Hide Articles List

14 articles on this Page

BANGOR.

.-BALADEULYN. I

BONTNEWYDD. I

EBENEZER A'R CYLCH. I - .-…

I LLANBERIS.

! ___PORTHMADOG,

CRICCIETH. I

-..-DINORWIG. I

NODION 0 FFESTINIOG.i

News
Cite
Share

NODION 0 FFESTINIOG. Y Gwarcheidwaid —Ym Mwrdd y Gwar- eheidwaid gvnhaliwyd yr wythnos ddi- weddaf, o dan lywvddiaeth Mr D. Fowden Jones, dywedodd Meistr y Ty fod y ped- war plentyn i'r weddw o Borthmadog ddi- rwywyd am esgeuluso ei rhai bychan, wedi eu cymeryd i'r Hoty ers Tachwedd y j lOfed, ac fod y fam ar hyn o bryd yn I gweithio ar y ead-ddarpariaethau.—Hys- byswyd fod y Lady Osmond Williams wedi rhoddj cyfnodolion i'r deiliaid.—Dywedai Mr Cadwaladr Roberts fod y Beiblau a'r Testamentau wedi eu givisgo allan, ac aw- grymai i'r Parch John Hughes ft. Mr G. Parry Jones drefnu ar gyfer cyllenwad newydd. Yr oedd y Parch John Huglies eisys wedi rhoddi nyfrau da iddynt. Pen- derfvnwvd CVflWY110 y mater i'r  a derfynwyd cynwyno y mater i'r Ficcr a Mr Parry Jones. Gwrthwynebai Mrs Casson roddi bonus Nadolig i'r Tlodion oherwydd yr amgylchiadau gwasgedig. Dywedodd Mr Williams mai'r tlawd dar- ewid fwyaf gan godiad prisiau bwyd, a chynnvgiai fod y bonuses i'w rhoddi. Cyn- nvgiodd Mr Robert Jones, ac eiliodd Mrs Morris, fod swllt yr un i'w roddi i'r bob] mewn oed, a chwecheiniog i'r plant, a chariwyd hyn gyda mwyafrif mawr.—Ar gwestiwn esgidiau y plant, cynnvgiodd Mrs Casson eu bod yn rhoi clocsiau, ond penderfynwyd o blaid esgidiau.Cynnyg- iodd Mrs Casson fod gweithrediadau cyf- reithiol yn cael eu cymeryd yn achos Plwyf Ffestiniog am ol-ddyled i'r Undeb, gan adael i'r Cyngor Sir i adferyd yr hyn oedd yn ddyledus i'r Cyngor. Dywcdodd 1 y Cadeirydd fod y Cyngor Sir yn gofyn 1,300p, ac nid oedd ond 900p mewn llaw. Penderfvnwyd anfon i'r holl blwyfi yn by- gwth gweithrediadau cyfreithiol os na thelid eu cyfran. Swyddogion.—Dewiswyd y rhai eanlynoI yn swyddogion i'r Clwb Rhyddfrydol am y flwyddynLlvwydd, Mr Haydn Jones, A. S eadeirydd v T)w- A.S.; cadeirydd v pwyllgor, Mr Hugh Jones; is-gadeirwyr, Mr R E. Jones, Tan- ygrisiau, ?. Mr R T. Williams, Y.H.; ys- grifenyddion, Mr Lewis Jones a Mr W. J. Williams. AnhÐgu Gweithiwr.—Ar ei ymneillduad o Chwarelau Oakeley, wedi bod yn saer yno am 54 mlynedd, anrhegwyd Mr Wil- liam Lewis, Gwyndy, gan ei gydweithwyr gyda spectol aur. Teimlai pawb yn ofidus o golli ei gwmni yn y gwaith, ond yn galonnog ddymuno iddo flynyddau lawer i fwynhau 01 hun wedi ei vmneill- tuad o'r gwaith Adref.Yr oedd Capten Evan Jones, Plas Cw.'iiorthin, adref am dro yr wyth- nos ddiweddaf, a golwg raenus ddigoii arno, diolch am hynny. Cyngerdd.—Nos lau, Rhagfyr 7fed cyn- haliwyd cyngerdd yn yr Assembly Rooms er cynoitlivvyo cyllid eglwys y Tabernacl. Cymerwyd rhan ynddo gan rhai can- lvnol :—Mrs Wynn Davics, Hhos; lliss Annie Davies, Manceinion; Miss ilaggio Olwen Evans, Miss Gwen Lewis, Mr H. Isfryn Jones, a Mr J. Davies, Four- crosses. Y cadeirydd ydoedd Dr R. Jones, Y.H., lsallt, ac arweinid gan Bryfdir. Gwerthiant Gwaith -Yiic,- Ngwerthiant Gwaith gynhaliwyd gan eglwys Scion syl weddolwyd y swm o 46p.

Advertising

.....PWLLHELI. !

t————— ! MARCHNAD GWARTHEG-iCONWY.…

MEIRIONYDD A'R DDIOD.

...--FFRWYDRIAD MEWN GWAITH…