Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

KYDD'S JAM i I "Mother knows whâtwlikè KYDD'3 JAM As soon as a jar of KyJ d's Jams come home the Children are all smiles, they well know that they are in for a treat. These jams are so different from others, full of Fragrance and luscious sweetness that there is never a chance of any being left in the Jat Too good to be lost! I ASK YOUR GROCER FOR KYDD'S JAMS. KYDD t KYDD, FRUIT PRESERVERS, FRODSHAM, CHESHIRE "Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU. CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNDEBOL. GUILD HALL, CAERNARFON. DSRLUNIAU BYW UnnLU?s?U U ? ws D A V I E S PRIF DDARLUNIAU YR WYTHNOS: THE WALLS OF JERICHO. PEG 0' THE RING. Mynediad i mewn, Is 2c; 7o; a 4o. lJOB Dosbarth o FORWYNION yn Eisiau. Lleoedd da yn agored yn iwr tor ein llyfrau. Cooks, Cook- .Amersk, Housemaids Hotel, Preifat a S&yhoeddus, Generals, Waitresses, &c. Ymofyner it Colwyn Day X.L. Servants Registry, Carlton EuildiIUZØ. Colwyn CYFLE ARBENNIC MAE R. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDD YN 4, Palace St. Caernarfon, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY. AU, CLOCIAU, PAPURAU TAl, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAl, a chan- iatau 1s 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilltuol o Resymol. DYMA GYFLE ARBENNIG. CYFARFODYDD. pYLCHWYL LENYDDOL a CHERDD- I OROL TAN'RALLT, yr hon a gyn- lielir NADOLIG, RHAGFYR 25ain, 1916 Testynau Rhydd i'r Byd. 1.— Par o Hosanau i Fab (Fancy Wool). Gwobr, 5s. I 2.—Afternoon Tea Cloth. Gwobr. 5s. 3.—Six Tea Serviettes. Gwobr, 3s 6c. ) 4.-Cushion Cover. Gwobr, 5s. Beirniaid: Mrs Barlow Pritchard, Llanllyfni, a Miss K. Roberts, Ysgol y Cyngor, Llanllyfni D.S.—Fod yr holl Gelfyddydwaith i fod yn llaw eu priodol Feirniaid erbyn Rhagfyr 12fed. Yr Adrodd, Areithio, a'r Datganu yn Rhydd i Ddyffryn Nantllo. Am fanylion pellach ymofyner a'r Ysgrifenyddes, Miss A. ROBERTS. Glangors, Tan'rallt, Penygroes. AR WERTH. AMERICAN ORGAN (Crane), 12 Stops. Mewn cyflwr rhagorol.—Ym- ofyner, trwy lythyr, ag "Organ," Swydd- fa'r "Dinesydd," Caernarfon. YN EISIAU. X> LACKSMITHS AND STRIKERS —? Wanted immediately. Good wages for suitable men.-Apply, D. J. Williams, Porth-yr-Aur Iron Works, Carnarvon. I WAVGURL" promotes Curly Hair. Have you ever thought how much a head of Cnrljr Hair would improve your 4 appearance? "Wavcurl" Imparts beautiful NMy permanent curls. One packet sufficient, however listless your hair is. One testi- monialsays: "My hairsoon becante a mass Jr.of wavy curls." Foreither LadieiorGentle- £ men or Children. This is what you have been looking for years. Guaranteed harmless. Price 2/9 per packet, post free. For a short time, however, we are selling our special offer to all enclosipg this advert. Send t/B for a 2/9 packet. (Twofor2/9-) The NiW WAVCURL Co., &5, mtwood House, High Holborn, London, W.C. SIOPYDORAIGGOGH OlSTGATE STREET. CARHARVOM YW'R LLE GOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEYVIS ISGAER LFWIS, & CO SARON, LLANWNDA. CYNHEL1R PRAWF-GYNGERDD yn y He uchod NOS SADWRN, RHAG. 30, 1916. Llywydd: OWEN JONES, Ysw., Y.H., Glan Beuno Arweinydd: Mr O. W. JONES, Penygroes. Beirniaid: Mr G. J. ROBERTS, Trem Arfon, Cae- athraw, a Mr 0. Llew Owain, Caernarfon Bydd y cystadleuaethau yn agored byd. i.-DatgaDu .Unrhyw Unawd. Gwobr, 10s 6c. 2.-Datgan-Li Penliillion Telyn. I rai dan 18 oed. Gwobr, 5s. 3.—Unrliyw Adroddiad. Pob oed. Gwobr, 7s 6c. 4—Unrhyw Adroddiad. I rai dan 18 oed. Gwobr, 5s. Rhaid bod heb gyr- raedd 18 oed Rhagfyr 30. Ceit- hysbysrwydd eto am y rhag-brawf- ion. Enwau yr ymgeiswyr i fod mewn llaw erbYll Rhagfvr vr 20fed. J. ROBERTS, Ysgrifennydd. Saron Shop, Llanwnda. BOLQUHOUN & CO., ttaaofatoms, MKHIEIS, Ston. ¡ All-Wool Tweeds and Yarns It Itll Prices. All BarHajas PaW. ANY LEMCTH OUT.. I ESTABLISHES) 188a REGISTERED TRADE. MAR" PATTERNS of cur LOVELY GENUINE GOODS mad* to meet all requirements, sent on approval to any Lady or Gentleman. Write for thorn to-da IAIAA I partle»' Own Wbot made Into any kind WV %)???B— ? W«oUen Goods. See our booklet Truths about Tweeds. (Agents Wanted) ESTABLISHED NEARLY 50 YEARS. For Range. of Choice, Latest Designs, Sterling Quality, and Lowest Possible Cash Prices, in making your selections of CHRISTMAS PRESENTS. You cannot do better than call to inspect the Splendid Display of Newest Lines in Jewellery, Silverware, and Fancy Articles, at S. J. DIBIT, 12 PALACE STREET, CARNARVON. LARGE STOCK OF CHARMING NOVELTIES, SUITABLE FOR CHRISTMAS GIFTS II

Y CABINET NEWYDD.

Advertising

LLANFAGLAN.

: CAERNARFON.I