Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Osamgae1 < < Rhaglenni Oymanfaoedd Ganu wedi etC troi aUan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i 's i i i Swyddf a' r Tyst a'r 4 Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. colossal salee at 77 largo branches enable him to bi fer value than can be obtained elsewhere CALL ? and to oaer f, world's Snett examples of exquisite Dia- TA n.v, moBdMd Gem Set Jew?Hery.Watdhes, Plate,  &&, at USA ? FACTORY PRICES .IAMOND ,-<f" RIMC. 5 beau- 'MT^g**m> See the magni&cent isplay of ?)???!SM?E§? t if u 11 y-c u t ????.??? diamonds in the own to. ?. stones, 18 ct. ?JMBNL? day and secure a bargain that   ??im, Gold 25/ (' will increase in niue, and be ?B?V a never-ending deiigM. ?M ??1?"??'? 8ICNETRING ?<t?L\? *W•• P*? up to 30 miles ?fr )t? Latest design, niumun aiair on a" P^OhaM* Of t* 9 ct Gold  ??i??f?g?t?a?-? nD.tMMM<HMM? B HmtMMr C. -< Q.,?.. .??????1H/<5 iS.ct.Gold.?twith*?' ?,? Vdft hj g 'ULL OUTWS TRIAL. I I FULL TRIAL. C..o.C".   &?t w<.? ?MNN?? with Pendots 11/- .Hr  "IBCKY" I Herbert olpital, WOOIW1Ch, S.E., S[ J J WEDDING RIMOL Auauatwth, 1917- S?SB??S wat. Solid Gold, Litf- Mr. H. Samauel. RS???S?S?SBHS  wear. Sold 11 ? Yew watob was always >y 1$/$. 11/ all tZTXbmlS. UPW.?e.L It Ms stood 2 1 years of A*- NANDS OW GIFT FUE t,w< hrv. Undoubtedly LUMINODS iT jJhe "11 watch I have eYer WATCH Fullyjew^^ Md- Yaun truly led, 5 yrs. 'waffan 4- (Sgnd.) R. W. Saunders, Nickel case 17/6 lø IlIe llHjl^ 1 W\ H# "SSeS*1"' I MUT]6 m^m^mSmSSSSSm I ?LBLMMT '??o«<?tpaM?a,Caf??,?<!??<. I CASE I Writs twlar an! atk f#r H. lonvole mn$Y- I f?OFF.SHEATM. Be.utifuny.n: ■ .VI8I Call1..u, w, wdl. tile ..t ■ ■ 6 CSiM lver pulat!ed ?rris? h graved and engine ■ Caul"uI ? ratumo and forum Catalaawat as ■ ^Kmres&Forks 15/6 mtned gj NS&Tnt'?"' "SSRX'S!: ?nives&?orks- LTD. I CENNAD HEDD. ,%nio DWY:81.N.. yn y mis. P?*? Golygydd, Pmh. JACOB JONES, Mthhyr. I" ?-— RHIFYN HYDREF, 1917.  ? T[. -r CYNHWYSIAD: L.8 I f Hedd Wyn' a'i Gadair Ddu, gan y Golygydd. Pte. Ellis H. Evans (Hedd Wyn), Trawsfynydd, Heirion, gan ei Weiuidog, y Parch. J. D. Richards. Anerohiad i Blant, gan y P arch. V Rhys M. Bhy., Ystradgynlais. Dylanwad y Rhyfel ar Grefydd Oymrn. gan M. Cofnodion Misol, gan y Golygydd-Donesumlwydd. iant Williams, Pantyoelyn-Cnddiad Oryfder Williams, Pantyeelyn-Diplomyddiaeth Ddir- mygus-Profedigaeth Mr. Parry, Llausamlet- Annibyniaeth a'r Eisteddfod. T6a—' Cartref,' gan George Evans, Trewilliam. Y Wers Sabothol, gan y parch. öeu. Davies, Llandysul. I'w gael o Swyddfa'r 'Tyst.' Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. 1 Potell 2/3 A 119 ————. Oefnyddiwyd gan Parch Ohas. Spnrgeon, :Paroh I W.OarMe, Parch Fuller Goooh, a Genhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan I Filoedd 0 Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw U8 arall. G WI N O EUD D CYMUNDEB ANFEDDOL WE3L.cn: I Anfonwoh 60. am ddwy botel sampi &'u llyfryn arbennig, yr hwn a ryda wybodaeth lawn am eln gwinoedd; hefyd,dyat- lolaethau oddiwrth lawar 0 weinidogion adnabyddus, y rhai Bydd wedi en dsfnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oynffwassol, sydd yn w hnfen y Grawnsypian Melnsaf a dyfir. POTELI PBINT, 2s. 60,9 pob nn 0 ba ral gynrychlolan nodd nweblawsua' pwys o rawnwln, wedt ea. gwarantu yn thydd oddlwnh alcohol, anrnl IIwgr. dwlr. IUw, neu unrbyw Met I roddl bias. Y M" 0 Dld)D mmig yn Ddiod Iaebns a MwiM, ond yn ma* tcerllyyl, —ICwfdyginlaeni Natur-ambiladW"wyy I no nea. lie y mae angen maeth; adeUedydd y IW tonrI ayebed, a ebodwr ehwant bwyd. Gan y eynwya W Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae ym adferJdd 7 pUb *I roddl I clelflon gyda ph"" UI o yu adgery Mnir FoM BeIDa is samp% uda BmnyMM) lawn, rn rhad drwy y pod ar dderbynhd 2o IV a manyuon Welsh GrapeJuice Co., Ltd., Saraetn House, Snow BDI, London, E.C. 2,000 British Churches have sobstttatsd Individual Communion Cups, so providing a dean Cup, few Iron Infeeitoa, for oosa- mnnksanta. An yon among* Iks 1,000 Obuohn I If not, pi"" write for Fm Lt? Ubmtoo, Md T4?*16 monluby s, tying M ..pW be MbmttM. N.Ip AM the Makan, TOWNtHEND«i Lid., SMBgfeUk