Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I AT YrdPul)v"n. AT YM3PUDWVR, LlYIIlÛíjad, Mawrth 23, 18M. ANWYL GYFAILL, Yr ydym ni y rhai y mae ein henvyau isod yn dvmuno arnoch anion yr hyn a ganlyu t'r Amxerau a phapyrau Cynu'eig ereill. Ceisiwch gan Mr. Evans, Erynmawr wneyd rhyw drefn ar yr y.sgrif oyii ei hanfon gan ei bod yu aiier foJ. y mae yn dytod oddiwit'liyrn ni:— Dymuiiwn i bawb o'il eyfeillioii ddeall fod -Alr. iHtvid Davies, 43, Union Street, wedi gwneyd daioni ttiawr iawn i ni yn ein cvfanvyddiad allan. Buasai un o'n cyfeillion o Fleur-tle-leus wedi gorfod dychwel- yd adref o eisiau digon o aiian oni buasai Mr. Dalies,, Yr oedd llawer o'n cvdwladwvr yn cydfyned a ni o Abertawe y lliai a wrthodasant ddyfod gyda ni at Mr. D. ond cyfarfuom a rliai o honynt heddyw yn tystio eu bod wedi editaru a'u bod wedi gorfod talu 10s. yr un yu fwy na ni. Gwnaeth Mr. Davies gymaint trosom yn mhob fiordd fel nas gallwn byth lajnai ganmol, a (iyiiitiiiin-ii gydnabod yn gyhoeddus trwy hyn ein diolchgarwch iddo. Mae Mr. D. Davies wedi bod yn aros yn ardaloedd Nant-y-glo, a Phcnycae, ac y mae y Parch. E. Evans, yn adnabyddus iawn o hono, ac yn arfer cyfarwyddo ei gyfeillion. Er sicrhad y tystiolaethau uchod gosoilwn ein henwau John Powell, Cendl j Evan Evans, do I Thomas Jamps, do David Davit s, do Thomas Lloyd, do I David Jones, do Timothy l'look, do Thomas East, do George Jones, do John Williams, Syrhowy Daniel Eliis, do Job Morgan, do Alfred Owen, Peia-y-eae Jolm Wylde, do James Mevan, do Evan Jones, do Tho«. Williams, Abcrcarn David i'li I l? p ?, Flour-de-leu Edward Jenkins, do lilitnezer Morgans, do Thos. Friee Crehelyn, do Wm. Bartlet, Pont-aher-jien- gam. David Wood, Caerfyrddin At Mr. John Jones, Cendl. Liverpool, Ebrill 5ed, 185*2. MR. GOLYGYDP,—Caniatewch i ni ar ein taith i'r A:aerica, roi ychydig o gyfarwyddiadau i ereill a ddichon ein canlyn i'r un daith y cyinlun a ddufnydd- iwyd genym ni, oedd anion ein henwau a'n hoedran, ynghvd a Ti yr un i Mr. David Davies, 4;i, Union Street; o gylch naw divvrnod cyn ein cychwyn, fel y gahai sicrhau ein lie yn barod erbyn ein dyl'odiad; yr liyn a wnaetli am £ ;< 10s. yr un; erbyn i ni ac ereill gyraedd yma, yr oedd y pi-is yii 3-1. nn llong yn X4- 10s.; felly ehwi a welweh ein hod wedi ari)etl 1:1 v pen yn ein cludiad; did ion na byddai cymaiut a liyn a o wahauiaeth yu nihob llong ond pa byddai i ni dto fod yn dud i'r America, byddein yn sicr o ddefnyddio yr un eynllun. Yr eidtlocll yn tllliffu,mt, HEHY S.\(j E, Beaufort. JOHN LEMON, eto. JAMES HAMMOXS, eto. Ebrill 10 wele niun, v rhai sydd t'n henwauisod yn dystion o wiriom dd y tfaith uchod; amryw o hon- om yn cychwyn oddicartref yr un pryd a'r cyfeillion hyn, gan i'eddwl cael ciii cludiad yn yr un Llong, am yrunbris; erbyn ein bod yma, yr oedd y llong agos yn llawn, a'r pris isclaf oedd en 10s. T un; gorfu i arnryw o honom aros yma wythnos, er treio cael clud- iad rhatach erbyn hyn yr ydym wedi ein llwyr argy- hoeddi inai y eynllun uchod yw y rhataf o lawer, a'r Hei.it'ei dratl'erth i bawb ddefnyddio cyn gadael eu carLrelieoedd. Trwy wneyd felly, byddweh allan o H.faeli.m y twyllwyr budoliaethus ar eicli taith ac weili cvrhaedd" yma, a pliob pot/i wedi ei ddarparu yn Kysurus erbyn eicli dyibd yr ydym ni yn annog ein i 'rthynasau a'n cj i'riilion oil i rui t ,i goial yn bollol | tDavid Davies am li>ty a Hung a pliob cyl'arwycb.liad- j tlU angenrlieidiol i'r ihuui; yr ydym ni wedi caldigoll ii aniser i broli ei wybodaeth a'i Hyddloiuleb (h-os ei gydgcnedl; ac wedi cael allan ei lod yn perthyn i'r Swyddia Ymludol i\vyaf yn v dref, set' Mr. Tapscott, & Co.; a'u bod yn caniatau iddo osod y Cymiy yn y man y myno yn eu Llongau lnvy. Drosom ein hun- ain a'n cyd-y:afudwyr, JohnT-r-wis A^'eiit,\ ictoria John Janies, Ebh. Vale, \V 111..J ame, ù,. IleesJoneH, Beaufort Thomas Davi: do Daviel Thomas, (lo WiLl. Powell, linnmawr Wm. Stephens, do Jelin Thomas, lihytiiney I Edward Roi'vls, do David Griiffths, do Thomas Jones, Rliymuey John Jones, do (lpprgt'Thun1îl3, ùo Edw. Price. Troedrhiw- dttlar. John J'j ien, <10 Ellw. Jones, do James Duvjes, do Chas. Jenkins, Llanivrtyd Isaac Jenkins, do Morgan Jenkins do Dros iOO mewn nifer— "H yn cyd-dyhtio. AT DAVID D.VVIKS, ST.REET, LIVERPOOL. Bu-rdd y Uowj Liverpool, Ebrilt '2!», 18,). SYK,—Tciinl.vn yn ddyledswvdd arnom gytlwyno ein diolcbgavwch gwresocaf i ehwi am eieh cyt'arwydd- .t,.lL;-i(-h J .l«i u Cl iitluV ii-ui «U1 US, L'a, Vuioui yn aros yn TJynlleifiad. A dymunera i t'hwl wneyd ein teimladau yn hysbys yn y cyhoedil iadau Cynireig, ein hod yn calonng anogein cydgencdl a fwriadant ymfwlo i fyun gnfael yn ^Ir. Davies, 4:1, Union Street, a sicrliawn na fydd eisiau iddynt fod yn biyderus eu meddyliau an y gwnewcli bob peth fialluadwv di-ostynt. Anwyl gyd.rtenedl, mae Mr. Davies yn Gymro siriol, sercliog a didwyll, teilwng o ymddiiied pob Cymro sydd yn dyfod yma. Cofiwch mai nid Mr. Davies yw pol> un sydd yn lioni IIYHY. Iran fod cbwediau anwireddus a disail yn cael taenu ar led am Mr. D. gan ddynionacli hunanol, diohellgar a diwg, tidinlvvn ni yn rhwymedig aniom, i roddi y gymeradwyaeth hnil mewn modd cyboeddus, gan hyderu v ltydd lieiydyn lbddion ctfoitbiol i dawolu laaddyiiau ein eydgenodl yngwvneb yr awgrymiadau annynol a wneir i'r gwrthwyneb. Ydym yr eiddocb, Ac., JOHN S. GI:UTlTm:, mal) y Parch. S. GRIFFITHS, S. ,I Tnoir.vs T. JONT.S, Lhvvnyrliwrdd. JOHè; J'ONI'.S, Llwynyrltwrdd. DANIEL BEES, Dowlais. STEPHEN IVnygroes. 1-!I:X I.V:MIN TUCURAS, Lamjieter. Yn mhellach, galhtf ddywcdyd fy iiiott vii adnabydd- ns n'r lie uchod er's iilynyddau, a fy mod wedi ei gael yn lie gonest, rliad, a chyilous. JOHN S. G nnTITIIS. Arwydtlvvyd gan y cyfeillion yn mhn'senoldeb JollX Butliin. ^VILLIAM .IMXKtXS, Xantyglo. FHtxburrfr, Ebrill 10, IS.V2. Gan fod Yinfudiaeth yn ymddiddan cytfred- inol y dyddiau IIN-11, hyderaf y bydd yeliydig gyfar- wyddiadau yn dderbyniol pan y rhai a fwriadant yni- fudo i'r America, yr liaf hwn a'r Hydivf eimlynol. Yr wyf fi, a chyf'ctUion cr?iM a ddaetbant trosodd i'r Ai'iierica yr 1: aT diweddaf, WCllÎ cyfarfod a phob yr 1,,a,N-?eli eyfirfo(I A I-,Ii(,b i?n' ac i?\'<Yin-w n allnog i hysbysu i cn'iil yr hvn a tvdd'yn ?'Lri?:i eu cysur, au djogelu rha? twyllwyr, y rh.u sydd yn r.n.?'<H rw cyi?'d jn I.?er- p«»»•»! a manau ereill ac o seivn at i'y ngbydg-'iiedl a fwriadiint yntl'udo, yrwytyn teiialo fy LUll dan rwyni- an i'w rho; ar en "('lH'1i'I''¡, Yn 11? cymai'. er sicr- h.m en dyn?chv?'h ar eu dyfodiad i Li'II'"I, ,b,\ ¡lll'll iddynt roddi eu hunain i ofal Mr. David D;ic?. 4:" Union Street, yr hwn y gellir ymddiried ynddo fel dyn gonest, ifyddlon a gofalus, yr hyn sydd oVerth anrhaetbol mewn lie mor its a Liverpool. Xid oes dim yn mryd y rwyaf o'r rhai a gymer ar nynt fod yn gyfeillion i'r Ymliiilwr ond gwiiio :na le iw hy-peilto (I'U liarian ond niil rd)y Davies cant ganddo ef, fel y cawsom ldnau, loty am y pris iselaf. Hefyd gwna Mr. I). Davies gytuno am long yn llawer rhatach na hwynt eu hiuialu, fel y gwuaeth i ninau. Tybiodd rliai o r cyfeillion oedd yn dyfod gyda ni, y byddai yn well iddynt gytuno a llong eu liunain, ac os do, gvvnaethant waitli y bu raid iddynt edifai'bau 01 herwydd, fel y tystiodd amiyw o honynt vrthyf wedi d"fod tivsodd. Am nad n?d?dyn'. yn gwy- b,)(i 1111; ioiigsiu, twyllwyd hwy—yn lie Jln; iievvwld, nid oedd gar.ddynt ond hen li?z ac 0'1' her- bu oil byvvydau mewn dirfawr beiygl—aetb yr ben long i ollwng dwtr i mewn, a bu raid iddynt buinpio yn galed iawn am lawer o dd-, ddiau. a hyny Jim ddim, neu adael i'r hen long suddo, a liwvliiaii gacl eu claddti yn y dyfnder. Ac er jmmpio felly, oni buasai iddynt dailu banner y llwytb i'r mor, nid ties nii o ddwtr yn dyf .d i mewn i,ag oeddent tvn allu podi alian. J elly bu raid iddynt ollwng y ilong o flaen y gwynt er treii> cvrhaedd y tir rhyw fodd, er bod hj uy yn un o'r ]>ethau mwyaf pcryglus. Ond trwy wyliodaeih a gol'a-1 Mr. Davies am long dda, ni pbrofayom ni ddini o'r faib ofbtiau a plieryglon; o ba herftydd dylai gael ei wneyd yn lnspys, ynnghyd a'i fawr ganmol, fel y gallo civil wybod am ei werlh. Yr hyn yw yr unig aciios i mi ysgrileuu y Uvtlyr hwn, yr hwn er ei dditiygion cyslvawenol, hydovaf. a ^v.ieh mor gyhoeddus fel y caRu ly nghyd gi neiilyn gviired- inol y fantais i'w weled. Kid oes neb a all ddyweyd jia faint o worth i r > !n_ fii'lwr yw eueIlh-n o fath Mr. Davies. Trwy ti \v\ bod- Ile',ll a;j ofal ef cawsom fwynhau cymaint o gysuvon yn Liverpool, ac ar y fordaith, fel nas gallafyn bresen- ol eu lienwi; ni bua^wn yn ysgrifenu llinell i ddvTcb- ain Mr. Davies mwy na rhyw un arall oni buasai ei fod yn wir deilwng o byny. Gan byny fy ngbynghor o ]IN Gill) If, I'? difrii'elafi baivl) o bonoch a fwriada ymfudo, ydyw rboddi eicli gofal iddo ef, a gallwch gymeryd fy ngair na bydd i cliwi gael eieh sioini ynddo. Y ffordd oren i'r rhai fyddo yn dyfod i'r lie hwn, os bydd modd. yw eymeryd llong o Liverpool i Philadel- phia ac nid i Xew York end os bydd rhaid i ehwi gy- meryd llong' i Xew York, gofalwch nad eloch o Ne'w York i lyny i'r afon Deleware athros y llunan or dyfod yma; olierwydd eymeryd ageifad o CIY York i Phila- delphia yw y Bordd ratai' a'r leraf; a gellir oddiyno ddewis v rheiltfordd neu y cannel er dyfod rlUll. 1\1 ebyst dyfod oddiyno yma gyda y cannel ond dolar 75 cent, a'r amser y byddis yn dyfod fydd o ehwecli i ■wyt.h diwrnod. 6s dilynir v cyl'anvyddiailati ueliod ni bydd yr un perygl i'r teitbiwr. Ydwyf. eieh ewyllysiwr da, Gynt o Cendl, LAZAKUS MAIIIIAS. OvrXantyglo, CAMBRIAN HOUSE, 45, UNION STREET "VTYY y llettv?nra? eangaf a mwyaf cyfleus yn yr A Heol. Mae y ty wedi ei he?ethu yn ddiwcddar, a'i ddodrefnu yn y fath fodd ac y gall lictynvyr gael mwy o gysur a hyii-ydweh ynddo nac a allant gael yn yr un tv arall yn yr y ceir cysur arliadlonrwydd yn gysylltiedig, a gwneir boddhau lletywyr, yn brif amcan y preswylydd. Yn yr anedd uchod YN UXIG y gall Ynifudwyr brynu tocynau cludiad i boll borth- lad.doedd yr Unol Daleithiau gan GYMRO, a gwerthir liwynt bob amser mor isel, ac yn fynych yn is, nac y geiiir eu prymi gan unrhyw Oruchwyliwr arall yn y dref. Gellir sicrhau yn ddibetrus, nad oes Cymro yn Liverpool, yn meddu v inanteisiou i roddi cyÙmvydcl- iadau a hysbysiadau diweddar a phwysig i Ymfudwyr a jihreswylydd y CAMBRIAN HOUSE. Derbymr Pajiurau wvtbnosol, a misolion o bob parth o'r Unol Daleithiau, yn y rhai y ceir pob liyspysrwydd o bwys yn nghylch y naill baith a'r llall, a'r modd rhataf a chytiymaf i'w gyraedd, Bydd yn fantais i Ymfudwyr ohebu yn nghylch ansawdd marchnad cludiad, a'r llongau fydd yn hwylio yr acleg y byddant yn parotoi, cyn iddynt gychwyn, fel na siomer hwynt gan gyfar- wyddiadau anghywir feI y rhai sydd yn cael eu lled- aenu y dyddiau hyn gar. ymlionwyr digywilydd a ar- ddelwant eu hunain yn Gyfarwydtlwyr Ymfudwyr. Syhced Ymfudwyr mai yr unig Gymro sydd wedi ei Awdurdodi gan Lywoh-aetli ei Mawrhydi i gyfaxwyddo ymfudwyr yw yr hwn a dderbyniodd y llythyrau can- lynol gvda'r Agoriad a, gyrhacddodd y portbladd hwn o New York ddoe. ELE^ZER JONES. Ebrill 20, 1852. Utica, Mawrth 3, 18.J2. Anwvl Svr,—Yrvdwvfvn vstyried fodyn ddyledswyd, ar- naf hvsbv" sn y rhai' hvnv o'jii eydijenedl ag eydd yn bwnadu dyfod" i'rAmerica, fod yn angenrheidiol anheb^oiol lddjnt fjael Rornchwvliwr ffvddlon a gonest 1 yniddiiuc 11 nniaiii a'u heiddo i'w ofal yn Liverpool a NCT!oik,. ihaf, iddynt svrthio i grafj'.ngau y runners. Cefais l am tenia lety cur- us a rliad yn Liverpool, a daethotn oddiyna ya ddioirel lieb d WVlllJa eJwlJcrJ o dan eieh nawdd, ac yr jvyt yn slcrliau mai eioh goruchwyliwr yn New York yw y cylarwydd Cynireig fvddlounf yn y ddiuus. Er i elnvi ly rliybuddio, cefais fy arwain yn ddiarwybod i opof lladron gaii Gi/mi o yu y ddinas, ac ni wybum hyd lies y daethym ;it eleh gonwhwyliwr, y pryd hyny yr oedd yn ihy ddiweddar. Fy sereh penaf atoeh. THOMAS JENKINS, gynt GaJItygiig, Sir Gaerfyrddin. A ganlyn a anfonwyd i'm llaw trwy garedigrwydd y Parch. W.llowlands, New York. Dodgeville, Taclnvedd 20, 18;j1. Yr oeddwn wedi addaw anfon at 7Ifr. E. Jones, Liverpool, hanes fy nhaith i'r Goillewin, am hyny byddweh mor gai-edig ae anfon atoein bod yiidra 11io!chgariùl10 am ei garedigrwydd a'i gyfarwyddiadaa rhagorol i ni. Cawsom ei oruchwyliwr yu Ne%v Yoi-b- vii wi- iiior il*v(ldloii ag ynlan. Talusum 7& dollar am fyned oddiyno i Ilaciue, taith dri diwrnod a haner g-wn- aetliom 1,01> peth fel v gorcliymynodd i ni, a chyraeddasom ben ein taitli yn ddibrofedigaetli. Gvvelsom rai wedi ttdu llawer mwy un ni, a bod dair wytlruos ar ea taith. Yr ydym yn anog pawb i gymeryd en cyfarwyddo ganddo ef. JOHN a KOBE ItT DAYIES. Itacine Winsconsin, TaelivVedd 30, ISol. Os byddwch va anfon at Mr. E. Jones, 4-3, Union Street, byddweh gystal a'i hysbysu fy mod yn dra diolcligar am ei gyfarwydiliadan, a fy moil vn gobeithia y daw pawb 0'1' Cymry i'r whui hon dan ei gyfarwyddyd ef, a tlirwy gyfarwyddyd ei oruchwyliwr yn New York, gan fy moll yn sicr inti dyma y ffordd oreu. DAVID PCGH, gynt Bethosda, Sir Gaurnarfon. liicliville, "Mawrth 18, 1852. Syr,—Yr yrlym yn elywed fod llawer o Gymry o Sir Aber- tsifl yn nicudul dylod trosodd yr haf hwn, ac yr yiivin itni wneyd yn liysliys trwy yr Awserau, er rhagtlaenu aflwydd, am iddynt lyneri at Mr. Eleazer Jones, 4o, ULiion Street, vn Liver- pool, gan ein bod ni wpdi cael gonestrwydd pati(ldo, a'n clud- iad yn rhatach nac y gallasem ei gael oddieitlir ganddo ef; felly ein cy,lgen",Ül, cymerwch rybndd, wedi dyfod i New York, gofelweh am 1J.-i,liü credu v cicn lI-T-II-1 a'ch cvfei- fydd ai- y llouu, ui .vijiuoiu ri y ?tL. iuud o m :-? ericc. Y? .,?dd Mi- Jones wedi d?.yd ,-?thy- am d..y.t yn ddigou di-wff, ond ni fynegodd i ni rao'r haner, tyngent uacl oedd gan E. Jones ayent yn New York, a thrwy ell haerihigrwydd, gwnant i 1awcr ea credu, ond ni chredasom ni hwynt; yr oedd .Mr. J.mes yu adnabyddns i bawb o honynt, a pliwy ryÜ"ld. gan ri fod wedi cadw caunoadd o'n cydgencdl o'u I ei-o t'uigaii Aeth rhai o honom i chwilio am y goracli- wyliwr, a daeth gyda ni i'r llong, yr hyn a barodd i'r runners dyngu a yn ddvciirynliyd, ac fe allwn sicrhau ei fod y dyn mwyaf hynaws a welsom erioed. AnfonwYl1 ni i'n ffordd yn rhad a cliysurus, a clian fod y ddaa orucliwylwyr teilwng yn aro3 yn eu swydd y flwyddyn lion, yr ydym yn dynniuo ar gylioeddiadau Cymru gyhoeddi hyn errhybadd i ymfudwyr. THOMAS IZEES, Tredegar. EVAN JONES, Betwsfawr. JOHN DAVIE, Penybryii, Abertoifl, Ar it- t rih jtan holl Gyffurwyr y Deyrnas,mewn blychau Is. lc.,2s, 6c. a 4s. 6c. r.fo :<q' ;'b DAN NAWDD FREINIOL PELENAU RIIIDMAOL A GMTHERIAIDD, JONES' T I; ]■ 31 A DOC, XCI) y Fetlih/yhiiaeOi (fymrt-iy Gyffrctlinol. Parotoedig trwy Benodiad ya ol Llaw-ysgrifyr Hyglod Physygwr, y diweddar W. Ll. Roberts, 1\t. D., Oakland. Er rliagflaena ae iacliau yr lioll anliwylderau a darddant o ansawdd aiitich y Cylla, i.r A fii, ae anmhuredd yn y gwaed. AU OL HANNEU CAN MLYNEDD o vmarferiad v wr uchod, liKUDni'.xo MI.YM:DI) 0 brawf cytl'rediuol gan y Cyho?dd,Ynn)tYdath\-stio]af'thn)t miloedd () ?](i? ?'u'?r- edig! Cydu?byddiryu lienderfynol mai hon 'vw'r feddy°in- irmfh <InT.M 1 mi v lionat wellhan vr anliw^ l,lo,.„ i Y gcri (bile) on,. Dilfyg trealiad bwyd Ciwynt ar y cylla J:hwyn1f'cl,] gwastadol Poen yn y pen Diffvg chwant bwyd Gwrtlnvvnebe el1):fog Y cramp IJyngyr ar blant ac ereill Scarvv Pile's o bob malli Graianwst (;/raoc/) Cryd cymalaa (l ,n ;t (11f)" ,) Clu., l breinn, manwynau Cnn.idaur?Jun Dwlrpoeth Tan Iddwf j Isder ysbryd Coesau dolurus Poi n yn y i'rest, &c. Y gafod wvnt Tortd?.u.h?-yrproeii ?'n".??p?) Y fam {hysteria) Clwyl' melyn Cysgadrwydd Pob aii!n?li?d:mg6??awl u y dohiriaa uchod (gan mwyaf) a iaelieir dnvv ddilyn cv meryd y Peleaaa er, rhaid addef, bod_ cyfansodd'iad, amr Vw iaeth acliosion i'r vn doluriau, ac amrai anfanteisioa ereilfar eii oblegid nid ydys am haeru yn ynfyd eu ])I)J Y11 gwrlilian pob alieehyd; ond liyn a gadarnheir..— ])I)Y(i I Ni A on noi.ur.iAi/ sydd ac TvitDDiADoa 5 ;M ■ fA'A in < y i: v l'ATii atai.i'a i una AriKC'r. n yn i.i yjio.sodiad cvn uf A A FF HI Til IA MOll SICK, KSMWYTIJ, A DI lilC ltYG L, All 11011 MATH DIIVX, A'lt I'L I. K.\AC llUYDDHAOI, JONliS, TIa: MAUOC, Cefnogir hwynt gan Feddygon Pcnaf y Deyrnas, allan o lawer llal'll('J1 fI kaiil, ii Methlyj t ei ein (1 rnxusaf F rt'uh met:— Mil. 11.1. Jones. Syii.—"Y mae cyfansoddiail eieh Pelcnau y fal j, mol' 1'llgdl'ul, feI lias {;11 Üll herl"ithio],ldJ fo,1 ytJ ac/w, 0 amheuaetli genyf Yr eiddoeli, P-.TRAYEHS." Tystiolueth Rowland Williams, Fsq.,31. R, C. 8" rrf?fioc'? Syr,—"Yr wyf yn hysbysu yr ystyriaf Belenaa 'Hhy?dh?l Jones, Tre' lludoc, yn rligaovol dda ba'ni yn eu «orcliyuiyn 1 ereill, ac y mae yn Hawaii geayf ddwyn tystioiaelli 'w heil'eithiau daionus. a'u gweithrediadan dibervgl. HOWLAND \VILLT,DrS. Tystioiaelli IP. Yanjin'an Junes, M. II. C. >S. ac L. S. A. MeiUh/ i I spyfh/ Festiniog. SYR,—Yr ydwyf yn vstyried" eieh Pelenau vn gvmvsgedd meddygol rhugorol i'r rhai hynv a flinir gan bob anhwylderaa tarddedig o uiiechyd yr afu a riiwymcdif gwastmlul. yi. eiddoch, w. v. JONJ;S. POEN DIUDYNAWL YN YR YSTUMOG YX CAEL El JACIIAU. Great Homer 81., L'pnnt. 8yr,-Bum yn (lio,?l,f 111? )it fv mhen a m ht).mo? yn tardda (i'm tyh i) o DdirtYg Treuliad- ^c,1f1!nvti' ?anddu; ac ?rioed ni ?hds ?aPH? .:ilPddy,;jtimcthuI)n;u'n\r.t.'d't?ei?.t'?a.t'?!!<.O))vC dTw'v' lieclneuais arler I'ELE.VAIJ JONES, THEMADOC, ? ra vllSt t'T ?/l,J'oc5,.»c >'r y?Y?'?-?'? deibvn U<h? ?- .nmuth?i?i i?t d?v .y v ? di?? ddyiit., h Um tetilLIi cl p:mhYddr!u uhouyut di'.<ddel?ui-ywahh?'t,me?i..?r.uMvvd poen >ii y liest ai ,tHu?f ?c., byddat yn en ?.ijvddu iddynt. ? r ydwyf.vu cad y ?'ddysini??th W(.rthfawrocaf IW ehailw yn ri, > nhy, iw Myutpryd y? n.'wy.?u yulusudi?dau cvntaf alieehyd. Yr eiddoch, THOMAS JONES. Tvst, E. Evans, I GWELLHAD OR GRAIAXWST. jFnr??? Z/??'o??o, Mcirinny'tM. q ?-11 CIL?'I I*v inliiio gtii bo(-,i? yn fy \l ;iJ.J-l:l, ¡\ :ll ;i,(;Xl?l Pelenau Junes, Trcinadnc ?., .?.j?.i.?u?.?.c.'t??y?'t'd?.u?'I?a]-ho(.'[iyn?hL.]l..I. ])..r- lyodii?vrtilviit "Ir ttllli'ynv acilIN sùron. Yr?ddoeh, THOMAS IIOBEKTS. ?Dymunh'i'rC'mfdd?n?yCyfarwyddydbydd?ydar Pills yn'f,llwJ. J 1 ar fod v I'"JI'Il'W i!H?r?. ,T. FUYNWYR:-Edryehwch ar fod Y Pelenan ,v.uJi!vc)im.rr.-n.'?-n.Aun'i?oLapyr?C.' ?ym<t,hcIy Pe rehenog, ynyliyd a'i Ysgrii'-law Ar?tampYUvwodnn'tho'nhams'y!ch. (H.d u? b?dd ?hiwsder t'w c?l MtfonM tt?3,neuRno INtljyr?ill i'l- C;Iyfll?,]-i?ill ],ill eeir ]>lwcli or Pelenau yn ol gyda thread y i'?-y?'M?" 7<S'.??i!<'<?<)?)/;t?M')?f;<?<r)//i?M'?'S'??'M?""? y,t Jy'nych. dymunir yn yarediy fT/ yr/?f/<7<?'' ? ?A'y?//?M? Lr; a adra if yi/nieri/d y Feddj/yiniac th. anfan hys b ys>'i- y<ld t r perrAf'!??J [lubprl Is. ?o)!<?, Trewrtdac, rltoddi fa))!«ffJ? lw eyhoeddi, cr budi u- cyd-yenedl yn yyjjredtnol. DODREEN. GWAHODBtB YEIWEIiWYK. AC ERAILL I WELED YR YSTOR ORAF A'R BSLAETHAF 0 BOB MATH 0 DDODREFN, DRYCHAU, GWELYAU &c. YN '???"TWM??r"'? —iS'R??ART??? D  M  N  ?' '? FUR N! S H t N C E ST-ABU??NT F~ -L'????????—???????L? \E N-L ANt?iU '1?'" .? ? ????. '???' ? /??-II?LE?D?J? ?Cll? ?0_P?? I.  .m LIVERPOOL. Y giveitlidai a thai y coed yn Church Lane, a Back Bold Street. YR ydym yn gweithio yr holl nwyddau ein hnnain y? Larod i'r rhai a brynant genym, ac yn dodi y prmau arnynt mewn rhitnndau eglur; fel y gwelo y pry?wyr ar unwaith y budd a'r boddhad a gant ti«) lhhned eu harcbebion i Hi. TcHr y sylw manylaf a pbrydloimf i bob archebion, ac anfonir dodrefn i'r wlad heb godi um-hyw dal am eu pvnorio. Gall y neb a ewyllysia gael rhestr newvdd o'r hon ddodrefn yn nghyd a'r prisiau trwy anfon cais g}da (lau ???r/M<? i URQUHART & ABAMSON'Sj BEDDING HOUSE, 13 & 15, BOLD STREET, LIVERPOOL. AT DRIGOLXON Y DYWYSOGAETH BUBDIOLDEB A liHABLONRWYDD SYLW tra phriodol ydoedd hwnw o eiddo un o i) pbyddion dyfnaf yr oes sodd diweddar, mai tuedd gwybodaeth a clielfyddyd ydyw ;itibur pet.hau 1 e1 ua J'H riiiiu. i l.i.ic • r. arbenig yii un o nodwecld ymaferol a'r egwyddor lywodraethol sydd yn dylamvadu pob dosparth ydyw awydd am radlorirwydd ond y mac rbadlonrwydd yn rhv fj nyeh i'w gael heb ragoroldeb, ac o ganlyniad y iflae y cynygiad o wneuthur pethau DA yn HIIAD," trwy gysylltu rhadlonrwydd a budd- ioldeb. j n gyl'rvw ac na wna neb betruso ci olygu lei cam yn yr iawn gyfeinad tuag at gyllawni y dilfyg presenol yn Masnach ii^pau Drapery. Ceir gweled egl.irliad ymarferol o'r Ifaitli a gyhoeddir ytna, yn.yr su-ddangosiad godidog o Nw.vddau Newyddion, Ysplenydd, ac Juingbydmarol orad a welir yn ngwalianol d^losbailliiadau PRIF EASNACIIL)Y CAERNAR- VON. Kffaitli wastadol gostyngiad mown juisiau ydyw ycbwanegn pryniad nwyddau, fel ag y gall prynwjT gael llawer mwy am yr un :W111 o arian. Y mae yn ddiau yr edrychir ar yr anigylcli- iad Inm gyda hylVydwch nid bychan gan gyifredinul- rwydd prymvyr y Dywysog- aetb. ? aetb. Ccir fod y Dosparth Bret?hynau yn cvsh? a'r do«partliiadau ereill o nwy'???! o'r ry?aeth or?u am y prisian i"elat" rliy Inosog yw yr amrywiaeth i allu eu nodi m»wn hysbv'y siad, rhaid eu gweled cyn y gellir eu gwerthiawrogi. G?ill I)azcb a a'r scfvdiiad uchod ?eMde?'?M y caiif eyjiawnder ??;K!?'6ro? ei gario allan yn dJl1'agnth i'r llythvren tnag a.tyut ?'au LKWIS LEWIS, rIlIF FASNAOIIDY CA.KRNARV0>T, AR Y EONX BEIUPJ gynt. RICHARD OWEN A CHYF. ADFSRIAD IECHYD CYFLYM. I' It 0 F v E S W li F A U J, R s • MELLINYDD AIEDDYGOL (Medical Galval/lst), 0 Berlin, I-lundain, a Newcastle-on-Tvne. ADDYMUNA y{hyno ei ddto]ch?rweh A. gwrpsocaf am y nawdd a S??odd eisys, ac ar yr un pnd yn rboddi ar dde?ll, yR'aUyi-hM a ewytlys?nt ddyfod i ym- gynghori ? ef bob dydd rhwi? 10 ■ ° i glopl^ y? 7, -AlOL7NT PI.Ek,'A',T. Wrth hysbv?u v rhai Cystuddirdin o bcrthynas Ïr duH diw?- iedi? ?it(?toi?'ys"?''??'???"mo.MhonoI esimvvth—mae y I'ro??.r taulks addel yu ostyn.?edi? iddo (iderbvn Addvsg Fcddygol—ymarfei amryw Hynyddoedd Rvdai &hvf.di?pUnn. 'M ymtuddioh ''y?ut_t aK na1h?ti-?y dilarganfyddiadau Earadv.Sniee, Cr. Jnrd, De La Hme. Daniels, Uulse, Kemp, ae p)-?H, M ubL?'?, ?'"? y• m,ie yn all nog i weinvddu psmwYth?d dioedi i'r ni.mddvodnpf?ut oddiwrth walianol anlnvylderan, yn ughyd a inedaygmiaetli ddifefh o'r ]>oenau lostaf a achosir gan y Crydcymalau. y Droedwst, y Pllr1y, lh,1.1l!n)o(1 (¡iawg', GWl'aLllll Uolwg, ChwYt](l A,J)'lll. r;.us, y (ji?inu'om 8t. Vitus' 7?')Cf, Poen yn v refn.y Oraean- "-st,Ann?hv]Id)-au],Anhv??dpbyColyddion,GweudidvnY (jrowynaii, Penwaew, Marweidd-dra, y Famgluyf, ac afreolau Jimywo? gan uad beth a'u hacliosa. Ni raid tain am Ymyynylwrt. SYLWF.R,—PllOFFESWH FAl-LKS. No. 7, Benson Street, Mount Pleasant, Liverpool. Steam Comunication between XalVESRPOOX. and ISIOS'fVW. THE FAST-SAIL!NG STEAM PACKET VE S T A. CAPTAIN ROBERT DAVIES, I WTI T. SATT. PUNCTUALY AS FOLLOWS :— IT' 0.- FllOM MOSTYN. MAY. I, Saturdav 30 ?. :\[ondav ]1 0 tJo I 4, Tuesdav 0 ^ii W?du(-?t:tY. 12 30 ??' 0, Thursday 1 0 do 7, 1'riday 1 30 do 8,?!ttur(htY.?0'?" ]0: ?lfo!JILw' 40 do 11, Tuesday ]?'W.'dupsd?y.. 30 ?\forn 13, Thursday 8 <^> H, Friday H 30 do Jo, Saturday ?!?<!o 17, Monday 11 0 do Tuesday 11 30 do lit, Wednesday 12 0 Noon '20, Thursday 12 0 do •21, Friday 12 30 Even Saturday 2 0 do 21, Monday 2 30 do :1, Tuesday ;¡:3O do :21>, WeLlnes(Jny 4 0 do 27 Thursday ?H? Friday 7 0 Morn 0 FROM J.1VERPOOL. MAY. 1, Saturday r, n Eren 3, Monday t, Tuesday 8 (i vjorn 5, Wednesday s o do 6, 'I'll I ?I'S'lay ,|,j 7, Friday a 00 do 8,?t.n?y.H?? 10, Monday la o Xoon 11, Tuesday 4 o Even 12, Wednesday 4 0 do t:i)?)rsj?y.?o? I t, Friday 4 :!0 ,;o o, Saturday 5 0 do 17, ?fu,id?.'  ?S, Tuesday 7 .'Jo Morn t.?oduesday.. 8 0 do '?t, Thursday 8 0 do 21, Friday a ;j() do 22, Saturday lo 0 do 21, Monday 10 ;!0 do 2», l uesihiy jo 0 \oon "!I' ^yeducsday 12 .lo Even '?, Thursday 1 0 do 28, Friday 4 0 do 29, Saturday 4 n do ?l, NV hit Monday 6 30 do The Chester and Holyhead Uailwav Station at Mostvn is will,111 a tew yards ol the place of landing; ttua tlie Traiu J-or Jiuugor and Koiyliead leavo I"ltO,ll "LOS'I'YN' To HOI,YIIEAD. II, I. II. a. J. 11. M. II. ,T. At ,i3 -Morn. 11 13 Morn. 2 3o KYcn. o 3 Kven. 7 H Even AND FOR CIIKSTKIt. H J. II. M. H.M. H. M. At ij-> Morn. 10 40 Morn. 10 58 Morn. 4 51 Evn. 7 5") Even Coaches and Cars attend the Packet daily, to convey Pas sengers to all parts of the Prineipality". Goods forwarded per ltailway daily. FARES Cabin, 2s. (;11.; Deck, Is. fid. Further information may be had from Mr. Daxiki. Jamfp, 22, U,lion-street, near the Exchange, and Miss M. A..lexis, Stationer, 18,Tithebarn-street, Liverpool; and from Mr. J. B H Ll', MQk5tYll Quay, I MEDDYGINIAETH I'R AFIACH. Enaint Hollo way. Ylt JACHAD itwrAI'BHYFEbDOLO COESAU DnWG Ali OL 43 0 FLVN iDDOLDD 0 DDYODDEF. Cr'i/nodrb o Lythyr oddt'crU .Jr. II tlham Galpin. 0 70,Sain, Mary's Street, Weymouth, dyddtcdiy Mai\:tf\d, 1851. At y Proffeswr HOLLO WAY — Syr, Pall oedd ly ngvMing yn li oediyrhon sydd yn awr yn til) enfodd oerfel llym, J1 a >lusetyd!odd yn ei clioes- It U a bvth er hyny y niaent wedi botl yn fwy neu lai dolurus, ac vn ini llidiog. Yr oedd ei gloesion vn drallodus, ac vm 0 (II'T) [ lN??): .s i ad a g yzi holl- dtlifadid hi am tisoedd yiigbyd o orphwysiad a chwsg yn holl- ol. G vvnawd prawf o bo'; ineddygninujth a gvnghorwyd gan feddycon, ond yn ddietiaitli, yr oedd ei hiechydyn dyod<lef yn dost, ac yr oedd cyliwr ei choesau yn arswydus. Yr oedd- wn wedi darllen eieh Hysbjsiad droion, a chyngliorais hi i wneud prawf o'cli Pelenau a ell Enaint ac, fel y modd- iou olaf, wedi i bob meddygnnaeth arall fetliu, cydsyuiodd i wneud liviiv. Declireuodd cmvech wvthiio« vn ol, He, svu i'w adrodd, Ý mae yn awr mewn iechyd da. Mae ei choesau yn ddiboen, heb gwrym na chraith ai chwsg vn dda ac anlier- fvsgaidd. Pe buasech wedi gallu bod yn dyst o ddyoddeliad- au fy ugwraig yn Ybwd y tail- blvnedd (l dengaiu diweddaf. au cvdmaru gyda'r niwynliad jiresenol o iechyd, byddai i ehwi yn wir deinilo hyfrydwch o fud wedi cael bod yn lbddion i liniaiv. i raddau mor fawr ddyoddejiadan cyd-greadur. (Arwyddwyd) WILLIAM GALPIN. DYN TO MLWYDD OED WEDI CAEL lACHAD COES DDEWG 0 DDENCt MLYNEDD All 1IUGA1N 0 15AHHAD. Adysiirif 0 Lythyr oddiwtth Mr. William Abbs. Adeiladydd I'fyrndu. 'Sxy] ihtshiliffc, yer Huddersjhld, dyddiediy Mai •Main, 1801. At y Proffeswr HOI.LOWAY,— Syr, Yr wyf wedi dvoddef am yr yspaid o ddeng mlynedd. ar hugain ocldiwrtl1 goes ddrwg, canlyniad (hv- een dair o wu- hanuAuhm'.veiniau lncwii Gweithiau Nwy yr liyn a ddilyn- wvd as arwyddion elafrJlyd. Gwiiaethum brawf o walianol g"j-ng'horion meddygol, lieV) gael un lleshad, a dywedwyd wrtli- yf bod vil rhaid i'r go"es gap] ei tbori vmairh, erhyny, yn groes l i- favii hono, mae eieh Pelenau R eh Enaint wedi efleithio iicliad cyllawn mewn amser mor l'yr, fel mai ychydig uad u"Lllhut "Ji Llytion i'r llaith, a'i credent. (Arwyddwyd) WILLIAM ABBS. PEHFFAITH IACHAD ENYNFA YN YR YSTLYS. irifo Lythyr oddiwrth Jfr. FrancisAmott, 0 Breahousc, ljvthi'in ll'tnd, Edinbro', dyddiediy Ebrill 29ain, 1851. At v r HOI.I.OWAV,— Sy'r,—Sfaefy ugwraig wedi bod yn ddarostyngedig am wyf tmc ugaiii :)J\n?dd, o brvd i bryd, i ymosodiadau gan enyni'a vil ei liystlys, ac er iddi gael ei gwaedu aï blistro i raddau inawr, er hynv ni ellid symud y boen. Oddeutu pedair blvn- edd yn .1, gweloddyny papurau y meddygiuiaethau rhyt'eddol a effeithiwyd gan eieh Pelentan a'ch Enaint, a nieddyliodd y gwuai w folion\iit. Er ei mawr syndod aï llawenydd, cat- odd esmwythad dioed trwy eu deluyddio, ac ar 01 dyf¡lba'l'l1aù am dair wythnos, gwellbawyd y boen yn ei hystlys ?l gwbl, ac y mae wedi mwynhau yr iechyd goreu am y pediiir lilynedd diweddaf. IACHAD RHYFEDDOL 0 CHWYDD PEHYGLUS VN Y G LIN Adystyrif o Lythyr oddiwrth Joint Forfar, Amaethwr; yn ,\i irboroayb, yer llexham. dyddiediy Jlai l-ied, 1851. At y J'rf)1Il'S\T lioi.LowAY, Syr,—Cy^tuddid li a chwydd o boh tu fy nglioes, ychydig tu uohaf i ben y glin, am yn agos i ddwy llvnedd, yr liwn a gyn- vddodd i faintioli niawr. Cefais gyugor tri o fedilygou enwog yma, al)illll yn Y sjiyttv Newcastle am hedair wyUlnos. Ar ol umiyvviol fathau o ilriniaeili, anl'onwy'd li yniaitli fel un an fc,ldvg'il1iaethol. Gan fy mod wedi clywed cymaint am eicli 1 Pelenau a'ch Enaint, penderfynais wneud prawf o honynt, ac [ mewn llai ua mis yr oeddwn yu gwbl iaeh. Yr hyn sydd ry- feddach, yn gweiihio ddeiuldeg awr yn y dydd yn y cynhauaf gsvair, ac er fv mod wedi dilyn fv ngalwedigaefii hrlllUS ar liyd y ganaf,ni ddycliwelodd fy nolar menvn un modd. (Arwyddwyd) JOHN FOllFAK. Dylid defnyddio y Peleni yn gysylltiedig a'r Enuint yn y rhan fwyaf o'r anhwyiderau canly 110I:— Alieehyd y croen Cyin(meddal) Ffolcnau Archolliadau Cancrau Fistulas llron-.u drwg Cyniali n eyfyngedi_ g Llosgiadau iiunahtns ac any.twvth Liosg eira Brathiftd moschetocs Ccnclwyf cawrfilaidd Llwynwst a. sandflies Cymmalwst Penaudolinus Berw losgau Cnwyddiadau Scurry Jh-iwiaullilla1'og Dwy'law agenog TrueJwt Coesau drwg Did mau dolurus laws C'ocoabaii llolc.r gyddl'an Ar werili gan y Perchenog, 241, Strand, gey ^einple bar. Lhmdain, a ciio.11 yr holl Wertliwyr Cytlcri parenus :1:23.; d 33s. yr 1111. Y mae ennill inawr drwy gymeryd y liiainti'jli mwyaf. )) S.—C'yfarwyddiadau er arweimait i'r cleihoil 0 bob afi-ch- yd yn gjsylltiedii,'wrth bob pot. CYNELIR EISTEDDFOD YN NII1 ME. A. EYANS, GEIIAIID-STEEET. LIVERPOOL, Y Llun olaf yn Mehefln nesaj, PBYD y gwobrwyir yr hwn a gyfansodda v Gan Gymreig oraf ar Ddyngarwch, gwroldeh. ac ymdrech THOMAS LITTLEDALF., Ysw., (Maer presenol Liverpool) er achub v Llon^wvr a'r Mordeithvvyr oeddynt ar fwrdd yr Ocean Monarch pan yr aeth ar dân." Hefyrl, gwobnvyir yr hwn a gyfansodda y Gan Seisnig oraf ar yr un testun. Y cyfansoddwyT Cynireig a Seisnig ydvnt at en 11 It ell rhyddid i ddewis y mesurau a fynont, odiheithr un annghyfodiawg (blank verse). Y cyfansoddiadau i'w hanfon i mewn erbyn y 12led o Feheiin. TO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE  UNITED STATES. '-j???GriON A?D COMPANY, 1?0.2. Tow- *=*  ?? ?R CHAMBKRS, Old Charchvard find 115 Water- lo-r0:1d, LIYPqHJul; I,spat,h firt (;las fü.st-sa..iliug' Am- encau Packet-ships to NEW YORK, PHIL.?LD'ELi'l'nl a?d other Ports of the UNITED STATES. The advantages offered to Shippers are Moderate Rates of I Freiyht, Strict Punctuality of Sailing and Prompt Belive-u of Goods. Emigrants will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their ccmfoii, and a ffaith- ful supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Ill-ovi- of the tiest quanty, according to law. FOR NEW YORK. THE "BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail Senator, Coffin. 1800 16th May. DE Witt Clinton, Funk 106C) E. C. Scraxton, Spencer 1200 I JACOB A. Westervelt, Hoodless loOO NIAGARA, 90U Universe, Bird. 1200 I Enterprise, FUDI 830 William NEi.sox.Cheever. 1000 I Aberdeen, Huuuan1. 7.00 Shannon, Wait ciQO SILAS GREE,OIA, Spencer (10,3 „ à' MARMiox. Hadley opo 1. ouceeeding lREXE. Williams, 1200 ?a?ets. Governor Moreion, BUrgess 1300 W.m. IIATHiuiNe, Spencer il. LEnATHA, Knapp.. li'-O Wasuington, Page lo.>"> Saratoga, Trask UUU I Ticonderoga, Boyle lino W. H. Harbeck, Marshall <iuo SOUTHAMI'TON*. Snow isoo I 6CV MANNERING, Freeman LA34 Kalai;agoo 1 Princei ox, Itussell [ 1140 j Goods cannot he received by the above tShips c?i the I aaiertir,f>d day oj suiliny under any circumstances whatever r li-eiglit engaged, passage secured, and other iafoiuatioD ootamed, on ?\r-plicatiou to GUION, ic Co., ,Towpr.dJHrbprs, Old Churchyard, and 115, Waterloo-road, LIVERPOOL. or ELEAZER JONFS. 4 5, Union-E^eet. AGENTS IN E V" YORK, WILLIA^IS 5c G UION, 40, Fulton-streel. Experienced SURGEONS can have FEEL CABIN PASSAGE- es by any ef these IJaeke-t ships. SWYDDFA YMFUDIAETH ALIERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, RLGET ROAD. Hwy lia y Packets o'r Dognnf? B]aena?  canlynol, ar eu dyddiau penodol, ¡t je] isod :— I NEW YORK, LLONGAU. I.LYWYDD. TUNELLAU. I NOFIO. jIDH.?I RAVEN-KLL IO Tiiisd? GAR1UCK O. Eldridge 1*0.) 13 Mu-. .r7,iA IK"KD En<l."y 1 seo r)"' HO|T(jHTON Donne 2000 19" ROrjIXA Dunham 1800 21 WILIJAMPENN Foleer 1W0 22 C 0 N'S 1' l? i. A'j 0. A LI?. 26" HENRY CL-VY Hill 2*250 30 RIC(I.\T:D MORSE..Perry lsoo lJune. KOSs["!H Bell 22.00 3" LKN.1AM1N ADAMS.Drummond fi 2000 11" UNDERWRITER..Shipley 2o00 A'r Packets canlvnol vn w vthnosol tnvy'r llwvddvn I PHILADELPHIA, WY(IIIING Dkinlevy, 1100 This (lay. LOO DIANA If Crar 184io 22 Mav. TUSCAROTtA Turley 1232 12 June. TONAWNNDA Tulius 1300 1? Jnlv SARANAK MiUnii-v 1000 12 August. I NEW OK LEANS. KATE HOWE. Nor,-i-oss 17co 12 Mav 1 AWSTKA IJA. MIRZAPORE. lino i SYDNFA" 20 Mav f-;};H:D!OHE 1400 i SYDNEY MAE y Llùngau uchod o'r dosparth mwyaf, yn J_V?. e:Lelpulhwv(!da ?nnddyniou CYf?rwydd, v rhai a gy- merant bob rliagofal i ddwyn ymlaen iechyd a chvsur y teith Nvyr ar hyd y fordaitli. Gall :1it>diIygun gael trosglwyddiad caban rhad gan y Hongau uchod. Gellir cael ar bob adeg Ystafelloedd Neillduol i Deulaopdd, neu bei'sonau, a ewyllysient fod yn fwy detlioledig. a rhaid anfon adneu o XI bob ull, i inLau berths, i'r hyn y telir syhv Gall personau fy?? yn myned i berfedd gv. lad yr Unol PdL dvIé'd¡¡s.. I)al- eithiau, wybod pa 'faint fydd eu cost, a gwneud y darpariadau augenrheidiol yma, i -1 eu hanfon yn mlaen, av eu dyfodiad i New York, heb gymaint ag liD diwrnod o oediad, a thrwy j hyny osgoi y newidiadau lawer y mile Ymfudwyr yu agored iddynt ar eu tiried i New York. Gellir rhoddi Tiilbarau a cliyfnewid am unrhyw sum arNew I Yoi-k, yn daledig yn unrhyw barth o'r Unol Daleithiau, i'r rha a ddewis ant y dull diogelaf hwn o gyziiei-yd gofal o'u harian i Am hysbysiaeth manylach yraofyner a W. TAPSCOTT & Cn., LIVERPOOL, C,,)Yl-, I]) dros & T. TAPSCOTT, New York. "I'aler y llythyrdoll. Gellir cael Tapscott's Emigrants' Guide," Fourth Edition trwy anion chwecti o lythvr-nodau (tsampsj am dano. Byddeilhysiiys i Bertlivnasau a Cliyfeillion y rhai a aeth- ant yn y I,long TOXAWANDA, eu bod wedi cvrhaedd 1'hiiadel- pliia yn ddiogel.—D. DAVIES' Glenfield Patent Starchy Yr hwn sydd yn cn-d ei ddefnyddio yn y Llieindy Breninoh Ac a ddyfarnwyd gyda "gerbwyllawd urdd- asol" yn yr ilrddangosiad ETawr. '\? DYSTIOLAETH ?ymeradwyol a p?ya Y oddiwrth uv.-chlaw o'r rhai aÏ gwerthant yn Glasgow vilv w Y nrawf goraf o'i L-agoriaeth :— Nyni, y rhai y mae ein henwau isod, a fuom yn gwerthn Gleniield Patent Starch tiii hii- amser, ac 'y inae vn boddio y rliai a'i pry nan t yn well na dim a fn genyin ni 01' hla<-n." Dymunir ari'r Boneddigesau roddi prawf ar GlentieldPutent douide-retined Powrier Starch, yr hwn at wasanaeth teulu- aidd, a saif heb ei ail. Dyma a ddywedai Golchyddes y rrenines am dano. ,A li- lvc)thersp, Mr. Wotherspoon, 40, Dunlop Street, Glasgow. j Defnyddii Glenfielri Patent Powder SLTch yn nwr yn y rhan bono ,0'1' Llieindy Breninol, lie y gwneir i fvny yr holl betliau meinaf a berthyuant i'w .Mawrhydi. Tv'wvsog Albert, ar lioll, deulu Breninol; ac y mae yn dda genvf allu eicli hvs- bysu ei fed yn rhoddi cyflawn foddhad. M. WEIGH, I 1'oyal I,aunory, Richmond, ? Golcbwraig MnwrLydi ger Lltindain, Mai 15, ls.il. Sylweriiefyd ar dysiiolaethau Maeres Llundain; Bouedd- i!?e? Wm. vdianibers, Ysw Glenormiston, un 0 Cynoeddwyr j C/t f?.w, .i ?.<?;-yA ?')«v?; G<.)chydd?sau 'Ard?ydd? Br:'1'_daJIJallE'; lailles Kglington, Illrllps Dartmouth, &c., &.c. Gellir ei gael yu gyfanvvertli yn Llundain gan Mrd. Pautin & Turner Hooper, Brothers Batty & Feast; Croft & Inno- cent; Petty", Wood & Co.; Twelvetrees, Brothers; R. Letch- ford Sc Co.; John Yates k Co. Yates, Walton, & Turner; Clayton, Bland & Co. Field, Roberts, & Barber; A. Braden & Co.; Hicks, Brothers; C. B. Williams, X Co.; & terry, Sterry, 6c Co. Thomas Snelling John Hyuam John Brew- er ac yn symau man gan yr holl faelyddion. Gellir ei gael hefyd yn gyfanwerth, neu yn syrcau bychain, yn v manau canlyuol YN LivERPOoi' gan P. Hare, Soap Manufacture: Ramlagh Street; Joshua Alletsou, Chandler, 5. Great. George-place; J B. Homer, 10.), Scotland-road; J. :\1 \\han,.161, f ondon, road* Win. Ireland, (H-eat Charlotte-street; Wm. Harrison- Fox-street; B. B.lUist"r. lIs, Loudon-road; Joltn .Tone^. 41, et Ji. Cv H.Thompson, A\ hitechajiel PI2 "Mill-street; llnsli Tuoll, 92, Mill-street; S. B. W'aleot< Tea Dealer, 2, Great Nelson-street John Dear, 18. Islington F W BooM..5J. BrowuIo?-LiU; Jus. Hartley, ? Co. S. J GoodMre, Old Hayinarket; Gilbert, Brothers, Tea I?.p?rt?r?' James'-buildings, ;M. Linte-?trf?t; R. Wimgate, Di???st' Lime-street; Glendinnig Ibon, 9, JameM-sti-L?t an5 is' > ?ttll-?tre?t;aGpor?e?yi'd.Ja)n?s'-plMG. Y" DicKH?HHAD gan Win. Haughton, Chaudier; J PoU? .w' .k g{rt ,:JL' ;{,!I8;i ;:{?;i':I: .l.(: Y,- ri F, s a E l? 1, S. Gre?son.CYif.'riwi- 7j '?n' -?"r?t'-?f? YN NOIIAKU gan William Williams, J. Jones a.)F' ^ic'Vi if' Cvtau?.th?yr('hwppiot],&:c. 'Yx NC.WKECSAM gan \V. Oveitin; ?clia)) vr ho?l rh?f '?.? .d"? ion cvfrifol trwy y deyrnasgytunol. Yinae eisiau Gu.'?''h\\y'\vv?; Yi,;j<\?.. „ lr. j; Wut!ier 40, I)uulol? "v. i Ysto:-fa 7..¡udain, i Woaicrspoon, Rlaciiay, & Cc., 4 0 King William Street, City.

[No title]

FFKAINC.

NAPLES.

YSTAEN.

AJIEltlCA.

Y PENHHYN GOBAITH DA.

YD UION DIWEDDARAF.