Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Cydnabyddiaeth. j i

News
Cite
Share

Cydnabyddiaeth. i Derbynia Merthyr Tydfil Adroddiad sydd wedi ei Broil. j Ar ol darllen yr adroddiad eanlynol o eiddo'r preswylydd hwn o Ferthyr Tydfil, rhaid eich bod yn teimlo'n argyhoeddedig. Mae'r feddyg- iniaeth honno roddodd iachad chwe blynedd yn 01, a'r hon sydd wedi^'cadw'r arenuau mewn iechyd byth er hynny, yn sicr o fod yn un y gellir ymorffwys ami. Darllenwch y dystiolaeth. Ar Awst iofed, 1911, dywedai Mr. T. Price, yr hwn sydd yn byw yn ymyl capel Salem, 60 Heolgerryg, Merthyr Tydfil' Cefais annwyd trwm ddwy flynedd yn ol, yr hwn a effeithiodd ar fy arennau. Am amryw wythnosau ar ol hynny cefais yr anhawster mwyaf i ddilyn fy ngwaith fel garddwr, a phan ddychwelwn adref yn yr hvvyr teimlwn mor Uuddedig fel ag y gor- fodid fi i orwedd ar yr esmwythfainc i esmwythau fy nghefn. Yn wir, yr oedd y poenau'n greulon. Treiais feddyginiaethau heb gael yr un budd. Yna dechreuais gyda Doan's Backache Kidney Pills, ac nid oedd raid i mi gymryd ond un blwch. Erbyn yr amser y gorffennais ef yr oeddwn drachefn yn holliach. Er nad wyf byth yn awr heb Belennau Doan yn y ty, da gennyf ddweyd nad wyf wedi cael un ymosodiad difrifol o'r anhwylder ar ol hynny. Gallaf yn onest eu cymeradwyo hwynt. (Arwyddwyd) T. Price.' Ar yr 17eg 0 Chwefror, 1917-yn agos i chwe blynedd yn ddiweddarach-dywedai Mr. Price:- Ilachaodd Pelennau Doan fi o anhwylder yr arennau dros chwe blynedd yn ol, ac yr wyf wedi cadw yn glir o'r aftechyd byth er hynny.' Os ydyw pob annwyd a rhyndod yn effeithio ar eich cefn a'r gyfundrefn droethol, os yw'r ymegniad lleiaf yn eich gwneud yn flinedig, os ydych yn teimlo'n drymaidd ac yn annaturiol o gysglyd, neu yn dioddef oddiwrth y grafel, y garreg, y crydcymalau, dyfrglwyf neu'r llwyn- wst, bydd i Doan's Backache Kidney Pills eich cynorthwyo chwi fel y cynorthwyasant Mr. Price. Gellir eu cael gan yr holl werthwyr, neu am 2/9 y blwch oddiwrth Foster-McClellan Co., 8 Wells-street, Oxford-street, London, W. 1. Peidiwch a gofyn am belennau at y cefn neu'r arennau, ond gofynnwch yn eglur am Doan's Backache Kidney Pills, yr un fath ag a gafodd Mr. Price. 8

Adulam, Merthyr Tydfil.

RHANBARTH PENYBONT.I

I Tabernaol, Pontycymer.

GALWADAU.

CYFARFODYDD.

Y NOS.

ANNERCH

Llythyr Liundaink