Hide Articles List

21 articles on this Page

BETHEL.

News
Cite
Share

BETHEL. Gartref. —Yr wythnos ddiweddaf daeth y Parch S. Venmore Williams. Cyssegr, gartref, wedi bod yn Litherland fel caplan am bum wythnos. Seibiant -Gwelsolii y rhai canlynol yn pin mvsg vr wythnos ddiweddaf o blith y milwyr:—Preifats John I). Jones, Wil- Dirion o Groesoswallt; J. Hugh "Jl- liams, Glyn Trevor, o Oldham; Isaac Parry, o Salop; a jilxam John Griffith, o Litherland. Milwrol.-Mae Preifat Llewelyn lariy, Tvn Clwt, Bethel, wedi ei glwyfo yn Ffrainc, ac mewn ysbyty yn Southampton v mac yn ceisio gwellhad i'w glwvf. Mae v Preifat Owen Thomas, Gwern Alun, wedi cyrraedd Stockport o Ffrainc oher- di-oed. Mae y Preifat -,v-.? d d lici?-nt iA John J. Griffith, Fron Helig, wedi ei rvddhau o'r fyddin, a'r Preifat William, John Williams. Tyn lionen, wedi ei glwyfo vn I'fr&inc Mae Mr John Parry, Pen y Groeslon, wedi ymuno a'r fyddin. Erys ar livn o bryd yn Salop. Gwaeledd.—Drwg gennym glywed am waeledd Miss Caroline Williams, Llythyr- dy ac wedi gorfod dyfod ad ref oddiwrth ei dvledswvddau o'r Gwaith Arfau. Hefyd Mrs Ann Roberts, Cefn Bach. Dynmn- wn i'r ddwv adferiad buan.

FELINHELI. I

GROESLON.j GROESLON. I

DYFFRYN NAN TLL._- I

PRINDER PORC.

I Y CABINET CENEDLAETHOL.

I^LONGYFARCH Y PRIFI WEINIDOG.…

CENADWRI GYM REIG. I

YR EGLWYSI RHYDDION. I

Advertising

Y FORD RYDD. I

BETH YW'R WERS. I

PWYSIGRWYDD ADDYSGU'RI, GWEITHWYR.

I PENDEFIG MEDDW. I

MARW CYN-FARNWR.

YMOSOD AR WEINIDOGION.

---OEDRAN Y GWEINIDOGION I…

I LLAIS TWYM 0 GRICCIETH.

DYNION I'R FYDDIN. I

I DEINIOL FYCHAN YN YI FFOSYDD.

CYFARFOD MERTHYR.