Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Itin Ganedl ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

tin Ganedl ym Manceinion. Dyddiadur Ion. 19-Darlith Mr. J 0 Davlss, Bhathya Ion. 20-21—Oymanfa'r Annibynwyr Chwet. t —Darlith yr A thro Miall Edward* Bbrill SJL-CYxnanfe, y Oobeithhioedd tennadon y but Nesal. Y METHOD1STIAID CALFINAIDD Moss SlDB—10.30 Q H Lamb, 6, B W Boberts FJBNULSTON—10.30 a ti, R Williami HKTWOOB ST.-10.30 a 6, VICTORIA PAn-w.ao a 6, M'NwoRTH-.aU, H J Daviee, Treprth, t. W Parry LEIGH-lO.aO a 0, WASHINGTON—10.30 a 6, .NAALBSTOWN-10.45 a 6.30, A8HTON-UNDEK-LYNE—10.45 a 6.80, BGLWYS UNDBBOL ECCLICS-11 a 6.30, YIL ANNIBYNWYB, OHOBXTON RD-IU.30 a ti.1.5 Llew Tegid BOOTH ax—10.30 a b.io, M JLlewelyn yaBjSN'b KOAD—10.30 a 6.15, J Morria .1.». 1)UNOÁN I:ITRRIÐT-IO.aU a ti.1õ, HOUINWOOD—10.30 a 6.15, Y WBSLEAID. fi Dawi SANT-10-30, J W jfelix,, ö, J'E WlUians HOKEB—10 30, W G Jones. 6. Oyfadod Yegol HoKBB—lo?O. J E WUliams, 0, J W Felix iiJttTXiAH—is.30, J E Williams, 6-30, J rt WUliawa ioiii OAitJTAiUA—10.30, 6, J. Felix WBABTB-IU.30, J Felix, 6.30, W Q Joaea Y BEDYDDWYB- Or. MIDLOCK ST.-W.au, a ö, J H Hughe* LONGI:UQH'r-lO.aO a 6.30, )-no. ROBlN'¡j_.LÁNE. SUTTON—10.30 a 5.80, AR NOS-,LGALAN.-Fe'm hysbyawyd gan. Mr. H. 0. Davies, ysgrifennydd Eistead- iod Booth Street y Oalan, fod y rhagolwg y tro hwn yn well nag arfer, a'r cysfcadleuwyr yn lluosocach. Wele nifer rhai ohonynt: Cor Gymysg, 2 Corau Merched, 3 unawd meib- ion, liS; unawd merched, 7 unawd.geneth- od, 11; unawd bechgyn, 8; adroddiadau Cymraeg, 7 Saesneg, 30. Cyniiygiwyd i'r Saeson nafr fwy nag i'r Cymry gyda'r adrodd, a manteisiwyd yn ddiau am nynny. Gwaith anodd yw caei cor cymysg ar hyn o bryd oherwydd prinder dynion, ond abwyd da i ddenu yw pedair punt a chwpan arian, ae anthem odidog yw Teyrtiasoedd y ddaear. Ooriaf yn dda, lawer biwyddyn yn ol, fod yn canu alto mewn cor a aeth i Eisteddfod i gystadlu arni. Jiuum yn rihyrsio am deirawr y noaon gynt, a ffwrdd a ni am y tren fore drannoeth. Wedi cyrraedd tre'r Eisteddfod, brasgamwyd i ysgoldy i rihyrsio wedyn -too, dyma'r frysgennad a anfonwydiwyhogweith- rediadau'r Eisteddfod yn dychwei i fynegi amser y gystadieuaeth. Ffwrdd a m tua phabell y cyfarfod. A thrwy rigol o ddrws y cefn, ciywem gor arall yn terfynu'r anthem. ■Liithrasum lliLlnau'n bryderus i'r iiwyfan megis deiliion a byddanaid i bopeth o'n cwinpas. Wedi canu a mynd yn 01 at borth cyfyng y cefn, i wrando heb weld cor neu ddau Mali, ac yna'r feirniadaeth. Enillasom y wobr, ond collasom yr holl Eisteddfod, canys brysiwyd i'r orsaf am dren, ac adru'n ol. Druan o gystadlu corawl mewn Eisteddfod, onite, oa yw protiad aelodau corau eraill yn gyffelyb. yiomwyd li gymaint fel y pender- tynais na chai arweinydd cor roi m wgwd arnaf mewn Eisteddfod ar ol honno. Ufnaf fod liawer o bethau cyffelyh yn cael eu gwneud eto. yn lie cyd-oddef a chyd-ddwyn,gan faethu ein gilydd, a theimlo diadordeb y naill yn y Hail. Bu' r Annibynwyr yn nodus i gael ysgol. dy ildossside i gyntial yr Eisteddfod. Dyma'r ystafell oreu sydd gennym ni'r Cymry yn y dref a'r cylch ond ymddengys fod tipyn o gwyno ar ol cyngerdd y Gobeithlu fod y plat- norm yn rhy isel. Nid oedd hanner y gynull- aidf a'n g welcl y plant, aoy maeclywedplentyn yn canu heb ei weld yn debyg i wrando grama- non mewn bocs. Da (yddai cael platfform arall, symudol, hanner Hath yn uwch, gogyfer a chyfarfodydd arbenuig a dyma gynllun esmwyth i dalu amdano, sef codi toll ar elw cyfarfodydd pawb o'r tuallan a gaiff foiithyg yr ystafell. El LE I'R G YMRO.-Ddeng m lyned yn ol, adroddwyd rhes o benillion mewn cyfar- fod Cymreig yma, ynhaeru cyfodiad Mr. Lloyd George yn IJrif Weinidog, gyda llawer diwygiad yn ei sgil. Yr oeddynt yn gyn amserol y pryd hwnnw, ond wrth nesu at ei hoed yn awr, wele dri phennill ohonynt.— Bu'r Sais a'r Sgotyn yn llawer rhy hir Yn bwyta o fraster goreu y tir; Lie bynnag 'roedd swydd yn aur a bri, Kwy oedd y dynion a'i hawlient hi. Ond druan o'r Cyiaro gwael ei wedd, Mae yntau yn disgwyl cael rhan o'r wledd Pan ddaw Lloyd George yn Brif Weinidog Lluniodd y gweithwyr ddadleuon fil, Tra mawrion y tir yn cnoi eu cil, 8A dysgodd John Bull bob math ar dries Wrvh chwarae'n ysgafn a'i bolitics. iliOnd try y rhod mewn gwlad a thre A dechreua popeth dyfu i'w lie, Pan ddaw Lloyd George yn Brif Weinidog Daw'r Lgwas a'r meistr yn frodyr cytun, Heb neb yn dweyd arglwydd wrth unrhyw ddyn Y Terfynir pob streic, daw'r byd yn gall A'r rcsilways yn eiddo y naill fel y llall;' A chasglu cyfoeth trwy'r fiwyddyn gron Fydd gwaith yr amaethwyr hyf yn Jlon Pan ddaw Lloyd George yn Brif Weinidog Pwy fuasai'n dychmygu ddeng mlynedd yn ol y buasai raid cael amgylchiadau mor eithriad- ol ag sydd yn awr i orfodi ein cydwladwr hynod i dderbyn ei enedigaeth fraint ? LLA WI AD 0 RYNION. Aheuo dyn, liynny hefyd a fed efe." Dyna ddaeth i'm meddwl fore'r eira mawr yr wythnos ddi- weddaf, wrth weld y dynion yn hau halen yn Market Street, a niethaf ddeall y cymliwyster athronyddol. Ffaith yn peri syndod yw fod 65 o farwolaethau wedi digwydd yn y dref hon yr wythnos ddiweddaf, rhai y bu gorfod cael trengholiad ar y cyrff. Onid oes i rai, bob dydd, oriau duon oer dywydd? Daeth y mater o dyfu tatws yn swmbwl pwysig i'n haWdurdodau trefol, a chaed goleuni newydd ar y flaith fod ugeiniau o aceri o dir da, esgeulus, ellir eu defnvddio i'r amcan hwnnw ond y broblem ddyrys yw, cael gweithwyr i amaothu'r tir. Yn amser heddweh, nid oedd neb yn amgyffred fod pennill Dr. Pan Jones mor wir,— Tra'r coeclydd a'r ddaear yn wyllt ymhob llun Moo'1' tlodion yn ewyno'n ddigysur; A miloedd o erwau heb neb yn eu trin, A iniloedd o ddwylo yn segur. Hen arfer gyffredin yr oes o'r blaen yn y wlad fyddai edrych yr almanac i gael am gyfirediad am y tywydd. Rhyw lyfryn o gywreinrwydd fwy na heb ydyw gan lawer yn awr. Ond auodd cael gweli defhniad o dy- wydd y mis kwii mag a gaed ym Aimaaaa asor. gybi, s«f Gwyntoedd sydym, Gwlaw^yn caixlya. .Nirs gawn Ar ol y ilawn. Oer afrywiog, Rhewau rhywiog. Wole lith ola'r tlwyddyn-yr ail fiwyddyn gyfa sydd a'i gwisg yn goch gan wa«d,^a phrudd^yw msddvrl nad,tyw'l' rhagolwg am y nesaf nemor well. Ond, mwddai rhywun Lie not downhearted 'neath woe's weeping willow, but work with a resolute will." Ac ni allaf innau oriien fy llith yn well nag yng ngeiriau un o'r hen feirdd fel hyn :— It is thus we feel With a gigantic throb across the sea, Each other's rights and wrongs thua we are men. The bells of time ar ringing changes fast. Groat Lord! that each frask paal may usher in Am era of ailv&Aoemsnt. «

I Clep y Clawdd

Advertising