t,1 from M?d'<?tH?nn?ot?o-?.tU?'tn<!ttti.< tnTertioa tbe greatest prBia PRICE Is each, or is 9d FOR TWO. Post free. OBTAIN DiBKcr FROM TnH IXVESIOB, R. P. NEWBERY, Railwuy Apuioaih, West- combe Park, Blackh.atii, London, S.E. ANi) CLANINC STUIBAUsS EV- RY TH I NC. -°'-estic AMMONIA ? B JM??Mat!? EVERYTHtMC. Acts like a charm on hard water, softening it, and almort :i?i?, Sold Everywhere m Bottles, 9?. ??f??,?'e entirely prevente 3nhC:; luxun*. Ctth kf 'o so.)k over n.);ht m water, withthttk ,;[ th,, ?:- cl?,n.? more readly khan if wished in the omi:iary wall. W?lieni and FL-nel? ..d Im .?b?)?"???°?'' M' ForrtmonnggrMM ud dirtfrcm clothing and all textile fabncs, it wi)j b< foum? uuch better and che.e,,h?, -zp. Thecclounin Cw if s.xm:J'ed wilh i:?" made La leak like new, Cl-,Sil '?h'S ?MJ.s lik< m?. Saves Labour, TL?n,? and STA^IOAHO bomkstic AMMONIA For Washing and Cleaning: Everything. Wfu>Usali front the jUndard Amaonia Co., Ld., Old Ford, Loadon, IL I :.?-?.? '?'?? irtrad to M=y 'f!,) ._w l' ¥:r; SH'UD SRI '•V-iF- MAGIC MIRROR. R f »\3 Itmay coactrr.t^.em. Impor:ant ?S ? r'> §" SB totit'nut-het.t?' HtppiMM tr. 'r/ b' s:'b/f;eb::bt r;ti'o A saicgiurd \rom evil toall who poneu it, Frit pu po", I" two Stumpy *ud*bS6- u Mcssha. WIW180Wt :'¡;,¡,a¡¡, WEFFIELD, Exo.

CANOLBRIS lit YD. I

Advertising

YR ETHOLIADAU.

I SAFJjE il PLEiDIAU.

MARCHNADOEDD. I

CYFERBYXIAD.

- - - --..- --damweisTACJ…

LUtSUl PENTltEFVDI).

EI GWR iX TORI El GWDDF.

-_._-__ -CDIRIJ IN DEi' l…

DAXWAIN ANGEtOL IS NVHAEUU…

Advertising