Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

- MOND.l\ Y'S RETURNS.

TUESDAY'S RETURNS.

Sefyllfa Derfynol y Pleidiau.

Y SENEDD NEWYDD.

Bhestr G7Rawn o'r Aelodan…

- -------------Yr Ysbytt-…

[No title]

DIGYWILYDD-DRA Y BIv-EIIIArD.

SYMUDIADtAU'R BOXERIAID.

DIOLOHGARWOH (MP-;A.

RHAID CAEL DRWS AGORED.

MARSIANDWYR OHINEAIDD EISIEU…

[No title]

YR RCYFW YM Cql.1

Brawdlys Chwarterol Men.

----____--__-----------__----Brawdlys…

[No title]

<) !Brawdlys hwarterol Meirion.…

! GWRO'LDEB T GATRAWD GYMREIG.

News
Cite
Share

GWRO'LDEB T GATRAWD GYMREIG. COSBI BRADWRIAETH. BRAWD BCTHA YN YMC§TW.N.G. Cyhoeddwyd y genadwri ganlynol gan y Swvddfa Ryfel: — Oddiwrth ArglwJ"dd Roberta at Ysgrifenydd RhYfeL Pretoria, Hydref 15eg.—Hysbysa Kelly- Kenny fod yr Is-ga-pten Malcolm, gyda.'i lu ¡ bychan o heddgeidwaid yn Wepner, wedi ym- osod ar y 14eg ar gwmnL 'Ü'r Bweriaid oeddynt wedi gwneud cu hymddangosiad yn y gymydog- aeth. Lladdwyd saith o'r Bweri.aid a chymer- wyd dau yn garcharo-rlon. Ni chawsom ni ddim co'dedion. :> Daeth. C'adb)?n. Pin-e Comn i withdarawlad a nifer o'r Bweriaid ger Gcrsaf -Vc-n,L-ersbuTc, Road. Llwyddcdd i'w hymlid allan o'u sane, pryd y dcrbyniodd hysbysrwydd fod cwmni arall yn bygwih peryglu ei SoTdd i encilio. Yn yst'od yT enc-iHad, yn yr Iiwn T pwyswyd arno yn i drwm, Haddwvd) yr Is-gadben H. Attfield a dau o BLwyr cyfh-edm, a chlwyfwyd pedwar or dyTiioTi, yr oJ'l yn perbhyn i'r Derbysliire Mounted Infantry. Maa marwola-eth yr Is- gpdben AtNie:d yn golled faw-j-, o'Megid y mao wedi <'a<;l ei ddwyn i sylw fwy nag unwaith gan EeHy-Kcnny, a hyny ar gyfrif ei wrhydri. Hysbysa Barton, o Welve-rdiend fed y Bwer- ia?d yn g?'mniau by?-hain yn g?Tieud cymaint o a]anastra ag a a.llant yn y gTmydogacth. D'aetJi i wrthdara'wiad a -rhAi o honynt ar y 14eg, pryd y dangcsodd y Scottish Yeomanry Cavalry, o dan a-iweiniad Syr James MilIeT. a'r 'Ga.ttrawd Gymr.eig, wroMeb a. gaHu ma.wr. Gadawyd tna chwech o'r Bwcriaid yn feirw ar y maes, a chymcrwyd meddiant o gryn lawer o gad-ddar-. panadau. Ni hysbyswyd am ddim cdledion ar cm hochr m. Mae Clements a Broacl-c,,)d, y rhsi sydd yr) I symud o amgyldi Magaliesberg, rhwng Com- 9 mands Nek a yn parhau i anf-on nifpr o garcharorion, yr hvn sydd yn gwneud y cyfanrif yn nchel iawn. 11 Ymostyngodd Theunis Botha, brawd y Cad- fridog Botha., yn Volkspruit ai y 13eg o'r mis pres,t-n,Gil.

CYNLLWYNION MIDWYR BWERAJDD

----------------_----Br&wdlys…

Chwarterol Arfo2,.. !

Tafarnwyr Arfou, Men a. Meinor..

G;ged.dI Cymru.

NCDiON 0'EJ)EREUDIR. f

Cynghcr tinedg Ffestiniog,

[No title]