Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

merica. AGER-DiiAM WYKA RH^NO LIVERPOOI i A CANADA. | o dan amod gydaLlvTwlr.^Mi ri Vswrhyd: em Drosglwydd II illn y llvthv^godau}. R,<"pr;;r yr Age!?iri N,4crivr o'r d08hrFth h1pn R', perthvrol i'r Montreal i 'AN(7fO RINOV *AnAre? i 4IMN-OTZTtl A-vIFRI?,iN..Ikl? i);iirn Cirftr,:e, ) J'T'T &, 'T .Thf)mA  CA ? ?YAX :.Wiliiam Ballamiae j J bwvllO VT) ri-I T'fl £ LIVERPOOL A PORTLAND, U.S., j fpI y (•nrilyri: 0 Liverpool, Tndi*n Marcher Me'i. ITfed i Anglo-Saxon .1 Liorpla. lal. j 0 Quebec, ) Nortb Anierican Sadwrn Mob 2ofp, Caradim Gorph. ivrfl. j Indian Gorph. lfpd. YT.longdoe £ 3 v duneil.pvHR pbnrrp y cnrit arian llwvtbiad Cuban. a Phvmthez Gini, yn cynwys Llun. {Sptl,. ond ri(i Gwinnei'd a Cy wirol) Kteeraqe, Wvtb Gini. yn cynwys adgyflenwad helaeth o 17njllt¡" (' (It'vrM,,1 .n.tet-r,iis ku wed; err pwnevd trwy ba nn y c'idir JJwnHWin aTheithw-vr am bri«i*n trwod Iiawn. o I^hwirpool, trwv Portland a'r Grand Prank Railway, i bob PrifH-er n Canada. Tnvof»ner "n- Glasgow 1 Messrs. James and Alex«ndnr JIUb. 54, St. Kro«-n ^qnarr yn r.1I:n"ain. t1 Messrs. Mont s, ene and Greenhome, 17 Grnrecharch-dtTe* nell yma of ALTAN and GILLESPIE, *V a, -buii lings. Brunswick-street. (46) Liverpool and Boston Packets. TJtine-lo, nwrddsn rw-vcb 20", am danoll feinriarl Nwvddan «arw 1-" do.; 90s.; Pob nwyddaa araill yn ddarostyngedig i gytundeb penodol. i ri-. WAPREN A THAYER, J??m?. (Olnwy" TRA: A CKYF.) F?<t?? (T?r Ae a ?M- r ?.iq Li-,Il '-M?.j< a f/y?Mty,) L VERPOOL A BOPTON. M- Ni dderlh"ir nnrt-,v- I-,i,!nti ar v (lydd hysbysedlgi "H". ftpriced/Man /'?f?Ao. O^hr f??<t« !T'!?t ?oo Dork, Yo bwylie o rllverpool yn ? !'<r"?! sr y 5ed ar ?)fed bob "10, 1857. TJiyhj^. Llvwvdd. rnn. T bwy"n "rrnrTTnr," CnrHntr Jrftwu* J»e«k.Mose* G liro 7"lh Sea K>ng. G. C,aml,rid-re 1MO "irMnp.nt, i.O.M. PoUnH 1'!)oIO "ed Awst. 6e«. WBahiDjjfon.T. Oummlng.. JfH" 9"fed Cellawatt. Paxton. n30 'ed Itfadi. Wr»*f«rj» F-HTHr* K "oiile MAP 20fed „ W. Ba,stbu t.W Tifnsnov, (i, J. Weston ..Inn. 1303 *»*»r}jrnt J. I r,40 "atrb I:IN I 1II"n. J C, F-Tivirins 114* FranV Pi«ws.. T,-Peh 14.53 Jei-xminb "TTinmpnon C.H.niake 1918 ehmriat of r%rne. A. TT Kriowleg SO.'iO Stsr nt Ffrrpiro. P..TsnvHn. 21.50 jnrn,-m va,rnith, J. K.Wa;t» 1000 P!11hrch. 1.500 C.Wm.. B. T,orinl7 lino Binng 8r;ø. S. Scbnlflf li 1340 tor Am Gahan Prstnwrfa,—U(fa<n Pant. T>arp*rir pohprth nnd G-rivordd. T vre, "1. Tlinell V-on am fanvlrwy A. t.roselw*dd.deltb Ian cfliin, tradrlndiad dioedi o Iwrthi fmewn trefn ddal, vr I dral-i-tra j fit-gludyffelion Am friaht nen basnagt, yroof. yne, t-' T i'-prr>onl a VARFiN A THAYER F"T1"1'1Ih!d,p"l!, F"d fitrvrt. tr ya fi, in h THAYER A W < R'"EN, Conslilntio F, wr«t.^rloo.road. Liver- p**1' i San Fra»<vf<co. „. 44A) -I u, 11 v «• I- T SWIWDIFA TJ:ITHWvTt-T.GE()RGF.'S BUILDINGS REGENT ROAD. aE' Rvlto I,'r *j??? TTC<\nAU C?N<.V'<n? o> DOSBA?TP JNEjppB^, BUENF (fa<? en hanTon <?<m ar 6U dyddiai J?EK?? pen.tle,i 7g rei ???jjCc. I NEW YORK. ■ Tun. T b-lio. IKebiPff Mo* S«. 2 o,, Meh. W444iptn It-toon, IORDA?4 .2000 i-fd. mlen T»hsn»tt. "i fT, 2-Son 23ai n 1 Rovi. T o 41.?MO Gorpb, la', J^Hd'-sex POMKLT 2.00 efld. Canbiia Perty .(M St.ph, n C n,Il Be GES8. 2000 Tirtorv *MCSwnRTil 2010 Andrew. Eoater, Swift 20 0 Not% ttizht, IDRVVMOIQD .3000 Jt?J?JijMieE.An?N V OM. „ t<M*nth. O*w?f?, 2rM. ';1?êw;&, .9<?o. Isaac Re". J 0..0, Hurlbut PosT 2000 OcreInll ivtp"ut. (,IAw,) Coim ^2.V0 R. J. I :arm, CmiHlard 2000 Adrance. WOOT I' "t, 04A Citycf Rrnnlfl> n, MlTCHEf.L 2500 LUNELL COPE I PHILADELPHIA. W"11I.' ,ft1IOOK. ""1I0(I.;12fPdGOTPh'l TTUM?rofa.ffCML?vr .1232 12fef A?aL tWrmwt,.Rovriand bt-Ai. t<MMW<u?a,JfJ'?' .Ui00..1i:ed hyd. HEFYD T PHILADELPHU, IADentfIT,T)Jl:CA! 1:>M8b,2Ofed Wastmoreland, t>rc•» .1450.. d I NXW ORLnNs. Ko«snth.iSOO Moptmonenoy BROWS ltalppsbjmnwk. 0-csslys .2. C&Mbria.Pitwity 2w.* „„ Y -my y))DOMa ,,hod o'r DOl P8nb wvaf, ac YD e?f ea JOwwWiiu can ddynfon 0 brofllld. y rhai a (fyrasrant bobrhap- ofkl "mg at gadw iechyd a ch) our y teithwyr ar hyd y for- 4iHh. V»Ufalloedd n#ilMool i Penlooedd nen Bersona,, a ewvlJ. "loft fwv d<'the!ed!?,< w c«! ar bob adrp. a dvhd ån- ?n 41 «raee er eicrbao <fr<?t, ir hYD y telir aylw dy. kdw^ G.1t)fMoagae) W08flwyddlad yn y Ceb&n yn rhad to nou nMocl. j Gemr d.'1I8m v Ttlata "dewit ? Th?hara) 8 Cbyfbewid (I)roPs and Er"M") am a svm, ar New N'olk ?, Att-Miw vn nn"byw bartb o'r Taleithian Pncdttf Am fanyt Ion yeh wane go! ymofyoer, tiwy lylbyr wedi tain ei gJud. W. TAPfiCOTT k Co.. I Wsroool, ØMl 7, Ed"»-<jn«ry. Doblia Agpate for Tipacc-T-r aaml Co New York. UW- G'llir c««lT»p»eott'a Kmigranls Guide, Pumei Ar- (t«Aad, tnry tpfon Cbwe P«<-«eu> Stamp. (45) YMFUDIAETH ;&A& Mverp?ot i'r Ty??i ?<Mt?.m, ??g?? ?Q ?HMCA BRYDEINIG, gy¡lj1'r ?HS? WASmNGTON ?NE OF PACKETS. ).. Ca lba«. Tun.I hwvho Cntivi* CaxUJoa Meli lAfed. V w<Mt. "'100 a'ifO „ D»fed lr4» 9rsoUiB 'ordi 2M.. „ 25iin. ¡ Ar, 3?,s Ze?.t_ga. ?. Soo U'ph. i.f. y <w<?n ? ?? I ddUya. w»«hinston Whita.. lluo S800 h??? BM' 2<M? ro»prt>«i»» C?d. 2W0 H?tt?tt?.. Yo.. 23? f  tt?t* Cam V" BniSS? tWt!?.. M?-?y tM? Kfft.. MeKmDon.. aMO CitTOi Uioaldrn Mitchell "W P,.t MM E C 8o-D ?'?'? ?2 o;I"' P,el.. t 3fe-qnptte P'Valts W.t a swo ZM?*?'aC?'?t ??' 26')') zwptt6 ••• Comb. 25.? In!M Sit' •* 2A00 t ?WTt*MH.??A, ? ? ? M?'B y Hack Diamond: N<m<?t? ?°? ?0 P!IUarW Ponte. 2J30™0 ??)t t ?B«tC A ;OVTST*t tK US76X',TRCUOL, Sf# ChwtupeiM tHemfordd y Gr?nd Tmnk. CUeioWB v.? •v. v. ,27ain Meb. I TLAND, Tu galw yn St..I<'bn s N.F., and Halifax, CI 1 oaafliiTl a to vowelt 1 Gorpb. 11 eg. Iflimacnaco* (agerfad) 7hoMpooll Awst Bfed. T QUEBEC. J. Pr"E: 3501 Meh. OL jam a 18fed. ('f:dWir:)'"tltftfetlofldrlIlDlllau":Ùitl i deuiuof id aevryllysiant fed jo fwrof wabniw, a" a fy. Idant yn ru bercbi. OMi-40,,Tiou gerths I 1, y cal an goreu a'r il, a'r ttcragr tnryawfen £ o^we» i> en-ou isod, y rbai a roddaM un- rhy» l*y»bv»rwyiM mewu petthvtiaB i r pattttge^ r poi tb- Mdoedd uched, ac i wehauol t ftrthta or wlad SAB EL and CORTlS. No.3* Oegent-ro94, Liver pQQJ. aDd 177, Broadway, New Yor rpou 41, Union Street, Liverpool. (05) JtHYBttDD I TMFtTBWYK AC ERAIi L. MAE T-RA;t.,y A BALDWIN, I GftBCCHWTfLWYK YMFVOQI, No. WATERLOO H0 \D, LIVERPOOL, | TA an '00 allaa r Llon^an Ysplenydd c?n- || lynal yn fanwl ?)???? mn.Uy"Bl&ett. B?r'oLoagM, | ?'i????? -n< <?THO AR T IAV A'. JOEG 0 BOB mts, i N???S? AM NEW YORK, 3lOS«. CAnaBt 'LWTTR- I Hwnio. TOAAC "WKIOHT.€. A. MarsbaH.. 1300 tun. 16 Meb Qvsex ..I. TOUDJT M-OW laf or. „.i.J. M. Bry^r 14<^tuu. 16ell Gor MA^tUTTi>- T. PiaDMT .1400tun. lafAwat. CoiVftpifi .C.HgtcbW llO/Hun. ]feg Awst FlDEMA W. A. Ma. gil 11" tuu. 21a-n Awst KIFTUJTB ^.E..W,*Pe^Jy lA'Ota". 1 fMedi. I Ja*f#orrE*v-Jw>- AM,, ltwn. 161l TMUUVtsE Jamee^Brygnt.. u-n I t. Hydref G-¡W..O¡.püfber..lMot, ItSeg rt A LlenpxvCyAwigel b-ylfd yli Wythnofiol I -New Yorio Pb~laclelpbia,New Ortfcarie, a Qnebec. Hefrd Ager Louaau a 1 lonpsu Hwylio i AWSTRAi.IA. CyaenvirvTe?w?-?a?y )h'9<r, beb <lal ych?Meco; nda'r darbo.¡.ethao cnl. nol boh wyttwo><, \'n 8?pwy?oFara iHpw\9oH;a I 80wnaoH.?eu 1 pwys i> Flawl H o G.g hifiion 4, 0 » ws'artl lipwyso „ Ceirch 1 ,,o Bor j | t ? n?apyt ?pw?oR?K 1 ,,c?i??r ?rf-intViu?ar wya o Gloron 12 Owns o Do 2i cbwi,rtoddwlr Heblaw aydd yn angei)rhn:diol at ddybeuion c;-tfyd<lol. D 8.-t-aig-lebtri a Gwelyawd i gapl 011 dw-ijaru g.-D Y THtbwvr. Am Briaian, &0 i skrhsll Berths. Iuill a: yn y Steerage, A i (iaban, neuTstafelioed'l noilidiaof Deuluoedd, ymofyrer, wadi tela y clwhatl vn ol a y.. mfuirii, 11 TiiACV; & BALDWIN, (jO, Waterloo- Road, LIYFKFOOL, i. JOHN R DAVIES. 15, Eeil street, Paul Square, LIVERPOOL, nftu ig EVAN MORGAN, Tal.vbnDt, Cei edition. To gytarfyd,)&i,Lt. DAVJES a pbeisonau ".I-TH y PIF.R. VBaO pau yn gl-nio, y lbai a snfona t ryi'cdd illdo Rm tHO dyfixiiad, a'r amaer y cyrbaetldtiiit; a gall pob uu a delfwisti .1 Bwrdd a Llety gaitddo ar (lelerau rucsytn< J, f. I'^VIEP.ia EAR:, PxagEr, TAUL S««4«E. GoKCCBWTLYDy 'IUD- LION- LTYATLAIRUD. I>üyr jrw loan lJafyrlci-P.i uyuwr A'i wasanaetii beucyciii; A glan rwyøjt ei gdicn rjJd, I deala pofc Mud^hdd. I MftoTy loan Dafi, s nn ,¡ i rvr .1 It ot!ilJetb A did%)-I] i*w frodyr; nwil a g W" nweb en wog y,t I Ef ydyw Uj-w'r ymfudwjr. laohyd hir lYwyd a fo—i DdBtis Ddi/tdcb-— tnae'n Tir (ivu r-^ Pur a doeth T parheed o Un sutam <idwy ces ito. ) Oya owto-T, JrC^l(.v, r,i„^ ,-Ant(r,c,i. ST: AM TO UNITED STATES AND CANADA BY THE I NORTH ATLANTI'' STKAM NAVIGATION COMPANY, 1? DinKcr ( ?fMU? CATI? S WITH THE GHA\D T)iU?K R IL\\AY OF L\'I-\DA, ] nlVI TH MO UGH Bi I L, () F I NC,,?D 1 HIWVGH TICKETS TO ALL THE PH?Ct?L CANATITAN 'ro\v.?. —I The faHo-viiw new or other powerfu l R,rp?? tea,n-,ibips (int..n'ed f>r a ySTrs^^ K fo,t,,ivl,iiy line) will, for the [.resent, O,i" silfrom ???i!??? LIVERPOOL TO POETLAND? Calling at St. Joh,)'g aiiii H(tlij('x, N.8 out and lIome, as iind,-r:- Ship Ton". Captains. To sail, CIRCASSIAN A 1.2400.C. Powe 1 Jnlyl-ih. KE5->0NESE A 1.2:04 .W. H. I hompgon An?. 8tb. Betu ning from Portland 30th May, and 2Tth.lnno I CIIHn Passaee M»ney to St. Joiin'a, Newfoundland, Hali- i fax. N.S aud Portland, Maine, lfi Guineas, VREIUHTS:— j LivetT>r>nl to St. John's Newfoundland, 4.5s. &t'g »nd 5 per cent, prm. LivKrpool to Halifax nnd Portland, 50s. stlg„ and 3 ppr cent. prm. Liverpool to 5t, I.¡\erpo,)\ to Montreal, and Quebec, 57s. sI16', and 5 per cent. prin. Heavy ft eifjbt Ps per agreement. Freight made payah e abroad if required. Messrs. KABRI & C'H'is, 19, Water Street, Liverpool, tretits !orTi;ird Cl« = s Pa's^neers. F'>r futher parlieulus and circulars, app!v in Sf..T,>hn>. N, F, t,- ( owrini. Br thrrs in Halifax, ".14 to B. Weir & Co.: in Portland t" John Rh\DU & Co.; in Boston, to iosei J) Brooks, 31, ^late-street; ioMont-eal. to Hae and Mitchell; in London to Cunnrd, An»ten, and Co.. 59 Yen. i ) C'hurch-sti taet; in Glasgow, to Robert Hustie and Co., or to I WIER, COCHRAN, & Co., i Weaver buildings, Brtmswirk street. I Third Class Passa 'f Money, 7 Pound?. A few snperior Rooms in Third Class, at 1" Pounds. c=r-a "? BLACK 8TAS <t  ? LIE OF PACKET SHIPS. <?ES? LIVERPOOL I NEW YORK. Cadbeniaid. Tim. Tan. I hwyl. Rpgi;¡t. Llwqb.. Webster .T.J Lawrence 1727 300(0 City of New York (new).. C. H. Setter lftiO a500 Henry Clny P. Ca ilkins 1.507 2-271 | Excelsior 8. D. Hndley llf)3 24)34 JpiemiMbThompson(new shipJC.H.BlakelfiOO aw ) Empire State L. J. Brives 1323 2:)9' Calhoun D. H. TumM 1749 300( Orient G S. Hill 1560 272' L«4y ?ffk'in J. JO"IRU 1374 230(, Lucy Thomson C. B. Pen,ileton 1490 2550 l ?-tlir ofthe Weat J. Woo,i?arl lloi 20S4 Am er, ca T. H. C. Bamtow IJW 2023 1 Sa-dinia "E. D. Hu-ton M2 1403 Ellpn A'istm (new clip.) W. H. Cvrrick 1.500 2270 ) Typhoon J.S.Salter 1611 2400J Y noient 011 yn Honaau o'r dosbarth blaenuf, AGOS OLL YN NEWYDD, we en I)a,leii-ida o'r defnydd goreu, at- vn hvlio vn nodedia o gyfivrn. Y mae eu ilvuyddion vn ddvnion o b'ofiad ac o farn ror.lwyoi, ac yn gvdnahyddns iawn it'r alwedig eth. Y n ae v cabanun goreu wedi en dorlrprnn vn y njodd mwyaf pryrlferlh a ehyfjons, lie csilTTeithwvr bob cysur a diwaliiad syild yn bo itd, ar de^erau rhesvmol iawn. Y m«e \1' ail gaban»n a'r steerages yn iichel ac awyr 1, Be y maect wedi eu haddnsu yn IT,hob mo d i ddwvn yn miser. K.vsur ac iec"yil y teitbnyr, y rbai a allint yn v modd hyc .lllel trosglwvddiad ar delermi is<d; rhodnir pob hjsbys ri»ydd ar dderbyniad y,, of nia-l trwy lythi-r. C, dtcir yn.fan,,rf at y dyddiau penodedig i huylio. Telir yn New York «r arcliiiul, syminu o arian a dder S,ynir yn Liverpool trwy Bo t Office Orders neii rywfodd iral, nen a glint eu h .flfnD i unrhyw barth o Unoi Dal- itihiau America yu ddigo^t. Ymofynpr a C. GRIMSHaW & Co 10, Goree Piazzas, and i-0, Waterloo Road, LIVERPOOL. (47) K 0 Bwys i'r rhai a fwr- i. iadant YMPUDO!! DYMUNAF trwy gyfrwngyr J insert n oi ar ddeall ) i'm Cjdwladwyr fy mod yn awr lyn Gyroro Trwyddedig (Licensed Broker) gon y Lywodraeth, tc wedi cael wytb mlyned,t o brawf yn y swydd o ^yfarwyddo Ymfudwyr yn y dref hon, yr liyn sydd ddigonol gymhelliad heb lawero Buff. Felly yr wyf yn cynyg fy ngwasanaeth am y tymor dyfodol, gan y g«llaf roddi Liet ya Thocynan (Ticket-) i'r America neu Australia, mor Th-itted a neb yn y dref, a hyny gyda Llongau hwyliau nen Steamers. Am bris y clttdiad a phethau eraill, ym ofyner trwy Lythyr Cymraeg nen Saesneg, wedi talu ei gludiad, a cheir atebiad gyda throad y Post, gan DAVIT) DAVIE S, No. 29, Union.Street, Liverpool. (10 I msfralin. I LLIELL "LIVERPOOL" 0 LONGAU AW8TRALAIDD. Packet y 7fel oGorphenaf. Y lie Llwytbo—Prince's Dock. ?T? I MELBOURNE, ¡! J?B?. V Uon? Clipper ??? P H (E N I X JB!?B?? WILLIAM ?JOPPRTT.Uywydd. I yn rbestm 906 tunrll; A yn Lloyd's Y me e v drf-fnfdvda adnabv<kliia rheolaidd nchowedl ewneud ei myned'a ddi^eddaf i Mflb^nme 'ewn 78 o ddvd-.isu, sc y m9 wan Mi gylfensdeiaa rhsgorol i h b m th od»ithwyr Am I fanylion I)ellac',), yrrjofyner u'r perchenog;ou P. Mafee, a J. Levingston oen a JAMES M. WALTHEW, 40. Chiipel-street. £14, PritGaban, £31 lOs Pris cludiad i Melbourne, X14, Prif Gaban, X31 lr)??  "MERSEY" LINE OF BIH'ISH AND AUSTRAUAX P\C ETS. Yn hwylio yn bondMnt ar nawn y 2.5 iin o bob mis. r* LIVERPOOL I MELBOURNE. Ac yn aofon Teitliwyr yn mlaen gydag Agr. longau, am bririiati ti-Ar..dd' i boopartho A»-^tr.lin. Carib'n Tnn. He Llwvth I Hwylio JORS LIS.of.Crf)wdl. 1474 aiM Meh. 25ain. SOUTH CAROLINA..Shaiicott 1615 azí'O Gor. iiain. NEW SHIP. 17 N 3500 Awat 25a!n. Y trae,lit,per- y Ltinell hou vn hollol newydd, RO' wrdi eu dethoi o Glippors bu-n«f y d,d I Y maent yn hwylio yn e. n 'nBt or n iwn v dv dinn penodedig Y mlie v 11 JOHN LINN" yr Ion. nodedii o fnan. wedi rbedetf. 15 irilidir \r ,.wr am arnryw dirvddian Y mae ei chyfleu'deiau rhwng y d, ciltu yn aJlBrferol o ucbel, an wedi eu hnwyrli yn d' a, ac y nmeei hail thban, yr hwn s:)dd yn y po p a ty ar y d,c, wedi ei tw ru vn dds, sc wedi ei ridvd. l-efiiu er rob cytleu, Ira Y mae y Prif Gaban wed ei dlod. rtfnu vn arddeicno^ a'r State Roons yn hynod o fawr. Rhaid i nelthwyr f..d ar y bwrrl I v 23ain o Foliefiti. Lie [Jwytho, oebr d t wyreiuiol Prince sDock. Am y Telerau i rieithw\r vmo'vher *g EDMUND THOMPSON, 20, Water-street, Liverpool. OYDAG AGERDD I AWSTRALIA 0 DAN 60 DIWRNOD. Pris y Fordailh, E14 ae uchod.  Agerlongau clodfawr y LIVERPOOL & ???? AUSTRALIAN NAVIGATION COM. WSsStSf PAN Y, me\Vgysl11tiad å'r ?AGLE LINE oP.PACKETS. YN HW\LIO,A.R Y 15i«n o BOB MIS." I DBOSGLWYDD?D BN?BT, BROTHERS, A CHYP., ????? MELBOURNE, 8  mlaèù i bob pa11.h 0 AWSTRALIA, J?aeL'onJ «au y vr^EEalgcimeLme wedi en detbol o'r Llesftri gwycha. a bnanaf a a 'eiladwyd, 80 yn cael eo gwaranu ?y.i-r??nod Y n,a? yn hynod am eu bwydydd da a ocyHeua'?e au -orol i dfi?wyr. PACKET y 15f. d o Oorpbenaf-Y TA, ng Clipper newvydd aidderthog, doatwrtb cyntaf, FLORENCE NIGHTINGALE l^COo dunelli. T mae y L!ong rhagoroi hon wedi el hadeiladu yn bwr- paeol cr ryflynidra a chvfli mil' rdii i deithwvr; bi idyw v Hong uchaf jhwrg ei decinu a fu wot d Yb ir.hortn adil Liverpool, HO \n cyiiyg y cyfl^us- ra goraf i Y-nfudw\r trwv i Oorf yn nu o r llonga i lua. af as,d YI1 nofio, al: wedi ei cbMnbwvso yn y da pertteitbiaf er cyour a chjfleusdra i bob o deiihwyr. Ymofyner i GIBBS, BRIGHT<fe CO., I, North John Street, Liverpool, neu Bristol. (71) BHYBUl)P—Mae Llougao y Llinell hon wedi pwneyd y Mor-deitluau cai.l>no), yn gyflymoch nag v eyflawnwyd viwen gut* UDjJijw I ocg r.ou A^er-iong yn y byd. dO Liverpool i Melboarao | O Melbouriie i iverpool. O Liverpool i Me) oui ne ac)u ol boh gyt-wys a taiis,l a, led' U Li% eipcol i M eitoui )»e ac D ol yn cvnw vs aiUiiiiui ar led. ROiAL AUSTRALIAN A1A1LS. Pria am y fordaith, 4; 14 ae UChpd, Black Ball Line OF BRITISH AND £ USTRAUAN ROYAL MAIL PACKETS  0 dan gytdeb i gario UythyTgoi ei MawAydi, yn hwylio o I IjTEBrooL, ar y 5etl 0 bob Mis' ) ?<!?? I ?ELBOURN?, Yn anfon Teithwyr yn mlaen gydag AiZer i bob porthladd yn ACSTIIAIIA, TASMANIA, A NEW ZIU- Lanu. ar gott y iJ.:I Lion?. Tuti. Llyv.yol. Dyddiad. Doncld M Kay.. 2594 Vfiin. jr Gor. fwo. Oliver Lang 1299 ———- „ 121ed. Nlf)rtiii-,a LigliL.. 2:177 JJiilies Awst 5feiL New Ship 20UO 70 M Kirdy Medi 5ed. Indian Queen., J05 Jdbsoii „ 12ied.' James Laines a.>i5 M'Dounell.. Hv.i. in d. Y mat y Llineil uchcd yn gynwysedig o'r Tratnid Longau uiwyat, Rwycivaf, a buauri yn y byd, Ac wedi eu haoeilaclu gan ftrtoiladwvr rnw, ai y dyrid, yn ••yriwya M Xav o IJ sronj a Hall o Aberdeen. Y maent yn cael eu Ili,wr.,Idu gdu <(dyli.'oa ag ydjDt wedi hynodi eu Lunain-, ac y mae eu tsdicdtu a'u cyinhwys,iad«tu yn an. ghymarol gan unrhyw lineil o 10rigau yn r.ofio. Am a C"iudlt,- personam, vmofyner rerchenogioh, U^JKS liAINEs, k CO., I' vsurooi. (87) WHEN YOi; ASK run I GLEISJ FIELD PATENT STAPCK SEE THAT YOU GET IT, > a-f Inferio, k71'Ü; e ,Pen ;:J, t I tustr(1rht, ..?A?'STHA!JA.—t.!iue?l y "WHITE ?3't\\ '?T\<— Bvdd i'r Iloniz cl I-,p r j '??? "\YHt'E STAR" Ca.LB: n T. C. C. KKBR, A,3F;0 j ?F?SS?-' o i).me!!i r))pa'redi!j,.5.UCO dunellio I »yth, gael ei banfoti al'an f?d? nyt?vr?o;tau, te'thwy. a Uw\t?, M Ilo¡¡g:yr 20 ed ohefin Y rn??e y c1i]1ner pnw a mawr- ] e(Mo JiOIl wedipiofiei bnn yn un o r 11 vgHU wiauafao ai-dderch,,caf vn y by,l. Ar ei mordaith ddiwedduf i Mel- BOUINP, gwuaeth v daith ullari mown o ddiwruoJau, beb U iv aith ostwna ei hwyliati uchaf t-wy ystod yr IN-II fordaitb. Ar ei tbalth tu.ig adrei', daeUi io WG ti' ar y fi7fed niwrood, a cnutodd yr ageiddlong ysgriw" Royal Charter o 10 niwrnod o borthl 'dd i boillil dd Y m e ei Ily-,vyd(I yn dra a(Init- byddu^ drwy ei fordeiibiau hyfryd yn yr Al ¡-pd," R'j of "I am dei wvr. Y mae ei neuaddau (filoons; wedi eu cyf. nddasu yn b/ydfertb, ac yn cynwys (>ob peto sydd vu ungen- rt.ei jul; y mae ga ddi gyifleu^ileraii tl, yn y llywle a'r i-ddai i deithwyr o'r ail iidosb:*rth, tra y mae rhwng ci Ly l !»u yn ucticl ac w nli ei awyro yn dda. Am iwyth neu J., fel ttdiiiwyr, ymofyner a'r Pfrcbenogion, II. r. WILSON k- CHAMBERS, 21, WATER STREET, LIVERPOOL. LT TNELL Y "WHITE STAR" 0 LONGAU PRYDEINIG AC AWSTRALIATDD. DI- WEDDAR Y LLYTHYRGCD BRENINOL. Irtk. 0 dsn gytnndeb i hwylio yn ddiffael ? ? ?t'? ar nawn y dyddiaa a benodir yn yr hysbysiad <! 3& ° Liverpool i Melbourne, Ac ■ ■ i Initio Teltbwjrr vn GEELOG. SYDNh BART I-OWN, a hotl Borth. laddoedd Av.sir::lii, am II trwodd, a cbyda Ager-lestri o'r ùuparth blaenaf, L10n"!J. 1 i r I.lwyih Cadbeniaid Ibwylio Wliite Star (it),) R Brown. Meh. 20ied. Mil s Barton 108:) 33 0 Darlirigteo Meh, 27ain. Monarch of Seas2 111 bot) i Bnrcess Gorph, -.T fed 13halimar 1432 4000 J. R Brown ,,27ain. Inuie Wilson 1:1110 40' 0 E. Lau.ley I ddyhn. Golden Era 42"0 H. A. Bvow i ] <I,hl,-n. Red Jacket 241)4 6000 M. H.O'Hnlloran Iddylyn. Y ma > Clippers y LlilJdl hon yu cael eu banf in allan yn bendaut u- nawn y dyddiau penodedig, gyda I.lythyrgod, Llwyt'n. a Tueitbwyr. Y "'Wriit Star," packet vr 2°fed o Fehofin. ydyw v Llong t.y fir a sydd yn nojio. Gwnaeth ei mordaith ddi wer da1 al'ati i Nlelboi rne, o dan anigvictiiadau anlonteisiol. niewn "j diwrnod, acar e: dycWweliad gcelodl y tir irewn [ 67di«rnod, »c yn cyrhaedd Liverpool mewn 76 diwrn^d — vn eR o yr Ageifad itcyal Charter," 10 diwrnod o borthladd i horthladfl. Y mue v White Star" yn myned allan dun lvwyddiaetb Cadn. T. C C. Kerr,\r bvvn syd I yn tithaf adnoibyddus am ei fordoitbian a'ddercbo? vn v clipper Alfred." Cyflenwir y Cahar an a gwelyawd a phnb a;ieenrheid'aa. Teitbwvr i fod ur y bwrud ar vr 2nfed a'r 27a'n o rabefin. Amlwvth neu bissqge, ymolyner a'r perohenogion H. T. WILSON. AND CHAMBERS, 21, Water Street, Liverpool, Nen a'r C-IRUCHWYLWIR YN Y DYWYSOGAETH,—Gan parai v gellircael pob l yspvsia achvfarwyddyd, a'r rliai sydd wedi cael en hiwdurdodi i dderbyn rnn gwystl (Deposit) cr sierhau He:— Aberneron, Mr. W'lliam Griffiths. Chennst Aberavon v Cow bridge. Mr. David D-viea, Stationer Aberdare, M Thomas Evan,, Ciieniist AI)e-gavent),v. Mr. Joseph Mar h, Railway Hotel Aberystwyth. Mr. Jonn Matthews, Lind Surveyor Amlwcll. Ati-. Huyh HniJiies, Draper and Stationer Baia, Mr. Kvn Jones, P inter Bangor, Messrs. Parry k Co., Ship builders Bsmiouth, Mr. D. Jo iies. Clie iqt Bethesda, Mr. Robert-Tones.St-,itioner Built.h, Mr. Thomis Thomas, Grocer Cardigan, Mr. Thomas Edwards, Merchant Carmarthen, Mr. William Wi. Icy, Bridge-Street Carnarvon, Mr Jolin Jones, S e <m Packet Office Corwen.Mr, Evan Evans Grocer Cwmtwrch.Ystalyfera, Mr. Thomas Griffiths, PallegRailway Machine Penbieb, Mr. Hnffh'Hogbea, Draper, Golden Eagle Dohellev.Mv.R. O. Rees.Stati lie. Ffesiini e, Mr. Ito)-ert Grffitlis, Melbourne House Fisbguard, Mr. John D,,v'es. Dr,. per, Cuistle.-square Harlech,Mr H. Hughes Chemist Haverfordwest. Mr. G. Haekletou, Stationer Lanipeter Mr. I). EvitJiS Stationer L'andovery, Ifr.J.D. Ito,teri,-I,,Stitioner Llandudno.Mr. Thomas Williams. Chemist Llanelli Mr. D. Bowen. Th >nu>s street Llanidloes Mr. R. Ntill-, Stationer Llanfair, Montgomeryshire. Mr. Taos. Hughes, Iron- monger Llapfyilin, Mr. C. R Jones, Draper Llangefni,Mr.Robert Huvhes, Chemis< L'angoilen^i essrs. G. >VS.Grilffi hs,<irocera &Ironmongers LI mrwRt, Nfr. John Joneg, Chemiit ?,I steli,nlieth, Nlr. A, !urn Ev!-as, Stationer Merthyr, Mr. Rees Lewis, High-street Kantyulo, Nf r. Jain eq Allen Narberth, Mr. D. Aleyler, Bookseller Newcastle-Enjlyn, Mr. J. R. Davies, Printer Newport Mon.1, Mr. W. N. Johns, Commercial-street Newtown, Mr. Thomas, Stationer Nortliop. Mr. Willi»m Davies, Drrperfc Grocer Pontvpool, Mr. William Edw»r>'s. Post Office Pontypridd, Mr. Willimi Jones, Bridgend kiouse Portniadoc, Mr. Betmet Williams, Broker Pwllbeli. Mr, J. mes Jarrett Pyle, .Sir. Robert Watson, Korth Road Rhuyadr, Mr. W. R. Jones. Druper, &c. If bos, near Wrexham. Mr John Wright, Pant Rhymnov, Mr. Edward Evans, Stationer, Ciiurch-street Rhyilland, Hendre, Mr. Robert Morris Ruthin, Nlr. Isaac Clarke, Stationer Swansea,Messrs C. H. Perkinsfc Co, 27, Fisber-street. Tredecar, Mr. John Thomas, Book-seller Tregaron, Messrs. J. & P. Davies, Drapers. (49) LIVERPOOL.  AGER I AMERICA. Y mae CWMPF.TM AGER-LONGAU LIVERPOOLa PH (LA DELPHIA,yn bwr- ?tSttS?S? iadu anfon aHan en hager-lon?au Asgrwy baiarn (Full-powcred Clyde-built Iron screw Steam Ships) o LIVERPOOL. City of Washington.. I New York..Mer her, Gorph laf. Kangaroo I New York. Mercher, G-.rpti. 15fed. City of Baltimore I New York-Merchcr, Gorph. 29ain Tal am Caban, 21 Gini, 17 Gini, a 15 Giui pob Berth vn ol y cyfaddasiad yn y prif gollou; yr oil yn meddu yr un brefll lao ac arJwy o lani^eth a nifer y Teithwyr wedi eu penodi. I PhilaaelpV.ia a New York am 8 Giniyr un. Am fanylion ychwanegol gwaler gradshaw's Guide; nen ymofyner a ymo yaer WILLIAM TNMAN, I, and 13, Tower Buildings, Liverpool. (44) .———— ——— -——-— Cuttrefol. .r-3S&¥P*' I?LE OF MAN. /j& ø LIVERPOOL AN'! DOUGI AS ???rj?'??? T^HE Js!e of Man Com jMft uL- r P"nys la'ge and Power ?' ?oy? Mail ?'?m ahip, ?S?S?S?r?,?? TYNWtLO, ?'OSt'?QUEE\, or other of their Nr'!t-<?aM Steamers, is appointed to leve PtHNCE'? P?R-n-An, iIVRRPOOL, for DOUGLAS, every rornin at 30th of May to the eud of Seo- tember (Sundays excepted). HETUUN li4 KF'('S S loon C.biu, includinJ f=es; Fore C- bin 4s. SINOI.E F.»*ES-Cabn 6s.; Fore CrlbjD3 During the moi-ths of July Anifust, "T1 extra Stcamer is int.-w,derl to leavi LIVERPOOL for DOUGLA" every Monday and SatuMav Aft moon, IIbout 2 o'clock, with Pas- sengers only. See Brads haw s Guide, page 151. AGENTS. Liverpool THOS. OBFOBD. 32 (late 24), Janies Street. Manchester..JOHN WALKER. 77A. Market Street. bougla* .EDWD. Mooae. BEAUMARIS, BANGOR, A PHONT MENAI. -k Bydd yr Agerddlong newydd y DRUID, C dben HCNT*b, Tn gsdael LIVERPOOL ar ddyddian LLUN, MERTHER. a G«ENER. am un-aMde? v bbren scyngadal PONT MENAI ar 1 dyddiau MAWIITH, I tU, a SAP WRN, am ddeg yn y boreu, gan alw yn Llandudno, os bydd y tyaydd yn eaniatau. Yu Alhunt Menai vmof.»ner a Mr. OWEN OWENS. PlilCE it CASE, 18, Ex banffe-buildlngg. LIVERPOOL. CVTtBUSTRA AOEBAWL RHWNG LIVERPOOL, MILFORD, ABERTAWE, A BRISTOL. Bwrieå;" i Agerlongan y Liver- Ñ pool and Bristol Chanel team /^JF I if s Navigation Company. sef y ????.?? ?? MONTAGUE (NEW s. S.) C a(lben C, A"kE. < S 0 V ERE I G N (Now S. S.) Cadben W. J. BPCKFTR, Nen rhyw lestr arall, I hwylio gyda nwyddau a phersonan G'ldifitkr ei< ltarat gan ttnrhyw antgvlchiad diragu-eledig) fel y oanlyn fgyda neu heh bilots, a ihyddid i lnsgo llongau):— 0 LIVERPOOL I Mt.FOBO, ABERTtWE, a BRITOL, Glanio Teithwyr am Swansea (y tywydd yn caniataa) oddiury Mum- bles. Radwrn Mehefin 6 am 9 o'r gloch Prydnawn. Sadwrn 13 am li „ Kadwm 20 am 8 „ I Sadwrn 27 am 1J „ to o LIVERPOOL I AHERTAWE. Mercher MeheCn 3 am 71 n Prydnawn. 101-rchr „ Boveu I Mercher 17 am Prvdnawn. Mercher „ 24 am 12 „ Gaiiol Py Id. 0 BRISTOL I ABEUTAWE A LIVERPOOL. Mawith Meheflu 2 am 2 „ Prydnawn. Aiawith „ !) Am i Mnwr'.h 16m12 Ganol Dydd. Muv, h, 2 ;am7 „ Prvdn«wn. Mawrtb ? ?'arni? ? Bk), 0 ABERTAWE I LIVERPOOL, (•Yngalw yn Milford.) •Mercher Mehefin 3 am 1 „ Prydnawn. R.,dwru „ 6 am 4 *M6"chor. ? inaMP ? „ Swdv:rn» „ 13 am 8 „ „ 17 am 12 „ Gaool Dydd. Sadwrn „ 20 am 3 „ Prydnawn. •Mocber „ Z4 am (j" „ Btawvn 27 am 8f" TAIJADiC. I.iverpool i Aborlawe nen Bridlol-Cllban. 128.60.; Deck 5s. Liverpool i Milford—Caban, 15, Deck, Be. 6c., yn cyn- wys y ml am gweh yn Milford. I!H W3U LP.—Gelur c.iel Tocynau Adchwel (Return) yn fwdeiol am Vd",y Fordailh yn yr Ageilentri hyn, gau y Gor- uciiwylwjra envir iod.I1<JU y Cadbeu Liverpool i Millord, I, A "C1'lawe,I,eu HI"Ï.lol, J is; 1 ilfürd i llri6!OI, Lis. Hbaid i'r WFI(ltw a [wlic'ù¡ t' i'r Steamers uchoJ, o Liver- poo', !? ytj y i'aM,;? Dock ddwy uwr cyn yr oriau hypys j edjg i huylio. Gorucliv. viwjr ;— Georpe H. EVIIIH, Liverpool Sleam I ?h&!f. Bri',ol; Jnbn K?wa?a, Swansea; C-. H. N. Hm, jj HiJford John Kenworthy and Co., Manchester; and t FITZSIMONS, APPLEBEE, & CO., i 20, Water Street, Liverpool. (58) S U M M EII S A I L I NGS. Hwyuo yn ystod yr Haf. I !lJ d6 V P R1N C Ee 0 F WALES, j f v^. Agerlong Ili'iam .idewisol ??????B? Y ??1? ? /?M6H'; C'?x?any," f(? !wyth 400 luiieU, a 200 Iwrth ceffyl,) 1 yn bwriadu hwylio 0 BONT MENAI, dyddiau LLUN, MEKCHFR a GWENER, am ddeg o'r i glorh JTl v boreu; 0 PH,KIlEAD, LJYEP.S'OOL, dyddiau MAWRTH, IAI. a SAD. WTI. am 11 o'r gloch yn y boreu; ytl galw yo Bay Llandudno (y tywydd yr car.iatau_) i lanio a derbyn teithwyr. AM Nl! E. W. Timothy, Menai Bridge, uai; i J. S 21, Waoer-strcet, Liverpool, 1 • dl;, Carfvcfol. LIVERPOOL AND MOSTYN. THE TRAVELTJNG PUBLIC to and from North Wales, are respectfully informed thnt the SATELLITE Plics between LIVERPOOL andMOrTTN to the undermentioned dates. JOHN WAT KINS, PROPRIETOR. N.B.—Omnibnsses wanted to run to and from Denbigh FXtOXH LITER "OOL FROM MOSTYN TO TO WOSTYW. WVERPOOT. JUNE. JUNE. 'A. M. H. M I 1, Whitmonday.. 3 30Even I, Whitmomlay 7 0 Morn 2, I ue¡¡, .o.v. 3 30 do. 2, Tuesday 8 0 do. 3, Wednesday 5 0 (1, 3, Wednesday 8 0 do. 4, Thursday 5 0 do. 4, Thursday 8 30 d 5, Fiiilay 5, Friday 9 0 do. j 6, Saturday 7 0 Morn Saturday 11 0 do. 8, Monday 9 0 do R, Monrlay 12 0 1, oon 9, Tuesday 9 0 do. SI, Tuesday 12 0 do. 10, Wednesday 9 3D do. 10, Wednesday 1 OEven 11. Thursday 10 0 do. ill, Thursday 1 30 do. H. Fridav J? 30 do. ,!? Friday 2 0 do. 13, Satniday 11 u (!0 13, Saturday 3 0 do. )').Mon)ay. 1 ?) Fveiil,1.5, Ntc)nday 4 0 do. Mi, Tuesday 2 "do. 116, Tuesday 6 0 do. 17, Wednesday 3 » do. 17 Wednesday irt. Thursday ii 3 i do. ,1^, Thursday. 8 0 Morn I t), F, iday 4 n do. ,)H, Friday 8 0 do. 0 Saturday 9 0 10, 2". Saturday 5 0 do. Saturday 9 0 dO, 22, :\]OUI!RY. 22, Monday. It 0 do. 23, Tuesday 8 30Morn|3*, Tu- sday 12 0 Noon 9 0 (.to. 24, Wednesday 9 0 do. 24, Wednesday 1 OEven v5, Thursday 10 0 do. 2-. Thursday 1 30 do. 26, Fridav. 10 30 do. 2t> Friday 2 0 dr. 27, Satmday 11 0 do. 27, ?a'urdly 3 0 do. 29. Monday 1 t) Even"29, 4 H uo, 30, Tuesday 1 3(1 13, Tuesday. 5 0 do. OnTlI WALES AND BACK J OB THREE SHILLINGS. The fast r:. 1 fuvonrite Stet.ni-vessel SATELLITE will issue Return • ►> s for the :eason 18.7,at3", Fore Cab n, an i 4s. After llefresbinents can be lia<l on board. Starts from the llolth tep8. o south end of the Lsridn g stage, d iiy. Time bills t > he had on board, or from Mr. I Jo,, WATKINS, 8, Strand-"tr«( t, Liverpool. I AGKRDD-DRAMVVYFA WYTHNOSOL I AC 0 ABERY8TWYTH A L I V E R P 0 0 YN GALW YN MHORTHMADOG, AC ABERYSTWYTH A BRISTOL, Y mae y Cambrian Steam Packet Com- —t —pany (t-rtynol), oddieithr cael eu A F.. "0, nudd!aa j?an ddicwy?diadan dirag- fi'sV'jls*. ^r weledivr, yn bwriadu anfon gyda -V nwyddau 8 tbeithw\r, e? hagerdd-)ong Ysgriw newydd all nog, ???? "Y FLYNLYMON, llwvth 280 tun.. 45 gallu ceffvl, Wil'iam Wraight, Meistr. noil rhyw lestr oral! gyfaddas, fel isod ;— 0 LIVERPOOL i Aberystwyth a Portmadoc, yn dychwelyd i Liverpool. Sidwrn. Meh 2"IPD Sprydn. 0 LIVERPOOL i Aberystwyth a Portmadoc, yn dychwelyd i Liverpool. Mawrtb Meb. 30alu 3 boren. Frisian—Saloon, 1.5-3.; Ail Gaban, 10s Bwrdd, 6s. Toe. ynan ycliwel>d yn fuddiol gyda'r Furdaith nesaf yn cael en rhoddi bm Bris a flaner. Ceffylau, 20a.; Gwartheg, 15s Defaid, 2s.; Moch2s. Fc.; (,igs, 15s.; Pbast/ins 21s.; Cp.rbyd"u,3th!. D S.—Dymunir i De thwyr gvmervd Io:oru! o'n clndge fi eu hunain, g rn na fydd y Cwmni yn atebol mewn an modd am eu diogelweh. ymerir gwal-theg, a chiurLli o 1 ob m th ar y bwrdd ar antur y perc..enrg. Ni bydd y cwm- ni yn atebol am nnr.iyw fwueian o werth arry na i.'19, oddieitbr bod y gwerth wedi ei J'vrieifu yn mla n How, a tbalu am da. o yn gyfatebol, ac am ddim coll amser nen (Ham- wllin a achosir trwy fod eu hagerlobg yn cael ei defnyddio i lusz, neu achub uDrhyw lestr ai3il, nac am nwyddau per yg!us, oddieithr en hysbysu fcliy wrth eu )IOD?.IlWyt'10 Am brisiau clu,lid a maf,,t, ,Y,,n pcllach, 'mofyner ag Ys.rifenvdd y Cwmpeini yo eu Trif Swyddfa, Partbenon Chmnbi rs, 14, Regent Street, I ondon: fleu y G'irchwylwyr, K. T. Turner, 12, Quay-street, Bristol; Bennet Wi lliam, Harbour office, Portmadoc; George Green, Cambiian Foundry, Aberystwyth; and FREDK. A. TAMPLIN. Columbia-bnildings. Ilrunswick-street. Liverpool. DIM CHWANEG 0 BELENAU NAC UNRHYW GYFFER ARALL, 4t Bwymedd, Annhreuliad, (Anghylldraul,) Ati. hwyldertu y GMU, Geriau, a'r IoN, Petwch, Caetinwed, Darfodedigaeth, a Gwendid. MAE Ppvalenta Arab?M Food danteitliiol l DU RARfiY yn Rrbcd 50 o weithian ei ROtt mewn Cyffeviau eraill, ac vn lachau yr anhwylderan nchod a n enn- lyniadita, megys :—gw'ynto?rwydd, dirdyniad, fmrni, dwfr peetb, enriad y galon, pengur gi'eeog, hysterics, ticdol»ure>ue, byddardod, swn vn V pen a r clustiati, poponu yn rnhwli y yl101, a rhwng yr ysgwyddan, tan iddwf, tarddiad allan yn y croen,anmbnredd a p iii-inrier y gwaed, manwyna, pesweb caethiwed, dlll"fodedigaeth, oyfr!: Iwvr, I'rydeymfÙau, tl'Oerh..øt gwrthedd a uelni yn ystod beichiogiad, ar O bwyia, nen or y mor; iselder yspryd, cwlwm gwythi, cramp, ffitiau dirleesol y ddueg, gwendid cyfl'rertinol, anesmwvtbdrr, anhnnedd, gwridiad nnf()(1<\ns. pllrlya,(tl.tmOrs,)anhoffedd o gymde-'thas ■inaddasrwydd i efrydn, colliantv cof, Uedrithian, y bendro gorlifiad v gwaed i'r pen, hvspyddiad.pruddglwyf, ofnau di sail, anmhendeifynolrwydd trueni srwydj. Heblaw In-ny efe v tvw yr vmhorth goreu i fabanod a rlmi gweiniaid yr. r,ryftl,e,linol, gan Dad ydyw un aime* yn trol n stir ar y cyila owiiner, nac yn ymyru ag ymborth helaeth do, ond yn cyt ranu archwaetbiachus i fyr-bryd a cbiniaw, ac yn adteryd y g-tiluoedd o dreulio, ite yni glawl a ebyhyrog i'r ni,.vyat llesg. GOCHELIAD O BWYS yn erbyn peryglon arswydue lynwaredion ffugiol. Caniatodd y Rha"-Gangbellydd. Syr Willia Page Wood a waharddheb ar y lof-d o Mawrtb, 1854, yn erbyn Alfred Hooper Nevill, am ddynwaredu Ymborth lievalenta Ala. bica Ou Barry. Barry nu Barry, & Co., 77, Rpgent Street, London. Rhoddir yma yebydig nifer allan o 50/JOO o wellianan Rbif. 52,421.—Mil. H. Watkns, o Grantham, iachrd v dr>edwFt; Mr Joseph Walters. Bioadwell Collicrv Oldbeu, I gel1 Birmingham, ia^nad n Angina pectop-ies; a 50,000 o bolo sonsti tra adnabyddns eraill. Rhif 32,8 6, tair blvne 1*1 o wendid dirrawr, yo nghyd a pboen yrvfy ngwddf a'ra brai'di chwith, allas^edd cyfFredinol, y hyn oe<ld vn gwneyd fy mywyd yn bynod druemis, a gal- o d ei wrei4dioi Bymui gan Ymborth Iecbyd Adferol Du Barry. ALvx. STEWART, Archddineon Ro>-8 Skib^reen Rbif.32,814, Cadben Allen, yn cofnodi gwellhadboneddige oddiwrth ffitiau llesmeiriol. Rhif. 26,419, y Parch. Charles Kerr, iachau o anhwjlderau gwddnged. Rhif. 24,814, y Parch Thomas Minster, ischad 0 bum mly nedd o wendid, gyna cwlwm vwytlii, a obvfogied (lyddiol. Rhif 41,617, Pr. James Shorland, diweddar ieddyg yn y 69ain gatrawd, WincheRier, iachad o ddyfrglwyf (dropsy) Rhif 37,403, Samuel Laxtoa, Vsw., iachad. o ddwy flynedd o waedlif Rhif.42 130," Pencadfridog King, iachad o wendid cyffred- inol ae cfnusrwydd Gwe'linut Phif.28,416, VVilham Hant, Ysw., Daeudwr,M mlvnedd o larlvhtueddol Rbif 58,' 34, Y'sgol Ratnadegol, Stevenage. Rhag. 15,114-50, Foneddigii.n,—Yr ydyn. wedi ei gafl yn hynod o gyfaudas < fabanod. Ni cbafotid ein-baban yraysgaroedd aubwyloa er pan y mae va A, gymeryd. Wedi eu eypynu 1 bob math o hinsoddau, gyda elijfarwydd iada.illawn. Mewn canisters, am Is lc; I pwys,28 go 1 bwre, 4s tic.; !>pwy!lhJ.; 12pwys,i'2 Puredig goreu tsvper refined quality), lpwys, 6s.; Sbwys.lls.; 5 pwya, 228. 10 p»ys, 33s. Anfonir y canisters.W pwye a 12 pwys yu rhydd oddiwrth gost cludiad, ar dderbyniad Post Office Orde- Harry Du Barry & Co., 77, Regent Street, London; Fortnum, Mason, & Co..purveyors to Her Majesty, 128, Piccadilly, a'I GORUCHWYLWYR CANLYNO^;— Abersrean, R. P Charles; Aboravo-n, B. iNf. Davies; Aber ayron, W. Griffiths Aberdare. D. K. Evans, J. »V. Thomas lob ii Jones; Abergole, Wm. Ems; Aberystwyth, John Cofe T. Williams, Druggist, H. Humphreys; Bangor,J.W Spence fhjmaa Lewie, Medical Hall, T Birkett; Beaumaris,J' Mecarty; Brecon, John Jones, Chemist; Bridgend. W PeUJI erwick; Bi^nmawr, F rd & Co Buihh, H. & P. Morris Chemists; Cardiff, J. B. Hopkins; Cardigan, J. R. James Carmarthen, R. M. Davies, 49, King Street, D. W. Harris 0. L Mortimer, Chemist, David Pees, IJ. & WT Davies. auildhal1 Square, D. Jones & Co.: Carnarvon, Robert Owen, Druggist, R. Griflitbs, High Street; Cotwon, E Edwards, Denbigh, W. Lloyd; Uolgelley, T. C'uidlow Roberts, R 0, Rees Fishguard, Vaughan, Chemist; Haverfordwest, O. E. Davies, T. D. Meyler, Chemist, John Phillips,Druggist; H. E. Potter, Bookseller, &c., W. Williams, 17, Market It. flolvhead, Jolin Hughes, Stanley Crecent, G.J. Roberts; Medical Hall; Holywell, W. Williams, Greenfield Street, 1'. A. Roberts, John Jon, s; Lampeter. J. Evans Llandov; ery, W. Rees,T. L. Morgan, Medical Hall; Llanel'.y, George llroom, 1 bos. I'ridham,Chemist, Du-id Evana, Pllrk Street, David Jones, K. Hughes Llanlyllin, John Davies, Drug, gist;, Llanidloes, Wil'iniii Jones, -.Cheni,st; Llanrwst, J. Jones; Machynlleth, H. M. Pugli; Merthyr Tydfil, T. Price. Market Square, Mrs. M. W. White, C. W. Gay, High Street; Merthyr, Thos. Loveiidge,Chemist; Mold, Pti/ig & Price, Hooksellers Nurberth, Nicholas & Giiffith, David Jones; Sealh, A Hayman, New Street Oswestry, J. Askew Hob. et-te, Griiffth, tsurgeon Sc Chemist; Pontypool, H. Hughes, v. U. launders, J. B. Churchill; Pontypridd, Chas Bassett; .tbydyfelin, near Cardiff, R. Morgan Ruihin, R. Roose, It Harker.J. J. Bancroft; St. David's, E. Wil iams, Chemist; -i wanses, William a & Co., G. Barker Grocer, ChlUl. T. Wil. son. Castle Square, Phillips At Son, Castle Square; Tro. degar.Chas. Peaty Welshpool, J. Williams, Medical Hall, John Jones Broad Street: Wrexham, W. Overton. (IV3) LLYFR HYSBYSIAD. Dim ycbwaneg o Heli-nau, nac unihyw Feddygiaeth arall, at AngbylldrBiil,(dyspepsia) Afreolusrwvdd yr Ymysgaroodd, Rhwymidd, Gwyntogi wydd, Surni, Uuriad y Galoil, Marw- eidd-dra yr Afu, Curgeriogyn y Peii, Gihaint, Arihwylder Geiiog, Gweiidid Cyffredinol,Darfodedigaeth, Digalondid, y Ddneg.&c. Pris 2c., neu 3c. gyda'r Post; l02fed Avgraffiad o'r "NATURAL REGENERATOR OF THE DIGESTIVE heb Bclenau, earthedigion, neu fedayginiaethan o nnrbyw fath, trwy foddion gym I, hyfryd, ac anffaelelig; wedi ei uadaau i'r darllenydd cyffredin Yn cael ei gefnogi gan dystebau oddiwrth y Proffeswr j enwog o Ffeiylliaeth v Dr Andrew Ure; Dr Shorland Dr. Harvey; Dr. Campbell; Dr. Gattiker; Dr. Wurzur; Dr. Ingrum. Arg Stnart de Decies; larllea Waddolog Castie- Stuart; Pcncadfiidog Thomas King, a liawer o beisonau parchus eraill, iechyd pa rai sydd wedi eael ei adferu trwy- ddo, ar ol i bob nioddion e-aill fethn. London: Barry Dn Birry Sc Co.,77, Regent Street, GEOHGE It BELL, (from Bell and Moody's Bath,) MFTUCAI. GALVANIST, and SIJUOIOAL, INSTRU J MEM .rAKER, ?? £ 4 PARKER STREET, LIVERPOOL, 1 (The S TOinl door from Ch;irch-street,,) tj a Hf?t'o?"t'tea'tfftti<'n of the J'r"fHssion t\??? Ha ? Bnd the Pnhltc to hia Bandag 8 and Trusses of every description Elastic Stockings, ) « Knee CArli, dial Ankle Bandies, fwitli or t W!'bout inoii.g), of tha latest improvement j 1 « 11 Elastic Cbest Expanders and Backboards, W Ladies'Elast e At:dominal Sijppfjrtinie lion.-I. J ages. Hunting Belts, French Spring Crutch- V— el;, Domestic Syiinges, Suspensory Band- ag"s, j<o. TrllbSPS, Enemas, and Surgical Instru- j 1^ §Ji ments roj.iired Ageut for the Elasiic Spvigii6 Stays, Dr. t .^im Fitch's .\b')omin-d Supporters, &e. — Lidies att-n,tei by Mrs. BeU. An assoi tnient of Braham's Patent PantoKcopio Spectacles for preserving and assisting the sight.  ONDON & NORTH W:TERN RAIT,-1 i? WAY -RHEDEGFEYDD NEWTON.—Bvdd i Ger- I iy.res ùfj.¡01 gorsaf y Rhei.ordd, Li<»"» street am 12 h..ner dydd, dyddiau MER nr.R, IAV. a GWENKH. y 17eg, ISICd, a' ¡pep o Feht/in, lit: II jjluda dw'tliwyr ar y II gaD^eii-reillioifid bya loB Y radegfi. Dychwela Cerbydres ar 01 v rhf degfa olsf ar lob un o'r dyddiau Ni ebaniateir i'r Cerby 'reoi gvmeryd i lynu na rhoddi i ltt,, I lt- thwvr ar eu fferdd i r i-bedevfa., n'l ei,) tubry(i teilil- 90:;1" i fvuu vn Coliins Green r éU iUISIAU Dot. 1. Dot. Tooja aoa y 5ydd < 0c* !l1- 0: j Unieol evo ?». 9c, 2s. Oo I YN OL GOROMMTX. swvdttf* y RbelJffordd. I.iverp»ol. Mobef.u lSf>7 A NEW AND IMPORTANT DISCOVERY IN THE SCIENCE i • F MEDICINE, Patent office seal of Great Britain. Di| lome de Eo le de Pharmacies P< ar.-nacien de Paris Imperial College of .1 r>r1ici ''°, VÚ)J)!)P. The Patentee considers itnecessnrv that every expedient should be adopted to se ure the public a.ninst imitations of the I ile<eiucr. None are genuine unless the Engravings of the Senls of the Patent Otlica of England, the Sen's ol the Ecole de Phamiacie de Paris, and the Imper al College of j Vienna, ore affixed upon each wrapper, a11,1 flrouud each ease. liniitations of the same* are liuble to the savel est penalties tlie-Conrt, of Law eon a, a d TRIErtKMAR No. i, 2, and 3, prepared in the f irm of a lozenge, tie-void of trst.) or small, and can be carried in the waistooat pocket. Sold in tin cases, divided into sepevate doses, an administered by Val"elin, LaUeman, Roux, lliccrd, &c, nnRTESEMAR, No 1, is a Hemedv for RELAX- ± ATION, SPKRMATOP.RHCEA, and all the distressing consequences arising from early abusa, indiscriminate ex ceases, or too long residence in hot climates. It has restor- pd bodily nn sexual strength and vigour to thousands of i debilitated individual-, who are now m the enjoyment of heulthnnp ttin Functions of Manhood and whatever may be the CAUSE of DISQUALIFICATIONS fo, MA(CRIA(*E, I they are EFKECTTALLY stjBouED by this Wouderful DAs- coveryI TRIESEMAR, No II.. effectually, in the sho; t s >ace of three days, completely and entirely eiadicates all traces of gonorrhea, both ini.smild | and uggravated forms, gleets, strictures, i'ritation of ,tbe ¡' bladder, non-ri-tei.tion of urine, paiiis of ihe loins and kid- neys, and ti,ose disorders which copniva aud cubebs have so long been thought an antidote for, to thd ruin'of the h. of a vast portion of the t,,)p.] ti n TRIESE MAR, No IILX is the great Continentnl remedy for Svphi r4 eoB?tfy S)'mptom. It searches out and pQf\ dfaeMe? humours from the blood and oleanseiesilu >n», r from .AH d?teriormt,ingeaus-s,it aiso ?..n,?li IN M"carw? SCUtvy. Scrofula, and all Cat&Lioap 1,ru '*MH»ov £ ng' and txpeltn?inita conrse all'ooi4tpu(mm -?artttew from the vital stream, so attozetbo?: the I virus of disease, cnd?ex; ft it' with the !oMn athm through the medium of the pomi 91.4 u' ne.and is a never-fai ling Re?ed? for that class orders which nnlort nately the EnglishPhysicianstwatwrt*li Mercury, to the inevitable destruction or the Pdtielit 6 go stitution, and whioh all the Sarsapa: ilia in the world cannot remove.. 1, Price lis ,or four eases in one for 33s., which saves I W and in f5 ca.,es, whereby there is a saving off 1 12s. To be 1 had wholesale and retail in LonddA,-of Darby and Gosdcn, l 140, Leridoiihall-street; Barclay and Son. 95, Kainngaon. street r.dwanle, St. Paul's 'nutoh-yerd; of H. Iugham, druggist, 40, Mai kel-street, Manchester; J. Priestley, che. riist 52, Lord-street, Liverpool; Powell, Bookseller, 15, WestRioreliiuH-stieet, Dublin; Winnal, bookse,ler, Higu- s tre ft, Birmingham; HUMAN FllAIt.TY; a Popular Medical Work, price Is., post free, beautiiully illustrated with 1 vO Engravings, ond containing the opiuions of Va'peau, Lallemaud, Roux Iti- cord, &c. gives copious instructions for tb41 perfect Res- oration oft nose who are prevented by impediments from entering into the Matried State, also a-iowing the dreadful rescll:s'from eotr1 abuile, Gonorrhoea and Syphilis, and the benefits arising from thechemical tests and examination of the Spermaliza, by the Author's newl/ constructed Micros- cope, with powerful lenses—Piper tnd Co 2), Paternoster. row; and from all Agents for the sale of Triesernar." MEDDYGIAETH Y MYRDDIWN, I ATHRONIAETil A FFAITH. PELENAU HOLLOWAY. I ACHOS CYNHYRFIOL SELNI. Y gwaed ydyw peiriint by vyd-gynaliad. Diw-illaqnc;odd- oiu y enfitvd, asgwrn, cyhyr. giau a'r croen. Y cylla yn ei gweituind, v gwvthi ei dospirthwyr, a'r ymvs^aro idd y j gwytbredan fcA in Wsl trivy bit rai mae v sylwedd gwrthod- ediuyv r>i gvnvrchiad, yn ciel ei fw." allan. Arycylli y cv chrediada'r ymysijaroedd,mae vPjlanau hyn yn gweitli redu ar yr nn pry,l, gan we'?FL atighylldraul, puro'r flif- noddau,a rheoleiddio'r ymzavthion. YR AFIECHYD CENEDIAETHOL. Anbyl1<tr .ul y(lywr afiecbyd mwyaf cyffredin yn mhlith pob dosparth yn y wlad hon Ma" yn cvmaryd mil o wa- hanol tfurfiau, ac vr. ffvnonell wieiddiol glelydau pei vglus aneirif; ond pa fath bynae ei ragnodion neu arwvddion, pa mor ystvfnig bynag ei wrthwynebiad i gynghorion meddyg- i ol cyflredin, gildia yn barod a phrysur i'r feddyginiaeth I ddwfn-dreiddiol ac antfaeledig hon HAINT GERIOL. Mae dognedd ac ansawd t y geri o bwys avmebgorol i iech- yd. Ar yrifti, y gigfesen yr non sydd yn didoli y llifooddi liwa, gweiihreda y Pelenau yn benodol, gan gvwiro yn dd- feth ei afreoleddau, ac yn gwellavn effell liiol y cryd melyn, Trosglwyddyddion Geriog, a'rholl amrvwiaethau o glefydau a genedlir gan ansawdd annaturiot y; img. OAIR AT FENYWOD. MRe nelledd seFydIogar afreoleiddiau y riiti ydynt flin- olerponodol y rhyIV wamlf, a'r rhai, pan eu hesgeulusir, sydd bob amser vubyrbau einioes, ydynt yn cael eu symud am yr amser nresenol, ac yn cael eu hatai am yr amser dyfodol, trwy hail o'r naW8aUtl.1 tynerond trwyadl hyn. Iachad Nodedig o Anghnlldraul a Phoen tost yn y Cylla. Adyegrifen o lythyr oddiwrth Mr. G. Horsley, Cyfferiwr Gweinjddol a Theuluol, morriston, ger Abertawe. At Profreswr Holloway, Syr,—Yr wyf newydd dderbyn y manylion cryno adchwan- ego1 o 8': JS yn cyleirio at 1m avdd wo(i i bod yn bwrcaswr o'ch Pelennu a'-h Enoint bob amser vn fy sefydlia li Py tvedI .wr. David Lewis, Llangyff>lach. ei fo I wedi dyoddef oddiwrth yr ymosodiadau mwyaf llym o Anghylldraul, a phoenal] llym yn y cvllll: pitaodd y rhai hyn am dros chwe ruis, so wedi tridoyn d dclilynaidd bob me.tdy'giniaeth arall. svmndwyd hwynt o'r diwedd yn ho 101 trwy ddefnyddiad rh ydd apharaol o'ch Pelenau gwiri >neddol anmhrisiaiwy. Y mae y rhai hyn yn unig gyda'ch Enaint yn cael eu gwerth- fawrogi yn lawr trwy fy ardal, ac y mae eu gwei-thiant yn gyfatebol helaeth. Ydwvf, Syr, yr eiddoch yn barchus, (Arwyddwyd) G. HtJIiSL Iachad Rhyfeddol o Ddiffyg Anadl. Adggrifen o lythyr oddiwrth Mr. John Bailie, leu" Trafnid- ydd, Bnhynahinch. Co. Down, Iwerddon. At Proffeswr Hollowav, Syr,— Y mae genyfyr hyfrydwch mawr o anfon i cbwi fan- vlion o iachad anarlerol arall o Udiffyc-anadl, wedi cael ei ePTeitbio can eich meddvgiaeth werthiliwr, wodi i bob meddyginiaet i arall fethu. Vr oerld Mr. James Furey. o Drumnghliss, Kilinore, Co. Pown, wedi 11),1 yn clel ei boeni gan yr afiechyd arswydns hwn am 20 mlynedd, so yi- oedd yngywir yn y radd olafo'r anhwyldeb. pan y denhren- ■ >dd gymeryd eich Pelenau, Be y rwbio yr Enaint yn dda i'r idwylron nos a boren. Y mae genvf yr by'ry,twch o'chhvs pvsn, ei fod, sr ol parhac gyda'ch meddyginiaethaa fel y erybwyllwyci uchod, am wyth wythnos, wedi cael clVbl iach- ad, a byth er hyny wadi mwyohuu yr ieehvd goreu. > dwyfyn parhan, Anlvyl Svr, yr eiddoch vn gywir, (Arwydwvd) JOHN BAILIE, lou." Pelenau Holloway ydynt y feddyginiaeth or-u y gwyddir am dam yn y byd at yr anhvylderan canly-ml:— CryJ." Dyfrglwyf. Enynfa Diffyg anadl Clefyd y gwaed Clwyf melyn inliwylleraugeriaxvg Tan irldwl Afiechyd yr afu| Llinorod Anhwylderau Llwynwst knliwvl,ici-au y coluddion beuywaidd Ffolenau (Piles) Bolvddwsi Twymynobob Cymalwst tihwymiad y coluddion math Atalfadwfr Y darfodedigaeth Ffitiau Clwy'r brehin Nychdod Troedwst Anhwyldeb y Dolurgwddf Cur yn y pen giau Craianwst Annhreuliad Llyngerobob "irwyddion ail-raddol Tic Dolereux math Grenianod Polorod Gwendid, &c. &e., &c., &e. Ar werth yn sefydliad y Proffeswr Holloway,224 Strand, ger Temple Bar, Liuridaffi, ac 80, Maiden Lane. New York, a cliato v rhan fwyafo F eryllwyr a Owerthwyr Cyfferi drwyyr holl fyd gwnreiddiedig, am y prisiaa CanlYDo 1: 18. 14c. 2s. 9c; 4s. 6C. lis.; 22s. :J38. v blwch. Y mae enill mawr trwy gymeryd y maint mwyaf. QLEW LLWYDWYN AFU Y PYSG PENFRA8. 0 DDARPARIAD Y DR. DE JONGH ( Dr. De Jongh's Light-Brown Cod Liver OH,, Cymeradwyir a phenodir yr O!ew hwn gan y prif feddygca yn Mrydain Fawr ac ar y Cyf&ndir fel rreddygiciaeth i'r OARFODELIOAETH, DOLUR OWPCF, TrCF^WST, CYM-.IV WST, ASTHMA, CROEN-DDOLTJRIAU, GWENDID AB Ot TWYMYN NEU WAEPTT, LLESGEDD MENYWAID, GWENDID 6ABANOD, AC AFIECHYD YR ESGYRN MEWN PLANT A DYN. TON MEWS OEDILAN, A PHOB MATH 0 DDOLUBIAU MAM. WYNOG. Buy fe-la-criniaoth wir effaitbiol boiiyn foddion lestyn llawer cinicA* ;h a gwellbau pnhwylderau pryd yr oedd pob gobaitl- » libnd wedi eael ei roddi i fyny Parp :;j yn Ynysoedd-l.offoden, lie y ceiryr Olewbraa. 1\( anan "fufu y Pysg Penfras mewn ffordd ag aydd yn eicrbau y nerth mwyaf ynddo. Pi*vfir ef ar ol hyny gan Dr. de Jdntrh. o Hague, yr hwn a gvdnabvddir gan y broffes feddygol trxrv Ewrop.fel vr awdurdod nehelaf ar y pwne. Ar ol ei archwilto rboddir vr Olew i fynvmewn oostrelan, dit-n gan ad metalaidd. yn dwyn argraff Dr. de Jongh, 80 felly dyogelir yr hylif rhag pob cvmysgedd a llwgr. Y maey gwelliadan anarferol aeffeithirtrwyddefnyddi# oyr| Olew hwn, wedi ereu galw mawr iawn am dano yn mha Ie bynag y mae ei rinweddau wedi eu cael allan. Ycanlvnolion ydynt ddvfyniadauo rai o'r prif Gymeradwy- aetban Meddygol a Cbelfyddol a dderbyniwyd o blaid Olew Llwydwyn afa y Pysg Peniraa, o ddarpariacth y Dr. De Jongh:- ?"? ARTHUR H. HASSALL, M.D., F.L.S. Aelol o Ooleg Breninol y Meddygon, Meddyg i'r Yøbv t Eroninol Rhydd, A.wdwr Food and its Adulteration," & Yr wyf wedi talu, fel y pwyddocb, lower o sylw i'r pwne gvmysgiad llvgredig cvffyriau. Yn mhlith yr erthyglnu chwiliwvd, nid yw nn norbwysfawr ag Olew Afn y Pysg Pen frfls, w<*di dioric vn ddisy^w jrenyf; R livn yn fwy nPilMuol ga ei fod yn feddyginiaeth boffiswn genyffi; ac heblaw hvnv ei fod morddarostyngedig i waethygiad trwy Bvmysgiad Ole Pys eram. 0 IIn."nwdd isel iawn. Yr wyf yn hysbysn fy men tnwy nag nnwaith, ar wahnnol amserau, wedi gosod eich Olew I Iwydwyn enwi don ddosraniad fferyllawt-A HTMV YN ANHVSBVS I criwi-a ebt-ftiis ef yu wastad yn rhydd oddiwrtii bob amnhnredd, ac yn gyfoethog yn elfenau cyfansoddiad y geri. ge Mor fawr yw fy ymddiried i yn yr ertbygl, 1J1 vr yd wyf vn arferol o'i roddi yn bvtrach nag un math arall,i'. dyben o fod yn sicr i gael y feddyginiaeth yn ei chyflwr puraf a eoreu Rhagfyr 1,1854. T. H. TANNER, M.D., L.R.C.P.: Meddyg i Vsbyty y Gwrageld. Awdwr "Memoranda on Poisons." "A Manual of the Practice of Medicine, "&c. Mae y Dr. Tanner wedi defnyddio Olew y t)r. De Jongh yn dra helaeth, yn ei ymarfertnd cyffredin yn gystal ag vn vr Ysbyty, er 18 rhai misoe,ld yn ol; ac y mae efe wedi eael fod ei allnoedd meddygol yn fwy nag eiddo Olew cyffredin Afu y Pysg Penfras, ei fod yn achoei llai 0 wrt.hwynebrwvdd, ae nad yw ei flas mewn un modd yn Ilnbyfryd,Ionllwr 25,1855. "WILLIAM BAYES, M.D., L.R.C.P., Meddyg i Foildygrly TIrightoTI. Awdwr "On Nervous Din- caBO connected ith Dyspepsia," On the Triple As pect of Chronic Disease, &e,. &c, Yr wyf er ve liawet, o flsceclrl wedi-bod yn yr orfei iad o beidio gorchymvn nn math o Olew I)cb!a%v etch Olew Llwyd- %yn o Aru y Pysg Pet)fi.a?,,k-r "yn chwi o Afu y Pysg Penfras, yr hwa avniddengys i mi ei fod yn meddn ar lawero fonteision nwchiaw pob math Brail 0 Olev.yn ci fod t nn ervfder angnyinewidiol, yn ci fod vu fwy blaeus, ac n ei fod yn Uawer mwy efl'eithiol. Aufynycb vr wyf yn gorchyniyn riogn mwy na Utjnaid llwy tTrwvihau (des- trrl spoún./i/I),l1c yr wyf yn ystyrird fod lionaid llwy de y. qyjarlalyn ei effeithiau i lonaid b'xrddlwy o'r Olew Givelw. Mae un fantais ag sydd mor bell ag v mae fy mhrofiad i yn myned, yn pertbyn yn neiiiduol i ch Olew ch wi, sef ei du etldiad i atal rhwyuniad o'r coluddion, ac felly eaniatau iddo gael ci weinyddu mewn rbai aohosiou lie y byddai yr Olew oyffredin yn itunerbyniol. Cbm error 21, AR WERTH G^N ANSAR. HARFORD, A'R CYF 77, STRAND, L LUND AIN. Unig Ddirj>vywyr a Throsfaelwyr cydnabyddol Dr. De. Jongh, dros y Deyrnas Gyfunol a'r Trefedig. aethau Prydeinig, ac befyd gan bob Cyffyriwr cvfrifc HANER PEINT, (iO wn.) 2s. 6c. PEINT, (20 wns.) 4s. 9c. CHWAET, (40 wns.) Ds. MEIIUR KM JtJilIUH. Y mae Olew Uwyd, Wyn Afu v Pysg Penfras i'w gael wast*dol gan y Yferyllwyr caplynol yn Nghymtu.y rhai a ben odwydyn Oruclivvl-lwyr wort,iiu Abertawe, J. Harris. ) Llandudno. Hugh Hughes. Aberystwyth. J. Cole. IMaeteg. Morgan I horu .s. Bethasda, Hugh Bow'mds .M?- v.W.Speu?r?? CatteUuedd.'?.Etbbart. ?P. '?f. Robe-? Chepstow, Mrs. Williams- i W. Walkington. :a,tford(l O"TIn6 Harries. WW. Rowland

I Y SENEDD YMERODROL. I