Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

||||^ AT TW&v&WTin. Lll/nlUijiad, Maiorth 23, 1852. ANWYL GYF AILL, Yr ydym ni y rhai y mae ein henwau isod yn dymuno arnoeh anfon yr liyn a ganlyn i'r Aimerau a phapyrau Cymreig ereill. Ceishvch gan Mr. Evans, Brynmuwr wueyd l'hyw drefn ar yr ysgrif oyn ei haufoii gait ei bod yu aller fel y mae yn dyfod oddiwrthyin ii* Dyruimvvn i bawl) o'n eyfeillion d leall fod -ITr. Dayiil Davies, 43, Union Street, wedi gwneyd daioni mawr iawn i ni yn ein cyfanvyddiad allan. Buasai un o'n eyfeillion o Flenr-do-leus wedi gori'od dyclnvel- yd admf o eisiau dig on o anan oni bui?i Mr. Davies, ?r oedd llawer o'n cydwi?dwyr yn cydiyned a ni o Abertawe y rhai a wrthodasant ddyfod gyda ni at Mr. D. ond oyfarfuom a rhai o lionynt heddyw yn tystio eu bod wedi edifaru a'u bod wedi gorfod talu 10s. yr un yn fvry na ni. Gwnaeth Sir. Davies gymaint trosom yn mhob Hbrdd fel nas gallwn bytli lai na'i ganmol, a dymunwn gydnabod yn gyliocddus trwy liyn ein diolchgarwch iddo. Mae Mr. D. Davies wedi bod yn arns yn ardaloedd Nant-y-glo, a Phenycae, ac y nine y Parch. E. Evans, yn adnabyddus iawn o bono, ac yn ei gyfeilliou. Er sicrhad y tystiolaetbau uchod gosodwn ein heuwau John Powell, Cendl Evan Evans, do I Thomas James, do David Davies, do Thomas Lloyd, do I David Jones, do Timothy Flook, do Thomas East, do George .Jones, do I John Williams, Syrliowy Daniel Ellis, do Job Morgan, do Alfred Owen, Fen-y-cao I John "VVYL.le, du James Bevan, do Evan Jones, do Tlios. Williams, Abercarn I) avid Phi Hips, Fleur-de-leus Edward Jenkins, do Ebenezor Morgana, do I Tho9 Price Crt helyn, do Wm. Bartlet, l'ollt-aÙl'1"-l)(;n- gain. David Wood, Caerfyrddin At Mr. John Jones, Cendl. Liverpool, Ebirll 5ed, 1852. MR. G OT/TOYDD,—Caniatewch i ni ar ein taith i'r America, roi yoliydig o gyfanvyddiadau i ereill a ddichon eiu canlyn i'r un daitli; y cynllun a ddefnydd-, iwyd genym ni, ocdd anfon ein hemvau an hoedraii, yngliyd a tl yr un i Mr. David Davies, 4:1, Union Street; o gylch naw diwrnod eyn ein cychwyn, fel y gallai sicrbau ein lie yn barod erbyn ein dyfodiad yr hyn a wnaetli am £ 3 10s. yr un; erbyn i ni ae ereill gyraedd yma, yr oedd y pris yn yr un Hong yu X4 los.; idly chwi a welweh ein bod wedi arbed tl y pen yn ein cludiad dichon na byddai cymaint a hyna o wahaniaeth yn mlwb Hong ond pe byddai i ni etto fod yn dod i'r America, byddem yn si or o ddefnyddio yr un cynllun. Yr eiddoch yn ddiftuant, HENRY SAGE, Beaufort. JOHN LEMON, eto. JAMES MAMMONS, eto. Ebrill 10 wele ninau, y rhai sydd a'n hemvau isod yu dystion o wirionedd y ifaith uchod; amryw o hon- om yn oychwyn oddicartrel'yr un pryd a'r eyfeillion hyn, gan feddwl cael ein cludiad vn yr un Llong, am yr un bris; erbyn ein bod yma, yr oedd y llong agos yn llawn, a'r pris iselaf oedd i'4 10s. yr un gorfu i amryw o honom aros yma wytlmos, er treio cael clud- iad rhatach erbyn byn yr ydym wedi ein llwyr argy- hoeddi mai y cynllun uchod yw_y rhataf o lawer, a'r lleiaf ei drafi'erth i bawb ddefnyddio cyn gadael eu c&rtrefleoedd. Trwy wneyd telly, byddweh allan o afaelion y twyllwyr hudoliaetlius ar eicli taitii ac wedi cyrliaedd" yma, a pliob peth wedi oi ddarparu yn 1 gysurus erbyn eicli dyfod yr ydym ni yn amiog ein perthyna.sau a'n eyfeillion oil i roi eu gofal yn hollol i David Davies am luty ft llong a phob (- Vill a(1- au angenrheidiol i'r daitli; yr ydym ni Wi-di caetdigon o aniser i broti ei wybodaetlt a'i Ifyddlondeb dros ei sydgenedl; ac wedi cael allan ei fod yn perthyn i'r j Bwyddfa Ymfudol fwvaf yn y dref, sef Mr. Tapscott, & Co. a'u bod yn caniatau iddo osod y Cymry yn y lnan y myno yn eu Llongau lnvy. Drosom ein linn- ain a'u cyd-ymfudwyr, JohnLewis Apent, Victoria job. James, ElJlJw Vale, Wrn. JUHlP-H, d". Eeea Jones, Beaufort Thoma" Davies, ,10 David Thomas, ÙO Wm. Powell, Brynniawr W111. Stephens, do John Thomas, Hhyinney I Edward Koberts, do David GriiKtlis. do Thomas Jones, Iihymney John Joiien, do Edw. I'l-ice. Xroedrhiw- dalnr. (i e:>] ge Thomas, do John Price, do ,(I". J,?e do J am"s Diivies, do Ohas. Jenkins, Llanwrtyd Isa'ic .Jenkius, 110 Morgan Jenkins do Droj 2(X) mewn nil'er—oil yn eyd-dystio. AT MIT. DAVID DAVIES, 4;I, UNION STREET, LTVEIU'OOL. BlOrdd y llong Liverpool, Lbrill 2(5, Fiyn,-Teiiiilwn yn ddyledswydd arnoin gyllwjno ein diolchgarweh gwresocaf i clswi am eicli cylarwuld- iadau—eicli. caredigrwydd a'ch Hetty rhnd a cliysiirus, tra lmom yn aros yn i cliwi wneyd ein teimladau yn bysbys yn y cyhoedd- iadau Cynireig, ein bodyn calonog anog ein cydgenedl a fwriadtuit ynifudo i fyuu gid'ael vn Mr. I I c: ,1:1, lTnion Street, a sicrliawn na fydd eisiau iudynt foil yn eu meddyliau gall y gwneweb bob peth galluachv 1—is,t,vnt. Allwyl gvdnenedl, mae Mr. It V I"* v.-v,^yiiir-tvw a didwyll, ten•»v. ngo mai nid Mr. l);aics yw pob un vie Gan fod chwedlau anwireddus a disail yn cael "0ti1 iaunu or led. am Mr. 1). gan ddynionach lmnanol, dicboilgar a diwg, t^imlivn ni yu rhwymedig aruom, i roddi y gymeradwyaetii lion liiewn niodd cylioeiMuR, gan hyderu y bydd liefydyn fodd^on eflcithiol i dawelu Dledilyliall ein cydgenedl yngwyneb yr awgryniiadaii annynol a wneir i'r gwrtliwyneb. Ydym yr eiddoch, t-c-, IOHN S. GRIFFITHS, mab y Parch. S. GrjrriTiis, Horeb. THOMAS T. JOXES, Llwynyrliwrdd. JOHN JONKS, Llwynyriiwrdd. DANIEL HEES, ].)ovvljis. STEPHEN REES, J'enygrnes. EEXJAMIX THOMAS, Lampeter. Yn mhellach, gallaf ddywedyd (y nlOll yn adnabydd- us o'r lie ucliod er's blyiivddau, a t'y tttod wedi ci gael yn lie gonest, rbad, a chyileus. JIJH, S. GRIFFITHS. Arwyddwyd gan v cvfeillion vn miiresenoldeb JU11 n()BEnT, Piutbin. WILLIAM JENKINS, Nantyglo. Pittxburge, Ebrill 10, IS52. Gan fod Ymfudiaetli yn destyn vinddiddan cyflred- inol y dyddiau hyn, byderaf y bydd ycl.vdig gyfar- Tryddiadau yn dderbyniol gan y rhai a fwriadant, yin- fudo i'r America, yr haf hwn a'r Hydref canlynol. Yr wyf 6, a chyfeilliou c-reill a ddaefbant trosodd i'r America yr haf diweddaf, wedi cyt'arfod a. phob math 0 gyfarwyddwyT, a phroii llawer matb ogynslior- ion at- fel y cyfvyw yn alluog i liysbysu i creill yr hyn a hilt! yn sievhau ell cysnr, a'u dyogelu rliag twyllwyr, y rhai sydd yn lluoodd i'w cylarlod yn Liver- pool a manau ereill: ac o sereh at iy ngliydgenedl a fwriadant ymfudo, yr wyf yn teimlo fy bun dan rwyni- au i'w rhoi ar eu goclielind. Yn y lie cynlat', er sicr- Ilall eu ilyug-el welt !Ll' en dyfodiad i Liveipool, bydded iddynt roddi eu hunain i ofal Mr. David Davies, 4:1, Union Street, yr hwn y gellir cwbl ymddiried ynddo fel dyn gonest, ffyddlon a gofalus, yr hyn svdd o wcrtb anrhaethol mewii lie mor beryglus a Liverpool. Nid oes dim yn mryd y rban fwyaf o'r rhai a gymer ar riynt fod yn gyl'eillion i'r Ymfudwr ond gwilio am le i'w hyspeilio o'u ltarian ond nid felly Mr. D. Davies caut ganddo ef, fel y cawsom ninau, lety aui y pris iselaf. Hefyd gwna Mr. D. Davies gytuno am long yn llawer rhutacli na hwynt eu hnnain, fd y gwnaetii i nitRiu. Tybiodd rhai o'r eyfeillion oedd yn dyfod gyda ni, y byddai yn well iddynt gytuno a llong ell bunain, ac os do, gwnaetbant waitii y 1m raid iddynt. edifarhau o'i herwydd, fel y tystiodd amryw o honynt ^ritliyf wedi dyfod trosodd. Am nad oe.ldyut yn gwy- bod dim am longau, twylh^yd lnvy—yn lie llong newydd, nid oedd ganddynt ond hen un ac o'r her- vydd bu ell bywydau niewn dirfawr berygl—aeth yr ben long i oilwng d\t'r i mewn, a bu raid iddynt buirtpio yn c^nled iawn am lawer o ddyddiau, a hyny am duim, ileti adael i'r ben long ynddo, a hwythau goel cu cliiddii yn y dyfiKler. Ac evpampio felly, oni buasai iddynt daflu banner y llwyth i'r mIJr, nid oes Un amheuaeth nad suddo a wnaetbai, oberwydd bod mwy o ddwfr yn dyfod i niewn nag oeddent yn allu godi allan. Felly bu raid iddynt oilwng y ilong o tiaen y er cyrbaedd y tir rhyAv fodd, ei- bod hyny yn un o'r pethau Onil trwv wvliodaeth a golal Mr. Davies am long dda, ni pbrofasom ni ddim o r lath ofidiau a o ba lierwydd dylai gael ei wneyd yn hyi-pys, yn nghyd a'i fawr ganmol, fel y gallo ereill wjbocl am ei worth. Yr hyn yw yr unig achos inii ysgvitenu j Ihtlni hwn, yr hwn er ei ddifiygion cystrawenol, byderaf. a wnieir ttior gyboeddus fel y caffo fy ngliyd gencdl yn ff"e(i- inol y fantais i'w weled. Kid oes neb a all ddyweyd pa faint o werth ir ;-m- fudwr yw cael dyn o i'ath Mr. Oavii- 'I'rw y ei wylavl- fteth ai ofal ef cawsom fwynliau cymaint o gysuron yn Livei-pool, ac ar y fordaitli, fel nas gallafyn breseti- ol en henwi; ni buaswn yn ysgrifemi llinell i ddyrch- afu Mr. Davies mwy na rhyw un arall oni buasai ei fod yn wir deilwng o llyny. Gan bynv fy nghynglior difrff-olaf i bawb o honoch a fwriada ymfudo, ydyw rboddi eicb gofal iddo ef, a gallwch gyineryd fy ngair ba bydd i chwi gael eicli siomi ynddn. Y ffordd oreu i'r rhai fyddo yn dyfod i'r He hwn, os bydd modd, yw cymeryd llong o Liverpool i Philadel- phia ac nid i New York ond os bydd rhaid i ellwi gy- tneryd llong i New York, gofalwch nad eloclf o New York i fvny i'r afon Deleware athros v liunau er dyfod yma; oherwydd cymeryd ngerfnd o New York i Piiila- delphia yw y ifordd ratal' a'r fernf; a gellir oddiyno ddewis y rheilffordd neu y cannel er dyibil yma. Ni chyst dyfod oddiyno yma gyda y ccnnel ond 3 dolar 75 cent, a'r amser y byddis yn dyfod fydd o chwech i Wyth diwinod. Os dilvi-tir y cyfarwyddiadau uchod ni byddyr un perygl i'r teithiwr. Ydwyf, eicb ewyllysiwr da, Gynt 0 Cendl, LAZARUS MATHIAS. Ger Nantyglo. CY MI>EITHAS GORA WL GTCSfXREXG LIVERPOOL. ?YNHELHi CYNGHERDR gan y Gym- ?? deithM uchod vn yCo:VCt.n.THAt.L.LoMD?MHOXST., I af o Fehetin. OROAXYDD,—MR. W, n, ROGERS. E. W.THOMAS. MyneJiad i niewn,—Llawr, Gc.—Oriel, is.-),istddleoedd neiliduedig, is. tic. CYMANFA DDIRWESTOL GOGLEDD CYMRY, Am 1852. DYDD ME RC HEP, Mai Ged, eyfarfu y Pwyll- -0 gor Gweithiol, perthynol i'r tJYllJ anfa UdlOÙ, yn y llechabite Hall, Bangor, lie cytmiwyd 1. Fod y Gvmanfa i'w chynal yn Mangor yn ol yr hysbysiad blaenorol, ar y loeg a'r 14eg o Orplienaf. Y'dydd cyntaf, y Pwyllgor Gweithiol, a chynhrychiol- ■wyr y gwahanol Gynideitiiasau Dirwestol, i gyfarfod am 10 yn y boreu, a 2 yn y prydnawii; a'r cytV.rl'od cyhoeddus ar y maes am J k yn yr liwyr. Yr ailddydd, cyiaribd gweddio am U yn y boreu, cynadledd am 8, a'r cyfarfodydd cyhoeddus ar y maes,am 9yuy boreu, li yn v prydnawn, a Ü1 yn yr hwyr. 2. Ar fod darpariaeth o ymborlh gweddus i gael ci wneyd ar gyfer y rhai o'r Corau canu a ddewiso ddy- fod i gyfranogi o bono, ar ddiwrnod y Gymanfa. :J. Fad penderfyniadau y Pwyllgor Gerddorol per- thyuol i'r Gymanfa hon, a gynlialiwyd yn yltechabite Hall, Mawrtli (ied, i sefyll fel y cytunwyd aruynt y dydd hwnw, oddigerth yn unig mai (j munyd yn lie 10 a ganiateir i bob Cor gallu ar yr un pryd. 4. Fod llyfryn yn cynwys y geiriau, yn nghyd ag enwau y tonau y bwriedir canu arnynt)11 y O^iuaula i gael ei gylioeddi at wasanaeth y rhai a daewiso ei gael erbyn y diwrnod. A thaer ddymunir ar y Coiau anfon hysbysiaeth am y geiriau ac enwau y tonau a fwriadant ganu, i ofal Mr. Moses Jones, Jiethesda, -ii )r fill ne, cyn neu erbyn y 1-leg o i ehefin nesai. 5. Fod dymuniad ar gymamt o weirndogion a pltre- g"tl1wy1' A'r otengyl o waiianol env.adau crc:ydd(? ag a alio, fod yn bresenol yn y Gymanfa, gall hyderu y bydd ityti yn diligon o wahoddiad. A hefyd, fod taer ddymuniad arnynt arier eu dylamvad yn achos y Gymanfa o hyn hyJ. hYHY, yn eu gwahanol gvlch- oedd. 0. Fod taer erfyniad i gael ei anfon o'r Pwyllgor hwn at oruchwylwyr y jint yn y cymydog- aethau, ar iddynt fod mor garedig a chaniatau i'r canwyr perthynol i'r gwahallo1 Goran yn yr ardaloedd nclwd, gael absenoli eu liunain oddiwrth eu gw,ith am y lleg o Orplienaf. fel y gallont roddi eu presen- oldeb yn, a'u cynorthwy i ddwyn yn mlaen waith y Gymanfa. BSBOIfflAD Y PASCII. JASCS3 XSUGIISS AR Y TESTAMENT SEWYDD AM BYDIT:fIEG SWIilaT 3lai Ijif, 1852, C1 YHOEDDWYD Rhif. 1, pris 3 c?nio? 0'r C <?-.ait!i rh!?:unjl uchod, a 'liln nii- gorplien me\m 6?? o riimm pymtheguosol. G>vna ddwy gyl'roi o v argraft- iad cyntaf. Danfoner orders YN DDIOED i'r Cyhoeddwr, ac i'r Llyfr- werthtvyr; gaa napharoioir oud nii'er Hyf.Lvul. TN r if as a, C YDYM AIT 11 I Esboniad yparch. tvoaxneal-lughes AR Y TESTAMENT NTCWYDD SEF CYFRES 0 HOLIADAU AR Y TES S TAMENT XEWiDD AH ESBOMAD, nr gyjtUuu iiewydd, ei* cyuaoriliwyo Pouati Teuluoafld ac Atlirawou yr lSbUl Sabbotliol yn eu gorclnvyl 0 weiuyddu addysg. Mue buddiobieb y dail o addysgu drwy holiaUau IIC aiebion yn ddigon tdaabyddus, rel ilurdd dirt ett'eiihiol i nill sylw yr ;I:(;i;: i gi'eu yuddyut ysbryd yincbwiliad, i ¡:0¡{;î eu cyjitivtl d i pyjVauu iudym wybo d aet'a yciiwaaeg'ol, fel it, 1 aid (lyweyd dial nUL yr u'r dyimmotiub o r gwuitu hWlJ. J ».i\v ) t;bilyn Cyntaf ar MATTHEW a :LIlIC allan gydabrvs prbsOe. rl-ii, 1, 1, i gyuwy^ Lee i..t IOAN. 111. atrr Y1. curl :'¿ :Jyh1;cd:1i, 'J.}1 1h,1'l-(" (: :r;} ?;;• -n, Yll — -»<iui- Yagrythyrol a Dawinydaoi, cvuwys AI».> -• ■, T im? ?c Am?'i.ut 1 r gV''r Heidsu.ac Ymp.d?dd'J'a y fin?u??r, ? humseryddiad, a'a ..7^' f:;if; L\c"t: }J:I:;lie\i, tl '¡li(i;, L\'t'\Iy,!I') tTn'fyJd Grislioiiogol; hdy,1 IInoes v JVrsouaii, Ideoeda, Al ouydd, Crenflmiuiil, Coedjdd, Aleiui, oiybwyllediy yu vr r s- gi-vtlAyrau 0 ylwaltlu ur NVyiiuu, Abertbau, a lJet"odua vr IoUdewoii a CheueJiuedd ereill; gyda'r Aduodau eyleiriedig :u'?"b i'wnc, ae at bob mugylchmd yn h?ues y i'ersouau Lkohl'] De!udau, &o. Ae y nmeyn rl)uddt.Uarluuiadoe? wyddorion acari'mmd umrywidu l>rif Knwadna y byd Cref- vddoi, er eyebw yniad Cristioaogaeth livd ye amser presenol; L'vda iiywgrarhiidau yr r uodiidig (L'yimuig a iSaea- oiiegi ui" \abain)l ranau Dawijyddiaetli yn yr ooiioedd a t'ctiuiiit lH;i\,¡ju. OVOA DAiii. jN liAiibn U lad Rhif. ILIII. yn aw. yn barod. CYMK 11ADWVAKTHAU GWAITII. Anicenir y Gi-iriadar bychaa, deatlus Iilnl, ar gyfer y rh:ti hyny o'r Cynny ag nas gallant gyrhaedd Oeiriaaur enwog Charles, ae eraill Eiriaf.b.ii'on sydil wedi en eyboeddi yn ein hith, Yr anerchiad addywed, 'Bydd y (ieiriadur hwn yn wabanol o ran ei gynwysiad i yr un ai all a gyhoeddwyd liyd viiia yu Gymraeg, yn gymaiut ag y bydd yu YsgiVthyroi a bu'.viuyddol, a iiytiy maiiitioli a duilwedci bylaw i'w g: udo i'r dosparth, yn gvstal ag am bris Illor iaet a rbesymol, J'el ag i fod o fewll uyrnaedd (agos; i bob uarlienvdd Cynireig.' Yn ol yr hyn a ddarlieuasoni oi o bono, yr ydyin Yll imriij ei fod yn vuij vvaiioyiiui tm baddiuf at iantsi.^iou ein cvclgoiieJi ac yu deilwng o gefcogaetli em cyfeihiou yu gvllredluol Yu y dyddiau byn nid oes acnos i athraw uae aUirawes yu eiullys- golion Sabbotliol, fod yu anledrus i weiuydcin j'w livs- goleigion, gall foil iliosogrwydd o gjnoithwyon yweiWawr yn cael eu cyiiyy' iddynt. —-Y Dnjsorja. Llyfr cryiio cyuwyslhwr, a thru buddio], a fvdd ? dueiliaid Uuo?g yr l?iluu Sabbothoi. '-?.?,?. ?.,?, Jlttt/hcs 'JLicer- poul. iniae-i li?-( l   Us dygir ef yn m!aeu byd ei orplieuiad yn gV3ÜÜ a'r lm. « yn?dda.??sodd, ui pt?n?t e? olw ?u U/'ynoad I: I )II R r?ry?'<.</<'o/ .< ?«t«?/(M?, un v?dai.? ei j?ij ? y tht;? /(J.'í,"lh o ran bycliauder ei ylel1, eyllawuder ac illnj'Y\\Í:J.t: tli :1(1,¡:- ?v?,t.il'atJ?oi. y? ada, y meddyliau yu gt)(Jth, uï t.,l 0) l ) M?ydd. Dyuiuinvn bob Ihvy?m.m i A'orpnen ?)")' ? ? ?? i?d ymmitti fy nbbydwI.Ld?yr, o bob ?tadd Vv^ i?ddal ycyh.?dd.a?.7-?rc?. 'r?/«.?J/?.???..?.'t'v; ??' a 1' ].:?- y d?hot?d o sylwadua u,n y ?eirian vu iJ'n i dd.? a chvu.Y;?.W. Lyndy GtnuADCR hwn yn .fi."? ?tbetht. o v.ybud.teth y?rytuyr?i a duwiny Uui ?? Je;/¡liallli nydd, ac yn dra deinyddiol at wasauu^lii ttUirawujtuc y?., hc?iuiiyr Ysgo' ?au),?!iu). Y UK.eyu wir d.dl?og? ou'iad a derbvuiad )ndaHlh, u)dc.?d y mae yn golygu y bvud vu Ilyrr da UU\ n, )-had ia\vi?. A UeLa yu ychwancg sydd eÜÚaù? — i )• A ()S b\dd rhai cvnivilogaetnau heb ymnieled â hwynt gan Lvfrwei ihwyr neu JJdosbaaiiwyi", YIHl .lauloner yn imiou- gvrcliol at V Cybu-'duwr, yr a ilrelna lwybr I hyrwyddo syjiynau u'r llyfrau uchod yn ddiogcl a pan num. P. M. Evans, Cylioedtlwr, Trefs/sizion. Steam Comuuication "b:;tv/ceii LZT/SEPOOZJ and Ivigsty:.?.   3z. THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. C A P 7' A IN R O B E R T DAVIES, WILL SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS:— I'ROM MOSTY. MAY. 1, Saturday 8 00 Morn, 3, Monday II o do 1, Tuesday 12 0 Noon ¿; ::i',I;lY' l 3 6. Thursday 1 (I do 7, Friday 1 30 do S, Saturday 3 0 do 10, Monday i 0 do 11, Taer-day —— 12, Wednesday 0 30 Morn 13, Thursday 8 0 do 14, Friday. 8 30 do 15, .Saturday 8 30 do 17, Monday 11 0 do 18, Tuesday 11 30 do 19, Wednesday 12 0 Noon ■JO Thursday 12 0 do -? Fnd-.y 12 30 Even l l"¡J 04 Mondav 2 30 do •if/ Tuesday 3 30 do ?i Wednesday 4 0 do 07Thursday — {;l: -0 :Ol' -o'Saturday 's 0 l?Ijil -?-lond?,y -0do FJWM LIVERPOOL. MAY. 5 0 Eron :¡, Monday 4, Tuesday 8 0 Morn •r>, Wednesday 8 0 do n, Thursday. 8 30 do 7, Friday il 30 do 8, Saturday 11 () do 12 II, Tuesday 4 0 Even 4 0 do 13, Thursday 4 0 do 14, Friday 4 30 do 16, Saturday 0 to 17, Monday — — Ls, Tuesday 7 30 Morn 1! Wednesday 8 ) do -!l, Thursday. 8 0 do il, Friday 8 30 do ?i,Fti<my. 830 do -l, Monday 10 30 do 12 0 Noon "2ii, Wednesday 12 30 Even I 27, Thursday t 0 do 21, I' nr!¡¡y 4 0 do do SI, Whit Monday o 30 do Cilcl.1tel, r-,l l?ail?v?iv St?Lt""I at I, I w'mi??tew\m'<??<t:i? place oiTandiug; and the Train for Ihl1gor and Holyl1ea(1 ipaH ?"??? i..HOMMOSTyNTOUOI.Y!!EAD. H. M. H. M. H\t M.M- ?? At33 Moni.ll??om.??Even..?.Even.7441;Yeu AND FOR CHESTER. II. M. H. f. ii. 4 51 L ?' v n. 7 E ?,en At 7 56 Morn. 10 40 Morn. 10 5S Morn. 4.01 EVil. 7 M Even Coaches and Ccrs atteu.l tne 1 acket daily, to convey las sengers to all parts of the X'riaoipality. Goods forwarded per Kailway daily. FA BUS :—Cabin, 25. (UI.; Deck, Is. Gll. Further information may be had from Mr. DAMI'' JASIEB; 22, I'nion-street, near the Exchi.nge, and Miss 31. A..ION 1- s, Stationer, 18, Tithebarn-^tveet, Liverpool; and from Mr. J. U H Agent. Mostyn Quay. AT DKIGOLION Y DY WYS0GAETH BUDDIOLDEB A RHADLONEWYDD SYLW < tra pliriodol ydoeild hwnw 0 eiddo un o philoso- pliyddion dyfuaf yr ocsoedd diweddar, mai tuedd gwybodaeth a chellyddyd ydy\v u gvvneuthur pethnn da yn rhad." Y mae yr oes hon mewn modd arhenig yn un o nodwedd ymafiferol; a'r egwyddor lywodraethol sydd yn dylanwadu* pob dosparth ydyw Rwydd am radlonrwydd ond y mae rhadlonrwydd yn rhy f) nych i'w gael heb ragoroldeb, ac o ganlyniad y mae y cyn3-giitt o wneuthur "pethau DA yn IIHAD," tnvy gysylltu rhadlonrwydd a budd- ioldeb, ) n gyfryw ac na wna neb betruso ei olygu 1'el cam yn yr iawn gyfeiriad tuag :Lt gyflawni y diflyg presenol yn Masnach Siopau Drapery. Ceir gweled egl.irhad ymarferol o'r ffaith a gyhoeddir yma, yn yr iirddangosiad godidojj o Nwyddau Kewyddion, Ysplenydd, ac Anngliydmarol o rad a welir yn ngwalianol ddosbarthiadau IJRIF FASNAGilDY CAERNAR- VON. EfTaith wastadol gostyngiad mown prisiau ydyiy ychwanegu pryniad nwyddau, fel ag y gall prynwyr gael llawer mwy am yr nn swm o arian. Y mae yn ddiau yr edrychir ar yr amgylch- iad hwn gyda hyfrydwch nid bychan gan gyifredmol- rwydd prjnwyr y Dywysog- aeth. Ceir fod y Dosparth Pi,etby-nitu yn gystal a'r dosparthiadau ereill o nwyddau, o'r rywogaeth oreu am y prisiau iselaf, rhy luosog yw yr amrywiaeth i allu eu nodi iit,.ii-ii hysbysiad, rhaid eu gweled cyn y gellir eu gwerthlawrogi. (hill pawb a ymwelo a'r sefydliad uchod benderfjinu y cailf cyjiawnder ymarferol ei gario I allan yn ddiragrith i'r liythyren tuag atynt, gan LEWIS LEWIS, TRIF FASNACIIDY CAERNARVON, AR Y BONT BXUDD, I gynt RICHART) OWEX A CIIYF. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, KEGENT ROAD. i Hwylia y Packets o'r Dosparth Bloenaf caulyuol, ar eu dyddiau penodol, J.7Æ'¡}1< b lei isod I NEW YOlvK, I.I.OXGAU. I.LYWYDD. TUNEIXATJ. I XOYIO, HOt'(iHTOX Doaue 2000 This day. liOBIXA Dunham 11,111) 21 May. WILLIAM I'fONN.Folger 1800 2i CONSTELLATION.Allen 2..00 2G „ HKXltY CI.AY Hill SAIO 3D" KICHAHU MOHSE..Terry 1800 1 June. OEOUGfl E VANS.CoiiillioD 1800 ;3" 22-30 6 „ ADAMS.Druinmoud 20W 9 „ Sil K III DAN Porter 1800 11 „ ANDKKW FOSTElt..Holberton 1800 15 „ CoNl'lNLNT Drunmioud 20UO 18 UXDEUWKITEK Shipley 2500 21; A'r Packets canlynol yn wythnosol trwy'r flwyddyn. I PHILADELPHIA, LOOMANAH Gray 1800 22 May. TUSCAKOilA Turiov 12o2 12 .lane. l? TOXAWNNDA Tnlivis l'oo 12 July. SAHANAK Muloney lrtoa 12 August. W VOMl.N'Lr Uaultvy, 1100 This day. I AWSTRAIJA. I\II-,ZAPOIIE 1400 i SYDNEY SO May SEliAMOHE 1100 i SYDNEY 2U June ?/TAK y I?on?nu uchod o'r dosparth mwyaf, yn 1 V 1 cael eu llvwyddu 'an ddvnion eyfarwydd, y rhai 01 fy- ln, I'aut bob i'b»yo;'iil i ddwyn yuilaen iechyd a chysur y teith wyr ar liyd y f,)1'tlnith, Gnllmeddygoli y'ael trosglwyddiad eaban rhad gan y llor.gan uchod. GcllircflAI ar bob adeg Ystafelloedd Neillduol i Deuluoedd, neu bersonau, a cwyllyieHt fod y. I'wy detboledig, fl anfon adueu o bob Lin, i sicrbau berths, i'r hyn y telir syhv fiylediis. Gall personau fydd yn niyned i berfedd gwlad yr Unol Dal- eithiun, wy'!o;i piv t'ai;u, lydil eu co.-t, a gwneml y darj'iuriiulaa angearLt-kliol Ylnn, i ..{tHd eu Liuifoti yn lnLt(n, ar eu dyfodiad i New York, heb gymuiut (tg un diwrnod o oediad, a thrwy hyny osgoi y newidiadau lawer y niae Yuifudwyr yn agored | i,.id.it. ar eu tiriod i New Yolk. GeUir rhoudi Talbarau a cliyfnewid am uurliyw swm arNew York, yn daledigyu unrbyw bartii o'r Unol DabuUli.ui, i'r rha a d.luwisaut v (lull diogelaf hwn o gyineryd gofal o'u iiuriau i ■, Ajii njsb; iach r i. W. TAPSCOTT & Co., LIVERPOOL, Goruchwyiwyr drus W. & T. TAPSCOTT, New York. Tuler y llythynloll. tieliir cael Tapscoit — „ trwy anfon chwecli o lythyr-i]i?;L?'i's lourth Edition llyd'¡"'cI hyshys i .Bel.tln'L1SUl û(!11";) fin (hlllO. ant yn y Llong TOXAVVA.VDA, cu bud i-I L,i a aeth- plua yn ddiogel.—D. DAVIKS 1Jbiladel- Y PF O ED3 I IECHYD! P E L E N A U II 0 L L0 WAY. IACHAD IAFU ANNHnEFEDIG A MALL- DHAUL. Adysgrifo Lythyr omlhcrth ?-. R. TV Kirkux c'v?.n? 7 2'mcof .?'?, Y?."?r?o?/, t?J?;?, Jlchcjln ti IsA! At y Prolleswi IIOI-LOW AT, ? "?" ??- SYK-?1? eicli x elenau a'ch Enaint wedi sefvll vn .chafar r?r c.u ?-??o Feddy?h.et?.' 15y«^ogol ?itrMblvuyd'lM. MM un4'syvddd d^yn aner prymi ?nyf,?yt. lai, 9"feirio ?" iimhjv. ylaolyimudan, yu dy?u?uoa-, naf adael i chwi g?I ?-ybod neulduohou ei hMhos. Vr o?dd wedi c?I ei blmo am li, i} a.l 'liaqlt'u n ^J,ulfnl efnia.bg, a'r anyn- ? mor Il?ido?. M ? y. :LUllwua '?-'tdai yn ?,1 i y,ngyu? dano ? tfodus tu?ddwyd h wuejdpiawl ?h I'?en.ur/aiti a'n hysby3a dd'u tod dd1 ? ol y dogn cyntaf, a phob un wedi, ? es?-Y? '??" ?'???'? i'w cymeryd, ac er na &?dioddoud tn o Hycliau, > "ae ? ?'' y? y mwynlmd o iechyd i.cr?t.b. Gall?? u a. i ci? t h?.t?. „ acliosion ereill oJ?.K?r uchod,yr? ytY? '?-??w!- oh?.?.ydd?.??.v- 1'/('!ld,j yr ?.??,?? a'r )Mh?c.?yM, yn dywedydll ?-er r ran ?iel, i-.l.?u rliyloduo ? ? ???  Jail Ii: (Al'y(ldwyc1) U. W. ElI US. lACIIAD RHYFEDPOL O .dM^'G»IYBATO (UHEUMAT1C FEYEH) VN ^AN D1EA1EN S LA?D. ?s'/? Lythyr a !/M??'?o??? ?"?? Town ('01lI'_1 ier Man rlh laf, It-n. gal naldi Bn Margaret M'Connigan, pedair ar l)\mLheg oed, va bvw vn New Town, yu dvodd.-f oddiwrtti rumalic Jever danbaid am iwv iiu dau tis, yr hvM a'i ditod(ti;inodd yu uotlul o ddefnydd ei Uuelodau yn yntodyv I maser 1.WIl, yr oedd o "all oial y medd- ygon mwy at* oiiwog vn Hobart Town, a ciiaiuldvnt hwy yr ei hue boss yneael ei ysLyrietl yu auobeitnio*. L-ivvyddodd | cyl'aill gydaiiii wneyd prawf o lieleiiau elod!a\vr lioUoway, ac mewn mnser augliredadwv o lyr, eaeitaiasiuit iacniid per- llaith. Iaehiid o boen a thyndra yn nghledr dwyfron a chylla por-I Ull 8i oed Oddiwrth Meistri Thew ?i r?b, perchenogion y Lynn All vertiser, y mai ? ?' wirio y Ll)dLiolaetu ganlyuol.—Awst 2ii, 1801. At y Proffeswr Ho!lowav ?y,—Yrwyt yu dyniuuo dwyn fy nhystiolaetli i effeitliiau daiomis Pt4en?u HdHuway. Dyodde?is yu dost am r??i b? :t- yduan oUdiwrth boen a tuyudra yn y evIl" yr ilyli hefyd a ddiiynid a byrdra anadl, fel ag i'In hatal i" g81ùied ( tu.nbl(Il. Yr wyf yn 81 mlwydd oed, ae er fy henaint, v mae y I'elonuu hyn wedi l'y xigwolla i'r falli raddaa, fel ag yr ydwyfyn awyddus 1 ereill gael eu gwueyd yn adnabyddus o'u riiinweddau. Yr wvf yn awr wedi cael l'y ngwiieyd, trwy oil yn l"'Wlog llle'a eY1l11.rli.HtH) f\ sallat gYaH, )tL g01i.ltLlr heb auj- livrleustm lut phoen, yr llyn nis gallwn wneud o'r 01:t(li. (Arwyddwyd) HENlti' CUE, North otreet, Lynn, Norfolk. l:IC]¡"Ll rhyfc,IÜol o'¡- gmld, alJ ùuhwyl¡l"h )'1" lafLi 0'1' 1I1\\ya¡ jieryglus. Ad y f o Lyt.Ityreyfcuu?dt? at J. K. ¿ylonI sw., SyÜ,ll:) \:ewSoutLWtdes,dydd!?d? Ciiwel'ror ^>ain, 1801. I k Syr,—Bu nu Mr. Thomas Clark, Ymaefydlydd yn Lako- ?uige am grvn lawer o a'nscr yu CKfJ ei ?y?md.tio yn ddwys t,.i) h I l(It:L) -r y?,gl,yd a', o, .,I ar ul g\viiey, I pi-a?% I u.i liol I f-4-l'. on("st, I k)(I y., it Plico") ylu(LrL?chi??ll Nil (1,(i. fiubi. Yn y sefv'lbahon, ae yu disgwyl y byddai i bob diwrood derfi'nu ei ou?. cynghorodd cyfaill ef i wneyd prawf o .U ?u!? Holloway, no fd'gobaith yn why* auobaith, gwnaetU by'n'v, rbo.ldodd y dogn cyntaf iddo grva lawer o esmwythyd, para- odd g;ui Ii) U)' l'V CYHry yn ol y cyfiirwyddiadaii, «c Y mae yu awr Welti e1 adi'om i tern,utl¡ iechyd. Teiiula ble"r 11 \r yn cadarnbau y IlystlOlaeth hon, lWU hyd yn nod wneu t1ml" tsLlw i'r l.n perwyl, os byddai hyny yu ol'ynol. (Arwyddwyd) WM. J 0 N E S, I't?re ty Herald, New outl1 Wales. EfTeithrwydd rhyfeddol ileleuati liollowiw mewn achosion o Ddyirglwyf, Dylai personau ya dyoddef -,r un ai yn amser U'oad bywyd, neu unrbyw am sor arall, dae'fnyddio y y l'elenau h^n jii dilioed, ga« tod (-auoedd o bersonau yu UiiLl ell iac hau U ii JUJ ddol tiiftj eudetuvduio, al^ccb vd echry" lawn hwn yu ei ^ahaiMjl raddau, wedi i bob moddioii ereill ballu. Mae y Pelenau clodfawr hym yu affdthiol ryfechlol yu yr auhwyUterau canlynol. Ur Mae y Pelenau Clodfawr hyn yn rhyfeddol eacithioJ yn yr anhwvlderau canlynol :— Anhwylderau y coluddion. Cnrva y pen. Gwaew v pen. Cyjnm?wst. At:J??,vn-. D?l?rgwddf. i Cl'ytl. fan iddwf. (.'hvYrbr?jin. L?':Myna-.?:(U. l'wyniyu o bob Cnuttu.?t. Auhwyld.r?pnuwg. ?''n?m.Lm&th.Arwyddiou l.hmur?i. Tru?dv.st. ail-r?idol. i?hy?treuhudbwyd. Cuty.?.?. Poiurod. Hhwyiniftdycolud?.ou. Emi.vnfa. Cramenod. YDatloftedi?aet.h. Chv?'??h'n. ]]Yu.,c]. "e" Nyciidod. Aheciiyd yr al' u.G?cndid&c.. Dyn?twyf. y o I)ol) iii?'kill C?'tydys-w?d. ?'Mni?n ?t?). &c.,?c.,?r Ai' wenl! ya Hefy(l1iful y rro!'rewr Ht1Uoway, 2H, htmnd, go T('ln?lp?<u',Llui.d?u,n clnui y rtuu' fwyaf -o Fieryllwyr U tl::eé:;S)j\¡21\?' noil l'yd g?n:'t.f(t(aedi}. am Y p.s- iau cuiii\noi:—Is. I ?j.:?s.'?.;ts.Uc.;H.?.?s.;y biwcli. Y mae eniii mawr drwy gyineryd y maintioli mwyaf. —fy farwyddiadau er arweiaiad ir Ceifiou o bob aliecb Phob I;Iychaid. I'O iSIlIPi'ERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE  UNITED STATES. ???GUION A?D COMPANY, N', 2, Tow- AND, .\j I,.J.. O. OW- -?????- ?? CHAMBEKS, Old Churchyard and n.? Water- Mo-'out, Liverpool; despatch !irst eLl"s ?st-s?iIiu?Atn- enC"'t Packet-ships to SEVV YOHK, PHILADELPHIA, aud other Ports of the UNITED SLUES. ,¡p adrantaijcs offered to Shippers are Mode-rate Fatrs of G ("I'. Strict Punctuality of Sailing, and Prompt lielivery q/ EMIGUAXTS will have thpir Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort, and a Hatth- tul supply, during the Voyage, of Coals, Water, aud Provi- el the best quality, according to law. FOR NEW YORK. THE" BLACK STAli" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail I JACOB A. WKSTKRVELT, Hoodless 1500 ?'?K. Williams l?oo ?H \\1TV CLINTON, Funk lowj £ • C. SCUAXTON, Spencer 1200 ?!?HARA, Smith !)U U"1\J"It' B .J 1"00 C-vIVJ:IISEj Bird 1200 ^"ruapKisE, f'uijk :jö "iLf.],nj?-?,sQ??c?e?Y?. 10i)0 Aci'.iii)i:jiX, Hubbard ?o0 'HAXxo?-?W,m_ <100 IiP'eile 'I (I.0 GOVKUNOR MOUETON, Burgess I;jOO \V.M. HATHBOXH, Spenccr 1100 LEVIATHAN, Knapp 12.50 \\ASHJNGTON, Page 1055 SmATocA. Trask l?u I icoNijiiuooA, Boyle lloo ?'.?. HARBECK, Marshall. :?0 SOUTIIAMI'TON, Snow 1800 I i'.UtSHR. Gcr MAxNEiiixo, Freeman 1504 h\I.AIIIAGO<J PitlxcETON.Iiussell 1112 j SEXATOK, Cotiiu IO00 J 21st May. 26 „ I Succeeding Packets. e Goods cannot be received by the above PacketShips on th advertised day ofsailillf/111UÙ!1" ant/ circumstances whatever. Freight engaged, passage secured, and other infomation ObL¡iu"tl on application Lo ?' (i U 10 2, To" er-cbi r-lers, Old Churchyard, and 115, Waterloo-road, LlYEKPoOL. or 45, Union-stroot. AG¡:¡:;TS IN NEW YORK, WILLIAM*. & Gno, 40, Tulton-street. EX-.erienced SURGEONS can have TREK CABIN PASSAGE" ( »b h :iuy ci these Packet ships. jr u-erihj'aii holl Gyffuriryr y Veyrnas,mewn blychau Is. I ic.,2s. 6c. a 4s. 6c. DAN NAW-DD FREINIOL -,P.LENAU RIIYDDHAOL A wviiTHEKIAIDD, JO,N'ES, TITE, Nell y Fcddyginiaeth Gymreiy Gyffredinol. I Parotoedig trwY ?e-i??act yn 01 Llatv-ysgrif yr Hyglod PhY5yg, 7 diweddar W. M. Roberts? M. D., Oakland. En-hMlacnuaciachM yr ''?1 anhwylderau a darddant 0 aii?wdd atl?ch y Cy?, yr Af?i, amnhuredd ? Y g?.? AR OL HAN?ETt CA? ?tLY\EDD 0 vmarferiad \.prOffeg-1 wr uchod, DEunnKN" MLYNEDO o br?f cyt!rediuol g?v Cyhoedd, a gieifi",ll adfeir- cdi?! Cvdnabvddir > n bpu?'i.??lm.nl?u y?'r fcildvgin- ;l1pf't ?. .???- HOD at weUimuyranhwv).)?. ,-1." b Y geri (bile) Difl'yg tri:r.liad bwyd G wynt ::1' y cylla ltliwyi'iedd gwastadol Poen yn y pen Diffyn chwaut bwyd GNNi:41ii?vneb achylog Y crau'l; Y critu,j) ar blant ac ereill :'3 C'l!I'VV Piles bob math Graiauwst (gravel) Stitches Cryd cymalan i"n.f- I A u" I ?r b'eu,u,Bi?v?au ? Curia.dM'r?lou Dwlrpoeth I Tan Iddwf Isder ysbryd Coesaudolnrus 1 oen yn y f;.?t &c. ?.gafod?.,tt Jonai?udnvy'rrroen ?ddu..?(,.?,) ?tam(?7?.?) 1.1 wyl me]vu I ?sumh-wvd.t ? ob auhwyli?d?u g?v?-?wl Y "doluriau nchod (gan m".yaf) a iacIlPil. drwv ddilvn cv- meryd y Pelenau 8r. rlllll.d ,«1,lef, bu,l c.vfi«nsoddiad, ami- vw iaetli achosion i'r u» doluiiau, ac amrai aufant.eision ereill ar eu ffordd; oblegid nid ydys am liaeru yn vnt'vd eu bod vn gwellhuu pob atiechyd; ond byn a gadamheir,— XA CHAKFYDDWYD ETO UN FEDDYGIXIAETH GYFFEI,YB AT OB NOLUIUAC svnn AU IAKDDUU o'u YSTUMOG, AC A HUVRY tArUAT.?LFAI?<J?'?"?"?YXK!TMOsODIAUCY.\TAF A H:DDYi;¡:<;IAE'll! GAlnlIE1J1GOL WEDl EJ DDI'FEIS!O A F EE I TILL A MOR SICK, ESMWYTH, A DIHERYGI,, AR 1101) MATH LLBYN, A'JI FELENAC KHIOIJIIAOL JONES, TRE' .\1.\VOC, Cefnogir hwynt gan Feddygon l'enaf y Deyrnas, allan o laiver darllen a ganlyn 0 dalfyriad Lhjthyr Benjamin Tracers, Esq., F. R. 8., Jleddyy ei Matssrhydi e:n Grasusaf Frenhines :— I MR. H. 1. JONES. Snt.Y 1l1'H' cvfansoddiad eicli Pelenan y fat.li mor ragorol, fel nas gall eu hefieithioldeb fo 1 yu achos o amheuaeth genyf Yr eiddoch, \1:; as." B. THAYEIIS. Tystiolacth Rowland Williams, Esq.,M. li. V. S., Tre Madoc:— SYR -"Yr wyf yn hvsbysu yr ystyriaf Belenau Pliyddhaol Jo;¡e< Tre' ?Nlado?, rhgaorol dda bum %i? eu gorchymvn í ereill, He y mae yn llawen gpnyf ddWYll tystiolaeth i'w Iwlïeithiau daionus. (L'U gw"jtl1l'eÙLtÜ"u dibervg). HOWL A N D WTLLTA ATS. Ty tiulaeth 1! Vauyhan Jones, 31. li. C. S. ac L. S. A. Meddyj ti Y^pyit/i Festiniog. SYE,—A'r yclwyf yn ystyried eicb l'd("nnu Yil gymy,ge(lcl mcddygol rliagorol i'r rhai hyny a liinir gan bob anhwylderau tarddedig o atiechyd yr afu a rhwymedd gwastadol. Yr eiddoch, W. V. JONES. POEN DIlWYXAWL YN YP. YSTG:\tOG YX CAEL El JACIIAU. Great Homer St., L'pool. Syr,—Bum yn dioddef am flynyddau boen dirfawr yn fy inhen a m stumog, yn tarddu (i' in t\.I, i) o DdiO'yg Trenliad— tarev.id ii yn lynych a disymw tb ganddo; ac erioed ni ellais gael uu teddygiuiaeth a liniarai y radd leiaf arno hvd nes y declireaais arl'er PELENAU JONES, THEMADOC, pa rai a'm Af?c??tft.sa;ti' yn ?.Mut?, ac vr ydwyf wedi derbyu lleshad alllnh¡'i"iHll\y (!nydtlYllt, Ii ;¡'¡n tniln oblegid pan Dydd rhai o honynt yu dioddel gan rvw anhwyl, megis yr anwyd, poen yu y (rest a'r 'stumog, \-c., bvddaf yn eu gweinyddu iddynt. Yr ydwyf yn cael y Feddyginiaeth Weithfawrocaf i'w chadw yu fy ill?v iw chyineryd \u ngwyneb yrdusudiadu cyutal iiiiecliyd. u1i('cliyd. Yf eiddoch, THOMAS JONES. Tyst, E. Evans, Burlington-street. GWELLIIAJ) û'U GRATANWST. Factory Llanfruthen, Jtfeirionydd. Svr,-lr oeddwn yn carl fy miino gan lioeu dirfawr )'11 fy ngheta a m lwynau uc wedi (',ymer3'd Pelenau Jones, Tremadoc am ycl'ydig aniser, cefais ymadael a'r boen yn liollol. Der- byniodd fy ngwraig lesliad oddiwrtliynt ar amryw aclily- suron- Yr eiddoch, ?HO'M? nonEnTs. ? »** Flymunir i'r Claf ddarllen y C'yfarwyddyd sydd gyda'r pills j'n fanol. RuVncDD I'll PRYNWYR!—Edrychwch ar fod y Pelenau o Bai'Vi* Owutlu, oc;i ) iv-rciicfiiug, ynghvu a*i Ysurii-law llobcrt Isaac Juncs, Ar Stumpy Llywodraeth O'll hanijrylch. Oiitl o' aiiliaivs(l(,r i,\?* c,ic,,l iieti F)O o St?i)]dt)uUythy]?u.i'rCaH.h:'iaul'?D??6t,Trf?)adoc, ceh-i!iw''l'urPeh.uauYno?yd?thruadyl'Kstynddidu!t. ?.?.?<?t<t?? if n bicriadn cyhocddi llhcsir o M e/1 iadau yn di/munir yn qarcdij at' y pcy-sonau a ddcrbyniasan LcsaudJ'ii i/ f/y,ricr>/d y FoddInl,sbytf'>ydd i r ?;-r/.f; 7t'n?)- Jsaac Vn);?. Trplnadnr, (. Thoddi cutii&f&d ¡ <-??)0<?fit, er bu 2d t'u* ntdl y ??rf'jtt??. Dim ychwaneg o Belenau, KAC (inHYW FEDDYGINIAETH A HALL. BWYD IECHYD ADFERA WL DU BARRY, Tr hum sydd yn hollol gyfaddas i b!ant a ph-ibi weiniaid. Y fiEVALENTA ARABICA.—"Yr ydvm yn -L cymeryd yr hyfrydwch o ddwyn i sylw ein darllen wyr leddygixiiaeth ddymunol, ddyogel, gyliym, a sicr yu ei gwelt- rediad; a Lyny heb drafterth na thraui gylag nnrhyvv a felly yn arbed cynaaiut haner cant o weithiau ag a gyst y bwyd hwn. trwy ei ddefnyddio yn lie cyft'eri ereill. Y mae eisioes wedi cael cyuieradwyaetii uchel fel moddion effbitili I er iachau annghylldraul, rhwviniad, gwaedlif, Villaint, clv,,y r bustl, clwy'r afu, gwynt-chwydd, dirdyn-glwjl, gorguriad y galou, cur mewn lIen, byddardod, a phoenau vii whob rhan o r corlf; enynfa barhaoi, a llynoriad y cvila tan i,idwf, ily- frithiaut y croen, nychglwyf dechreuol, dyfrglvvf, cryd cymulau, y droedwst, dwfr poeth, gloesogiad, belul yn ystod beicliiogiad, ar ol bwyta, neu arynn'r; isder ysbryd, y gy hvrwst, y cramp, y pruddglwyf, gwendid, pmlys, diliyg anadl, y pesweh, an'jsmwythder, digysedd, gwridiad aii- naturiol, crynfeydd, cashaid cymdeithas, anghymwvsdt r i efi-ydu, anghoiiant, lledrithiun, y bendro, menhedd, tristweh, ofnau, annybendod, gorwaeledd, anol.sithion, ac !lIDryw an- hwylderan ere) iL, Gellir parottoi BWYD DU BAEiil g),l!i.'r hawdd-tier mwyaf, hyd y nod ar fwrrid ilong, neu mewn auitÙ- dir; a dywed y rhai au delnyddiasant ei fod y IJwyd goraf i blant ac ereill ydyut yu weiniaid, gan nad Ytlyw un amser yn troi yn sur yn y cylla, ond yu cynyrchu arcLwaeth iaclius i obi-yd a cliiuiaw-yu cryfhau y galluoedd nieddvliol. ae yn grymuso gewynau y rhai eiddiiaf."—-Iforniny Chronicle. Gwerthir yr YniLorLh iecilyd-aiferawl hwn gan Du BARRT & Co., 127, Neu. Bond-street, London a chan y Goruchwyiwyr canlynol:— J. P Watkin". Wm, EIJi". John Cole, „ H. Humphreys. Amlwch Hugh Hug1ws. Will. Tiiomas. J. Mecartev. Birkenhead Mottram. Argyle Street J Tyler. B. liake. Birmingham T. Humphreys, 48, Ball St. lirynmawr J. W. aughan. Caraijf' J.B.Hopkins. 'fl;: ':l: 3;;e::lJ¿hemist. Carmarthen. H. M. Davie, 4y, King StreeL C arnan'on liobert Owen. Chester Jos. Finchett, Eastgate-st. „ E. Boden Conway J. lioberts lJolyt:liey. T. Chidlow Roberts l'eter Williams Gloucester John Bellamy, 3, Westgate Haverfordwest O. E. Davies Holywell w Williams, Greenfield St. T. A. Koberts. .1 John Jones I Lampetno J. Evans Liverpool x. Nixon & Co, 1, Castle Street. » T- Koberts, 20, Kanelagh Street. p> Evans, Sons, ic Cu, Whole- 'al,? A,(,ut?. I M JOha!Zh¿; & Co., Tea- I dealers, 4, Berry-street.' ] J. NL 13uck. NN est ) Llandovery W. Bees | Llamlly George Broom Thos. Pridham, Chemist Llallfyllin John Davies, Druggist Llanidloes William Jones, Chemist Lianrusi J.Jones Jlancheiter T. Nash, John Dalton Street >! Jts.ouUe?,6U,MtU'ket Street ?fe)'f/?r Tydjil David Jones Ziold Pring & Piice, Booksellera Monmouth Dyke Co. 'J Los. Farror Neath W. llilbert J. & J. Kimpster, 3, Sand Hill ¿YtlCpurt, J1.(hOIl'llan Clements, Stamp 03!e Newport, Pcnihroueshire.. Mr. Griilith, Chemist Usu-cstry J. Askew houfeils » Air. Grililtli, :Surgeon j- Chemist Pontypool H. Hugiies Rhyl IV. Hiluitch Ruthin 1!. Boose, Chemist Runcorn Jos. l-'orber Shrewsbury Alary Humbbreys M Geo. Whitney A; Son, High St. « Kiebard Brox.ton, Chelliist „ C. J. A, bluster 1, W. J. Barclay, 1, High Street F> AY D. Claxtou, Id, High Street —Wood, .Medical Hall Swansea Jonatlian Dury T. Cdeyar Chas. Peaty b elsnpool j. \Y illuoij;, Aledical Hall 1 irtjuam W. Overton YCHYDIG NIEKlt O'R 50,000 1TTlOLAEnIAr. Iachad, lthif. To. Oddiwrtli y Gwir Anrhyd. Arg. Stuan deDecies.—Derhyn- ] iais lawor 0 liaz ocSttiwrtli ymborth iechyd adterawl Du Barry. STCAIIT HE DECIES. Dromana, Cappoquin, County of Waterford. laclia,l, lihif. DyodJpf.d- b o:1, fawr am :) o tlwyildi oddiwrth y gerhaint, rllw;-Jnici, a igi.jiidraiil, agweiidi 1, a pj.:t:, Yll uituiu cael U1.l rhyw gy1feïi "ll hiat"hau. cefai3 weilhad buan wrt.h gyuieryd yniborth iechyd-adfertl.wlDú Darry. W. R. REEVLS. Pool Anthony, Tiverton, lackld, Rhif. 4201'1. G wedi dyoddef am S mlynedd oddiwrth anghylldraul, gi- haint, gwendid, gyda chrarnpiau a gloesogiad, ac anfun iy ngweimiog i ofyn cyngor amryw—Cefais eI11\\thad mew 11 amser byr trwy gymeryd ymborth iechyd-adi'erawl Du Barrv. Bydd dda genyf ateb unrbyw ufyiiiadati. BE v. JOHN W. FFLAVEL. Bidlington Rectorv, Norfolk. Iac Had, Bhif. 10(19. Cefais fy iiil)oeiii itui ;i lilyiiedt! gfoi y giaiiit, a cvjlredinol, achosid cymaint 0 boeu yn fy ngwddf a'm braieh fj vr oedd Iy 1IIY\\ yù yu faieli i iui, end fed symuduyd yn hollol glilllWYU icchyd-adlerawl Da Barry. ALEX STCART. Archildiacon Boss. Skii<bereen. Iachad, Hhif. yiij. 2, Princes Street, Manchester. p Gyhu..ll .?"i?jus—?t??-tYU meddwl v g&" uuÚyn g? t.ji ew?? u. h. ?. (.Yinaint o les a chvsur ? a wnaed yn achos ty mani, aii&chvd. CaAhv?h wnevd a lynoeli clxwi a 1 Yi* f?ddi,,ii ateb uurhyw ofyuiadau. id%Yf EDWARD Cblibw r ] Iachael, Rhi!. 3,906 eel'. Darfu i F?'d rhagorol. M iechyd-adi'erawl Du B irry symu? y pesweh, yr anngtiyildraul a'r gwenuid a fu yn fy mlino inn 00 mlynedd. JOHN PORTER. lahad, lUÜf. 81. gan g l ivv''r o-fa, v gi- "e,U cael fy mhoeni am mlynedd gan glwy'r afu, v gi- haint, ac auhwyldeb yn y cyUa, fe'm cwbl iacha?yd 6&U ?w- bortn i"ch) d-u.dfenm 1 Du Barrv. ANDREW FRASER, Haddington, East Lothian. Iachrul, Rhif. 4y,SJ2. Gwedi dyoddef puen oddiwrth annghylldraul, gioesiad, pesweh, a gwenuid am 00 mlynedd, fe i symudwyu ymaith gau ymbortli iei'hyd-adferawl Vn lLny. )mai °' I.cl,.d, Bum yn dyoddef am 2 llynedd oddiwrth y gwaetUif, &c., ond fe'm iachawyd gan ymbortli iechyd-adfprawl Du Bairy. LAXlt), Market Street, Leicester. Iachad, Rllif. í9. Devon Cottage, Broinley, :lidd1esex, Foueddigion,—Mue y foneddiges i'r hon yr autonasom am eicb viuborth, ar Y chweelied mis 01 beichiogiad, a hi a tlinid vn d'ist gan rwymeddd a diliyg treuliad. yu tall 11 ei bwyd i ILIWI tu, oJ ei twyta, a'r "dwr po.jth' ami yu fynych. Dyoddefodd luwer, a chymerodd lawer o gyfteri; oad' gwedi id!i gael oich ymborth chwi, ni ddyoddefoiid hi nuÚ yciivdig ?t?? ? 1HOAIAS \UUDuJc?i. Iachad. Hhif. íí, Anwvl Syr—Dymunaf eicn sicrhau fy mod yn gwerthfawr- ogi yr efi'aiihiau llesol. ir eiddoch yll. barchnu, f HOAIAS kl-N (i, Aiajor General. Iachad, iibif. 47,^1. Miss Elizabeth Jacobs, .Nazing icerage, Waltbs.J:1 Cross, He1"ts, a iacuawyd pan yu cai-i 101 oiiuo gan y g~ inuxnt,auunreul- j lilU, a math o iachad, Bliif. 48,314. Miss Elizabeth Yeoman, Gatcacrc, ger Liverpool, a iaeh- awyd gweui bod yn cael ei blino Iillludeug mlynedd gan ang liyiidraul ac isder ysbryd. Grammar School, Stevenage, RUag. 16,1830. l'oueddigion,—A'r wyf yn anion archeli i chwi am geulestr lOpwy 0 en ymborth l'iI"guro], tvbiwyf mai cytiawnUer yw i nil ddweyil 1 ni ei ddeihyudio am y 4 mis diweddaf, lie na y plant unrvw Lueu yn eu colyddion, oddiwrth yr hyn y dyoudefasunt lawer yn ystod y 0 mis o'r ubcu, er cy- lueryd y gofal penal gyda hwynt. l'e gwybuaswn alneiehym- borth yn gynt, arbed?,ai l'iii (I(i ? 111?'liet 11, draul j oedd ?ii mvned arnaf hnau 1 gadw Uaethfam gyda "Y.t. oe ?u?)Ln;Mn ?'? ?oiM.jRi'A.?H-.H-.i? Grantham, Chwef. J, },1. Y mae )'n rlda rlen'f eich hYPYH 1)' mod w.,u.i cae! prnwf 1| fod eicb ymborth lhagoro \n ada iawn ? atal y droedwst. 1, ??'yt?ua?t'yntHiuiiuarcu?ii'-?adatHl?yu.neyteuLty inhfciut g*iu fel y gwna ilyuion en:Ül, pe by(idk angen. Id Nid wvf vn ewyliysio i chwi gyhoeddi iy enw, er y galU'.cll gyJHir,'ui'?!?d<.)Jdelv.y'aHU. j £ v. j Trevagler, Gnival, ger Penzancc, Chwef. 2t>, ls d. Bum am 18 0 llwyddi yu ayodilef oddiwrtli. y gihaiut, gor- "uriad ygtdon.eyriad yr srleisian, difl'ygauadl, peswch.eramp, eloesiadau a gwendid cylfredinol^el y oyadwnjn ofui cwympu pan yn ceisio sefyll 1 lyna uuJ y mae yn Lida genyf allu hy.s- [lvsu. fod y cytau w«Oi eu symud trnvy ymbortu i-liagoiol Jiarrv. MARY GELBERT. I'w y brnag a ewyllvsia itnfon ei gsis atJJe VAllRY Co, j 1 7'. I- Bo?' I"I", LONDON, tvni'onii iddo yn rhad ad- rud'dmdUHV.uowt-Ultuia:tpv.'ysij.;u'rnuLwyIdn?ua?i\?'d I Y" 191,?d a thalfyriactau o ,j(J,L'A' u dY-UOJMd.Hú¡ uû.ui- ivrf h berooaau gwir gylulol. VMBOU'III itcinwi'.HUM Du BARRY vdvw v' r uni<"T fwyd mcddygol, ac ?i .J?i-Linr mewn cuuht-vx Uvda clivfai wY'dditntM??'?Hcyun?YH sel a llofnod Du Barrv V„ ,h.h v rhai ms gall yr un tod yn gynnwynol) yn pwY-o J p,? y, ain?.9c.;??saui?.tic.;op?.??,?? pw-vj am W '• y math purcd? ?-euH. ?. ?. ;!?? r, p. aill 2'is. ? Du J!rry?Lo.,lJ<,??h<.i?u?t,L(..u,tou;i.el\'d?uFurt- num Alason 6. Co DariiiMianwyr i'w Mawrhyui v Frenhin- t; Hedges ? l'uJ« B?ch.y;' ?.rrv & C? I.\i? Lcs- C-her, & Co.; Ldwauls i<?.y; SuuLn. -?wb? Sail- cgi?..r;. H? annay;?ch?hoItch??ddi..u'.YH.r?vr??- :? ??: 'y??T??' ?-  y ???.??-, ?yt eyff?l-i, a parcJ¡ll tnl y Y devrnas gylÙu- DC BARL.I *• NEW BOND-STREET. LONDON. Lhynyed ùuud Uruchwylu-yr ynitfy, G?HEi.!AD.-y),j?(n?y,i?.<.r:ha!nnhri'-iad?-vI)u' Barry,rvgvst?MtmYy<.?u.ni,u?<?!?ndyaw??'tn?r, f'c-l li?t(i ali NU ii,y Z. cywiryadau, uc helyd cyiViiiad J)nljM-)?,I:t7.?<e? .Uuud ?''?t,1.0t:du)i,i'r dybfu ouchfrh'd cael en iwyiio pau ar- ) dduhmu pe?-ry?iol, ¿ Ian t.:nvau z.yg(o!yu, y ihui nud ce- ?u. HftyDtd(tu?nvJim-?Lumo] o)id haeriiugruydd t u rymy.wyr j anw>bodtis ac aiiiit]u?tiupg?u', a r jiiai.er yn rbyi»;{uIoi jry'- Kfl'la^ i 'Ot li. rt ni\\» d i gv]la gwaijuJ'U* yi alict'"b neu r Litbau.—G\'? by?Ly?ad vn eiu ?oJoh?Ru s- ADFERIAD IECHYD CYFLY H) 1 P H 0 F F E W n F A U L K 8 • MELLIKYVD MEDDYGOL 1.c (?e?c?G?/fa?), ?? \?? 0 BerHu, Llundaiu, a NewcMtk-on-Tyne. ??'? DDYMUNA pyflwvno ei ddiolchgnrwcfe ll. gwresocaf am y nawdd a gafodd eisys, ac ar fr un pryd yu rboddi ar ddeall, y gall y rhai a ewyllysiant ddyfod i ym- gynghori ag ef bob dyd,lrhwu¿ I(-) a 4 gloch, yn No. 7, BENSON-STREET, MOUNT PLEASANT. Wrth hy3bysu y rhai Cystuddiediy o berthynas i'r dull diwyg" iedig sy ganddo i gymwvso yr adwynias mewn modd hollol esmwyth—mae y Proffeswr Faulks yn addef yn ostyngedig iddo dderbyu Addysg Feddygol—yinarfer amryw flynvddoedd gyda'i aJwedig;,ethm. ac ymfuddioli cymaint ag a allai trwy ddarganfyddiadau Farady, Smee. G. Bird, De La Rine, Daniels, Hulse, Kemp, ac eraiU, ac obiegid hyny, y mae yn allaog l weiuvdilu esmwythad dioedi i'r rhai a ddyoddefant oddiwrth wahanol anhwylderau, yn nghyd a meddvginiaeth ddifeth o'r poenau tostaf a achosir gaii y Crydcymalau y Droedwst, y Parlys, Byddardod Giawg, Gwendid Golwg, Chwydd Anym- rous, y Gleing'oni, 8t. Vitus' Dane, Poen yn y cefn, y Graean- wst, Annghylldraul, Anhwyldeb y Colyddion, Gwendid yn y Gewynau, Penwaew, Marweidd-dra, y Famglwyf, ae afrsolan Lenywol, gan nad beth a'u hacliosa. 1,-i raid talu am Ymgynghon. SYLWER,—PBOFFESWR FAULKS. No. 7, Benson Street, Mount Pleasant, Liverpool. DAMWEIIAL OFNADWY MEWN PYLLAU GLU. j Ary 23ain o'r mis diweddaf collodd deuddeg a bersonau eu bywydau drtvv danchwa mewn pwli glo yn Femberton, gerllaw Wigan. Y rbeithfarn ydoedd "Damwain angeuol." Ar yr un pryd y mae y rheitli- I wyr yn hysbysu fed llawer o ddiofalwch wedi bod mewn pertbynas i ddefnyddiad canwyllau, &c., yn y pwll. Ar y lOfed cyfisol, cymerodd damwain arall le yn rnbwlI gio Puntyberem, yn isir Gaerfvrddin, trwy isat un y collodd 26 eu by\\y ?a. Mae'n ymddangos tud y p?II yr hwn sydd yn uteddiant Alfred Watney, "Y swy., yn rhedeg o dan y ddaear gcrllaw camlas Pont- yberem yr hon sydd yn cael ei defnyddio i gludocyn- nyrch y gv, a,,th i'r porthiadd ngosaf. Y maent wedi bod yn gweithio y pwll am fiynydduedd, ac ni chy- merodd un ddamwain le er y fl. 1801 and nos Lun cloddiodd y dynion yn rily agos i'r gamlas, a rbutbr- odd y clwr l mewn at yn ddylit rhyferthwy, ac allan o 27 o ddynion oeddynt yn gweithio ar y prvd, boddodd 26. Y mae y digwyddiad ofnadwy wedi peri cynhwrf mawr yn y gymydogaeth, ac hyd yn liyn ni cbafwyd cymaint ag un o'r cvrff. Und y mae y ddamwain fwyaf ofnadwy eto i'w hysbysu trwy ba un yr liyrddiwyd 69 o ddynion i'r byd tragwyddol yn ddisymwtb. Cymerodd y ddam- wain h( n le ddydd LJuny lOied yn ISyllryn Aberdare, Swydd Forganwg. Y DJfH"r dyfiryn "hwn yn Hawn o byllau glo, ac y mae y pwll yn mha un y cymerodd y ddamwain angcuid hon le \n adnabyddus wrth yr enw Dyllryn Pit, Cwni Uach, gerllaw Aberdare. Y mae yn perthyn i Mr. Thomas Powell, o Gacr, un o'r glo-feddianwyr mwyaf yn y deyrnas. Yr achos yr uc ag sydd wedi achosi cynifer o farwolaetliou yn mhjllau g-lo Cymru, ycioedJ tanebwa. Mae'n yin- ddangos fod ltiO o ddynion yn y pwll pan gymerodd y ddamwain Ie, ac yr oedd pob peth yn myned jn mlaen yn eitbaf trefnus fel arlcrol, pan y clywwyd swn mawr gan y rhai hyny ag oeddynt o awgyich ceg y pwll, a dychrynodd pawb. Tyenodd y newydd galarus trwy'r gymvdogaeth gyda'r buander mwyaf, ac Ringylchynwyd y lie gan gannoedd o bobl, sef per- thynasau a ehyfejilion y rhai oeddynt yn gweithio yn y pwll. Gwnaethpwyd ymchwiliad yn ddioed, ac yn mhen ychydig o amser llwyddwyd i allu siarad a'r rhai oedd yn fyw, pan y deallwyd fod tanchwa ofnadwy wedi cymeryd lie, ond nad ydoeddyn flodus, wedi lledaenu trwy'r holl waith, unite buasai'r boll 160 wedi eu lladd. Gwnaed pob ymdreeh i gael y trueiniaid i fynu, a cbyn uos cafwyd 9J ond nid oedd namyn 22 o'r rhai hyny yn fyw. Y maent erbvn ljyn wedi Ilwyddo i gael %-r lioll gyrff. Ychvdj- niier o honynt a losgwyd — tjbir i?dynt feirw trwy anaul u ? a%,Yr ..?achus. Ni wyddis eto beth oedd yr acho» or ddamwain, ond t?btr mai dicfaiwcb rhai o'r dvn- ion g"}'da'u lampan ydoedd. Haws dychyniygu na desgrifio yr olvgfa dorcalonug yn y gymydogacth. MISS SELLOX A CHWIORYDD TECGAREDD.—Fel esiampl o'r ddysgyblaeth a weinyddir yn y Gwyryf- dv Protestanaidd hwn, gallwn grybwyll yr hyn a ganiyn yn ngeinau iliss Diana Campbell, yr hon a hudwyd i mewn gan Miss Sellon, GorJododd Miss Seilon fi i orwedd mewn ystafell fechan am ugain tnynyd bob dydd, ar fy ngwyneb ar y llawr, a'm breichiau wedi eu lledu allan ar lun croes, a byn am fisoedd cyfaia. Ar un achlyeur daeth i mewn i'r ystafell pan yr oeddwri 3 n yr ystum hwnw, a gorchymynodd fi i aros felly hyd nes y deuai adref o'r gwasanaeth hwyrol, a meddwl yn ystod yr amser hwnw am ry w foddion i'm gwneyd yn fwy gostyugedig, gan nad oeddwn, tneuaai, wedi bod mor ostyngedig yn ddhveddar. Gan nad oeddwn yn ofni dysg) blaetb ryw lawer iawn, aelhum i feddwl y gallaswn, elaliai, fod wedi am lygu mwy o ysbryd balchder nag y dylaswn, ac am bynv vrndreehais i feddwl am ryw bernd neu ddysgyblacth a fuasai yn syuiud ymaith yr yspryd baich hwnw ond metbais a phendcrfyuu, Dv- cbwelodd y fam,' EÍ gofyuodd a oeddwn wedi meddwl am ry wbeth ? ac atebais inau uad oeddwn wedi gallu penderfynu. Dywedodd bitbau nad oedd AH wedi meddwl yn iawn ac yna agorodd fy safn íÙ dwylaw mor llydan agy gallai, a goiynoci a oedd hyny yn fy ngwneyd yn ostyijgedig ? At- ebais ei lod yn bur antighvsurua, oud nad oedd dim tuedd ynddo i fy ngwneyd yn ostyngedig. bidrychodd yu bur sarug, gosododd ei llygaid ) n llym arnat, a llygadrythodd yn fy ngwyueb yn y iiioid mwyat arswydus: eto, yn awr ac eilwaitb, yr oedd yn ply gu fy nareicbiau, yu agor fy safn a'm gwefusaj, ac yu lhoi ei bvsedd yn ty safn. Gan nad oeddwn yn deall ei hymddygiad, a chan ly mod yu aualluog i fyued ymailh, decbreuais ofni. Oadwodd ii fel hyn yn tremio arnaf, ac yn siarad geiriau anamgytlredadwy ain hir amser. O r di- wedd gofynodd i mi ai ni fuasai yniddwyu tuag. atut tel pleutyn yn fy ijgwilen d yu ostyngedig? Gwridais ar hyn, a dywedais, 'Gwnai, fy mam, byddai fy rhoi y y gongb ac ymddwyn tuag ataf it-I plentyn yn 'dra davoetyngol; ond yr wyf yn hyderu na wnewch cbwi b) tb wued hyuy a wi, oDiegid nis gallwn bytli ei ddyoddef.' Atebodd v lbocdai ii vn v govigl o flatu y neb y mynai. ■vvnaeth hvn. Tarawodd yr awrlais banner uos, ac a gododd, ac a roes y fath edrych- iad i mi nas anng<fiaf byth mo bono. Ymatiodd yn fy llltw, ac arweinioCii ti i lawr y grisiati, a gorchymynodd i'r chwaer Cather.P jy lhoi VD jy ugwely, fel pleutyn bach. Gwrthwy^liais bpI, ond dywedodd y Jam fod yn rhaid gwneyd, ac .<1 cedd neb i siarad un gair. \edi fy nyciirynu, uc wedi blino, arweiniwyd fi gan y chwaer L'atheiina i'm hystafell, a thynodd fy nillad oddianiuanauf a chododd fi i'r gwely fel plentyn bach, gau osod fy nvvylaw yn groes ar ly llJ) uIVes. YIJIi hi a'm cus- anodd yn ddistaw, a syi thiodd ar ei giiniau, a gwe- ddiodd am enyd. Yua hi a gododd, ac a'm gadaw- odd; ac arosais inau yn y tywelly hwnw fally am dri diwrnod, gan ddyoddef llawer iawn o hei-.vydd gwendid, ond mwy o herwyd cywijydd." j Y GENEUIGAETHAU A-P, MARWOLAETilAU NGIIYMKL. GWEDI IFU CVJIEKVD 0 ADRODDIAD CHWAKTEROL DI- WLDDAF V COFitESTKVDl) CYFFltE D J N OL. i Y Fthar.dir. rob'cgae-tli. Geni. Marw | Mun 43248 2'jy 2d 1 Pwllheli (Ar/on) 21792 14o 108 Caernarfon 13)444. 266. 201 Iangor. 3 270 J82 I It i-)7 (5< 47 Gwreisain 4 22?).5. 33?5 2 Iti l{hnt)nn. t67?8. 112. 81 Llanelwy 2)2^9. 18«. 141 i.IanrMst. 12178. 85 71 Convcn (Meii ion) 15409. 1. 79 Bala 673tt. 30 26 Dolgellau 1291-5. 94. 70 t i ri i c, L, 123 It 5 Machynlleth (Maldwrn) 12107 80 6-5 Drenewvdu >25084 200 109 Trtfaldwyn 20372. 131. 100 Ili ii 1 7.,5 Gelii (Brychtiniog) 30960 78. 9? Idanfair yn Muailt 8-343 73. t8 1,1,tiifair yii ?lu-.tlit. &343. Cru^howel 51 74. 199. Iu7 Abcrteifi {Certditiian. 2CI97. 144. 104 Castt,ii New\dd Enilvn 20273. 142. 108 48 Lliti befir 67. 48 Aberaeron 13220. It 4. 55 A bcr\ stivvtii 23(43. Jfro. I Tr?r?i' 1«>3«9 !2. 41 i.iaucUi -),-3 5, -,] 2:2' .140 Llaniidyfri 1.30.j5. J 19. 79 Liandeilo-fawr '??'7. 154. 1)3 Caerlnddin.38137. 311. 210 Caentydd (Murqrtninj) 4C.4S4 413. 351 Meitlur 7681;3. 7j!-). 666 2:34 Jö. 17,t. 75 Castelliicdd • • • 461. 2:30 Abei-t:we 4r;Q51. 43. 235 Cacr?cn). (Myniryj '?"?9 )?. 84 Mynwy 2 7 ?'? 20 !)40 \'lr'iI;;li' ¡: (: Pnni-y-pwl ???. 2.?j. 156 c %N.) d,l 4?4.?. 3' 222 r, 1, ( I'e I I f -(, ) 22120 209 121 I Pe't'r" 22954 214 140 | HwitVordd 3'MS. 300. 208 (,\f mst/lcu) H79H. 61 24 Poiiir'ivo Citdi-.u 15140. 11 1. 72 Till l ¡.tlLL. 94bu 73 29