Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR, &c. I

NEW Y D D ION TRAMOR.

VSI'AEN.

RHUFAIN.I

AMELLLCA.

- - - - :- - - -:::.::::;;:¡;;;…

TY Y C'YFFREDLY.

[No title]

News
Cite
Share

B wvu AC IF"HYD,-Tyhiwll i amryw on d:irllemvyr p?p! cyfleu=(ici au i wevthfawrogi sylvradnii Dr. Henvy, s .-f fod Yr! esur.vyt.hud byr-nmserol a geir trwy rym evfferi rliv<l<lhaol yn cael ei brvuu ar tlraul gwa'-thygiad a pbariiiid yr afiWbyd ae "n.M?Hit-e?ithi()ia"h.Kt!mh\?)ftc['n!t-vho)'l (nco ?mlvn- iad, niii'hyiv aaljn-yl'Icb aaeliosa nryinedcij trwy gyil'eri rliydd- hacd. Gellir oymliwyso yr un sylwadau at atihu ylilerau y giau a r afu os unwaith y d^ehreuir ai t'ev eyfferi, aii gynvreh- ir yr angea am danynt. gyda nnvy o daiibeidrwvddr Mae y dud eyflym y maent. yn etlV itiiio ar tryi'ansodiliadau gweitiiaid >/n sicr o ;/n liaiccr j'u anr.ch a bvdd i'r arleriad eiT- eitlno i'ri'ath rarblan mewn aniser, fel yf a y cyfiiisoddiad ilior Nz,.n fel nas viiip?vii?il it ochosir a ph?rb?yranhwyM?b. dm hyny, yr ydym gyda Ihlrel' 0 hyt'i-vdwcbyng.th. sylw ciu darUcuwyi- at y gw'HUh.td a eH'- eithiv.-yd yu y gelf feddygol, er pan ddyg'.vyd i arferiad Fu-ytl 1(1/ 1 Di, i?i- t (ItI.Nilii ei ,ti-fer gtln yr holl rai ydynt o gyfausoddiadau jjweiniaid eu hunain, nun yn- te a }'mgpikirmt '11'1. effeitbio iaiduid luian a pbarl/aol m"n èy- fansoddiadau ereill—i'r rbai ydynt yn gyfi'redin ,a ddiboea, eto o gvfansoddindau gv.-einiaid. 5i mae gweitlirediad yr ym- borth liwn yn hynod o feitbrinol a ehryfhno1, pit un livnag a lyddont y rhai a'i liarferont mewn ot-d, ai ynto yn faliauol. Pan ei eymerir er gwrtiiweiihio poeii yn y cylla, yn y gian, yn yr ian,' lwlenau, 11"11 unrhyw boon yn y colv uliou. Y 1'W ??ll o?f'thio yrboil les a eUn! (tderhyu trwy ymarfer cyfl'eci or it) riiv(l?lfiR(I n,?t-i i-wvni(,(I,I, ci-yii(I ii,u cli"wy hyny heb ddwyn dim o'r niwidd ;i eHVilbid gan y cylrvw gy- f!ri:obh'.?dt'?vvnr;'e!-yr Ymbortb hwu, v symudid yr aclios o'r hull anhwyblcrau, pan na liydilui v nioddion a arlprir yn gv/hvdin ond ofor.neu efallai yn niweidiol. Pel nioddion laeJi- aol, ysf.yrir yr vinborth liwn y tvnoraf yn ei wciihredi.ul, a 1 si?r.n'y.i?ien"eit'.n!r:. Yrvdv-.yueiroddtw?dtctt-? nie "j? (twf,?, Yr V.I, N'l?.1il!?t' V" 9",t?'I ac i'r Iwr(Jllan en-Lit. tW vn eael N'U ll:tlvlI:iell 10 yu y cy]h nag bvd y iiod arron-root. i"110 -PJliI' eu yu effeitliii.) iaehad, adfvwiad, ae adgyfnertlnad na, g lm eit niwynhau trwy rinwedd unrhyw gyrfen. A<- tA ymborth, yr V.lis ya ei ystyired y goraf i falianoit aphobl weiniaid, g;in nad ydY?nnnm?rv..troivnsnr?ycyIhi.,n.??N'?td? vr arehwaetJ.; yn wnstadyn cryfan yrarehwaeth at. obrvd a cum- Ílw.- a, wedi bnd Yn lVxl'liou i .?h-ry ?rym f-yhynnvl ? ?-r.v?a. ''h^vrn' uy rlmuji KKiuf arrtreuliauy hwy a yn ycyirtri^o.M- iadaugwauiif. Er bed lhad i'n ilarllenwyr, ni a'u cyl'eiriw.i i go'.ofnau yr liyspvsiartau yn y rhifyn bwn, 11 eA.ilt gyj()h-I't<l ar ychydig o'r tystiolaethau a dderbyniwyd gau Mr. Da BaITv 127, New Boad Street, London, o eli'eit'iiolilel) evff- rediiiol ei Ymborth ipebyd adfwa«l; yn gwrthweiluio an- nghvlUraul.rhwyni'-dd.nntiwylderau yn y giau. y lutsd a'r i.t, v l-ljai v inet-hid Oll;} mud gyilaunrhyy gy' lfori. Sy' lwerar ;i:i j cololuau livspviiadol am heddyw.

L-L-I MAR eRN AD OEDD.

MARCHNAD -Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAJN.

I CANOLBRISIAU YMHERODROL.

ILONDON CATTLE MARKET.

3 LIv EiiPu OL CATTLC AIARSE…

PRICES CURRENT IN I,IVERPOOL.-IVay…

METALS.