Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

-! -? "-I ..;. I y GYMDEITHAS…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-? -I I y GYMDEITHAS AMAETH v DD0L FREli^IUt. J t 1 Y CYFARFOD YN KGHAEft TJT 18')S. I Wele resfr o'r gwol)riiu netlldnol M gynygif yn y 1 cyfai fod ucho l, ar wahan ud&wrth y rhil a gj nygir I n y Gymdeithas. ga. — T B». "1 -.A* DEI!IlT>n "• a. d. •v HOUSE. «■ -ft JErFEH?1- sosMRftf tir Caws lliwiv-t-jjywedi ei waeut^ 1857. 200 Am y 4 cosyn goraf, heb fod dan bOp. yr un 30 0 0 S. E to, eto, yr ail oraf 20 O 0 4. Am y 4 cosyv. goraf heb fod dan 40p. no o dan Oop. yr un 20 0 0 5. Eto, eto, yr ail oraf 15 0 0 6. Am y 4 cosyn goraf dan 40p. yr un.. 15 0 0 7. Eto, eto, yr ail oraf 10 0 0 DOSBARTH u. Caws anliwiedig wedi ei wneuthur yn y fl. 1857. 8. Am y 4. cosyn goraf heb fod dan 50p. yr un 30 0 0 9. Eto, eto, yr ail oraf t. 20 0 0 10. Amy 4 cosyn goraf dan 50p. yr un.. 20 0 0 11. Eto, eto, yr ail oraf 15 0 0 Gall y Deb afynoymgystadlu am gaws lliwiedig lieu anliwiedig, ond ni oddeiir i neb dderbyn mwy nag un wobr yn yr nn dosbartb. DOSBARTH III. Gwobran am gaws wedi ei wneuthur yn y ft. 1858, lliwiedig neu anliwiedig. 12. Am y 4 cosyn goraf heb fod dan 60p. yr un 20 0 0 13. Eto, eto, yr ail oraf 15 GO 14. Am y 4 cosyn goraf heb fod dan 40p. ao 0 dan 60p. yr un 15 0 0 15. Eto, eto, yr aii oreu 10 0 0 Hi. Am y 4 cosyn goraf dan 40p. yr un.. 10 0 0 17. Eto, eto, yr ail oraf .5 0 0 TELERAU CYFFREDINOL. I Bydd caws a wneir mewn uorh/w ran o dalaetb Gogledd Cymra o Gymdeithas Amaethyddol Freiniol Lloegr, yr hon a gymer i mewn swyddi Caer, yr Amwythig, Stafford, a'r oil o Ogledd Cymru, neu mewn unrhyw or siroedd sydd yn terfynu ar sir Gaer, yn gymhwys i ymgystadlu am unrhyw o'r gwobrau uchod am gaws. Rhaid i'r arddaogosydd yn mhob amgylchiad fod yn wneutburwr ac yn wir berchenog y llaethdy o ba un y bydd y caws a arddangosir wedi ei ddethol. Nid yw y caws i'w dylla na'i brofi mewn unrhyw ddull cyn iddo gael ei arddangos yn muarth yr ar. ddangosfa. Y mae y Pwyllgor yn cadw id-lynt eu hnnain yr hawl o brynu unrhyw o'r cosynau gwobrwyedig, at ddefnydd y Gymdeithas Amaethyddol Freiniol, neu i'r dyben o nnrhegu. Darperir ysgrif-dysteba" (certificates), a ffurfiau dodiadi mewn (formsojentry) Gwobrnu i laeth-forwynion a gwnftuthurwvr caws. 1. I'r liaeth forwyn neu y person a fyddo wedi gwneuthnr y caws a enilla y brif wobr 10 0 O 2. I'r llaeth-forwyn neu y person a fyddo wedi gwnenthur y caws a enilla y gwobrau blaenaf, rhif. 2 ac 8 yn y dosbarth I a'r II. 5 0 0 3. Ir llaeth-forwyn neu y person a fyddo wedi gwneuthur y caws a enilla y gwot-rau rhif. 5, 6, II, 13, a 14 2 0 ( 4. I'r llaeth-forwyn neu y person a fydilo wedi gwneuthur v caws a euilla y gwobrau rhif. 7.15, 16. a 17. 1 0 c Os na bydd y caws gwobrwyedig wedi ei wneuthu gan y neb a fyddo yn arferol o'i wneuthur yn y lie y mae y wobr i'w hatal oddiwrth y llaeth lorwyn fieli y gwneuthurwr. Gwobrau am yr anifeiliaid cymhwysaf i ddybenion llaethol. DOBARTH 1. I berchenog y tarw gotaf wedi ei eni ar neu cyn y Jaf o Orphenal, 1850, heb fod dros bedair blwydd oad SO 0 0 Yr ail oraf 15 0 (I DOSBAMH 11. I berchenog y tarw goraf, a fo wedi ei eni ar ol y laf o Orphenaf, 185 i, a thros 1 A -yd4 oed IS 0 0 Yrailoiaf 10 0 0 DOSBAITTH m. I berchenog y cwpl o wartheg goraf yn rhoi llaeth neu yn gyflo 30 0 0 Yr ailorafeto 15 0 0 Y trydydd, eto 10 0 0 DOSBASfU IV. I berchenog y ddwy better yn rhoi llaeth neu yn gyflo, heb fod dros 3 biwydd oed.. 15 0 0 Yr ail oraf eto 10 0 0 Y drydedd oraf eto 5 0 0 .LIOSBARTH V. I barchenog y ddwy heffer llwyddiaid goraf 10 0 0 Yr oil oraf 5 0 0 Y gwobrau canlynol am stilvryni*, y rhai sydd wedi neu a tyddo wedi gwasanaothu o leiaf am un tymhor yn un o swyddi yr AmwrthiV, Stafford, Caer, neu Ogledd Cymru. Ceffylau Amaethyddol yn gyffredinol. DOSBARTH T. I berchenog y stalwyn gorat i ddybenion amaethyddol, wedi ei eni ar lieu cyn y laf o Ion. 1856 30 0 0 I berchenog yr ail oraf eto 20 0 0 DOSBARXH 11. I berchenog y stalwyn goraf wedi ei eni yn y flwyddyn 1856 20 0 0 I berchenog yr ail oraf eto 10 0 0 Ceffylau tynu. DOgBaJtTII III. I berchenog y stalwyn goraf wedi ei oni ar neu cyn Ion. 1, 1836 15 0 0 I berchenog y stalwyn goraf wedi ei eni yn y flwyddyn 1856 10 0 0 CafMan eraill. DOSBARTH IV. I berchenog y stalwyn tryjywiog goraf am genhedlu hel feirch 30 0 0 I berchenog yr ail oraf eto 20 0 0 DOSBARTH V. Am y stalwyn goraf o ferlod y mviydd, heb fod uwchlaw 13 lIaw 10 0 0 Am yr ail oraf eto 5 o 0 DOSBAhTI VI. Am y gaseg oraf o ferlod y mynydd heb fod uwchlaw 13 Haw 10 0 0 Yr ail oraf eto 5 0 0 DOSEARTFI VII. Am y stalwyn goraf er gwella epil mer- lod Cymreig 10 0 0 Am yr ail oraf eto 500 DOSBABTH VIII. Am y ferlen oraf heb fod uwchlaw 14 Haw, ac ebol 10 0 0 Yr ail oraf eto 500 Acbau Cymreig. DOSBARTH I. Am y tarw goraf uwchlaw dwy, ac o dan I dair blwydd oed 30 0 0 Yr ail oraf eto 15 0 0 DOSBARTH II. Am y tarw goraf o unrhy w oed 30 0 0 Yr ail oraf eto 15 0 0 DOSBARTH III. Am y fuwch oraf yu gyflo nea yu rhoi llaeth, uwch 2 tlwydd oed 20 0 0 Yr ail oraf eto 15 0 0 Y drydedd oraf 10 0 0 DOSBARTH IT. Am yr heffer oraf at epilio, dros flwydd oe 1, ac o dan ddwy 15 0 0 Yr ail oraf eto 10 0 0 Y drydedd oraftto 5 II 0 DOSBARTH V. Am yr heffer oraf at ep;li j, dr, s ddvtv, ac o dan dair bhvytld oed 15 0 0 ¡ Yr ail oraf eto. 10 0 0 Y drydedd-Oraf eto • 5 0 0 Aehau sefydledig heblaw bvr.gorniog HenSordd neu Devon. I enfUydd gwobrau y Gymdeithaa am achau sef- ydlog eraill. a DOSBARTH I. Am y tarw goraf wedi ei eni cyn neu wedi Gor. laf, 1856, heb fod droa bedair blwydd oed 15 0 0 DOSBARTH II. Am y tarw goraf wedi ei eni cyn y laf o Orphenaf, 1856. 15 0 0 Y mae y Pwyllgor wedi gwnetitburyr yobwaneg. iadau nehol at wobrau y Gymdeithas, er anog i gystadleuaeth o'r uchcldiroedd Cymreig a macau eraill. Defaid. DOaBAltTH I. Amyrhwrdd mynyddgorafo unrhyw oed 15 0 0 Am yr ail oraf. 10 0 0 B66BABTH n. Am y gorlan oraf o famogion mynydd Oymreig o umhyw ord 13 0 0 Am yr ail oraf eto JO 0 0 Am y trydydd eto 5 0 0 DOSBARTK III. Am yr bwrdd unguait gorat o linach y Shropshire Down 20 0 0 Am yr ail oml eto 1J 0 0 DOIDA'R,TJI IV. Am yrhwrdd goraf o iiuach y Shropshire Down, o unrhyw oed 20 0 (i Am yr ail oraf ]0 0 0 DOSBARTH V. Am y gorlan oraf o bump o tamogion un. gnaif e'r un linach 15 0 0 > Apa yr ail oraf 10 0 i DOSBARTH VI. v 4ai yr hwrdd ungnaif goraf o linach -Oberiot 0. 0 o. 20 0 0 Anvjr ail o'.af eto 10 0 0 DOSBARTH VII. 4m yr h^rdd goraf olinach Cheviot. 20 0 0 Am yrMl oraf eto 10 0 0 t. DOSBARTH VIII. gorfan oraf o famogion ungnaif- o.lmsch Cheriot 20 0 0 Aih yr ail oraf eto 10 0 0 IF-ibae y dwobrau am geflylau, gwgrtheir, a defaid, yn agored i gydyruseiswyr o unrhyw barth o'r Dayrn. as Unedig.

.M^SURAU YD.

ABIAETif YPDIAETH.

An H.

-I IY GYXaDLEDD W.r:ry! 1QGAETHOL…

OLIVER CROMWELL. I

AMRTVIAETH A U .

Advertising

I Y SENEDD YMERODROL. I