Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S P!!e & 13 rave! PILLS. AR1, 'MED'Bl''GO: AM GEORGE'S PILE AND TRAVEL pn-,S. Y ?c?.dd?. y ?'? ?'? ??"" <??.?yo ?u-.c?op, ? y ? y?.?'?J ?l?og i?. o dy?o?eth. p?y?g odd?th ifeddygou w ydyn. ødi -boddi prawf trwy- BjTtynt. GEORGE'S 'PFI.E AND. eRAVEL PILLS. GEORGE'S PB?E ?.ND 'CS?AVEL PILLS. GEORGE S TILE AND GRAVEL PILLS. <SSORQ'E'S PILE AND TRAVEL PILLS. B. LT-V yFERYLI-WYR _Ul.d)::=ORGE'S PILL$. ?.? ThanfWJ'ú o l"feryllwyr ein gwl&d wtdi bod yB jgM?ebu a,g a.T.-dw- y Pelem,.hyQ me?-n perthyn&s i'w Tliinwcdda.u .Th?eddel, a,?' gweMia.ntau hynod y i, tfient -w-edi dd? oddi&mgy? yn eu cymydog- aetl 'MU, &'u barn UB. as .oU ydyw ei bod yn feddygtn- iaeti C aaORQE'S P.ŒE AND:&RA.VEL PILLS. G PIL;E AND TRAVEL PILLS. G mRGES' PILE AND TRAVEL PILLS. G1 umRGE!S PILE AND GRAVEL PILLS. MAE ? IACHAU?HHAI DDAT- OENID GAN Y'MEDDYfilJN YN ANWLLL.A.DWY. Do, gi n>Jlhawyd uliloeid, lliniarwyJ. poena.u deg&u o filoedd. i- adfei-wyd, anoedd 0;. '4oja.tgenid gan y meddvgo' t 7.,rn anobeithiol" i'w hiechi d cynefinol drwy V Peleni ipwerthfawr hyri. Gwn& y tystiolaeth&u ft. dderbyniw y'& gan dj'fei'dd y Peleni hyn gyirol yn cynwys dn 1£ ffil.ü.'dudalmt.t,ù. ó blyg idin. GEORC NT'S -?ILE K-D GRAVEL PILLS. GEORG E\S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORG. t13 PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGI '!B PILE AND GRAVEL PILLS. ENWOGR' ff1Jj)DrI'GE.0.&G.E;S'U.:S WEDt ;1llGYLOHU,Y:BYJ>. Y mae enwo prwydd y Peleni hyn wedi myned dros andiroedd & TE&oroedd, ac v6di cyrhMdt. gwledydd -pdleBLs y ddae fK- Nid oes genedl v&reiddiedig dan Imul y Nefoed( I mad ydyw-yn bFoS&dol o'u "rhin- vedda.u iachaol. Y maent a.m "chwarter canrif vedi bod ar y blaen yR mhUth dae'pa.ria.e'blmu meddygin- ;aethol at y dolur 11m :poenmd1Yn.. GEORGE'S PSLE AND TRAVEL-PILLS. GEORGE'S I 'SjE A};:iÐ 'GRAVEL PILLS. GEORGE'S P EJE A-tD GEORGE'S P: ŒÆ; 1..2\. GHA VE. PILLS. /AR'YYDDION M' W7AF Grmr.R,EDIN, Y PILES A .'J.,{. 'GRA Y£L Po<m yn y cefn. g' v-,Iew, gwyili.3olic,-yagafnder y rpen,diffyg treuliad, }n;ymedd, 'It;yngyr.man, diSyg MMMll, poen yn yr ai -tlmtu a.'r twyaau, sm'ni yt). yr. ?ystumo?. teitnia.d o b <r?au yn y '/e'Sfn, y hrynau, a Y ma y canl)'1101 ht yn fywyki ddHyn y Piles A'r Gravel :-ChwyddiB Wt yn y tK-"I, peen yn y- morddwydydd, d.Yfr p( dwfr-atcliaQ, -eRynfa, a gwres yn ngwaclo.d yr yn f\roedd, ,¡Jlel1iàd,pw] a<' anegIur. gyci'der a, bias a tymunol J'fi. geua-u,. dropsy 'tseldcr ysbryd, cw&g anes cmyth. GEORGE'S PILE A; GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AMD GRAVSt. PBLLS. GEORGE'S PIItE AN D GRA VEl.Pï:úbS. GEORGE'S PILE ANj') TRAVEL PlliLS. GOCHELWCH D 't)'YLLW-,YR.. TwyHir y claf yn lYlJych i gmdu ei yn T'eleni gwiu&neddol Get.ge, p sm mewn gwirionedd Tu fydd yn cael end ft yw g, 'Mnysgedd Biwerth a -ph&ryglus o vneuthuriad arall y u. u lie. bydd,,en- WMt y darpariaethau Sugtol hyn ? fyDych ym cael ?u.clytio i fyny o eiriau "cygelyb" i' '?eglster?i Titl6" -pills George, gydar unig amca.n o yr anwyl- iadT.'rus. Teimlnf rvrymcdigaeth i <Mynoethi y cyf- t'yv dwyllwaith, a,c i rybuddio y cyh dd fel na.byddo MidyBt drwy an:d)Odaeth Tthio i* h,glau yr 1- ysltwyT twyIlodi'HS a darostyngol hyn. < <T!ofy&Trch vn eglur am "George's 1 ?i!f and Gravel, 'P?s," e??chwch a. ydyw Hun ?r ''Er? T" ?r y papyr' au,%Vdd o amgyleli y biwch, ac os yw e'MF y Perc-4i-, <'aog, "J. E. GeorgR," yn ysgf.enedi g a&' stamp y Ll-,V,rod-ramtli fydd &'i ams-ylch. Os da w Mychiad o Pile and Gravel Pills i'ch meddiant n ad ydyw yn dal yy o}l or pruviion hyn gwy!jyddw ch oeich bod vredi,e,at-.1 eich hryllû. GEORGE'S PILE AND GRAVEL fn-LLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL 1 )ILLS. GEGEG>E'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PI1..J. GeIHr ct6pl y Feddygmiaeth hon mew.a tri & <!<&al!- lau gwabl"klul, fel y canIyB :—- Ko. 1, "(forge's Pi!e< and Cravel PMIs." .1.1 wen. No. 2, "Geese's Gravel Pills." Labell No. 5, "Georgt-'s Pills:ior the Pikw." Lal goeb, Mewn blyckMl Is lc a 2s 9c yr un (Drwy y Po st Is 5c a. 5s Oc inwin stamps.) MAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTTOLAETH.-AU AG SYSOB YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TYSTIOLAEFH YNA,) HEDDWCH:. Yr ydwyf wedi edrych dros ''ganoedd" o Saw ysgrif, y <M gwreiddiol a, dder?ymwyd gan Mr J. ? George, B?"?ain, yn dwy'n tyetiolaeth a tberthynas ?r gvell- iM?au n, ddyg?yd od<&amgylch tirw?'' oSerynoIisteth ci ?Pile and Gravet Ptils. Y Ma,e ysgrifenwyr y Hy?hyrau hyn yn "uaNydol" y;R tystioIaeHiu a.m "ryi?do! rinweddau" pc?sni A-r G(t0.rge. Ystyriwyf y b<fv!idcl tystiolaethaa a- .csodwyd ger fy mron yn braw! "ho!]o! foddhanl" fo<3 Mr George drwy ei ddar- Wmf.Jd¡étd wedi bod yn f-Gddion i tiniaru poau tTrfa ?nosog o ddioddcfwyr.—D. E. WILLIAMS, J.P, ?? the Counties of BreetfH. and (?aMiorgaa. 'D/'1IJ PERCHENOG: J ..?EORGE' t P.S., JIIRWAIN, ABERDAR. AMERICAN AGENTS R. D. Wiltiams.9 CHEMIST, L fJ,TMOP'r:EL PA. ? ?AMBR-ANRAILWAYS.-EVERY R?UR'?Y ? d??J?"? J?y. A?? ? S.piemb? ? n??yor Fortn?htiv T?k?s afe ?saoO ?heApWet?y "? ? ? B?hary, L?min?ton, S?r?dC?? ??.C? e?tam M:aud fHat'oL-B, ava-la-blo to return oa ??o?.y W?k, cr Mond.Y Fortn?bt, aud ? ? tb. f.!?wing S.turd.y or .E.tnrc.v week T.ekeCo at tb?me t?ea are ?o ??d dunns tbo ?.period on every MOND? to London. Oxford,' BIj!Dbary, K,5i)ilworth and CcaV£\D)ry'available to ral urn f.Uow.KS 60-tor(lay or Sst,urdft w.ek. Eve'-y lnf6rmatwn cha -e obtamed horn Mr W. H. Gucep, Snt)erint-aij(,Ierit of tba Hue.GswestEy.-C. S. DENN),I!S, GentrAl 7,,Tar,;tgt.,r. 23S7wh JL5) h Rail aad Coa.ch &re ran ovcry week-day up to Septf,mbet; 30th. from the Cambrian WnfriM Place, on tl;èWel¡,¡b Goa¡¡t ta the fcHow!M pl'<ccs .t iottirsub :-Aboreoch, Be(iE.lert, Cad. r Idris, Corr's, CwuH'b¡;Ï!dr W&'erf&U. Dolgech W"'1et'fan,'DyynDi Va.!Ïloy, Glitr.pwli :\Cd.Boad. Cwmbych&n l.ttke. Happy Valley..1\foobrl:l.si IHland, jLiytr.oat Va.fy, 311-1 D- twrog, NantpwUit, Ntrvic, RavE!n \\il\.terfa11, Preatpice- W&tk. Tti!yl!yn t <tke. Torrem Wa.Ik, TynyKroe?; T&Rybw!ut'. and to Lake Vyruwy, D'na,s M.s.wddwy, Bwlchoerddrv's P!\p, L!a,cyma.'F.'ddwy. fmd Do.tgmfpy, aa dsymbowu in thii\-all und Co&cb Tour Pf.g!'i<.mtne. Fo).' further P<iLrt<ca!ar8 se'j BtMe. to ba bad Er&t).t) at aH Ca.mbrMm Sta'ton." 2408o (,AM BRIAN KAtLWA.YH.- UtacwHao&noM of j R&ii a.Bd Coa.oh Exsariona.—OnpLnd &th-r (j}aT<iBIER 1st, -1837, th& whole uf the R&tl I\D,1 CoMh Tnpa a.dvMtiecd in Company's R&il and CoMh Toac I"coLr.%mmeg, Toar>8t\' 'rClrrogH).i, und'otbepe.nnoucoemeuM Wt!) be <ilsc)1Itinuecl &n't the Che-)p TK-k&ta for the foUowlag nxcarstcn-! wit! oe&se to be iPA(x(.-d a!ter the d&te coerjttoaed bc!ow — Tc, Torr,4iat,,W,,Ik, Dii, Mawd,,Iwvl-%ud H,dctJofJi"- ddVta PfI,fI, via DoltelJtlY an{i X)-aa Al.-t-.ddvry, FRrDAY;SEPTMBB:&'2th.-C. 8. lJ..£-NNIS. G"t'erhl Majtager. 2444 ?(AMERIAN RAILWAYS.-Btrmiaeharo Onion ? Fair.THUh'SDAY, F?IOAY.?d SATUK- .?AT, ?aiTMtBNB 30rh and OcTOBt-s ist tm? 2sd. ON TaUKtfDAY, SRprRMBR8 ?Obu, Ohea.p 1, 2 atd ;) a.y¡; b:X08Ti>lO)), ,uekets wtil ba ia6Md to Bir- DlI'n¡;:bll.. CFor fall particQI'tr a to traio ticueB and iar<'a aee bandbi))o tt be bad at &I1 stations.— GCl)£rld Manager. 2445 _U- ?? ? *?.*?''?'W?!'??'?F? K ? F? 3w B?a Mt N ? N 8 <B??tM&t?))? e?W <)&)?<&?<&? GEL LlR.Yll3weJecl â. DR. JONES. BaaMr, \jr E tob dydd laa yn No. 16, Lleawigaa- Mtd, LLANGEFNI. fn Mangor bob d,-¿d, ond dyd4iau Mawrth t lau. Tn Hanerohyaedd o 1$ <-&* 1, &e Amiwch o 2 tan 5, gyda Mr'BpghM, Stationer, 5, Mtn'ket'atreet, EbriH 21, tSai 19, MeheSB M. -a Gerpbensf 14. Yn BothesdALlan- )oer- 1%9 Ebentstr M el Sed"ra t&l W$RTE A GUINEA A BOX. PILL pft- FOR ALL B'LL!0!J8 AMD HERVODS DtSORDERS SUCH A3 Sick Headache' Constipation, \Veak Stomach. Impaired Digestion. Di&ord.ered I.iver ??T.?? Female Ailments. ANNUAL SAL?J SIX MILLION BOXES. In BoxM, 9i'(" hi. aid 2s. 9d. eaob, with fNU directtons. The la. ld. ,box oom&ma 56 plile. P7"epared onlr bty ae Br,op:rietQ't- T:E-IO:lV..[AS A, M ST. HELEN., LANC BEECHAirs TOOTH FASTE. EfRcaciotis— Economical — Cleanses the Teeth- Perfumes the Breath. Tobes, of pU Druegistp, o(tram thePropnetor,forl"r 1 T..E NORTtA WALh,S ) MUSIC COMPANY, LiMITED, -BJ.NG-OR.- E. D. WILLIAMS. MANAaza. Piadlo and Organ Importers, and Music Sellers, 'Luner:! and Repairers, &c. CASH OR H¡lE.PURCHÅSE SYSTEM AGENTS FOH NORTH N ALES: fOB BROADWQGD & SONS' Grand ant. Upright Pianos. COLLARD & COLLARB'S Grailiul and Upright Pianos JUSTIN jB&OWNE'S Upright Grand Pianos. RALPH AHjISON & SON&' li-pright, Pianos. &c. BORD'S PI"ETTES. &o. AGENTS FOR'MRTH' WALES iFOS JC3TEYjORGAN8. CARPENTER ORGANS, 't STEERING GTGA\S Ao AGENTS FOU MRTir WALES ]FOR F, STEVEN'S HARMONIUMS. TRAYHER SARMONirMS CREtISTOPRE",t, EnENNE HARMO.iUMS. A' dj. EvKNtT INSTKUMENT WARBiNiED _14813e JOHN LLOYD TDWK CRIER, A8SRYSTWYIH. —: 18, SKINNER -STRERT, :— T)BG8 to announqe ibat be baa oommeBeadtbe jD BILLPOSTING !OSIN88 Md hopos by ? etnct ?te?ttfa t9 b??M? <M"* o ?TO!Mr? -¡- ESTABLISHED IN i836. FOR THE PROTECTION OF TRADE, j STUBS' \)' '1) MERCANTILE OFFICE, (Stubba' Ltd.), (. ORB33iAM STREET, LONDON, E.G. SOtcsOBTNXM, BYQBTnlNf.1 TIMMLY THE 8TASUS ,ENQUHY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING Y?AD DEBTS. tVSS!' TXADJtJt HHOOL.& &XAD STUBBS' WEEKLY 0-AZBTTB. Wtbh whinb i" MSHed & Bnpp!eroe!); GOBtMHicg LISTS OF CREDITORS PNDBa Ajf.t. THK ZMPURl'£.N1' )fAHURES. THE .CQMMKRCIAL REGISTERS contain morQ th:Ht r. WINE MILLION -Entries DEBTS \RECOVKREnPROtF'i'rJY AND KE BUTTED TO 8UBSSXISER8 ON TUESDAY and FRIDAY in Mob week. p. KANCHRS 'M ChMief.st. Ch&mb?s..CARDIFF. ? 8wM<]e& Arcane, SWANSEA.; Aburdesn,Bir- m!rj:,hs.m, H¡itt.burQ. Bra,dfom. BrmbMn, Bristol 10ubhu. Doudec, E:iin- Gla.agoVt, HnM, Leeda, 'La:ceater- Livefpool, London (Wo.st'End), Ma.neb&of.er, New- Norwi(lb,.).ottiDha.m, P.lymoTÜb, Porte aotooth, Hhf;<ff:elý; Southttapt.on. NEWPORT (MON.) C;¡,mDddgb, il)omfrie<f. Gf.oueoata! Graeu oct<, &y:msbp, Httuley, Haà.<ler!dialcl In ,,rr¡iMJ, r¡o:Hond(rr.y, Midd ¡¡(ll"!Ij:J:.¡,J'J)!'tV!l. Jr'raatoa. 8toet,'()Ll-Qr.. roHS, c; uucl,3.t laud, C-orquey "i,Ti stel:(rd, W olvér}:HroptoIl. Wofcemcr Yorf.. '!s, Se..S.3 3s, jE5 Sa. Moo/'dinf; to P¡\û8]>Cl'U; !tYt,w¡..r.,ed an application to .&n of h,. 1\-0 \'í' '¡d"1'! ASSUHANCE CO.ilf,P,ANY. ESrA-I#rLIgHF-D 1824. Capital — MILLIONS. Funds-FOUR {ILLIO¡.. Taz RiGHT HoN. LORB ROTBSCSILD, Cii&iam-km ROBERT LEWIS, Cjkla,.Y SEGIIlrTA!tY. CHIEF OFFICB:-a&97&(acmaw JjAKN, LoXCM?. LIFE. POLICIES Indispetable anel Wor!d-fMe. Non JL fcffe)t:)!-e Knat p¡'Ãl8 Lthera!. ExpRndtCUioLow. Ba,rJ"'1s8f' Ll:gt'ecurïty tlópe- Otai.y strung. Large Acccdu.tanoas and Capita.J. :F I.HliJ. IDBUl aDCS \Ð'ff:.('.ted. Rtt.t.R. survey <. needad {re.j. Losses t.ctded promp!iy. BRANCHES P* t-RIMOL'g othef ph-\óoOO$!- LIVERPOOL: 50. Eaot 0. MOKGAN Ow)':N. 8et:r(,tNry. REX HAM 28, iligb-t:trett; J..HNFRAKCts, Secretary. Pt spectra. Ac., m:<.y be obto.il\(l fro:n n.ny o he CODlpt1.ny's Branches or Ageuta. 14687L I FOR ACHES AND PANS. ELLIMANlS ELIMINATES PAIN. E LLIMAN'S ELIMINATESPAIN. ELl;f\IAN'S ELLIMA'S YEAR BY YEAR, 1847 TO 1896, ET- LIMA-N'S INCREASING DEMAND OR T?LLIMAN'S ELLIMAN'a ELLIMAN,g UNIVERSAL JGJ EMBROCATION' ELLIJIrfAI"8 OR HUMAN USE, E AND I ELLIMAN'S I ROYAL I EMBROCATION, FOt:. UOIlSES, CATTm SOGS, BIRDS. B?t E?M E? SM ?t)? ?.)?'?''? N E ?? Bw RheumnHc rMns, Lumhago, Cno)<\nn, Pruiscs, Sliht. 'Cuts in heft.tLhy perRons, t-wo Tht'at Chest Colds, Xc::rrL¡::itt frclIl ('(,ld, Chj;1,,d\\R l,ef0re broken, Corns when ).))infu!, 't')'d Feet, &,h''f:neE's from severo exercisc, &r" flu i TJ" f.1 i relieve(I \1 prompt and freø .tI:mbrGc:wio. -v FOR ACHKS AND PAmS. TpLMMAN'S UX'IYEE.SAL EMBROCATION'. Bottles la. l;d.. 2s. M., and 4g. J, !fs., 22s. Jars s01d only for P.U. ¡,y ELLIMAN, SONS, R.n<l CO., EXiGLAND. NO STADT,P, IS WITHOUT 1"or FB § SMA?!? sp?a. E?LJLaa?x??s? ? ? CURBS. SPLINTS when FmDGl' INEWS, CAPPED HOCK8. ()VK:H)''AC1U:S, HRUfSES and CUTS. BROKEN KN).;MS, SORX SflOUIJDlmS, SORE THROATS. SOiRjS BACKS, SPRAINS, CUTS, BP-UiliES in DOGS, &c. Mr. Izak T. Viin bel von. OYAl Dordt-echt, 6ouf.ti AMra, writer:— S?i<? 0 ?'& E? "I hnve two hOMca which ?.. were quit.)' use)ess, but "Eter usiT))" tlnly three of yoatf botties they have uow (,uite reccwered.-l':Irpt. H, 181M.' Bottles, !s., :s., 26. Ad., 3:). 6d. Ja.ts. 10s. 6d., 20a. &I% A EMBROCATION. frpuajed only bT SONS A CO., Eloll.gb. EntUud- INSURANCE AGAINST ACCIDENTS OF ALL IZINDS. ?? ?-A. A, CCIDENIS AND T?ISEASE. ? JL/ E MPLOYERS-' l.ÁIABU.ITY AND JLJ ?? -pIDELnY GUARANTEE. RAILWAY PASSENGERS' ASSURANCE COMPANY. CAK[At tSl.000,000. LcBMs PAID .S3,800,e00. 64,CORNHILL, LONDON. 2289p A. VIAN, nearetary. b L 1) "CAMERUN." U l'; .ut) \)1\ i'.(- tJ 11 (-) 1 ?/?T? P?TT ? ?JT 'T' ? TT ??.' Miji?jllA? 1 l AlijUi?? CATHEDRAL BUILDIjN-G-sy gANGOR, Reepo< iuJly :iuvites, theBLtteDtionnf Sportsma'n. i?,:¿;/I'ourista to hia Present Choice btock o? B.i?h3.aD.d Tweeds and BLomaspun Cloths, Standard Patterns, and Invisible Shades jht weH-known to every Spo..iisman u. HiUside and Cover, for z, and River, v E.Rickcr-bock'L-r Stockings, Ha; d-knitted, ID Plam Cülonm, BLeather Mixtures n i Gairioch Checks. Also the Clarence E.ose, Regii: red Designs St8, G-a.iiers-, I.¡eggng8, nd A:md.et& Sbooting Caps, Tweed Hi1ts, &uc ;h;lmets, JT{aders, F'tahing Stockings hod Brogues. Waterproof Coat8, C'apes, &nd l::ugs, Leather Trunka, Portmp.Dteat-q, BagB and Straps. A.geht for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. RODE AND.CAP MA.<ER "BY APPOINTMENT TO TrIE U[V8SIT-:i OaLLHGh .Or, NoRTH WALES PATTERNS AND PRICE LIST FRME. Cartridges! a .1). f .c BLUE, GREEN, SC3ULTZ, E.G. NOBEL'S PATENT BALLI8TITE AND ALL DESCRIPTIONS OF SPORTING REQUISITES. Josiah Hughes & Co., HIGH STREET, BA NGOR I4919K New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY., i J-tl THE BEE HIVE, BANGOR. ARE NOW SHOWING NHW GOO!)X IN ALfj DEPARTMENTS. COSTUMES, DRffiSSES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS <b CAHCOES, the best ma«r->s oniy, R(, the lowest pcssibje prices. SHEETS AND TOILET COVERS AND COU?TM?PANES\ NOTTINGHAM & SWISS .LACS CURTAINS from 1/. per pair. 1NSIIIECTIOIZ IS INVtTZU. 14816,v 17"W" Pi DICKS DICKS u. TH E DI AMOND JUBILEE Y E AR. THE REIGN OF PROGRESS. Pà.tSuccesses to be Completely Eclipsed. Dscks' Boots & Shoes KEEP FACE WITH THR Always Improving, Alwa-ys Progressing. ImmcDse Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE ANft WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, TLe Leadir.g Fhu: in the Pt-ime:ftlity for Good a'1d RJOF & :3HO Z, LOCAL BRANCHES— 317, HIGH STREET, BANGOR. 7, Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Rolyhead. High-st, PwllheH. DICKS DICKS v- 'v- 111 ? ?? 4 s??? JUjLJ.??L !c. ¡ rt i ?.& ? s. ?? ? ?? ? ?. y"?,T?? Observe tha.t the ? H ?? ?? ? ? '?? blgnature i. 1-11 '¿, 4 ? 1. A. ,pN..1<" ,l' y ?. ?) '¿'>ø,r-"A.J!) ,A LV V-v Ilr-, (( is now rrinted in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WBATPEB w oi every Bottle of the ORIGINAL. WORCESTERSHIRE cHEAp SAUCE. IMITATroNS. LL.L BILEE PELENAU JONES, TREMADOO 'JONES' TREMADOG PILLS), SEF YR RE FEDDYGINIAETH GYMREIG ADN.A BYDDUS, svdd SEFYhù retBM «ee br&tdd Deu.u yn N?hy?ru n& ohlywe&nt eu l?d&u &'u Te?dita ?n ?n ?.m Mt?? wedd?u M?Hhau pob aQechyd 3ydd .'i dueddi?d o'r Y??S ?r? ? ??b? ?v K? ????'" <c?dyn hwnw y Cry.icym.1?. ?ort&?? y??r??: J?a '??? ??' Chem?drwy y hyd gw?ed.ea? ?wn b!ycb? 1. 1? ? ? 4. 6i yrun. Os methir eu c&B! yn yr ??1, MfoMrec ?erch??n s???' CAMBRIAN PILL DEP(}'f..llrbillt\dog, l'torth WfJ.;3. D.S.—Nid oas i!s< a'! Box ,,rf;s. '1 ':B HOLLO q AY PILLS & OINTMENT" tJ-l"i if PELENAO A bnrant y LAwzod, a gy -,i -ant, bob Antxrvrlder yn yr AFJ. YR YgTUMOG. YR AfLENAU. A'i ?EE.¥EID!{}N. mMa?Tacryfhauacyn&dfecuCyfansoddH?UMg a Nych?i, &c yn amib?-isindwy <ac?? AnhwyidHfam sydd ya duadd?< ymoaod M it'?aywod o boboedrtm. b?ant ? pha? mBH? '?.d Hetyd y mMnt yn dra gwerthfavr. YR 01,1;r"IIENT yd<t feddygmt&eth aaffaeledig i Goaaim Orvg Dfws', Saa Accaotuoa, Briwiati, )* ? ? ydd. Y aiM'n envog am feddyginiaÙlu y Troedwst &'r Cryd CylIl3..AiJ.. IHD OES XI GYFARTAL AM ANHWYLDEKAu YN Y FREdT. AT DD01.,if& YN ? GVDD CAETHDRA, PESWCB, ANWYJ., CHWYDD1ADAU YN Y GWDDy, phob mat,h o Achw?derac yn y Croen, Bid oea et gySelyb; &c %r gymalau ?aystwyth ? cxrso?c? d ????'?""? ?swyu.—Gwueuthuredigrn unig yneafydiiadlMtULatloLLO??, 7??< O?KUKD 8TRKE1' (dt?eddM 533,OXFOKD?i?SET), LLUNOAIN, ? M ?er<,h A.n ? ?, ?? 4j bo, lls, ?2sa 38 y boc9 aea 6wch, t gcHir eQ c&ei gan bob FferyHydd drwy yr hot. ?yd Rhoddir cyttg:r ?ji ?.n bob dydd yn y crfeinitd nehod rhwng li y& y bore? v .,wug Uythyr. THE "NOICrii WALES CHRJNICL STEA?i PRINTING JESTABLISHMENT THE NORTS WALES CBRONtCLE COMPANY. LIMITED: Execcte, on reMonf.Mo terms, LITHOGRAPHS. COPPERPLtATE, LETTERPRESS PRINTING üD BOOKBINDIHb At their spacious establishments, C.A-XTOi-i HOPSE, HIGH STREET, BANGOR, AND CAXTON HOUSE, MOSTFN STREET, LLANDUDXO. PRINTING OF ALL DESCRIPTIONS t' I m? i ice l CompiLnieg. Pub'ic Ooaip&niea, Salioitors; Anetionsers executed with promptitude. er,)Rpict,)iseR I iuveatories I Placards Articies t-.if Circul&M InToice6 Caaloga!1. I Buainesa & AddMM OMda BU be&ds. Ao. ESTABLISHED 1870. HIGH CLASSYAILORING MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE CP OX THE PREMISES IN LOFTY AND WELL-VE:'TJLATED WORKROOMS BAYNE AND DARGIE, CLOTHIERS, UPPER BAN G O;R Complete Season Delivery in aH the Leading Makes and Choice Colourings of FIRST CLASS WuOLLENS. INSPECTION INVITED 1. VALLANCE BROS., And a* 300, High-street. BANGOR, BE:A. HIG H CLASS TAILORS. Ms Outfitters & Indies' Costumiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. C< ? T? ? ??&V?T?""?????§? ) ?OR Speciahte ? ????; ?- ?? spRIXGA?D ? LADIES'COSTUMES (Bespoke) 35;- J SUMMER. ..II. FOR ?? DBE8SES. THOMAS'S MANTLES. MlhLINERY, London House, FANCY DRAPFlRY. BANGOR. Ac., &w. 14818 NEW SEAS )N GOODS. EstaUisbed 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND SHOE MAKERS ARE NOW SHOWING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND BUMMER GOODS. ? LADLES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLAr? TAN, WHITE, and OTHER SHADES. ?LACK, 1?? CRICKET, TENNIS. CYCLING AND GOLF !?ENfs CELEBRATED S RO E S < ??. JAEGER'S CELEBRATED S RO E S < DR. JAEGER'S T? REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN ? SANITARY ———— BOOTS AND BOOTS & SHOES Special Attention to Measures. SHOES. BOOTS & SHOES Special Attention to Measures. SHOES. 25?. HI&R.STREET, BAN (MR. AND UXBRIDGE-SQUAR-E MENAI BRIDGE. x7a50'