Hide Articles List

14 articles on this Page

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Anrhegu Gweinidog.—Xos Fereher di weddaf, ynghapol Ebenezer, cymerodd achlysur diddorol le, sef cyflwyno anrheg- ion i'r gweinidog, y Parch Ellis Jones, ar ddiwedd ei chwart-er c-anrif fel gweinidog yr eglwys. Cymerwyd y gadair gan y Parch Owen Jones, Nant y Jienglog (gynt o Mountain Ash). Ar 01 < aun ton gyn- ulleidfaol, darllenodd y Parch John Evans (Beulah) ran o'r Ysgrythyr, a gweddiodd. Yna cafwyd araitli gan y II ywydd. yr hwn a ddywedodd fod yn dda ganddo fod yn bresennol ar amgylcliiad mor (iiii- ddorol. Yr oedd yn hen ffrind i'r Parch Ellis Jones, ac wedi bod gydag ef ar lawer achlysur. Yr oedd ef yn weim'dog yn Penlan, Pwllheli, pan ddechreuodd y Parch Ellis Jones bregeth, ac oddiyno yr aeth ef i Goleg Che-shunt; ac o hynny hyd yn awr yr oedd ef wedi bod yn cyinorv;■ rhan ymhob digwyddiad o ddiddordeb yr hanes y gwr oedd yn cael ei anrhegu > noswaith honno. Yna galwodd v Cadeir- ydd ar y Cyn<vhorydd J. P. Griffiths. Con wy, ar ran eglwys Annibynool Conwy, o ba eglwys y daeth y Parch Ellis Jones i Bangor. Mrs J Arthur Williams (fel un wedi ei magu yn eglwys Ebenezer) a gyflwynodd ar ran yr cglwys lestri arian hardd i'r gweinidog a'i briod a Miss Mor- fudd Huws, M.A.. a gyflwynodd ar ran yr eglwys wrist watch i Mr Glyn Ellis Jonc-s (mab), yr hwn a lwyddodd i ddod o Ffraine mewn pryd i dderbyn yr anrheg, a Miss Myianwy Morgan ar ran yr cglwys a gyflwynodd locket ai-ir i Miss Buddug Ellis Jones (merch) a Mrs L. D. Jones, ai- ran ei phlant, a gyflwynodd "case" o communion service i weinyddu cymun i'r claf; hefyd anrhegodd Miss Eardley (Pen- cerddes Arfon) ef a chyfrolau hardd o lyfrau diwinyddol, y rhai dderbyniodd Mr Jones cyn y cyfarfod Diolchodd i bob un yn bersonol am eu rhoddion, a hawdd sanfod fod y rhieni a'r plant dan deimlad Darllenwyd ilyfchyrau i longyfarch yr églwys a"r gweinidog, ac yn gofidio olier- wydd bod yn absenol o'r cyfarfod, oddi- wrth y Parchn D. Stanley Jones a J. Camwy Evans, Caernarfon; H. Harries Hughes, B.A., Tabernacl, Bangor; J. R. Jones, Twrgwyn; Syr Herbert Roberts, Barwnig, Mr S. T. Evans, Victoria Park; Syr Henry Lewis, Belmont; Mr Gwilym Parri Huws, aelod o Ebenezer ac efrydydd o Goleg y Brifysgol, ond sydd yn awr yn gwasanaethu ei wlad ar ysbyty-long ar for y Canoldir. Yna galwodd y Cadeirydd ar y Parch R 11'. Hughes, Lonbopty, i an- nerch y cyfarfod ar ran Pwyllgor yr Eg- lwysi Rhyddion (cadeirydd yr hwn ydyw y larch Ellis Jones), y Parch Lewis Wil- liams, Berea, ar ran Cymdeithas Ddir- westol Arfon y Cynghorydd J. P. Grif- fiths, Conwy, ar ran eglwys Conwy, He bu Mr Jones yn gwasanaethu cyn dod i I Bangor; y Proff. Thomas Rhys, ar ran Coleg Bala-Bangor; y Prifathraw Silas Morris, ar ran y Bedyddwyr; a Dr R. W Phillips, M.A., ar ran Eglwys Annibynwyr | Seisnig Upper Bangor; a'r Parch 0. Madoc Roberts ar ran y Wesleaid; a'r Parch J. Ellis Williams ar ran eglwys Pendref. Hefyd siaradodd y Prifathraw T. Rees, M.A yn galonnogol iawn i'r eglwys a'r gweinidog. Ar gynnygiad Mr Morgan (Deiniol Fychan), yn cael ei eilio gan Mr L D. Jones (Llew Tegid), pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r cad- eirydd, yr holl siaradwyr, a'r boneddiges- au gyflwynodd yr anrhegion, ac hefyd i chwiorydd yr eglwys, y rhai oedd wed] gweithio nior ff yddlon ace-gniol tuagat gael yr am hegi on trwy fynd oddiamgyieh i dderbyn cyfraniadau yr aelodau. Ptvr caswyd yr anrhegion (gydag eithriad lle-stri cymun y claf) trwy Mr Lloyd, watchmaker, Williams Street, un o aelod- au Ebene7er Cafwyd cyfarfod hynod ddiddorol a chynulleidfa luosog.

.-BALADEULYN. I

BONTNEWYDD. I

EBENEZER A'R CYLCH. I - .-…

I LLANBERIS.

! ___PORTHMADOG,

CRICCIETH. I

-..-DINORWIG. I

NODION 0 FFESTINIOG.i

Advertising

.....PWLLHELI. !

t————— ! MARCHNAD GWARTHEG-iCONWY.…

MEIRIONYDD A'R DDIOD.

...--FFRWYDRIAD MEWN GWAITH…