Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ffetan y Gol. 1

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. 1 Cofied pavob to'n anion i'r Fftia mat dyma'r gair sydd ar ei genau:- I NITHIO'B GAU A NYTHU'R GWIR. I Cleian eto- AtOlygydd Y BRYTliON SYR,—Pan yn ysgrifennu fy nodyn cyntaf ar y gair cleian, dibynnwn yn hollol ar fy nghof; ond oher- wydd fod E.R. yn cich rhifyn wedyn yn dwcyd mor bendant heb os nac onibai mai pibell bridd neu getyn ydyw, a rhag ofn fod fy nghof wedi fy nhwyllo, holais agos i ddwsin o'm cydvveitliwyr, a hynny'n annibynnol ar ei gilydd, pa beth a olygid wrth y gair cleian. Ac atebodd y mwyafrif a wyddai am y gair gyda'r naill ncu'r llall o'r enwau a roddais yn fy atebiad cyntaf. Ni chlywodd yr un ohonynt alw pibell neu getyn yn gleian o'r blaen yng ngorllewin Meirionydd, a rhan o Sir Gaernarfon, He y preswyliant. Felly, heb os nac onibai," cleian yn y rhan yma o'r byd ydyw paatwa neu ffon gref, etc., fel y raynegaia o'r blaen- I. BROTHEN Dyma hwy- II At Olygydd Y BRYTHON. ANNWYL SYR,—Darllenais yn y BRYTHON yr wythnos yma fod Sior o Salford eisiau gwybod pa le y gellir cael y ddwy gerdd Hen Ffon fy Nain a Bwthyn baclt to gwellt. Byddynddagennyfeu hanfou iddo ond i mi gael ei gyfeiriad\- Y r eiddoch, 21 Waterloo Road O. THOMAS- Runcorn. Alaw'r Bwth ac Alaw'r Ffon. At Olygydd Y BRYTHON SYR,—Holai Sior hanes yr alawon Bwthyn bach to gwellt a flen ffon fy Nain. Aeth Crych Elen, awdur y flaenaf, i America flynyddoedd maith yn ol, a bu farw yno. Ac y mae ei gân allan o brint ors blynyddoodd Y mae Hen ffon fy Nain yn dal i gerdded o hyd. Cyhoeddir hi gan Mri. Jones & OJ. Llanrierch-y-medd os nad oes rhai yno y mae gan Timothy Richards, Ardwyn, Llan- bedr, Ceredigion, ddigon bob amser ar law drwy'r post am bum ceiniog,- Yr eiddoch ARDWYN 1 r Cymro sy wrth y llyw. II At Olygydd Y BRYTHON I SY'R,-Gan fod y Prif Weinidog newydd yn derbyn Y BRYTHON, clymunaf arnoch roddi'r giu ft ganlyn ynddo :— Alae'r Cyinro glati o Grioieth Wrth y llyw, Ynghanol berw'r benbleth, Wrbh yllyw Athrylith fwya'r Senedd, Coleddwr y gwirionedd, Hyrwyddwr moos a rhinwedd, Wrth y Uyw, Mae'n dyn a'r Llwyd'o Wyxiedd] Wrth y Uyw. Mae cnawd o'n cnawd fel clogwm Wrth y llyw, A(! ai,wim cryf o'n liasgvvrn Wrth y llyw, Mae Cymro mewn awdurdod, Yn ceisio gwneuthur cymod, A threfuu pob hwyIufltod. Wrth y llyw, Wol, dyma saith rhvtcddod Wrth y llyw. fife" yw'r Cymro cyntaf Wrtli y Uyw, > ,Nlaf),r dawraf a'r cymhwysaf Wrtli y llyw, Diwygiwr auturiaethus. Cystwywr tanguefoddus, A gweringanvr nwyfus Wrt-h y Ilyw, Sarit a dirwestwr campus Wrth. y llyw. Byw fyddych di, ein Cymro, xvrtli y llyw Y Nofoedd a'th arddelo Wrth y llyw, Arddela dit-liau hithau, Er gwaethaf teyrn-bechodau, A chofia Wlad y Bryniau Wrth y llyw, Corn llafur a'n gweddxau Wrth y llyw. Alyizydd Isaf; J.H.W. (Canwy). Trown at Dduw. J To the Editor, Y BRYTHON I SI.R—Christmsstide seems a long way off not the 25th day of December, but the season, we associate with the word Christ- ma.s. Goodwill and Chritjtmas are syno- nyms. Hence our reason for again appeal- ing to the clergy and ministers to remember on the Sunday before Caristnuas (this year Cnristinas Eve) the subject of Peace and Goodwill, in their sermons and prayers. Courageous prayer is needed that new vision may be granted of a peacb endowed world. It must ever be the supreme task of the Christian Church to conquer on the spirit- ual plane, to achieve victories of the spirit. That such conquests are needed at the present time, the exiting state of Europe testifies. The Christian Church cannot cry Peace when there is no Peace. So wo earnestly ask that ministers, teachers, and workers, of all denominations, will seek prayerfully to know the mind 01 the Master in this matter. With God all things are possible, and to those who strive to co- operate with Him, we. desire to addrers this question: "Will you on Christmas Eve present a living message from on hii,h to the peoples, that they seek Peace and ensue it" Thanking you for the insertion of thia petition, yours truly, I JOHN EDWARDS, Chairman. I ALBERT MANN, Hon. Secretary Liverpool Peace Society, Paxhaven. Garden Suburb, 15. xii. 1910. Onomato ddi-hiwmor. I At Olygydd Y BRYTHON I SYR,- Y mae' n amlwg fy mod yn llygad fy J llepan ddy wedais fod yr enw Fflint yn tueddu i yrru pobl i bnJu\1 ei gilydd. Dyma finnau druan wedi tynnu cawr o p. golhaig'dan y r enw smala Onomato yn fy mhen. Y mae'n amIwg ar yr wyneb fod hwn wedi ysgrifennu yn ei ifwdan, yn gwneud mater yr enw yn beth personol, ac ni fuasai yn rhaid iddo gymryd ato'n fwy pe buasai un o'i hen deidiau wedi prynnu Sir Fflint yn ei ehrynswth a thalu a,r law amdani i Harri VIII neu rhyw walch tebyg. Ond credaf y gwel darllenwyr Y BRYTHON fod gwahaniaeth dirfawr rhwng newid enwau seinber Cymraeg ar leoedd yng Nghymru, a rhoi enwau diystyr Saesneg yn eu lie (nid yw'r Fairbourne yma ond un o lawer), a'r cynhygiad o roi enw Cymraeg tarawiadol a thlws ag ystyr priod i Sir yng Nghymru, yn lie enw tramor nad yw'n cyfleu unrhyw syniad i ni'r dyddiau presennol. Ond gwnaed pobl Sir Fflint fel y mynnont, dyroa n'u lan oddi- wrth y peth ond nid wyf am gymryd Uythyr Onomato fel yn cynrychioli eu barn hwy, gan na chredaf ei fod yn frodor o'r Sir, oherwydd eu bod hwy yn gwybod rhywbeth am hiwmor, yn ysgrifennu'n foneddigaidd, ac yn arddel eu henwau eu hunain, fel Daniel Owen. 11 Sefton Square. DANIBL O. JONES Lzrpwl. 1 O am ambell Oedfa GvmraeE. I At Olygydd. Y BRYTHON MR. GOL.-Caniatewch i filwr cyfEredin ategu cais y Caplan D. C. Herbert. Yng Nghroesoswallt y mae ef gyda'r Cymry, a finnau ac amryw Gymry eraill yng nghanol Saeson yn un o leoedd mwyaf anial y cread. Mae yma Y.M.C.A.I)edwar i gyd--ond mae rhywbeth yn oeraidd ynddynt at y Cymry, druain Braint fawr iddynt hwy yng Nghroesoswallt yw cael caplan Cymreig ac ami oedfa yn iaith eu mam. Dyna fuasem n;-niiau'n garu, cael oedfa Gymraeg.a chIywed Cyhoeddi'r Cymod yn iaith emynau Dolwar Fach a Phantycelyn. Fy nymuniadau goreu i Mr. Herbert. Un o Langefni yw ef, a finnau O'r ymyl, ac wedi mwynliau odfeuon yn ei gwmni yn Spoam, Talwm. I (Pte.) PERCY HUGHES J —— o ——

Ein Csnedl ym Mancelnion.

I TSIAFELL Y BEIRDD I

Advertising