Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

NOD HEB ESBONIAD.I

News
Cite
Share

NOD HEB ESBONIAD. I (Gan MYFYRFAB). I Pwy sydd lawn? Dyma ddifyniad o un o newyddiaduron Berlin ychydig yn ol:- "Krupps fuont waredwyr yr Almaen. Ell gynnau 17 modfedd, ell shells, eu torpedoes rwyrol, en llongau tanfo.rawl-- dyma waredwyr yr Almaen." Os yw livit yn wir, rhyfedd y son am ddioddef mnvyn a geir o'r wlad lionno--y dinvasgiad trefnidol, yr hwn, yn ol inly Lloyd George, sydd yn llwyddo mor rhag- OTOI. Odd i wrth ba beth y mae y gwared. wyr hyn, vi-th archiad eu meistr Krupps, yn eu gwarod ? Nid ydynt yn gwared bywyd, ao nid ydynt yn cadw newyn draw. Amlwg nad yw eu gwaredwyr yn Hollwybodol nac yn Hollalluog. Iaith yr Almaen yw hwn, fodd bynnag. Deuwn at y Cyd-gvnghreirwyr. Beth ddywed Ffrainc? Ysgrifena v Seneddwr Humbert i rewyddiadur ym Mharis fel y oanlvn:—. "Yr unig beth sydd yn cyfrif i amcan llwyddiant y rhyfel yw gwaith parhaus yn y ffafrioedd arfau. Rhaid gweithio nos a dvdd." Hynnv yw, mae iachadwriaeth Ffrainc yn gorffwys ar ladd nifer o'r gweithwyr yn y ffatrioedd, a lladd nifer o'r milwyr yn y ffosydd. Hynny yw, ond i'r gweithwyr gael eu symud V-r ffordd fe gaiff rhywrai ryddid a Uonydd. Pwy, tybed ? Mae y cwmniau ilfati yn talu "shares" godidog. Ond oni ddysgwyd ni mae y Cyngreirwvr sydd wedi "cadw eu heneidiau" yn y rhy- ferthwy. Peidied y duwiau yn y gallery a chwert-hln. WeI, deuwn trosodd i Brydain. Fe gawn help ffydd wan yno. Dyma eiriau un o'n hesgobion yn ddiwoddar "Yn y jendraw unig amddiffvn Prvdain yw ei llynges a'i byddin." Ie, unig. Ac eto dyma dyrfa o wyr mewn urddau cysegredig o dan arweiniad eu pen bugail yn pregethu materoliaeth noetli. Ni fynwn eu cospi. Y maent yn derbyn eu gwobr. Ond, mewn difrif, i beth y mae yr eglwysi dtrudfawr a frithant y wlad, ac a dlodant ei thrigolion yn dda ? Pe Voltaire yn fyw cawsai 1 aw en yd d mawr! Cyngor "John Bull." Nid oes eisiau hysbysebu "John Bull," ei ddrygsawr a gyfyd trwy ein gwlad. Eto y mae iddo lu o ddarllenwvr cyson yng Nghymru. Fe'i hastudir yn fanylach, ac yn fwy mynych na'r Beibl. Fe gaiff lawer well gwrandawiad. Dyn na fynai y Senedd mohono am bris yn y byd yw ei olygydd am ei weithredoedd tywyll. Eto meiddia y gwr hwn annerch miloedd trwy y wasg fel oracl. Dyma ddarlun o'i -addysg-llawer mewh vehydig-sef eyn- nwys placard ei bapur y d'dd o'r blic-n,- "Peidiwch trydar-lieddwch.1 Y golomen fydd yn trydar. Ofer bellach fydd canu,—"Tyrd nefol g'lomen oddifry." Y tiger fydd yn Hadd. A'n gwaith hedd- yw, yn ol Gwasg Northcliffe, yw "JIadd Germani." Pa un a ryddheir. ai Crist ai Barabas ? Barabas, meddai John Bui!. Gollvngwch y tiger yn rhydd. Gorsedd- wch yr amfail. Lleddwch, lleddwch, nac arbedweh. Ie, ond lie mae Iesu Grist yn dod i mewn ? Liebknecht Wrol. Mewn eisteddiad diweddar o'r Senedd Almaenaidd, gwnaeth yr arweinydd Sosial- aidd ddatganiad cynhyrfiol. "Y mae yr addysg o hanesiaeth yn ein hysgolion yn cael ei wyrdroi yn fwriadol i'r pwrpas o gynyrchu casineb. Troir yr ysgolion yii yst, yr ysgolion yn ystablau disgyblaethol i amcan rhyfel. Dysgir ein plant i fod yn beiriannau rhyfel." Ardderchog wron, er nad wyt mewn urddau. Os oes rhywun eisiau gwybod I pam y mae cjinaint yn gadael ein heg- lwysi ystyriant mai o'r tuallan y caiff v bobl y gwir heddyw. Gydag eithriadau, mae yr offeiriadaeth yn fradwrus o fud. Diolch am yr eithriadau. Person Ffyddlon. Person a.'r llythyren fawr feddyliwyf. Ceir rhai trwy y wlad yn gwrthsefyll addoliad Moloch. Dyma fel yr ysgrifena y Parch A. Mitchell yn ei fisolyn eglwysig: "Os yw byd heb lyfel yn awr neu un_ rhyw ideg yn amhosibl, gwarth teyrn- asoedd Cristionogol yv; hynny. GwRaethant iddynt eu hunain y sefyllfa amhosib). "Y r hyn sydd amhosibl heddyw yn bosibl .1deng mlynedd yn ol. Pe buasai addysg y Bregeth ar y Mynydd wedi ei chyhoeddi a'i hyinarferyfl-rhyfel hedd- yw fuasai yn amhosibl. Nid yw y gcel- certh anferth sydd yn llosgi ac yn dis- trywio heddyw yn waith diwrnod na mis, ond blynyddoedd." Ie, ond paham na chyhoeddir fel hyn o'n pwlpudau ? Cewri y Ffydd. Njd y rhestr o'r Epistol at yr Hebreaid feddyliwyf, ond y rhai a ddatguddiwyd yn y Tribynlysoedd anuwiol. Oni ellid cael enwau y » ymry pybyr sydd heddyw yn dioddef carchar a dirmyg am wrthod Iladd" Ac oni ddylid trosglwyddo hanes y rhaiu i Mant ein hysgolion Vn lie yr ysbwt iel suilwrol r

Y WESLEAID CYMREIG.

GALW GWYR PRIOD.

4>» PROFIAD CHWERW BONEDDIG-ESAU.

BYD LLAFUR.

BETH A WNEIR? I

EISIAU DELIO'N DEG. I

B.ETH DDYLID El WNEUD?-1

- - .. - - - - -SENEDD Y PENTREF.…

CAU COLEG WESLEAIDD.

APEL UNDEB MWNWYR* GOGLEDD…

Advertising