Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

...,........--..---------…

News
Cite
Share

( BANGOR. I tymdeithas Lenyddol Capel Penlon (M.C.), cyfarfod cyntaf y gymde;thas uchod nos F&wrth pryd y traddodwyd daj:lith. yu nghyda "magic lantern." g&n Mr W. Gweniyn Evans. Ca.e-rnarfon, ar y testyn "Ym- a'r Paj-is Exhibition." Cafwyd cyfarfod lluosog a. gwir ddyddorol. Y mae arwydd llwydd- i:mt ar y gymdeitJias uchod y Swyddyn hon etc. Llywydd am y tymor hwn ydyw Mr Morgin J<me8. Friars-avenue.—E. E. Sefydliad y Gweinyddesa,u.—Dymuna. yr ysgrif- enyddes fygedol gydnabod yn ddiolchgar y swm o 50p dderbvniwyd oddiwrth ysgutorion y diweddar Mr }lcCorquod.ale, yr hwn a; laddwyd ar taps V rhvf?l yn Ne ASrica. a.'r hwn a. gymunrod-dodd swDt mawr at ddybenion elusengar. Mac y ta.sys grj.fiada.u a.'r rhoddion newydd a ganlyn hefyd derbyn yn ddiolchgar er pan ymddangosodd y rhestr yn y'"Gwaua" :—Tanysgrinadau Mr a. Mrs Ycung.' 5p 5s Mrs Dawson. 5s. Rhoddioc Mr a. Mis Young, 5p 5s Miss Hugh Hughet- Ip Mr David Owen cyfreithiwr. 10s. Mawr groesa.wid cyfraniadau. gan fed y sefydliad vn. awr yn un cwbl elusenol er budd tlodlon claf Bangor a.'r gymydoga.eth. Gellir anfon tanysgrif- iadau i'r National Provincial Bank. Bangor Miss Wynne Jones (ysgrifenyddes fygedol droa amser), £od.1ant; neu Mr E. A. Young, Tanybryn (trysor- mvgedol). wolaeth Cadben Foulkes.—Drwg iawn genym 'orfod cofnodi marwolaeth Cadben Trevor Foulkes, .gynt o Erw Fair Terrace. Bangor, ac wyr i'r diwedd- aj* Mr Foulkes. yiu "sacrist" yr Eglwys Gadeiriol am la.vcr o nynyddcedd. Nid oedd yr ymad&wedig Mtd n3.W ar huga-in oed. Rhyv dair Mycedd yn ol cfe 3- briodo'.id ferch ieuenga.f Mr Win:a.m WtUiams. Caerna.rfon; ac yn Nghaernarfon yr oedd yntau wedi gwneud ei drigias r8 p€th am- 1Sl"1'. Yr oedd Cadben Foulkes wedi rhedeg gyrfa a. Uwddia.nus. ao -wedi c&el dyrdh&Sada.u cynym fei morwr. Yn fua.n wedi iddo emU ei dyst- ysgrif fel cadbcn. cafodd gyDyg ar long yn tradio mwng Singapore a. Hong Kong. Oddeutu Mwydd- y,o yn ol gadavodd Cadocn Foulkes y wtad hon i 1 ymgYllleryd a'i ckiyiJswyddau newyddion. a'r oedd fod y cartref yn i K3..¡>t ei. dcri i fyny. a'r wnug i'w ddilynr bl'W1leud ?u t:-?as yn Singapore. MewTi canlyniad cych? vyn?dd Mrs Foulkes ar ei sivrnai hirfaith rhyTv dr! mis yn ol. Wedi gLanio yn. Singapore cyfarfu a'r newydd poenus fo<i ei gwr vedi niarw.- ac iddo gael ei wythnoa cyn iddi gyrhaedd. L!ys yr Ynadon.—Cymerodd yr eisteddtad wyth- noaol Ie ddydd Mawith, o naen y (Henadur J, E. Roberts). Mr Harry Clegg, a Mr J. Bryn lwberts. A.S.—Cafodd y personau canlynol, oil o Bcthesda, eu cyhuddo o fod yn feddw ac M- r.os.j:i y 6ed\yiiso!. a.'u dirwyo:—William Jones 5s a'r costu.u, Simon William. 5s a'r costau, Rfcha.rd Pritcht.i.rd 5s ar costau, Peter WiHiams 5s a.'r cœtau, Michael Dougan 10s a'r costau. a. Henry Pritchard Ss a'r costau. Eriynwyd gaji yr Uch- arolvgvdd Harris, H. phrofwyd, yr holl achosion ga.n y Rningyll Owen.—Hugh WilLiams, Bethesda., a. (}dirwywyd 5s a'r costau am) fod yn fedd-w mewn ty Yr Heddgeidwad Thomas (37) a roddodd dystiolaeth i a-tegu yr eriynia.d. Ni vnieth y diffynydd ei ymd-da.ngosia.<L end cyn- rvchiciid ef gan ei fain. With wneud syiw ar ei abseno td.eb. dywedod-l y Cadeirydd fod y Fainc. memn cajilyniad. wedi penderfynu ei ddirwyo 5s yn He 2s 6c. Dyl&dswydd pobi gaFa.i <u gwysio oe<dd dyfod i'r Ilys yn 'bersonol. Dywedai'r fajn fod ar ei mab cfn cael ei droi o i Ie drwy adael ei '!MJth i dd'od i'r Mys.—Margaret Roberts. GLan- addK.. a ddirwywyd 5s a'r costau am fod yn feddw a<; afreolus.—CyhuddwA'd Margaret Roberts hefyd g:m Mary Davies, o'r un lle, o ym<tsod arni wyth- nos i ddydd Umi. Y Fainc a ddirwyodd Margaret Eoberts it 2s 6c a'r costau. Yr Etholiadau Bvrdeisiol.—Xid yv yr etitoliad- ap bvrdeisiol, hyd yn byn. yn ymdda.ngos yn cyli- f.fu Ha-wer o ddyddordeb yn Majigor. a'r Ward OcJIewinoL yn ol pob ?olwg, yv yr ucig un. lie y Sydd ymdrechfa. Yr aelodau a ymneiUduant sydd fel y canlyn:—Y Ward Ogleddol: Meistri T. J. WjRiajns a Joh<n, Williams. Y Ward Ddwyreiniol: <Mr David Williams. Y Ward Ddeheuol: Mr Richard Williams. Y Ward Orllevin.ol: Dr. R. Rowlajid Jones a. Mr John. Pugh. a'r dda-u ddi- weddaf hyTi ydynt yr unig rai nad ymofyTiant ail- liad. Nos Lun cynhaliwyd cyfarfod o'r Bla.id Gypyddol yn y Cynghor. pryd y dewiswyd Mr J. Gnmth, Bee Hive. a Mr Charles Pozzi. High-street. i la..11W y dda,u wac)e yn y Waj-d Orllewinol. Enwyd Mr David Williams hefyd dros y Ward Dj-!vyreiniol a. Mr Richard Williams dros y Ward Mae y BIaid Gynyddol wedtpenderfynu peidio vrthwynebu ail-etlioliad Mr T. J. Williams a. Mr John Williams yn y Ward Ogleddbl, gaji fod eu. :olygw,clim ar fat.erion yn nglyn 'a 6'ynia,nt y t'ref yu awr yr un ag eiddo y Cynyddwyr. Y mae Mr Owen Owen, High-street, a. Mr R. Jones Roberts, cyfreithiwr. yn dyfod allaji fel ymgeiswyr amnbynol yn y Ward OrUevincl. Scfydliad y Munvyr. Hirael.—Cynhj,Mwyd cyfar- fod biynyddol y pwyUg?r rnewn cysylLtiad a'r sefydliad uchod nos Lun diweddaf. Yr oedd yn bresenol yi' Anrlt. EInmt&r Douglas Pennant, Miss DttUglas Pennant. Pope, Cadben Pritchard, Mciscri W. T. Roberts. R. Roberta, 0. T. Jones, Cad.wa.la.dr Davies. Grinith Owen. a, J. Hughes. Llyv;-yddwyd gan y P-irch J. James Jones, curad St'. Ma.ir. Ail etho!\vyd yr oil o aeloda,u y pwyllgor. Cafodd Mr Lewis Osbome Williams ei ethol i lan'w y gvagle a acboswyd trwy fxrwolaeth Mr Devonald. a Mr Hugh Williams 'Ora.igfryn-terra.CH) M uelod ych-!va.negol. Pasiwyd jfleidlaia o g\'dvmdeimlad gyda Miss. Devonald ar farrt'otaeth ei thad. yr hwn fu yn aelod gveithgar o'r pwyH.:or er sefydliad cyntaf yr "institute." Ma? diolcbgxrwch y pwyllgor yn ddyledus i Arglwyddes Waddolog y Penrhyn. yr Anrh. Emma. Penna-nt. Pope. Meistri J. Pritchai\t. W. A. Dew. a. W. T. Roberts am newyddiaduron a ehyfnodoLion H. gynenwasant i'r sefyduad yn ystod y nwyddyn. ae hefyd i Mrs Williams am gertio glo yn rt.ydd a didal. Da.tga.nwyd boddhad Biawr am y modd y cerid y sefydliad yn mlaen gan y rhai ofajent am da.no. Yr oedd pa-wb yn gwerthfawrogi y dyddordeb caredig a gweithgar ma.e yr Anrh. Eleanor Douglas Penna.nt yn parbau. i'w gymeryd yir llwyddiant cySredinol y sefydliad, yr hwn sydd *ddyle<fus i'w ha?lfryd<xld hi. mewn gwi?ionedd, am. ei gychwyniad cyntaf..

BETHESDA.'

CAERNARFON.

CRICCIETH.. '

DOLGELLAU.

DINBYCH.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANGOIJ.EN. '

LLAXLLECHID.

LLANRUG.

LLANDWRO& UCHAF.

PORTHMADOG.

PWLLHEU

TREFLY8 (Eiaonydd). :

TREMADOG. '

"RHOSTRYFAN.

[No title]

PenodiArglwyddBrifFarnwr.…

Fwy Aethi Fewn i Mafeking…

-----_.-----_---__--Cymdeithas…

[No title]

Family Notices

Bhodd Hsrdd i Dref y Bah.---.o.

Advertising

Advertising