Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Price ONE PElNY 1- PJe Original TLlandndno Direct6N And Visitor. Established 1854. j Publishing •Office DFPER BOSTYS STREET. Largest Pensy Paper Published in aiLANDuom Local News. Local Uetes; ) I The Biiseotory" is 'by far Best Local P. It has grown witli Llan- dudno. All the infaen- tial Residents take it and scores are sent away weekly" to Visitors all over England durmg the Winte).Months The Reports IN 'THifi Directory u w jf ARE S^PtPUjSJSD BY StELLLBLE AND QUALIFIED EEP0K3SES. The "Directory" is the "Original Pioneer v Newspaper in Llandnd- no. Efforts have been made to riwal it, but the Old-established Jour- nal more than, maintains its position. f'¡ .Get the" DIRECTOKY Every WEDNESAY and SATURDAY WITH THK I Wjsbk's NEWS. Hysbysiad Pwysig rR Cyhoedd Darllengar. Am Newyddion Cymreig Newyddion Rhanbarthol, Newyddion Lleol, Newyddion Amaethyddol Mafcbnadoedd, Ffeiriau gweler JSOBTH WALES CHRONICLE. N ortn Wales Cbwnicle, Pri 2g. Sefjdlwydya 1M. ,Aoyr,hynaf a'r un teuluol goreu a gynoevidir,yn Ngogleid Cymru. Cdti t. bib iydd GWENER Y DaiiMno Directory, Prislc. N-Sefydlwysi yn 1154 Y papyr Ceinjog, mwyaf a gyhoeddir yn N gogledd Cyinrii. Drwy yr haf cynwysa restrJgy&t>wn«o -finwelwyr a Llandudno. Y OW ALIA, Pris le, &fydit-)d yn 1881. Newyddiadur i ddarl!enwyr Cymre'g Cvnwysa. erthyglau o ddyddordebneillduol i'r Cymry. Cerddoriaetb, Llenyddiaeth, yr Eisteddfod, Gwleidyddiaath, a GhrefyddL ^oeddir ef Mb imufeDydd Mawrtli. j | Y CLORIANYDD. 'Pfio c. Hewyddi&dur yn eyawys iPynciau o ddyddordeb arbenig i Amaethwyr. Ad- roddiadau-mwyaf diweddar o gyfarfodydd Amaethwyr, Marchnadoedd, 'Ffeiriau, Brisiau Stoe, Grawn, &e., &c. •tyliMiilr bob Bores 5:d{1 (h.u CBOXLOL CYMRU, Pris J, Wythnos. Fe gynw-ysa y papyr hwn holl newyddion yr wytianos yn fyr a chryno, yn nghydag erthygizu byrion ar bynciau o flaeny cyhoedd, braslunia., a gossip. jRhoddir arbenigrwydd neiildaol i newyddion Gog lddÆvmrll. i ■! CnwareJwr Cymreig, Jh¡' ""I Cynwysa newyddion o ardtJoedd y Cfa WM. flan, yn nghydag ei-fciayglau aribynciau llafux- J ,awl. Cerddoriaeth Gymreig, Barddoniaefch1 ,t .llenyddiaeth, a'r Eisteddfod J Cykeldir tea Jal1 J I i 1 i Prif Swjddfey&d | Caxton House, Bango j Siryddfeydd Camghenel: j Swyd dfa y Directory Mcstyi street, Llandidne j Swytdfa y Clorlaiytd, Bridge Streot Lkugefn 1 I i Ae hetyi. ym | ?thmcdo§, Iucllheli, Dinhyeh, Rhyl, Cicrnarfon lAn^svfi, a\Qluusrgybi. I 1 MEDDYGINIAETH LTSIEUOL. BEEFFEITHIA51 YR CJSe. ,# D 11 0 + 0 Quinine Bitters Gvrilym Evans. MetMyginketh Effeithiol. TYsriOLiETHAU PWYSIG. Pfnuwch. Llangsitho, Hyd.235.in. Mae Miloedd weax cue! iacbaa „ j Anwvi Syr,—Mae amryw aelodau c m tenlu yn oddiwrth atnryw G wau^itld KU hit-cbyc, yu euwedig nn o'm merchad -glervaan wrth ddetnyddio £ *V<H tyfu fV^,i f.V"V yn Hal lawn. Mae >d <11or!ef yn fawr cd:'Iiwrth <Jd 1 fr>i Y "MEDDYGLYN ANGHYDMASOLI >'i'>a;5l»rolyryna<jrecbleiaf wrtb doiiyu ei goruch- hwn pan oedd 1>U"\ >'n ca-iw'QniniDeB:tterB Gwilym ^4 r-VAn^ »or> naiser yn y ty» fy moi ya casl ei POli1 MEDDYGINIAETH ARALL jfj fod yn gwD«u<i msvy o ;es i'm plant ua. dim a TOd'nr MW'nn S K«.W8aut erioed. Yr eidrioch, \ytDt ME.HL. (Pltrch) D w JPNEg- QUININE BITTERS GWILYM EVANS. — BITTERS GWIIYM iiVAN^. Gwelir _—— felly fod y HerkbleyRoad, Bristol, Quinine Bitters hyo Mehefin 18fed, yn feddygiiiiaeth anmhris- Anwvl Syr^—Bnm vn wsH iawn din ) r Infln. iadwy ac a bsrao oddiwrth er z*. yr hyo a ddilyirwyd g^n-hd »r yr ysi'yfaint. brouad drctorinid, teithwvr, fferyll- Tldr wythnos yn "I yr f pddwn mewn cyflver pEr- _T,_ i rn V'-fus. H brou vn p.nobeitliio). Pan aetb y pieryyl wyr, gweimdogien, a cbanoedd lawer o i 13 • „ u j i ,.t fe drosodd, yr oedlwn vn wan iawn, ac arehodd y igwraon weJi tjwel!a, y mas yn feddygin- Q nieddyc I mi gvm°ryd rfcyw ^e.idygmiafth adgryf- iaeth atiffieledis. Pabam y dinddd- haol—Toviic. Gofynais, Wn*'ff Quinine Bitters wich mwyach oddiwrth y dolnriaa B: Gwilvm E,V-»<BS y dyben? Dyna r peth i'r Z rlim." merfdai 41 evmetwch ef d<nr gwutn i r, v BChod, pan y mae meddys- <1 rtvdd," GWff i-8 m^r i mi, a theimkf fy inia»th natnriol, syml, h« 11 yyfaRBoddiad yu cryfiina. ao "effoitbiol i'w Yr eidioch, &3., chael ? B. P. CHIC BITTJBBS GWILYM :SVANS.| BITTBPS GWILYM: EVANS 1 '.Mh y budd Pwysig. Gocfeelwch dwyllwyr. Edryckwcli ar fod enw GWILYM EVANS ir y Label, y St.,irnp, n'r Botel. Gwerthir mewn potflaa, 28 9c yr un dwbl mrki-t., 4s 6 Wychaa yn cjnwys ta'r potel 4s'6cam 12* Gc. "Potelau hychain yn samp an, Is l1e. l'w caei yn rnhob mMa. Goruh- ylwyr yn rshob partli (:r byd. Os ceirunrhyw ar>ha-<Kdfif \"w trael, anfonir ef aui y prisiau nchod drwy y Post i unrhvw uyreiriad yn y Deyjnas Gyfu-nol, yu uciuugyrcbol cddiwrth y œ>erchenogion- QUiHINE BITTERS Masufacturint' ^o.. jj'inited, Llanelli, Sonth Wales. Oellir cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Orachwyliwr Mr R. D. WILLIAMS, Medical Hull, Plymouth, Pennsylvania. 2239 BEN SON (""Hi") ZJiU'33C3-A^!S rEHZJL* A '.■■PRESEMTATION WATCH MB 0.HMH ::1f> FOR LADIES. ErulmJ:.r "nd Pubicg, .t 455. BrilHU;D.ts,£1Z. rw l'e rl. or and Turquoi"e,25í- 13riUiall t ,.£3.,z: P, %ntg, zs es. and Erilli:Jollt,W. phire, 5. {l"mf 'Rf -4 :Brilliants, £6 10s. iBrilliants and Sap- pb.lres,£5, GOIO,. Keyless Watch and Chain, in Case, Warranted. 16 15a. Fine Gold, 60/- Other Sets, complete in Case from £10. Fine Gold, 48/- WiATCMES and JEWELLERY post free, at mv risk, to all parts of the World for Draft, Cash, or P.O O.. payable at G.P.O. SEND FOR BENSON'S BOOK OF WATCHES from 92 2s. to .£500. cuocks,. CHAINS, ENGAGEMENT RINGS, BROOCHES, PLATE, &CAe. Sent post free by J MF I2ITMCAM WATCHKAKER and JEWELLER to • JUL • J&lU JW OUr9 9 H.M. THE ^UEEH and ROYAL FAMILY. X^XJDGri&^ES HILL, And S8, ROYAL EXCHANGE, E.C., and 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. JlfBILEE TURRET CLOCKS —For Ciiurehes, Schools, Pablie Buildings, Ac-, from £J5. Estimates Free. ExccAs aliatljer, FOQ<J; for Infant & Invalids. I EffiRiDcifd" I I .sr. FOOD | Strengthoning, Satisfying, NourishJng. digestible. LARGEST SALE IN THE WORLD. (THE SAFEST, dML SOUNDEST I DlmR "Ill MAX IWjm[ GREGER'S |Br Carlowitz I 1 PURE HUNGARIAN BURGUNDY. "Rich in PhospH«tcs." Ba.'on LÙbig. Prom JS per dozen. OF ALL VOH&JgvrRCHAHTS AND GEGCERS- SEe ir.at ev^ry mrk oeara tho hfand "Max Gng;ar"; W.taout it tha wine is. not geanire. AfLAS ASSCRASCE CO. J FIRE. [ElStiblinbed 1808.J LIFE. tScad Liverpool £kanc:n :-LU:;¡{hehllorn Street. C«vpitail iSnbsorihp.* ( To&al AssetB exceed £ 1,200,000. i £ 2,000,000 Tba Cofc.pfiwy ha? Paid iu CJ>Msia8 upwards of iS 12,000.0CO SM8LLINO I AGENTft AT I BangGr. M r 5V. PUGUg. N(ahOJ!lJ i- .,ovincin Biuu. of England Beanmaria ..Mr J. G. OAViFCH do. Betbeadu ..Mr W. H, LLOYD ijo. Holyhead ..Air J. E. WI1.LIAllS do. LJaDgefni Mr JNO. JoNIi. i Liandadno .idr J. ADEY WtOLLH do, Menai Bridge..Mr W. y, WILLIAMS dc, Nauner, CemaEo, Anglect-S Mr O. L. HUGHES, BVAN LAViitiS, ™ BtJiL-POSTEK & TOWN ùRIEF, 2, Hughsrideu Cottag4. 6 FORT MADOC, to inforoi lbs Public that ho Iteata ail tha y.jyoipftl StttSiws is vi | A Fw^Points" | | I I MOMOCEAjj SOAP I 1 it lathers freely in the hardest water. M M It suits the most tender skin. S irrication of the skin ceases to be t| 1 whsis'e used. m B It is simply perfect as a shaving: scap. || <§ It scftstis and beautifies tne skin. J J| tt ss thcro'-JghSy antiseptic. J| M -rjromCCEA SOAP: Fa;„i!y Toi'.i't. «d.; Toilet, H 391 O. Qd.; W o Horr.ocea scan. Is. The latter W N enuirantecd t-" eontaiu iO »».' jI'iiii'K'ep.; both it jgj 0 mid the 9ci. So«I> i"* >• wwntwl. To JB %y th.«« mwiriitg a. ««au>aU'»l the, 10 <• „ Hcimovea m Sji s«>ap is rec'liuneufh.l, au.l ii,j oiY.isiavy skin H .iValers'VVi'.nn tli« ih-iwit, 96, Strand, JH W.C. Free l.v piwt i't.i vahie in s-taiii^ lrum Jfi || Homccoa V/orks. Birkenhead. ig- 1 use f 1 HOMOCEA | I EMBROCATION I § For SvvoHen or Tired Feet, f w Sore Muscles, Stiff Joints, all if § Rheumatic Pains, || § and iaifact for Pain everywhere, y £ Absolutely the Best Thing of its Kin:l M m the VIcrld. « BI At Relief guaranteed to "purchaser,OJ- ijieae" returned. If. I'ut uji ill c«il»"sih,e t'ibes. anil suhi «l. 7i3. and 1 St Vf <M.-h ai O ill t. 1 V-i. anil'>1 ii.V latter is .»! tn M R ]■> 7'tl. t uiiesl. CI! ;i.l il,iiei\amia! t!.c i)ep..t. 9b. vv Strandl. Kiee ,;v i,>r value iu iiniu R 12 7:11. t nlle!-il (.II .&I il,iiei\amia! ttc L¡I::ululI ikp..t. 9b. vv Strandl. Kiee ,;v i,>r value iu iiniu ,f 0 Hoinocaa Wufis, jHrkcn!lQaa Ü Notice. » .PEXSONS subject to eye disorders W K should know that any aiTncuon ran 3 H be cured by SmgStSotVs Golden live M S Oitititer.t, but it be Singleton's. ffi B Ofallcijcmistsanddns^fstoresat 2/- per H ra pot. 3»o years'repuu lion. "How to g M preserve the E)'es'ght, a little book ci H pI vaiue to every family which there pr m is a case of v/eak eyes, wiil be sent § « f:ee to a«y address by Stephen M Green, 2.to Lambeth Road, Londo, BOIITTICK yrJr DniiinCD r^ruvvuen

Advertising

Racing Fiztures for September.

---------------------__-Shipping.

Lccal Railway Time Table fer…

Yr Ilen lolo.

Advertising

. ♦ - - --------Eiiynt cweithfaol…

--------------Ni wi, n a Cyflyriau…

--------RHYDDFC-LAWD LODES…

Advertising

Prif Farchnadoedd yr W ythncs

Marchaadoedd Cymreig ;

IBangor Tide Table for September.…

North Wales Fairs. t

Anglesey Fairs for 1857.

-._--Masnach YdJUyr fcWyfihncs.