Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

:a. AT ?MFUDW?R. 1 .6.'1' 'MI'UD1Mt.K. Yr wyf yn adnabod Mr. David Davies, cyfam'yddwr I Ymfudwyr, 43, Union Street, Liverpool, ac wedi bod i tnewn cysylltiad masnachol ag ef am lawer o ilynydd- ati, a gallaf yn hyderus ei gymeradwyo i bawb o fy tighydwladwyr fyddont yn ymfudo, fel dyn didwyll, gonest, o flyddlon. Penycae Mynwy l D gEYS LEWIS. EbriU 12Jed, 1852, ) EYS LEWIS. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod yn calon- og gymeradwyo Mr. David Davies, 43, Union Street, Liverpool, i sylw ein cydwladwyr, fel Cymro gonest. didwyll, ffyddlon, a galluog i roddi pob cyfarvvyddyd; angenrheidiol i ymfudwyr i'r Americ, neu unrhyw barthau ereill o'r bvd. Mai 12Jed, 1852: Parch. William Jenkins, Rehoboth, Brynmawr. Thomas Rees, Cendl. John Davies, Llanelli, Brycheiniog. William Williams. Adulam, Tredegar. David Evans, Saron. Sem Phillips, Llangynydr, Brycheiniog. Thomas Lewis, Ton ty'r bel. E. Watkins, Llaogatwg, Bryclieiniog. Thomas Havard, Tredustan, eto. Noah Stephens, Sirhowy. John Hughes, Bethania, Dowlais. Daniel Roberts, Bryn Sion, eto. Levi Lawrence, Adulam, M erthyr TydviL William Moses, Tabor, Merthyr. John Thomas, Soar, Rumny. James Evans, Craig y fargod, Morganwg. Thomas J etfreys, Saron, Penycae. Liverpool, EbriU Bed, 1852. MR. GOLVGYDD,—Caniatewch i ni ap ein taith i'r America, roi ychydig o gyfarwyddfawne i ereill a ddichon ein canlyn i'r un daith; y cynlluxi a ddefnydd- iwyd genym ni, oedd anfon ein henffau Wn hoedran, ynghyd a X] yr un i Mr. David D 43, Union Street; o gylch naw diwrnod cyn wyn, fel y gallai sicrhaa ein lie yn barod,,fl«^|gjbl dytodiftd; yr hyn a wnaeth am £3 10s. yr unterbyn i ni ac ereill gyraedd yma, yr oedd y pris yn yr un llong yn X4 10s.; felly chwi a welivch ein bod wedi arbed £1 y pen yn ein cludiad; dichon na byddai cymaint a yDa 0 wahaniaeth yn mhob llong ond pe byddai i ni etto fod yn dod i'r America, byddern yn sicr o ddefnyddio yr lID cynllun. Yr eiddoch yn ddiffuant, HENRY SAGE, Beaufort. JOHN LEMON, eto. JAMES HAMMONS, eto. Itbrill 10; wele ninau, y rhai sydd a'n henwauisod yn dystion o wirionedd y ffaith uchod; amryw o hon- om yn cychwyn oddicartref yr un pryd a'r cyfeillion hyn, gan feddvvl cael ein cludiad yn yr un LIong, am yr un bris; erbyn ein bod yma, yr oedd y llong agos yn llawn, a'r pris iselat' oedd £ 4 10s. yr un gorfu i amryw o honom aros yma wythnos, er treiu cael clud- iad rhatach erbyn hyn yr ydym wedi ein llwyr argy- hoeddi mai y cynllun uchod yw y rliataf o lawer, a'r lleiaf ei drafforth i bawb ddefnyddio cyn gadael eu cartretleoedd. Trwy wneyd l'elly, byddwch allan o afaelion y twyllwyr lmdoliaethus ar eich taith ac wedi cyrliaedd yma, a phob petli wedi ei ddarparu yn gysurus erbyn eich dyfod yr ydym ni yn annog ein perthvnasau a'n cyleillion oil i roi eu gora yn hollol i David Davies am lety a llong a pliob cyfarwyddiad- au angenrheidiol i'r daitli; yr ydym in wedi cael digon o amser i broli ei wybodaeth a'i lfyddlondeb dros ei gydgenedl; ac wedi cad allan ei fuel yn perthyn i'r Swyddla Ymfudol l'wyaf yn y dref, sel Mr. Tapscott, & Co.; a'u bod yn caniatau iddo osod y Cymry yn y man y myno yn eu Llongau hwy. Drosom ein hun- ain ;t'n cytl-ymfud"T, JohnLewis Agent, Victoria John James, Ebbw Vale, NViii. James, do. Rees J 0111.5, Beaufort Thomas Davies, do David Thomas, do NVM. Powell, Urvnnwwr Wm. Stephens, do Jolin Thomas, ilhymney Edward Hoiierts, do David Grifiitbs, do Thomns Jones, Ithymney John Jones, do (j l'orè 'lhomas, do Edv. Price. Troedrhiw- rtulur. John P'ice, do Edw. Jones, do James Davies, do Clias. JenUias, Llanwrtyd Isaie Jenkins, do Morgan Jenkins do Dros 200 mewn nifer-Oll YH cyd-clyslio. AT MB. DAVID DAMES, 43, UNION STREET, AT Mil. 1)AVID DAVIES, 4.3, u,\io-; STREET, Bwrdd y Uotvi Liverpool, Ebrill 26, 1852. SYR,—Teimlwn yn ddyicclswydd arnom gyiiwyno ein diolchzanvcii gwresocat i chwiam eich cytaiwydd- iact,tu-eicli earedignvydd t'cli Hetty rhad a chvsurus, tra buom yn aros yn Llyniletlif.d. A dymunem i chwi wneyd ein teimladau yn hysbys yn y cyhoedd indau Cyiureig, eiu hod yn calouog ano,! t:iii cydgenedl a fwriadant ymludo i tl-iiu gafael yn Mr. Davies, 43, Union Street, a sicrhawn na ijdd eisiau iddynt fod yn bryderus eu ineddytian gan y gwnewch bob peth galluadwy drostynt. Anwyl gydgenedl, iriae Mr. ..)I. sereliu, a didwyll, teiiwng o .ymddiried pob Cyniro syd4 yu (h;fütl Cvifiwcli mai nid Mr. Davies yw pob un sydd yn borii liyny. Gan fod chwedlau ullwireddus a disail yn cael eu taenu ar led am Mr. D. gan ddyniouach hunanol, dichellgar a dnvg, teimlwn ni yn rhwymedig arnom, i roddi y gyincradwyaelh bon mewn modd cyhoeddus, gan livderu y bydrl lietyd yn fodd:on effeithiol i dawelu meddyliau eiii yngwyneb yr awgrymiadau &nnyuol a wneir i'r gwrthwyneb. Ydym yr eiddoch, etc., JOHN S. GBIITITHS, mab y Parch. S. GEIFFITHS, Hort b. THOJTAS T. JONES, Llwynyrhwrdd. JOHN JOXF.S, Llwynyrhwrdd. i)A?I?T.HT'v<?)nwL!is. STEPHEN REES, Penvroes. ? BEKjA?ix THOMAS, Lampeter. Yn mhellach, gallaf ddywedyd fy mod yn adnabydd- tt8 o'r lie uchod er's blynyddau, a fy mod wedi ei gael yn lie gonest, rhad, a chyfleus. JOHN S. GRIFFITHS. Arwyddwyd gan y cyfeillion yn mhresenoldeb JOHN ROBERTS, Ruthin. WILLIAM JENKINS, Nantvglo. Piltsburgc, Ebrill 10, 1852. Gan fod Ymfudiaeth yu destyn ymddiddan cyfl'red- hiol y dyddiau hyn, hyderaf y byud ychydig gvfar- ■wyddiadau yn dderbvniol gan y rhai a fwriadant yrn- fudo i'r America, yr haf hwn a'r Hydref canlynol. Yr wyf fi, a chyfeillion ereill a ddaethant trosodd i'r America yr haf diweddaf. wedi cyfarfod a phob math o gyfanv 'v(ldwyr, a phrofi llawer math o gynghor- ion ac fel y cyl'ryw yn alluog i hysbvsu i ereill yr hyn a fydil yn sicrhau eu cysur, a'n dyogelu rhag twyllwvr, y rliai sydd yn lluoedd i'w cyfarfod yn Livei- pool a manau ereill: ac o serch at fy nghydgenedl a fwriadant ymfudo, yr wy f yn teimlo ty hnn uanrwym- au i'w rhoi ar eu goclieliad. N'n i lie cyntaf, er sicr- hau eu dyogehveh ar eu chfudincl i Liverpool, bydcled iddvnt roddi eu hunain i ;.1"al Mr. David Davies, 4:3, Union Street, yr hwn y gellir cwbl ymddiried ynddo fel dyn gonest, ffyddlon a gofalus, yr hyn sydd o werth anrliaetbol rnewn lie inor beryglus a Liverpool. Nid oes dim yn inryd y rlian o'r rhai a gymer ar nynt fod yn gyfeillion i'r Ymfudwr ond gwilio am le i'w hyspeili,) o'u harian ond nid felly Mr. D. Davies cant ganddo ef, fel y cawsom ninau, lety am y pris iselaf. Hefvd gwna Mr. D. Davies gytuno am long yn llawer rhatach na hwynt eu hunain, fel y gwnaeth i ninau. Tybiodd rhai o'r cyfeillion oedd yn dyfod gyda ni, y byddai yn well iddynf gy tuno a llong eu hunain, ac os do, gwnaclhant waith y bu raid iddvnt edifarhau o'i lienvydd, fel y tystiodd amryw o honynt wrt.hyf wedi dyfod trosodd. Am nad oeddynt yn c;wy- bod dim am longau, twyllwyd liwy—yn lie llong cewydd, nid oedd ganddynt ond hen un j ac o'r her- wydd bu eu bywvdau mewn dirfawr berv,-I-actli yr hen long i ollwng dwfr i mewn, a bu raid iddynt bumpio yn gale" iawn fllTI Inwer o ,),lyd.liH\1.. n hvnv am ddim, neu adael i'r "hen long suddo, a hwythaii gael eu claddn yn y dyfnder. Ac er pumpio felly, oni buasai iddynt dariu Jianner y llwytli i'r mor, nid oes un amheuaeth nad suddo a wnaethai, oherwydd bod mjvy o ddwfr yn d' yfod i mewn nag oeddent vn allu ¡.l; "11, .o ilaen y gwynt er treio cyrhaedd y tir dJYI; fndd, er bod hyny yn un o'r pethau niwyaf peryglus. Ond frwy wvbodaefh a gofal Mr. Davies ani Iong dda, ni phrofasoin ni ddim o'r fath otidiau a pheryglon'; o ba berwydd dylai gael ei wneyd yn hyspys, yn ngbyd a'i fawr ;"anmi,1. fel v gailo ereill wyl)od am ei werth. Yr hyn yw .) r ti, ]Ili ysgritenu y Uythyr hwn, yr hwn er ei ddiffvgiou cystrawenol, liyderaf, a wneir mor gyhoeddns fel y catfo fy nghyd genedl yn gyffi-ed- inol y fantais i'w weled. Nid oes neha all ddyweyd pa faint o worth i r yin- fudwr yw cael dyn o fatli Mr. Davies. I rwy ei wy bocl- a')th a:i ofal ef cawsom fu-vnli.au cymaint o gysuron yn Liverpool, ac ar y fordaith, fel nas gallaf yn bivsen- 01 eu lienwi; ni buaswn yn ysgrilV'nu llineH i ddyrch- afu Mr. Davies mwy na rhyw un arall oni buasai ei fod yn wir deilwng o hyny. Gan hyny fv nghynghor difr.folaf i bawl) o honoch a fwi-iada yinfndo, ydyw rhoddi eifli g\'fal iddo ef, a gallwch gymeryd fy rig-iii, na bydd i chwi gael eicli siomi ynddo. Yr ffirdd oreu i'r rhai fyddo yn dyfod i'r Ile hwn, os bydd rnodd, yw cyniery 1 Hong o Liverpool i Philadel- phia ac nid i New York ond os bydd rhaid i chwi gy- meryd llong i New Yol-K, ,ot'-tlweli nad elocli o New- York i fyny i'r afon Delaware a tliros > llunau er dyfod yma oherwydd cymeryd agerfad o New York i Phila- delphia yw y ibtrdd rat if a'r feraf a gellir oddiyno ddewis y rheilffordd neu y cannel er dyfod yma. Ni chyst dyfod oddiyno yma gyda y cannel ond 3 dolar 75 cent, a'r amser y byddis yn dyfod fydd oi wyth diwrnod. Os dilynir v cyl'arwyddiadau uchod ni bydd yr un perygl i'r teithiwr. Yd wyf, eich ewyllysiwr da, LAURUS MATHTA*. Gynt o Cendl. OjW yantyglo, f AT DIUGOLION Y DYWYSOGAETH! BUDDIOLDEB A RHADLONRWTDD III ^YLW tra phriodol ydoedd hwnw o eiddo un o philoso- phyddion dyfnaf yr oesoedd diweddar, mai tuedd gwybodaeth ? a cheifyddyd ydyw gwneuthur pethau ? da yn rhad." Y maje yr oes hon mewn modd arbenig yn un o Ilod, d ymarferol; a'r egwyddor ■- I lywo&lwthol sydd yn wadu pob dosparth ydyw awydd am r&dlonrwy(itl .0 YY mae rhadionrwydd yn rhy ?nych i'w g?l heb itts?'otdeb, ac o ganlyniad y mae y cynygiad o wlitiuthur "pethau DA yn RHAB, trwy gysylltu rhadlonrwydd A budd- 1 ioldeb, ) t1 gyfryw ac na wna batruao ei olygu fel cam yn yr iawn gyfeiriad tuag -tt gyflawni y difiyg presefcol yn Masnach Siopau Drapery. Ceir gwelet- ?d??ad ymaiiero! or ?Hth 'j??yhoeddir yma, yn yr arddaagosiad godidog » c Hwddwi NewydfHoa, Tsp<t<?? ac Ann?hYdmarol o rad a welir ?"' yn ngwalianol ddosbarthiadau PR1F EASNACHDY CAERNAR- VON. Effaith wastadol gostyngiad mewn prisiau ydyw ychwatiegu pryniad nwyddau, fel ag y gall prynwyr gael llawer mwy am yr un swm o arian. Y niae yn ddiau yr edrychir ar yr amgylch- iad hwn gyda hyfrydwch nid bychan gan gyffredinol- rwydd prynwyr y I i D;ywysog I aeth., I Ceir fod v Dosparth Brethynau yn gystal a'r dosparthiadau ereill o nwyddau, o'r rywogaeth oreu am y prisiau iclaf, rhy luosog yw yr amrywiaetli i allu eu nodi m"wn hysbysiad, rhaid eu gweled cvn y gellir eu Pnlah be a J o..¡ j. dI' d I 1 b d f 'ff ,I: gwerthfawrogi. G:\1lpawb a ymwelo a'r selydliad uchod benderfynu y caiff cyjiawnder ymarferol ei gario gwert awrogl. J allan yn ddiragrith i'r llythyren tuag atynt, gan LEWIS LEWIS, PRIF FASNACIIDY CAERNARVON, AR Y BONT BRIDD, gynt RICHARD OWEN A CHYF. DODREFN. GrWAHODDIR YMWELWYR AC ERAILL I WELED TEL YSTOR ORAF A'R HELAETHAP 0 BOB MATH 0 DDODREFN, DRYCHAU, GWELYAU YN ???7'm.t -i???-'?It??j?????.??r?'?.? !URQL'HART ??DAMS?N  — FU ISHINO E STABLI NT[- .??M??M????????? T1 u ?_??BEC3?33  e. H-0 u s E LIVERPOOL. Y gweithdai a thai y coed yn Church Lane, a Back Bol Street. YR ydym yn gweithio yr boll nwyddau ein hunain yn barod i'r rhai a bryn ant enym, ac vn dodi y prisiau X arnynt mewn rhifnodau eglur; fel y gwelo y prynwyr ar unwaith y budd a'r boddhad a gant trwy yi-n- ddiried en liarchebion i ni. Telir y sylw manylaf a phrydlonaf i bob archebion, ac anfonir dodrefn i'r wlad heb godi tinrhyw dal am eu pynorio. Gall y neb a ewyllysia gael rhestr newydJ o'r holl ddodrefn yn nghyd a'r prisiau trwy anfon cais gyda dau lythyrnod i URQUHART & ADAMS ON^Sj BEDDING HOUSE, 13 & 15, BOLD STREET, LIVERPOOL. ADFERIAD IECHYD CYFLYXll. V R O F F E S W It F A U I, K S • MELLINYDD MEDDYGOL ( Mctiical Gn/vanist), 0 Berlin, Llundain, a Newcastle-on-Tvne. DDY?UNA pyHvvyno ei ddiolchgarwch IX. ?wrpsocaf am y nawdd a gafodd eis?<. Be nr vi-nr. r,rv,l yn rhoddi ar tWeall y ?U y rhai a ewyllysiant ddyfod i ym- gynghon ag et bob dyd.i rhwng 10 a 4 o'r?? Y11 ?i yi, No. 7, UtN-SON-Sl'RKKT, MuL-KT "pLK\S\\T Wrth hy.sbysn y rh.u C.??,«M?<? 0 berthvnas i'r dull di?f J?d?sy ?uddo gyniwyso v)- adwyuu? tnf.?"n \? ?"? ?' ??i' esmwvtli—mae y ProO?wt- 'Fa.Uks vn adil>f vn ni ^"Sr iddodderby.Addy.gF<.ddyg.y?.w? tn,dS (jyuai ahveiliguethni, ac ymfuddioli cyniaint H,/ « aihi »1V y ddKr;,aiifyd.ii?i? F?r?)y,Smee,G. ?irdD? l.?"r' D"lIliel'}. H.J?, Kemp, ac er.ull, ac obi?id h^v^ ?, weinydilu esmwythid dioedi i'r j-Jiai a\ldyodtlel'unt oddi "rt|! wah.mo) anhwylderau, yn ngbvd a meddyginiaeth d.tiletl I)OLI'au to?t?ll* -,t N' y Parlvs, Byddardod (TJaw?, Gw?tjdJd Cr?i'vg, Ch?ydd A?'m y I)a,t?,, P YI? Y c e ].a(.all- wst, AnughyiUlraii!, Allhwyhleb y Colyddion, Gwendid yn v (!b'vyn!(U,J'?uw:??, .Marweidd-dra, y Famglvvyl', ac at'reolau Heu)'wol, gan nad hetli a u I)acho,?iL. ,V( raid talll am 1 1I1!f.?!P.fJ,¡r. SYLWKU,—rP.OFFLHWK FAULKS. No. 7, Benson Street, Mouat Pleasant, Liverpool. SWYDDFA YMFCJDIASTH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, HEGET ROAD. r j, i Hwylia y Packets o'r Dospni th Blaenaf caul>'u°J. nr Cl dyddiau penodol, canlynol, tir eii d\,ddiau I)cnodoI, ????' I NEW YORK, LLONGAU. M.YWVDD. TUN!T,LALI. I xono. WILLIAM PENN Folger 18H0 This dav. r n\ i ].' i r ri( )V All"" s'f/ii os .!v HK N R V C LA V. Hill 50 H1CHAUI) MO USE Periv lsuO 1 June. GI;UU(,HEVA\?.Cuhi:]lioD 1K.? 3 K').-??);fH B(?ll 2-^0 (i „ J?RNJAMIX ADAM.S.Urummond 2000 0 ???\pu?r 1? U „ ??",?t'O?TEI:Ho!bert.on J?O 1.5 „ A.Nf l',E%V F O C C) N'rl N I, T ?U is U N D E I t W It I'FE It .2?i A'r Puckets canlynol yn wvthnosol trwy'r awyd.lya. I PHILADELPHIA, T T,c?'C,k 110 -?? A. 12',2 12 J" ??'??\?"?" ?? ]ajnh' ??'?? I ot), '?'? ?? 12 August. NVYO.IIIN(-i Duulevy, 1100 12 Sep. 1 AWSTIIALIA. 1\IIHZApr>TIE. H!)O i SY»XEY f) June, SEJtAMUltE. 1400 i SYDXISV 20 MAL v LJonntt uchod o'r dospnrth mwy&f.yn i?J_ c.u eu ?ywYdd? gM ddyniou cYtar?vdd. v rhM 4 gv- ut?ra?tbtd? ?rti?f.t? 1 ddwyn ymlaen iecliyd a chvatir v teith wyr ar hyd y tonhuth. Gall meudygou gael troa?hvyddiad caban rhad gan y Hon?nu uchoil. Oeliir cael ar bob adeg Ystnfelloedd Neillduol i Deuluoedd, !len bersonan, a ewylly u.lt tull )n íwy dl'tlJOh.,lig, I'h:ud un, i sicrhau births, i'r liyn y u-lir sylw \dt personau fydd yn myned i berfcdd gwJad yr Unol M- I bej*fedd gwlttd .vi- U?iol D?t l I)tt failit I'Vtid 'I] g?%-IleLI(i Y(1,11- 1,?t l'ift tU Llf_,i(ijoi viiia, gtic) 0,Ll lliL?11'(Jll 3'rl itilit' I ,ItuLi (t??vruo(i o oetti?t(l, it t.i %?v rl:losf;, newidiadau lII:r y u?c 1'iutudwyr ya a?red iddynt ar eu tii'ied i New l(J¡ k", 'I 'K' "? Gellir r?d?i Talbarau a ?ytupv.id am m.rhyw swm ar New York, yu daledigyu u.n hyw l.aiill o r Luol Oah.itaiau i r rhai Yot-k, v,.i dtiletli,Il I)i[iLii I-'J'tl Am hysbysiaeth manylacli ymolyner a W. TAPSCOTT & Co., LIVERPOOL, Goruchwylwyr dros W. & T. TAPSCOTT, New York. Xaler v llytlivrdoll. Ge')ir eael 2'?.?o?'s ./<mi';ra;lIs' (¡vide," Fonrth Edition trMy anfoa cb?ech 0 lythyr-aoduu ??M?.!? am dano. Byddcd hysbys i BothYnasau ft ChyfeiDion y rh=u a aeth- ?ntynyUon?tuNt?j.?-DA? "?? bQd ",di ?rha'dd Pn)jit<?) Xhia yn ddiogtl — P. Dinu' 1 CYHIDSITHAS GORAWL GVMBEIO LIVERPOOL. YNHELW CYNGHK?DD ?an y Gym- ? deitbns uchod JN y CONCEUT HALL. LORD NELSO?"; ST., nosFawrth y )afu Fehehn. OP.GANYDD,—MR. W. B. POGERS AH WEI:\YlJD,In. E. W. THOIAS. Mvnediad i mewnElawr, 6c.-Oriel, Is.-Eisteddleoe(ld neiliduedig, Is. tic. !1* AWSIRAIilA. ALL v Cymry a ew\]?ysumt ymfudo i Awst- X ralia gael yr hYsbysrwydd diweddaraf yn ij?b?ch y tr%??y anf(j i l l l %-t i vi- wlad trwy anfon llythvr yn cynwys dau lythvrnod at Eleazer Jones, 45, Union Street, Liverpool, yr hwn sydd wedi ei awdurdodi i werthu tocynau cludiad am y prisiau iselaf i Sydney, Melboujne, Adelaide, ice. yn Awstralia. Y1' CHenReld Patent Starchy Yr hwn sydd yn cael ei ddefnyddio yn v Lheindy BreuiDO?, Ac a ddyfarnwyd gyda "gorbwyllawd urdd- asol" yn yr Arddangosiad SXawr. YD^S^IOLAETf^ ?ymerndwyol a ?an?yu y oddiwrth uwchlaw oO o'r rhai a'i gW8rthant yn Glasgow Vvtyw* "??'? "wehtfw .)0 o'r rhai a'i gwertimnt yu Clasgow  v|'Ul' y "?s e;u henwau isod, a fuom yn gwerthn b ten tuna L ,ateut btarch am hir umser, ac y mae vn boddio y l hai a l prynant yu well mt dim a h genym ni o'r blaen." Dymunir uri ]• Loiieddigcsau roddi prawf ar (ileniieldPatent dotilde-relitic.l PuMdur a?rOt, yr hwn at w?&n.uaeth teulu- aidd, a sait" heb ei aii. Dyma a ddywedai Golchyddes y Frenines am dano. Mr. Wotherspoon, 40, Dunlop Street, Glasgow. 1,/eri. a rilenjield Patent Powder StareLuy* Owr yn v rhau hono or Lu?iady ?rcni??. n'- ?Ta?nT?yuy yr yoíi tiiieiliaf a [wrtilyuaut i'w -Mawrbydi, 'Tywvhjg Albert, a'r h. deulu Breninol; ac Y mae YU dda geli?f aUll ewh hys- bvsu ei tocl)'u r1wtldi cvllawn foddnad. l\f. WElG H, ill. WEIGH, Hoyal I.aundry, Uichpiond, 1 GokhwrRig ei \I?wrhy(li. ger Llnndain, Mai 1.), 1M,)!. ) Syhverh?fyd ar dysUuJ&?hauMttereaLIund.un; Bouedd- ipes WM. i diambcrs, Glenormiston, nn 0 (iy" hoeiUlw\r Y ?'"?? Vdhtburjli J,.un.nl; (TO?h?d.??au ? A?dai?d?, Bveamdoauii; 7ai ?gliugtoli, Iuriles DaitmoatU. '6cc. G?)ir ei gael yn gyfauwerth yn Lhmdfd.i gan Mrd Pantin & Inrner; Hooper, Brothe)s;)?tty???; Cj?'t & Inno- cent; PvUy, IV oo:l & Co.; 'i?o.ree? Brothers; H. Letch- lu!? tu. J oiin ? \a:cs & Cu.; Yat?s, Walton v Turner- Ch.ylon, Bland ? Co. ri?Id. U..hci1s & Ba"r?hp, JBradea & Cu.;Ui;.k.,Br?he?; C. B. WUt? c?- ?.?n telT)', & Co. li?lILLIII; John Breli.: ?"' UC'YU symau MZGANYRHSI FS £ R 1 J°HU gaelliet'l63't'unwelth, 'let, yn symau bychain, Yll y UHIH1,èl clull) Jwl stn^VT0'15' H?'iP' S?"P Manufacturer, Ranel"dJ JOII?Llii All,t,oi), ^ri•».,»» /• • i .1, B. Hoiiei-, Scotlaud-road .V. >rvvh?' „ f' ro?d;?ui. Ireland, tireat Ciiurlotte sir \v ,J •' Fox-street; B Banister, lis, London-^ad ?Joh^Jones 41, f'o x-bti-eet; B. 13ulli?itei-,Joliii Jones, t?, Ai,)i-st.reet; Hug). 'i\.uII,M, Aj'iU-?;? 11. ltates, 'W ^R-j C- X\ fjeote, ??eal..r Crea. NO.o..t; J?? s ? ,?< ??????'' E W. Boute, '^l.'lA-ownlow-lTill; '1J (J Bothers,*Tea Importers, Jfaammees s -dlllldlllgs, 32, I.nne-strcet; 1(. Wimgatp Di uii-'ist & Nvii?O." 9, Julne?s-?itret?t, ancl It,, xMJJi-ssttjueeet,; a George Hynl, James'-plui'e. 'I1?<NIIEAL? l?,u ?' H.uighton, Chandler; J.roIIoc]? l. .\?j,k ?roet a BENJAMIN J?ke, CYHeri?r. Y' 71'spoai-btreet, Vv v WILLIAM WilJliams, J. Jones, ? J. Finchett, CyJ'lIJ\crtlilvyr CIJl\'eilJJ], C', ?? ?-??'?SAM ..tu achMyrhoII Chwe?-dd !1n0? c.\ truol tr? y y deyrtias pY?uuui. ?'"??'??"?'?'"?'? y'??'er a Mr.R.Wother- spoon, 40, Dunlop Street, Glasgow. Ystorfa LiundaJu, Wothorsp oon, Mackay, & Co., 40, King .William Street, City. i. f., MEDDYGINIAETH I'R AFIACH.? Enaint HoUoway. YR lACHAD MWYAF RHYFEDDOL 0 GOESAU DRWG Alt OL 41 0 FLYNYBDOEDD 0 DDYODOEF. Cnjundrb o Lythyr oddiwrth Jlr. William Galpiii, o 70 Sain, Mary's Street, Weymouth, dyddiediy Mailo/ed, 18.)1- At y Proffeswr HOLI.OWAT,— Syr, Pan oedd fy ngwraig yn 18 oed (yr hon sydd yn awr yn 61) cafodd oerfel Ilyin, yr hwn a ymsefydlodd yn ei choes- au, a bytii er Ilyny y maent wedi bod yn fwy neu lai dolurus, fto yn dra llidiog. Yr oedd ei gloesiou yn drallodus, ac ym- d(lif,L(lid hi am tisoedd ynghyd o orphwysiad a chwsg yn holl- ol. Gwnawd prawf o bob-nieddyginiaeth a gyngliorwyd gan f^ddygon, oud yn ddieftailb; yr oedd ei hiechyd yn dyoddef 34 dost, ac yr oedd cytlwr ei choesau yn arswydus. Yr uedl- ri wedi dallien eich Hysbysiad amiyw droion, a chynghorais i wneud~prawrf o'cli Pelenau a'ch Enaint ae, fel y lnodd- i bob meddyginicieth arail fethu, cytlsyniodd i eud hyny. Dechreuodd cltwech wythnos yn ol, ac, syn i'w Arodd, y mae yn awr mWil iecliyd üa. Mae ei choesaa yn na ohraith, a'i chwsg yu dda ac anher- gaifid. P.e' buusech wedi gullu bod yu dyst o ddyoddeii ul- .mk ly lwwraig yn ystod y tair blyagdd a deugain divyeddat. a u «duiaru gytta'r mwj-nhad preti?D?l o iecbyd, byddai i cliwi yn '? ?-?ijutf hyfryd?ch 0 fOO ?eii ca?t L?cd yn foddion i lini&ru ,1. mv4x ?Wt dOyovlderiadaa oyd-?t ?a.dur. vrxLiGALrnT; DY^ ^MLWYDD OED WEDI CAEL IACHAD COES L 1>VG 0 DlJEG MLYNEDD AR HUtiAIN 0 BAKHAJL). Adysqrif 0 Lythyr oddimtk Mr, William Abbs. Adeiladydd pjy'ruc e Nwy, MusJiclijf c, Yl-r Huddersjiild, dyddiediy Mai olain Ittol. v y Profl'eswr HOLLOWAY Syr. Vr wyf wedi dyoddef am yr yspaid o ddeng mlynedd. ar hoain oddiwrth goes ddrwg, caiUyniad dAy neu dair o wa- hand ddamweiniau mewn Gweithiau N ivy yr hyn a ddilyu- wjcl Î\.¡? arwydùion clafr1Jyd, Gwnaetlium brawl' 0 wahanol gynghorion meddygol, hull gael un lleshad, a dywedwyd wrth. yf bod yn rhaid i'r yoes gael ei tiiori yniaitii, erliynv, yn groes i r farn bono, mae eich Pelenau a'ch Enaint welii etieithio iachad cyllawn mewn amser mol' fvr, fel mai )0hydig nad oeddlnt yn dysuun i'r flaith, a i ci edent. ?oeu n? ya ?"??(j?yj) ?' WILLIAM ABBS. PERFFAITH IACHAD EYFA YX YR YSTLYS. .dJs!lrifo Lythyr oddiwrth flJr. FraneisArnutt, U Bnalwuse, Lollwm lload, Edinbro', dyddiediy Ebrid iSdaia, 1«01. At y Prolle!swi- HOLLOWAY,- Syr,—Mae ly ngwraig wedi bod yn ddarostyngedig am wyf nae ugaiu mlyneud, o bryd i uryd, i ymosodiadau g-dll enynia yn ei Jiystlys, ac er iddi gael ei gwaedu a i b/istru i raddau ma.vr, er hyny ni ellid symud y boen. Oddeutu pedair bi).- edd yu ol, gweloddyn y papurau v meddyginiaeUiaurnvteddo) aHttbithiwydgniiejct. Pelenau achEuaiut, a meu_dyiioddy | gwniii brawf o honynt. Er ei mawr syndod a i liaweuydd, caf- odd esniwythad dioed trwy eu (iefnyddio, ac ar ol dytalbarhad aindair wytlinos, gweilhawyd y lioeu yn ei hystlys Y11 gwbl, ac y maa wedi mwynliau yr iechyd yoreu am y pedair oiyuedd diweddaf. (Arwvddwvd) FUAXCIS ARNOTT. IACHAD RHYFEDDOL O CH\VYDDjJEKiGLUS Y. Y liLtS o L ythyr oddiwrth Joan ?o'?' A, maeinicr; y. v A'?orf?.</A. ya Hexham, <?(t?'c</? ??' L?(t, I?'l. A3, y Prolieswr HOLLOWAY, I Sy<—C'ystuddid ii a cÜwyJd o bob tu fy nghoes, y?hydig tu UcLa?cu y glin, am Yu agos i ddwy Hyuedd, yr nwn a 6?- vddo ? i faintioli niawr. CetMs gyugor tri o leJdygon eu.iug yma,? bum n l?sp? Lty Newcastle am beduir wytnuos. Ar ? tim?i?i fathau o Jriuiaeth, anfonwyd h ym?th fel uu au fedviyginiaetliol. Gan fy mod wedi clywed cymaint am eich Pelenau a'ch Enaint, pellùêdynais wneud prawl ° lioiiyju,ac mewu iliii ilit fnis Yr oeddwn yn gv.bl iach. Yr hyn sjdd r\- teddach, yr oeddwn yn gweitliio ddeuddeg hwr yn v dyUd yn y cyiliutuat givair, ac er ly mod wedi dilyii fy nguiweJigaeUi laluros ar hyd v gauaf, ui diivctiweludd fv nolur iuewn uu indttd. o. (Arwydduyd) JOHN FORFAIv. ACHAD BRON DDRWG ARSWYDUS ME AN L'N MIS Urynttdeb o I.ythyr oddiwrth JIr. Frederick Turner, 0 Pell shurst, Kent, dyddiediy lihayjyr 1 -icj, It>cj<.i. At y l'rotleswr HOLLOWAY,— Auwyr Svr,—Yr oeud fy ngwraig wedi dyoddef oddiwrth Frollau Drw; am fwy ua chwe mis, a chufodd yn ystod yr holl amser y g??jDyddi.td meddygul ?or&u.uudy cyfan i ddim pwipas. Gaa fy mod o r blaeu wedi iaciiau archoll arswVdU5 yu !y aghoHM iy'huu trwy eich mdddyt,inmeLh digydradd. Pen dwljuais diachefn ddefnyddio eicii Pdúnau ach Euaiut. a dL'.If)Uu1,3 diaeiiefii ddeizivddio eicii Pf-leitau aciiEu-.tiut,a ydocda diariod i mi vvueud hyny, cany" mewn llai na mis yr oedd periii, i? iacl- ?,li ei eheituio, ac y mae y lleshad ag y mae omrywiol ereill o'm teuia weui ei dderbyn tiny en defrj- Yli i-iivi't?ddol r ?vy,? yu awl- ya eu' hargyuurU i sylw fy hull gyj'eiliiou. ^Anvydiuyd) FREDERICK TURNER. I Dylid defnyddio v Poleni yn gysylltieilig a'r Enaint yn y rttaii frftf 0'" anuw)hkrau caidynoi:—■ Ah-eciiyd y c-'o^a *Cym (nwdal) Ffolenan Archolliadaa Cf1.un¡}u Fistulas Bronau drvg Cymaiau cvfj-ngedig Uosgiadun Huuoitl¡i$ ac auy"t wyth Liot1 eÚa Bratiiod ytoschetoes CenrlvrV.•«wrfi)aid<1 Lhvvnwst. 14..». :;> _,b.l1.I Lr *oiwu auxaras Berw iosg»u Chwyddiadau Seurcy Briwiau Hmarog Dwyiaw agenog Troeilwst Coesau DhU uau doiurus Yuu s Cecoai'i Dolur gyddi'au Ar wei-Jfg an y Perchenog, :24-4, Strand, ger Temple bar, Llmudain, a ctlan yr holl Wcrtuvvyr Cytl'eri parchus trwy r byd wùreiùdiedif!, mewn potiau II Blyehau ,18, lc, Ss.Oc. ;4s. 0c. Us:; ^2s.; a ;>:j5., yr un. Y mae ennili mawr drwy gvmei-yd y maiutijlj. niwyaf. U s.—-Cyfarwyddiadau er arweiniad i'r cleifion o bob afiech- yd yn gysylltiedigwxth bob pot. Ar werth gan holl Gyffurwyr y Deyrnas, mewn blycltau 1,. l^c.,2s. Or. a 4s. (5c. DAN NAWDD IAM FREINIOL PELENAU RHYPDHAOL A GWPJHERIAIDD, JONES' TEE' JIADOC, Neu 11 Feddyyrniaeth Gynireiy Gyffredinol. Parotoedie trwy Benodiad yn ol Llaw-ysgrifyr Hyglod rhysygwr, y diweddar w. Ll. Roberts, M. D., Oakland. Er rbftgflaenu ac iaehau yr lioil aitli a darddant o unsawdd aliach y Cylla, ) I\tll. ac aumhul'edù yn y gwaed. AR OL HAEn CAN _'EDD o ymarferiadYprofrM- wr ached, DKL'DD?c ML id 0 bra\yl cyH?dinol gan y °e'1 d ° g!ei<iou «df«- Cyhoedd.vn?yd?.hys?,e.h,mnoedJ o g,?,, e(Hg! ey(illaby (I(Iir vn bender ?not mai hon ywr feddvgill- iaeth .REU MEWN BOD at wel iiaii >r anhwylderau isod -? Ya cCl%?,v'r b,-ell??), Dillvg treuliad bwyd ,C, uriard, au r galo GwarvcY]ta Dwlrpoeth Rt?\?hedd g\vastadol ian Iddwf Poen ,n y pen ?"er ysbryd DiRY?chMautbwyd ?o?saudolurus G M rtit?-vHeb a chyfog P,oen,yn Y ?.p? &c. Y ?amp .„ I ?"?'? "'y?t Lh u?r ar bl.mt ac erclU I oriodau drwy'r croen Scurvy "?!"? f.?/?i) Piles o hob math "'? !«,?) <?rat<mwat {gravel) (?ivY melyn SUtd,f's I Gysgadrwydd Cryd cymaiau ob auhwyliadan gewyua%vl Gewyirvst (./<w? I Y doJuriau uchod f?n mwvaf) a iacheir drwv ddih-n cv- mervd v Peieuau er, lhaid ?dd?i. bod cyfansoddiad, amr vw inetU tit uolnriau, ac amrai anfaut. ision ereill ar eu ftorild; oblegid md vdys am liueru yu YIlfvd eu bod yn gweilhau pob atiechyd; ond hyn a gadarnheir,— NA cHAXFYDDWfM ETO UN FEDDYOIMAEXII GTFFELYn AT OB DOLURIAG SYDD AU TAUDDIAU O H YsXL'JIOG, AC A BDl'Rr fATK AIALIA I BOD AFCHYIJ Y? EI YMUSOOIAD CYXTAF A MEDDYt't?'A?'" CAKTHMDIGOL WEDI EI DDYFEISIO A FFKITBlA IIOR SIClt, ESMWYlH, A DIUy.RYGL, Alt BOB MATH DDY. A ll FiiLEXAL" UHYDIJHAOL JONES, THE MADOC, I Cefnogir liwynt gan Feddygon Penaf v Deyrnas, allan o lavver darllen a ganlyn 0 d"!?"? Llyfhyr Benjamin Travers, Esq,. F, R. ?., Meddi/ff ei Mawrhydi ein Grasusaf Fretuuncs :— Ms. It. I. JONES..SYR.—"Y mae cyfansoddiad eich Pelenau y fatk mor ragorol, fel nas gall eu hetfeithioldeb fod yn achos o juuheuaeth genyf ir ciddoc-h, B. TRAVERS." ;r' :/?;Q/o<'<A 7?o<t'/ao? 7r;7yt?w. ?.?.,3f. ?. C. 8, J'f' .t/a?uc:— PtR,—"Yr wyfyuhysby-nyry-tMiaf Belenau Rhyddhaot or":8, 'l're' Madoc, yn rhgaorol dda bu'm yn eu gorchy'myn 1 en']¡], ae y mae yn ilaweu genyf ddwyn tystioiaeth 1W I befi,=i filiUl! daionus. a'u g«eithreilimlau dibervifl. ?  R?WLA\D'WILLIAMS. Tystiolaeth TV. Vauyhan Jones, M. 11, t'. flC L S. -1- I Meddyy i Yspytty Fixtmir, ^YB,—Yr yd wyf yn ystyried eich I'eleaau yn gymvsgedd Meddygol lhagorol i'r rhai hyny a iiinir gan boo annwyiderau iwxldedig o atiechyd yr afu a rliwymedd !mt.adoJ. Vr eiddoch, W. V. J ONES. POES DIRDYNAWL YN Yr, YSTUNIOG YN CAEL El 1ACHAU. Great Homer St" L'pool. r,-Bitni yn dioddef am flynvddau boen dirfawr yn fv re hen a'M atnmog, ya rarddu (i'm i) o IWill'yg Treuliad— tar«wid li yu lynych a disvmwth gauddo; ac erioed ni ellais gael un feddygiuiaeth a liniarai y radd leiaf arno hvd nes v iWclireuuis arier PELENAU JONE^, TREMADOC, pa rui a 1^1 hewtiiriftkiisaiit yn datued, ac anmhnsivuiw} Urwvddynt, fl teulu obh'gi;! pan bvdd rhai o boayiit yu dioddei ^aji rvw aiibwy], yr anwyd, jtoeu yn y irest ar "tunog, >vc., byduat' yn eu gueinyddu iddy"nt. Yr ylwyl yn cael y %Vei- ehadw yU ly nhy, iw cliynieryd yn ng\v>neb vmosodiadau cyntai atiechyd. Yr eiddoch, THOMAS JONES. Tyst, E. Evans, „ Burlington-street. GWELLIIAD O"U GRAIANWST. Faetory Llanfrothev, Mcirionydd. w 0P<ldwn yn cael fy mlino can boen dii-fawr yn fy nghein am Iwyuttu; e,li Treuuidoc am ycliyaig amser, cefais ymadael a'r boen yn hollol. Der- byiiiodd ly ngwraig leshud oddiwrthvut ar amryw achly- suron. Yr eiddoch, THOMAS ROBERTS. **» Dytnunir i'r Claf ddarllen y Cyfarwyddyd sydd gyda'r pills yu lanol. fod y Pelcnau RiiYBCnn l'n PHYKWTR!—Edi-ychwcli ar fod y Pelenau mewn Blvcbau Tren crvin, Amwisg o Bapyr Gwyrdd, yel y Perchenog, ynghyd a'i Ysyrii-iaw Roúert Isaac Jones, Ar Stamp y Llywodraeth o'u hamgylch. Ond os bydd anliawsder j'w cael anfoner 14, .33, neu Co o Stampiau Llytliyrai; i'r Cambrian Pill Debut. Tn" Mudoc, ceir Blwch or Pelenau yn ol gyda thrdtid y Post yn dflidoll. li-, S. dan ein bod yn b'vriadu eyhoeddi Rhestr o Welliadau ynfynych, dyminiir yn t/arediy ar y personali a ddcrbyniasan Lisdadrvy gymeryd y Feddyyiniaeth anfon husbysrwydd ir pcrvhsnog,Robert Isaac Jours, Tremcdr.r., a rlwdd; eaniaiad I tr cyhotddi, er trjdd i'v ey d-gcntdl yiv gxjfrrdmol. LLYFRAU CYHOEDDEDIG AC AR WERTH YN SWTDDFA Y DBYSOBFA," TREFFYJJON. Esboniad y Parchedig James Hughes ar yr Hen Deatament; T, Rhanau. Cyl.I. (Geu.—Lef.) IOS.Oc. Cyl 11. (Num.—f bain.) ils. be. Cyf. 111.(2 Sam.—Job.) lis. Cyf. IV. (Silai.— Esa.) lOS, tic.; Cyf. V. (jer.—Mai.) Hs. ^c. Y Cylan yn 5 Cyliol, neu 550 rauau ewllt yr un, X2 ]3s. fie. Rliwymir ypumpgyfrol uchod yn up;;Ürf; mown croen llo rhuddgoch (Oroan calf), neu groen lio mynor-liwiedig (marbled ca!J am 2s. y gyfrol; croen llo dulas a goreweJig (blue calfyUi), 2s. öc. y gyirol. Esboniad y Parchedig James Htrshes ar y Tes- tament n ewydd -?l 11 -1 -(, 1, il -ad,, ya- diwyyiadau ac yemcanegiadau s,x Al'lun o r A wùwr ;—dai lun- lenau 0 Wlad Canaan, o udinas Jerusalem, ac o deithiau yr Apostolion, yu nghyda Cliofrestr Teuluaidd—Hel'yd Sylwad- au arwcimol a eiiytireiliool ar y gwalianol lyfi-au; Hanesydd- iaeth y pedwar Efeugylwyr, meWil trefn aniservddo!, er dang- os eu cysonde!); AiuseryUdiaeth Actau yr Apostolion 11)'11 ddinystr Jerusalem ;—trefn yr Epistolau Eglurhad o Selyil- taoeitil, Swyddau, a Pideidiau a grybwyilir yn y Testament Newydd aDaearyddiaetli y Testament Newjdd, &c. hhall- au, <OJ». tic. Croen lio, 34s. lis. ueu 36s. lie" yu 01 y gwalianol dduliiau. Traethawd ar y Ddeddf a'r Efengyl, gan N- diwedd- ait Ur4w, -'wr-. ko?. It., Awuw, OUWclalll riia- gorol, Caiecism Cohwn. '—Prists. Golwg Gryno ar Grefydd Natariol a Datgndd iedig Uan y uiweddar liarcn. JOHN BROWN, O liauiu0ton. Mcwu "dw 0 Rifynau, b. yr uu; mewn Byrddau, 9s. oc. Oeirlyfr Scisoneg a Chymreig Caerfullwcta; mewn byrddau, 17s. lituier rhwyui croexi llo, 10s.; mewn cco"n llo, yn harcid, 19s. Yn wir, po fwyaf yr ydym yn arfer arno, hoffach o hono yr ydym yn myned o hyd. iieiiiytr >, r oes yJ- yw..Mae yn cy far i'od ag aneU y Cymry yn ansawdd bresenol y celfau a'r gwyddoruu." » Dymunem gYllg- hori ein goheowyr ieuainc i astudio yn fanwl yr Analysis, neu y traethawd ar>veiniol arlythyractu y uymraeg, ermwyn deall egwYLlúorio¡: yr iaith, a cnaei hyiuorudiad i'w ilvsLIiieiiu yn gyviir. Er nad ydyiu yn rnydd i ddilyu CAEKFALLWCII yu mholi cyfarwyddyd a roddir gauddo, ni weUom un ieithydd Cymreig ar y cyian, yn ein boddio yu well byd y cyrhaedda ei hyilorudiudau. Hyderwu ydengys y genedi .i g\ilrc^moi eu bod yn gvvertufawrogi ei lafur luaitii a dduy Juwl. -1' lJry- sorfu. Y cyfarwyddyd Frofedig i bob Ferchec Anifail; sef dysgrinaa cryno ac eului o r liuil git-xydau atiiiuOyduus sydd yn dvgvVyud i (jEFEYLAI Bunion, ICHAIS, DEEAILI. a LLOIAU, jn nyhyda'r modd UJwlafuuwdd 11C ettt'ill1iv1 i iaciiau I pob rhyw gleiyd, a hyny yu ei ainrywiol raddau. Heiyd cy'far- wyddiadau i adnabod Cetfylau dit'ai, eu hoedrau, &c., \c., (i a. JOHN EnwAKLIS, gynt o r Gelli tyaiaii. Peav.aredu ar- gratliad, wedi ei ddiwygio gan ei teioion, J. ae E. EDWARDS. -1iris mewn byrddau, 4s. Oc. Croen dafad, 0s. i allesid cyfansoddi llyfryn mwy"addag a ùuùdiol i bob Perchen Auifeitiaid yn Nghyuiru gan fod yr enwau ar y g\> a- hanol gletydau wedi eu dyuodi IDor eglur, ac mewn geuiau mor satnivdig; a'r cyd'yriau a arterir tuag at feddyginiaetnu wedi eu lionwi yn y modd "U geiwi.- genym yu Ngnymru, ac mewn geiriau a udcaihr gan boo CynyIi"T. GLll 1.,i cyfraa fielaeth u'i, llvl'r wedi ei briodoii at y <1ùllanh hivnn' o aùÜ"ll- iiid, sef CEEEYLAU, y modd IW ijewis EU MAGL, EC TKJS, EU i'EUOLI, eU I>lWiiilo,A C HillDDU, geliir dywedyd Uas yejiir rhagori arno mewn cyfluwrideraphriodoldeh i beixhenog JíùlJ main o aiiifeiliaid. Y Gangl Faen; neu eglurhad eysefin ar egwvddorion y (jrtvirio.iead Cixatiojogoi, Oaii y Paivii. Jacou Anaoc. l'y l ieithedig gan y Parcii. Vv. Hens. Pris mewn byrddau, h, OC, Corph Cynwysfawr 0 Dduwinyddiaetb, gan AlEaaa DElt -t>MII 11 i'Al tltSOX, A.Ji. i)3. ClOeii llu, a 4s. yn rnwyui mewn lliain. Y Profvedydd Ysgrythyrol, 2s. tie. roewn liian. Dryeli ProHwyduhaetli, :js, mewn hian. 1iulwy.ùoreg ar tlalle:>ltittÍ1 }. "¡,;rYU1YTvl, Is. Oriau Olaf lesu (Tlbt, gan y Parch. L. Joues, 4e. Mynegair 1 sgrytliyroJ, 1'. iiiiains, lhwym, lis. Âtl1rVlHaet.1í irefn lacnawdwnaeUi, Is. 3o. e \faili l'O;;c liadùr ;;e. Undeb yr Eylwys a'r Wladwriaeth, gan B. KoeL Cauiailau bewu, ls, Aliodiad i Gauiadau Seion, Cs. Halleluiah, Llyfr ionau, 4s. Egwyddorig, t;nan 1, 2, .J,—y dWSID, 1,. 6c. liYtlLHt.i(ÍlH, gan y t-ui-cii. I. Cliarles, 4(;. CuaraocKe ar y Priodoliaethau, 0s. Of. Aaiauydduieth y S,f,lifa i!liYlO<.lol, 4s. Darlim ar SeryudiacUi \Arfuu.wYsv¡¡i. Ót3. Cydymailh yr Atl1nm llL1ris\'u" ;ie. Iraetiiawd ar yr iawn ,Jeiixyii,, rhanau, 4s. Eiiasiii. gan Bleunyn, tic. Y Oreuuigae tii. Aw01 (Ambrose), Gc. C'oiiant Williams, Weln, U lioulauds, &c., Sec. TWi" yga. y h,rc1.I. E. Morgan, ÛG. Gramiuidegau gan Caieuiryn, ley id, a oparrelL Meddygiuiaetn y Net' rhag Meilditn Llàfur, tic. Ethoieuigaeth ura, gan y Parcii. Kobeits, 6c. (itviulii Uol'ydd lonawr, byrddau, lis, EsoomedydO Hanesju1, byrddau, 3s. 3c. Cristioaogul, byrddau, 2^. ôc. ti iif.vi, ci>.iyciaoi. iioll l^irau Lnut-b yr isgoiion JSabbothol. ro SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES.  GerON AND COMPANY, No. 2, Tow- eh CHAMBERS, Old Churchyard and 115 Water- loo-road, Liverpool; despatch first class fast-sailing Am- "rican Packet-sbips to NEW YORlv, PHILADELPHIA, fWd other Ports of the C S 11 I:: U ijiATts. The aànwta,'It's offered to Shippers are Moderate Rats of Freight, Strict Punctuality of Sailing, and Prompt DeluerJ u JJf Goods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rale consistent with a due regald to taeir comfurt and a flaith- ful supply, during the Voyage, of Coals, all(i Provi- of the best quality, according to law. FOR NEW YOHIL THE BLACK. STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail TRUMBLE 26th May. il\¡Ú¡dl'I; 1200 I:th J: WASHINGTON, Pige 10.35 6tii „ 1) L WITT CLINTON, Funk E. C. Sc ran TON" Spencer 1200 NIAGARA, Smith J,)u I | UNIVERSE, Bird I2T>U | It::l:i;i: l;¡ II WILLIAM NELSON, Ch,'cYer. LOOO I AUEUDEEN", Hubbard 750 SHANNON, Wait YW SILAS GUEKNMAN, Spencer yoo I MAKMIOX, Hadiey 9u0 S di GOVEHNOH MOKETON, Burgess 1300 nccee ng WM. RATHHONE, Spencer 10 l Packets. LEVIATHAN, Knapp. 12-*? SAKATOGA, l'rask l:Wu Xico.vDEiioGA, Boyle noo I W. H. HAHBECK, Marshall yoo Soui'HAMI'TON, lsoo GUY MAN-NEKING, Freeman 1514 KAr.AIAGOO PiaN'cEio.v.Rdssell 1112 SENATOR, Collin 1600 JAcoB A. WESTEIIVELT, Hoodless 1XIOJ Goods cannot be received by the above PacketShips on the advertised day of sailing under any circumstances ,c!wlever, Freight engaged, passage secured, and other infomation obtained, Oil application to U.lu, Cù., 2, Old Churchyard, and 115, W trt.erioo-road, LIVERPOOL, or ELEAZER JONES, 4,5, Union-street. AGENTS in NEW YORK, WILLIAMS & GUION, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS can have FREE CABIX PASSAGE- es by any of tlH3be Packet ships. Steam Comunication between LIVERPOOL and MOSTY l. THE FAST-SAILING STEAM PACKET II VESTA. CAPTAIN ROBEBT DA VIES, WILL SAIL rUNCTUALY AS FOLLOWS:— FROTYN. ) FROM I.IVEKFOOL. MAY. | MAY. 1, Saturday 8 30 Morn' 1, Saturday 5 0 Eren j 3, Monday 11 0 do j 3, Monday 4, Tuesday 12 O Noon) 4, Tuesday 8 0 Morn 5? 12 30 Even! 5, Wednesday ? 0 do 45, Wednesday I 0 do Th,?? .8 'iO do li, Thursday 7, Friday 1 30 do 7, Friday 9 30 do 8, Saturday 3 0 do 7: Saturday 1I9 k) do 10, Monday 4 0 do 10, Monday 12 U 'Soon 11, Tuesday ?I, Tues(!u'v. 4 0 Even i l?.Weduesd? 6 MMorn?i?, Wednesday.. 4 0 do 13 Thursday 8 U do !i.), Thursday. 4 0 do 14: t? :30 do iH, Fridav 4 30 do ?1.? S?nu'tav. 830 do lis, Saturday 5 0 do 17' Monday .11 0 do 117, )IOlllluy, 18, 'Tuesday 11 30 do I lz?, 'Tuesday 7 3^ Morn j HtWeduesdity.? 0 No,,li?ili.' ? o  2?): Thursday. 12 0 do ??J.Tuuradav. h „ 21, Friday 12 30 Evei»j21, Friday (i' ji 22, Saturday 2 0 do !22, S>aiurduv 10 0 ùo ?4?Iondtty'2?do?.?Mond:?- ?' .?? 224-, 'I'ueti,lav 3 30 do p, Tlle^Y J2 0 v" -ti' Weine-?day 4 0 do 12;i, 2 30 Evtu 1-2 -,L? E,,u 27, ?hu?day Thursday ? 0 do 2ri, >nda> 0 Moij; Fridav ?? do 29, Saturday 8 0 .bj :?,S,t'Lird? 4 0 o ?.WhitMouday. 9 0 ? ?,Wim??lay ?3? do The Chester and Holyhead Railwav Station at _Nlo:tvn, Wltl,lU a tt'W nl'u, (Jl tilt" ph,ce ofl:>nding; :>nd the TnJufol' So^liS^^reOUan<im«: Trfti ofor M EHOM MOSTYN TO IIOLYHEAD. }/. 5i. II ;II. 11. 'I. TJ, ;If. At y dd Morn. 11 W Mora. £ Even. Ya Even. 7 44 Even AND For, CHFS1FP.. M, "• M. E. M. H „  ??'  ll' -urn. !() -??. 4.?) Evn! 7 55 Even.  1 Cars attend .he P?-.i?t dMiv.M ccu?y P? sei?fr., to all pan:, of the Pr)ucip?!nv Goods forwarded per Railway daily." I"A RY.S:-Cal,in, 2s. Od. Deck, Is. f>d. Fui-tlier informati(in niav I)e liar] from Mr. DANIEL JAMES 22, Iill.Qn-strent, near the Ex,thpge, acd M. A. I gtationer, 12, Jiihebifrrustreer, I and froni Mr. J H HoiT, Agent. M^styn Quay. TIU I, ECONOMICAL WOOLLEN 110 J 8, PARADIBE STREET. IN calling your attention to our present ijiook of Woollens, ice., we beg to ettts that we bolh Heil." SELL on CASH TEEMS ONI. R: by this system combined with ei careful selection of the best poods that are manu:acturad, and the smallness of ciur profits, we are enabled to suply the Trade and the Public oil Terms which no House can surpass, and but few can equal. We subjoin a list of articles well worth your notice which we have just received into Stock. BLACK BROAD CLOTH, suitable s. d. s. d. for the reftch" made 3 6 to 6 6 WOOL DYED RHOAD CLOTH. 6 9 to 13 0 WEST OF ENGLAND SUPEKFINE 13 6 to 20 0 DOESKINS CASSDIERES 3 4 to 7 0 Can strengrlv recomend those at4s. 9c. 5 6 0 0 FANCY TEOWsEBING & YESTINGS of the newest designs with colors W'arran ted. AI.PACCA COATIGS. 1 0 to 1 6 GAMBROONS 0 8 to 2 0 TAILORS' TRIMMINGS at whole- swe prices. A saving of THREE SHILLINGS in the Poem realized I bv purchasing &t the SCONOMICAIi WOOLLEN HOUSE. D. PARILY & Co., late Hvohrs A"I'arry S, Taradise Street. Iachad cyfiyzn i fyddardocL He.fyd swn anoyiur.Dol yn v pen a symud ir mewn deuddydd cllia,l r?ne(ldvgi z- jaet,h ne,I,l ac amfaEoI. edk ??r bon a efleitliia iachad yn yr achosion lHwyaf gwrth- nysig mewn ychydigddyddiau, heb unrhyw boen, anttiiyfieus- dra, na phery^j! Gall yr oecliantis ii'r DI'll'an ei ddefnyddio yn hollol ae y lillle wedi achoei iachad rhai oeddynt yn hollol fyudar mewn inodd rhyfeddol o gytiym. Mae y dar- anfyddjad annghymKiol hIm yn wir werthfawr i i- i-liai ydynt yn dyoddef, ac wedi profi pob moddion yn aiiefl'eitliiol er eu » hiaciiau, yn gystal ag i'r niai a dwyllir gan y crach-feddygon svdd yn Llundain a'i ]HungyJclweù,1. Ba Dr. Cooper yn Hwyddianus mewn 7,000 o achosion yn ystod y tri mis diwedd- af gyda'r feddyginiaeth fiyml hon yn unig, a gan ei fod yn envyDy-io ei rhoddi yu nghyraedd pob ,add o dIJyoJriel"wr, jr mae yn ymrwymo i'w hanfon wedi talu y d1'ul tl'wy'r llytbyr- fa ar dderbyniad Uythyr ag ynddo weith 10s. 6c. o lythyr-nod- au wedi ei gvfeirio at ALBELTT COOPER, AI. D., llJ". COLCHESTER, ESSEX. CYMANFA DDIRWESTOL GOGLEDD CYMRY, DYDD MEBCHEB, Mai Ced. cv-farfu y Pwyll. gor Gweithiol, pertliynol i'r Gymanfa uchod, yn y Eechabite Hall, Bangor, lie cyiuawyd 1. Fod y Cymanfa i w cbynal yn Mangor yn ol yr hybbysiad blaenorol, ar y i-le,- a'r 14ep; o Oi-plienaf. Y dydd cyntaf, y Pwyllgor Gweithiul, a cliynbrychiol- wyr y gwuhanol Gyrmleithasan Dirwestol, i pyfarfod am 10 yn y boreu, a yn y prydnawn a'r eyfarfod cyhoeddus ar y mae- am 5 j yn yr liwyr. Yr ail ddvdd, cyfaifod gweddio am ti yn y boreu, cynadledd am 8, a'r cyfctrtbdydd cyhoeddus ar y mae-,am Oyny boreu, 1.1 YIJ y prydnawn. a úi yn yr liwyr. dai-pariaeth o ymborth gwoddus i gael ei wneyd ar gyier y rliai o'r Corau canu a ddewi-o ddy- fod i gy-i,- aliogi o hono. ar ddiwrnod y Gymanfa. 3. tud penderfyniadau y Pwyligur Cerduorol per- tliynol i'r Gymanfa lion, a gynhaliwyd yn y liechabita Hall. IMawrth Oed, i sefyll fel y cyuuiwyd arnynt y dydd liwnw. oddigerth yn unig mai li mumd yn lie lu a ganiateir i bob Cor ganu ar yr un pn d. 4. Pod llyfryn yn cvnwys y geiriau, yu ngh:d ag enwau y tonau y bwriedir canu arnynt yn y Gymanfa i gael ei gyiioeddi at wasanaeth y rhai a ddewiso ei gael erbyn y diwrnod. A tliaer adymunir ar y Corau anfon hy-by>iaeth am y geirian ac enwau y tooau a fwriadant ganu, i ofal Mr. Closes Jones, Bethesda, cyn neu erbyn y 14..g o Fehefin ne-af. 5. Fod dymuniad argymainto weinidog-ion a phre- gethwyr yr efena;\ l o walianol enwadau crefyddoi ag a allo. fod yn bresenol yn y Gymanfa, gaa liyderu y bydd hyn yn duigon o wahodaiad. A hefvd, fod taer ddymuniad arnynt arfer eu dylanwad yn achos y Gymanfa o hyn hyd hyny, yu eu gwahanol gyich- oeud. G. Fod taer erfvniad i gael ei anfon o'r Pwyllgor hwn at oruchw\iwyr y piil wenhfeydd yn y cvmydog- aethau, ar iddynt fod mor garedtg a chaniatau i'r canwyr perthynol i'r gwahanol Gorauyn yr ardaloedd acliod, gael absenoli eu hunain oddiwrth eu gwaith arn y Meg o Orpheullf, fel y gailont roddi eu presen- oldeb Yl, a'u cynorthwy i ddwyn yn mlaen waith y Gymanfa.

Family Notices

Advertising