Hide Articles List

18 articles on this Page

Y FASNACH FEDDWOL YN MHLWYF…

News
Cite
Share

Y FASNACH FEDDWOL YN MHLWYF LLANLLYFNI. gyR,—Trwy gyfrwng eich newyddiadur dyiaunwn alw sylw trigolioo plwyf Llan- llyfni iit y cyfleaadra a roddir yu awr yn eu dwyiaw i ddatgar. eu barn ar y fasnacb feddwol yn en plith. Dvdd Sidwrn di weddaf, yoigymerodd pwyllgor dirwestol y plwyf a rhoddi papyr yn mhobty yn eynwys rhpstr o'r tafarnau sydd yn Mbenygroes, Talysarn, a Llanllyfni, gyda chais ar fod i bob ty ar nk thybir aogen om dano giiel ei groesi allan, a byderir trwy byn gael rhyw syniad pur gywir o fAro y cyhofidri o berthed i'r uifet o dafarndai a ddyieat Rael eu goddef yn y plwyf. Ctsyl'.v y papuvau byn yn mben ycbydig ridyrld'.au, ft bwriedir gosod canlyniadan y bleidlais gerbron y llys trwyddedol nesftf yo NghMroarfoo. Ar ol dyf ii niad diweddar Ty'r Arglwyddi ynachos trwydiieiol Sharp ya eibya Wakefield, rhoddiv awdvudod i'r ynadop i wrthod trwydded i dy ar yt unig sail uad ces ei angen yu y gymydogaeth. in ngwyneo y dyfaruiad owysig hwo galwri ar drathdalwyr Dyffryn Nantlle i wreyd eu dyledswydd gyda'r ystyriaeth fwyaf difrifol yu y cyfwng presenol. Nid ces yr un dad) nad yw rhij tafarndai y plwyf vn ormorfol. Pwy ddywed am foment fod aaith o'r fath dai yn a>igen- rbeidiol yn Albenygroes, a phedwar mewn He mnr an.irfarol fychan a dify wyd a Van- llyfni ? Byddai yn dmg.iredd i ddyfodol Penygross, yn foesol a tbymhornl, ps y di- fodid o leiaf dri o'r hi hyn. Gvvydd >m am un neu ddaa yn neiilduol ag ydynt wodi bod yn foidion i wneyd nif ddwon preffeaedig o luaws mawr o fecbgyn ieaainc o gysylltiadau pnrcbos yn yst,d y purn' rolynedd diweddaf; pad ni wnawn enwi. Hyderwn y bydd gair i gall yu ddizon,Yr eiddoch,&c., J. H. R.

HEN EGLWYS LLANFAGLAN.

I_DINORWIG.I

C VERGWRLE....."I - .... ?…

LLANFEUHELL, MON. I

RHYDYOLAFDY.I

BRYNDU.

LLANDEGLA.

HERMON, MOELTRYFAN, AI PiSUAH.…

UWCH DEML CYMRU.

Advertising

Ð Sttasn 6nmwg.

- TYSTYSGU1FA0 SOLFFA. !

EISTEDDFOD GADEIRIOL MON,…

-,-AMLWCH.I

I ___ABEHDYFI, MEIRION.-

ABERDARON.I

i0 .AMGYLCH OGYLCHI I FFESTINIOG.