Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR

News
Cite
Share

j GWLEDD FiWR I WEI.MDOGION E I MAWRHYDI YKKHALAS!)VMAERI.LrKDA! I Nos Sadwrn (8fed o r mis hwn) cynhaliwyd gw'.edd yn mhalasdy Alaer Lluinlain i Weinidogion ei Mawr hvdi. Yr oedd tua 300 y 11 bresenol yn gwledda. Alewn atebiad i yfair, larll Derhv a Gw eini logion ei AIf.wrhycli," tra-ldododd Iarll Derby aiactb o'r hon | y mae yr hyn a ganly n yn daifyriad. Ar oi svlwi fod gwladydtiiaetb yn y deyrnas hon yn ymwthio i bob cwmpeini, fod gan bob cwpeini ddylanwad mawr ar Weinidogion ei Alawrhydi i'w eefnogi, eu rheoleidd- in, a'u cyfarwyddo—nid oedd yn angenrheidiol i bob aelod o'r cwmpeini fod yn meddu yr un syniadal1 ijwlad^ y Idol cyn y gallent arfer y dvlanwad hwn, a'i fod yn hyderu, er v gallai fod v rhai oeddynt vn bre. senol yn gwahduiaetim oddiwrth eu gilvd 1 ar hchan- igion gwladyddiaeth, eto na pheidiant ag amfygu eu cyraeiadwyaetn o egniadau Gweinîdogion ei Mawr- | hydi tra yn credit eu bou yn cael eii Ilywodraethti ;a:1 egwyddorioii gonest a didwyll. Ynadywedai, S'• Yn mhlith y lluaws o amgylehiadau cysurus sydd yn gysylltiedig a r ymgynulliad hwn, nid y lleiaf o 1 honynt ydyw gweled cyniler o'r gwjedydd tramor yn cael eu cynhrychioli yma, y gwledydd tramor hyny, y rhai sydd vn awr yn gyfeillgar i'r wlal hon, ac i j ddal cvfeillgarwch a pha rai ydyw amean v llywodr- actli bresenol, fd y dylai fod yn amcan pob llywodr- acta yn y wlad hon (nchel gy'oerauwvaeth). Yr ydym yn cymeryd en presenoldeb yma. nid fel arw,dd o I)iircii aer mor hyfrydawl fyddai li-viiy i mi ac 1m cydweinidog'on yn bresenol, ond yr | ydymyn e. dderbyn fel arwydd o vmhniaJ wrth y I gwladlywiad hwnw sydd yn plotlesll peidio ymyr. aeth mewn un nJOdd iig- ach >sion mewnol gwledydd eteiil, a n pendertyniad hefyd i bciciio htb"r un- ilivw ymdrcch pan fydd rhaid, trwv 'yindrafudiad cyfeil'gar ac egniol i atal posiblrwydd o rod yr Indd. well sydd yn awr yn ffynu yn gyfiredinol trwy'r hyd y n ea-. I ei aflonyddu (cymeradwyaeth). Fy Arglwydd, | aiehon fod mewn llawer man trwy'r bvcl, elfenau -i al l at t l i ;lc-!faeiiiad iTr aiig l i a allant fngwth j'edaeniad yr aughvdgordiad hwnw tuallan i wterfyiiau cu hunain. er aihvyddo vm lreeh- iadau y lIywo(;rae haa mwyaf heddychol. 'Nid wyf c,-e-do-lniii yij g -i-peit',io, ein bod wedi eyrhaedd yr amser dyc'hyniy^o! hwnw, pr'yd y gall unrhyw genedl yn ddyogel ac mewn mo id evf- iawnadwy ci hamddifr.dn ci hunan o'r in odd hoi o er ei (,Litt hyn yr wvf yn ci gredu, ac hvn yr wyf vn bur hv- derus trwy hull Ewr»p, athrwy'r holl i\d, aw ydd cyflredinol ar ran pob cenedl i ddiflodd ar unwaith v wr?ichicnen leiaf ag a bprt?io'r heddweh cvffred- )not (cymeradwyaeth). Hvn vr wyf vn sicr o lo.no, os bydd ymddan-osiad o anghvdfod. neu o d?mbd duv?ync.jdtme?nun.iiy?' v?dvd?nvditan.?i  ?wadei hym?echion pcn?f, n-d fd mewna.n?r- oedd Ha) ?oieued:? i enyn y r?ani dan oh?i!), (ad rhyw fantais pers?:?' ond )'w dd)fr?dd yn ?vf?.'t ?jr ar ei ymddangosiad cyntaf—i ymdrafod mwyn atal caniirymeriadau a ddichon ar ryw amser go-ii • ac yr wyf ya hyderus, os. heb achos, v bydd i nnrhyw aUt! un ai trw: ?.unymdJy?iad ci Uywodraeth ei bun, neii ei phobi ei linn, foci mor annoetli a gwiie?'(1 ,,e, i,iii4c!ol ar anuaraHv?.)!- demn id y gallu hwnw gan lr.is uufrvdol v bvdgwar- eiddiedig. r wyf yn bur siwr o hyn lufvd. fy Ar-  c?), I i y*,i ,twr 3,n ^vy(id, fo] teimiad" goleuedig yn codi yn awr yn mh..H.?). ))?vr.dra?th, a ph<.b cenedl. f?d ?r?.. "?"?'??'.y"??.f.jdl!eseuban)-!nde.!d,a'??:r (i^oniant yn cael eu ii v i-x-i ddo ,„ wc'?' tr?v weithto ahan a uefnydd.o adpoddau c„lad eu hura = n, trwy higu diwydrwy<ld cartrefol en g .Uu! at'n wv ddwvn i weithrediad gvfoeih, a liwyddiunt !]/d eu deiliaid, na thr?y freuddwydio am ogoniant m:i- wrol, pa mor ysplenydd bynag, na thrw* y nnrhvw or. u eha (iaeth trwy ym?snd ar wlad a rail pa mor ar- dderehog bynag y dichon i'r pcth fod yn y .ivehymv"r (cymeradwyaeth). I\A?iA?:J,(.s?..d.!t;i?c?i? no esiampi o hyn, gailaf gp.b»y!i ein bod vn awr "yu cyd?e)thr.du?y:!achv:nv.?,??ail!o?, dewrder mi!- ?r.dyrh?nymacyr!t.,ilhd Yu<i?-_l.iab?,?r hwn ddewrder yr ydym ni wedi'ei brofi" Nid ydym y:i ym.aod a'r s'?Ha hwnw, yr?vn o'r biaen a d'?))- odd y ddaear mewn gwa-1, ond -i"lvin c\,d- wcithredu ag cf i ^eisio trwy ymdrai'odiaeti; ;?-d. ychol i helaethu, nid er ein Ill's ein hunain vn nr.Tg, ond er lies y hyd, cylch rnasnaeh neu dra'oid.oiti heddychol trwy barthnu vMnhind cyikodir .Vaieriea, ac yn yr y indiech a'r yuidrufadacth vina, yr ydyia *vn iiollol gydo.'ygu. Y in le ein ceo had 0:1, mae'n wr, yn berson in gwahanol, onJ o ran vr ysbryd cyda p!ia un y'u cynhyrfir yn y negeseuitctlj he lclvci-i,;l ii!)n. v m,a"llt N*:l a holiol vr un. Fy Ar- ghwdd, yr wyfyn teimlo fod cneul yn hela;thiarl trafnidaeth, yn later o'r pwys .n ae er weh a daioni cyftre.iinul; ae os \dvm h IIy i genedl- oedd erei'l, mae leliy yn fwy o lawer i'r Je:edl lion, iiiaea elien mor grel o'r maw redd hwnw vr v.ly;n wedi ri gyrhaedd e,. d. i). Yna v mae ei Ar. glwyd.iiaetli yn talu teyrr.ged o hareh i :d;II:1Cdd Dis- raeli yu cyft-irio at ei araet'i ar v-nc ar fil awgrymu y dvlai y naill d hisbarth ildi 1 'vcuvdi^ er in?ynY?hd),y,HaeynJa!?nci bcn..?rfvniadi < mo long y?h?'A.iac-h. nid vn prhyn ?')? cy. iiKradwyaeth y 1)?il)l tr y i-,a t,h;(Ia'r -,?ym hwnw ych?a?it heb ofalu yn mha gyfeiriad y in?e y g?ynt hwnw vn ch?-yth-) YchwaiU??id HY?? ?y-.?'i sym] ar un ??r'hdj..vch, .cf myned a'r !]■ ng 1 nie .vn ir halan yn ddiogei a'r llwvth e yei hyny siarado id Count Walew-l.i, cenad Firainc yn Uys y Frcnines, vn vr ;ait!) Ff.envig. Yn "?L,))(i' ;-i arat,Ú) ;?r .odd:—'• Y mae presenol- ngborfi t i araetn :er dvwe deb eynhrychiolwyr galluoedd tramor yn? iie liwn yn brawf a'??o'r berthynas garaaidd sydd yn fl'oJus ? yn hanf?) !i ro? u? Pt'yJ:.in Fa? r a'r Cyfandir Ewrop. .t:d 1 — he th ?pr.Iiii.-i Favr ,t'r holl f\ii (uchel gymeradwyaeth). Ofer yd.tedd i'r ( alara.wyr geisio p.flonvddu y cydgordiad hwn. ae 1 beri i rai gredu yn neebreu y flwyddyn hon, f "d yr ;t;Uc-{:Iiji:'i yi]!y?'h). ?idyd-Yy cyf (,,c,,b,n oi,(] a dais gwan, ae er p n a?'trwyd d-n Dyy Scfteid-y??s iic:?::)i ii, awdi a d;,E t1ys v Co,?t ;it lpill T\ ,I t! iii*v evfryw ddatganiadau fel yr haeident. Na, nid wyf yn p -truso haeru na'i ydyw yr siwyrgylch i; diio- .i id vn ddu mewn un man; fieblaw hyny, y n;ci?!?.!]- iau hyawdl a glywsoch her.o ar v mater I. n, vn rhw\m o symud pob amnenarth. Amrt'j.ui;?? nedl-luol, vr wyf yn mcid do aoi.eitbio y bydd i wein- idogion ei Mawrhyui, v 1 h.si s .IJ yma yn )jrcs.;i?I ¡g¡!:5 :?;I:)! i: :f :ll/iT;I: raeisbu'y ] ?': d ar.diau y r by n a t!dvw'> d ?' pj??.??j. !t' j c h "!fia'? 'r.-??. i rh w ng Lioegt* a Ff aine .i"nni—li?y b'a.. uc Ua citytuuodd y .-iwy ?.vn.-?.-t')er?i(.; yi well a r y c .vesti ,nan d-l ;i i\; ::J;' ',2 !:J 'l 'i' Î X: }:'(" hen f; d a i ih v- dd (ey i,nfr«.f h y :»; t .t