Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-+-+- GEORGE'S Pile & Gravel PILLS. ARN MEDDYGON AM GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS. I.J hon a'r America ja eu » 1 ar.ae nedaygoii y wlad n -,1i t „ ,'u cfnoSi. »« 7 3 S°,l 1—' « dy.tiol.eth. • faddygoo «»^og ag ydjnt wedi rhodfi pr"^ <T adl arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PAL^- GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Y.BAEN TFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS. M,P rhan f^af o Fferylhryr em gvrlad wedi bod „ „heta ag w.hrr J »»• "J" ii°rlun«ddau rhyfeddol, a'r erdhmteu 1mod • y mae.it wedi ddwyn oddiamgylch yn eu aethau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod. je. xeddygi iaeth "heb ei bath." GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. • MAE GEORGE'S YN IACHAU RHAI DDAT- GENID GAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY. Do. gwoillunvvd miloedd, lliniarwyd poenau degau cQiiiloedd, ac adferwyd canoedd a "ddatgenifl gan y i roeddygon vn- anobeitbiol" i'w hiecli3 d cynefinol (fcirj y Peleni gwertlifawr hyn. Gwna y tystiolaethau a l'ddèrbvniwvd gan ddyfeisydd y Peleni hyn gyfrol yn t eynwys dios fil o dudalenau o blyg cyffredisi. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE |ND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ENWOGRWYDD I GEORGE S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y.inae enwogrwydd y Peleni hyn wedi myned tiros •-gyfandiroedd a, moroedd, ac wedi cyrhaedd gwledydd ^pblleni £ f v tldaear. Nid oes genedl waredddiedig dan 'haul v^ Nefoedd nad ydyw yn brofiadol o'u "rliin- -weddau iachapl." Y maent am "chwarter canrif wedi !fcod ar y blaen yn mhlith darpariaethau meddygin- ;afethol at y dokiriau poenus hyn. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. •GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. (GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. -GEORGE'S PILE AN- GRAVE-j PILLS. CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. l*oeri- yr. y cern, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder y <pen, tittTyg treuliad, rliwymedd, llyngyr man, diffyg anadl, poen yn yr arenau ar lwynau, surni yn yr ysitiunogj, teimlad o -b-wrsau yn y cefn, y lwynau, a igwaeWdi-ryr yniywgei^edd. Y mae, y canlynol hefyd yn fynych ddilyn y Piles ;ar Gravel; —Chwyddiant yn y tra,ed, DO en yn y TQorddwydvdd, dwfr poeth, dwfr-atahnd, enynfa a gwres yn ngwaelod yv ymysgaroedd, gwelediad pwl ac aawgluivsychder a bias anymunol yn v genaa, dropsi, ieelder ysbryd, cwsg unesmwyth. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S A-ND GRAVEL PILLS. ■GEORGE'-S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GfO CiS EM7 C H D Vv Y L L W Y R. Tvryife y dlaf YfI fynych i gredu ei fod yn cael Peleni g^kionecldol George, pan mcwn gwirionedd ni fydd yn cael ottd rhyvr gymysgedd diwerth a pheryglus o wneutliuliad at all yn eu lie. Bydd en- wau y darpariaethau ffugiol hyn yn fynych yn cael eu dylio i fy'ny o eiriau "cj^ffelyb" i "Registered Title" pills George, gyda'T unig amcan o dwjrllo yr anwyl- iadwrus. TeiHi'lai -rwymedigacth i ddynoethi y cyf- ryw dwyllwarlli, ac i-rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt dnvv anwybodaeth syrthio i faglau yr efel- ych-wyr twy&Mlr.us a darostyngol' hyn. Gofynweh yr, eglur am "George's Pile and Gravel Pills," edrychweli a. ydyw llun yr "Eryr" ar y papyr- au sydd o amgyleli y Ulwch, ac os yw enw y Perch- cenog, "J. E. George," yn ysgrifenedig ar stamp y Julyvrodraeth fydd o'i anigylch. Os daw blychiad o pile and Grave! Pills ,i'eh msddiant nad J'dyw yn yr oil o'r prawfion hyn gwybyddwcli eich bod -wedi cael cich twyllo. GEORGE'S PILE AN-B eRAVBL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND TRAVEL PILLS. igehit cael y Feddyginiaeth -lion,n-iewn tti o ddull- Stau giwaijanol, fel y canlys c. 1, "George's Pilei and Gr&vel Pills." Label wen. 2, "Gtorge's Gravel Pills." Label las. JfTo. '3, "George's Pills for the Piles." ÎJa.bel goclu Mewn Myohau Is lc a 2s ge yr inn (Drwy y jPost :If! ;:)(: a 3s Pcjgnewn stamps.) STAWL: C) FILOEDD 0 DYSTIOLAETHAI3 AG.4 YDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TY^TIOLAETH YNAD HEDDWCH. Yr ydwyt wedi, edr ych dros "ganoedd" o law ysgrif- mi pTTeidJittl a ddtrbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwain, yn dwyn ;t>ystiolaetli o berthynas i'r gwell- iantau a ddygwyd oltdiamgyIch drwy offerynoliaeth ei "Pile and (Gravdl Pills." Y mae ysgrifenwyr y a.i Jlythyrati hyn yn "iHtfiydol" yn tystiolaethu am -"ryfoddol rinweAian" <ptjeni iN-r George. Y styriwyf ,y bwndel tyst'i-olaethau osodwyd a-erofy mtoo yn 4>faw? "hollol fodcl^iaol" ;fK.l Mr George drwy ei ddar- iga-nfvddiad wedi tod yn foddion i liniaru poenau 4-vi-fa luosog o ddioddefwjT-—D. E. WILLIAMS, for the Counties of Bieeam and Glamorgan, -¡;õ- PERCHENOG: I'X, GEORGE- VNIP«, HIEWAIN, ABBRBAB. AMERICAN AGENT- R. D. Williams, CHEMIST, PtTMOUTE, PA. ■T^BWANRAILWA'iS.-EVEKVRATURPiV Cj dartaE A"suM 8Bd bfP,e.moer' SSl JSSSa to '»•JbTbr ?eZn*on "S-yw'S cr Mo"; »d fn th.y,fouJliJK Satordsy or Saturday week Tickets at the cams fares are ai-o issued durma tbe Twiod on every MONDAY to London. Oxford, Banbury, Leamington, Kemlworth and Coventry available to return failowmfc- Satur(lay or 8ai.utrt»y w««b. Every information can be obJj»njd F,PM Mr W H. GOCGB, Superintendent of the Line, Oswestry.—C. S. BBHKHS, Geuwdl Manager. IDC, J 23S7wh RAIL ANDCOXcid EXOiy R SIONS.-Excursions b Rail End Coacb ar« ruo every week-day up to September 30th, from the Cambnan Watenns- Place, #n the Welsh Coatt to tbe folummp places •f inter»8« Abi-rsoeh, Benagelert.^ Cai^r Iurit,, -Cataract "WaterfaU, Gorr.s, Cwmrbniadr Waterfall, Devil's Bridge, Dolg«oh WnserfaU, DyBynni Yalley, Glsspwll CaBoads. Cwrnbychan Lake, Happy Valley, Moohras Island, Llyfuint Vailey, Macn- twrofi, Nantgwillt, NeviD, Raven Waterfall, Preoipioe Walk, Talyllyn Lake, Torrent Walk, Tynysroee, Tauybwlch, and to L&ke Vyrnwy, Dinaa Mawddwy, Bwlchoerddr'*8 Pasp, LlanyniawcUlwy, snd Do)gelley, on daysebown in the Rail and Coach Tour Programme. For further Particulars etil Bills., to be bad ælÚe at all Cambrian Stanon", 2403p CA.MHRIA5T RAILWAYS. CHEAP D Y C EXGUHSIOJS to MANCHESTER PeUe Vue Gardens, MONDAY, SKPTKMBEK 27tb, 1897, from Pwllheli 2.20 a.m., Afoa W«n 2 30 a tn., Criccietb 2.40. m. Pnrtraadoo 2.50 a. ro., Miaffordd2.55 a.m., Hprlfich 3.10 a.m., Ra."mouta3.40 !I..m., D-!g^Hey 3 20 a,.M,, To,,ivn 415 am., Aberdovey 4.25 a.m., Aberystwyth j& 5 a.m., Borth i4.25 a.tn,, Machynlleth 5Ga.w. Fire 5-«':6i inclnding ainuseion to tbe Gardens. Return from Lougsieht Station, Man- che-ftt^r, at uight ctfter the ifrework?. For tunss IIf, trams at; intermediate ft«tiona see b.mdbilla to bR bad at Bn stations or from Mr W. H. GoroR, Supermtnnd^ut, of the Line, Oivi,eatry.-C. S. DKKNISS, Gsneral Manaeer. 2440 JDANNEDD n- ELLIRYmwoled A DR. Bangor, vJ bob dydd Iaa yn No. 16, Lledwigin- road, LLANGBFNI. in Mangor bob dydd, ond dydiiau Mawrtb a Iau. Yn Llanercbvmedd o 10 tan 1, ao Amlwch o 2 tan 5. eyr a >Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, Ebrill 21, Mai 19, Mehefin 16. a Gorpkenaf 14. Yn Betheada.Llan- beris 31' Ebenezer ar ol Sadwrn tai WFIUTK A GUINEA A BOX. V"a %101 FOR ALL BIllIOU8 AND NERVOUS DISORDERS SUCH AS Sick Headache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALtt &IX~M7LLIOJS BOXES. In Boxes, 9|d., Is, 1-^d., and 2a. 9d. each, with full directions. The le. l^d. box contaiaa 56 pills. Prepared only hy the Proprietor— THOMAS BEEOHAM ST. HELENS, LANC. EEECHAFS TOOTH Y'1 PASTE. Efficacious- Economical — Cleanses the Teeth- Perfumes the Breath, ollity F Ne Tubes, of all Druggists, or'rrcm the Proprietor., far ih.Dost paid THE NOHTH ML SIC COMPANY, LIMITED, — B A N C+ () E. E. D. WILLIAMS, MAKAGKE. Piano and Organ Importers, and, Music Sellers, r.1 uner3 and Refairex.3. &c. CASH OR HIRE-PURCHASE BrSTEM AGENTS FOUTORTH N ALES. FOR BROAD WOOD & SONS' Grand and Upright Pianos. COLLARD & COLLARD'S G and and Upright Pianos JWSTIN BROWNE'S Upright Grand Pianos. RALPH ALLISON & SONS' Upright Pianos.,&,c. BOltD'S PIANETTES, &o. AGENTS TOBTORTH WALES FOB K^TEIfpI.GANS, CARPENTER ORGANS, V ETKRLI.NG Oitf ANS he /G MI'S F0K~M)ilTH WALES B r. ETEVEN'S HARMONIUMS, TRAYoER HARMONIUMS CIIIKISTO -)hE:,t KTJENNF. HARMONIUMS, &c„ ,xo. EVERY INSTRVMENT WARRANTED 14813a JOHN LL GYD TOWN CRIER, ABERYSTWYTH, —: 18, SKINNER STREET, :— BEGS tq announce he baa commenced BILLfOSTING BUSINESS and hope^ by Strict atteD jlOtl tQ busiB^eai to m 0 favoara. ESTABLISHED IN i836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. STIJBBS' T i MERCANTILE OFFICE, (Stubbs' Ltd.), 45, ORE SHAM STREET, LONDON, E.G. 8TTHS3BISKKS, BY OBTAINING TIMELY INYOKMATIOH THROUGH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. RTJCKY TRAI)JAA GKOUIJD BEAD STUBBS' WEEKLY GAZETTE, SVioh which ia issued a SappJement coafcaining LISTS OF CREDITORS I'NDXB ALL THE IMPORTANT FAILURES. THE COMMERCIAL REGISTERS oontaia more that. Or NINE MILiJblON Slatries DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SOBSOStBERS ON TUESDAY and PRIDA Y iu each weak. ORANCHES &i CharleB-et. Chambers, CARDIFF, £ ..> Swuceea Arcade, SWANSEA Aberdeen, Bir- mÍli, Biackbuin, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon,. DuhHn, Daudec, Edin- burgh, Exeter, Glasgow, Hall, Leeds, Leicester- Liverpool, London (West End), MEtnebeater, New- castle, Norwich, Nottingisam, Plymouth, Ports anouth, Sheffield, Southampton. NEWPORT (MON.) Ottixihridga, l^erb), Domfries, G-ioucester, Graen oek, Grimsby, Halifax Hauley, Hoddersfield, Invern^ip, Ipswich, Liujericii, Londonderry, Midd Morriiuaipto.o, Oxford, Perth, Preston Reading, Stookcoa-oc- Ueefc, Wonderland, Torquay Wai^ail, Waterford, Wolvashampton, Woroeater York. TSBMB— £ 1} 's, £ 2 2s, L-3 3a, £5 50, according to renair^rnente. PROePKOToe forwarded ots application to an of Iw ab tv. ()ffj ALLIANCE ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Capital FIVE MILLIONS. Funds—FOUR MILLIONS, THE RIGHT HON. LORD ROTEISCqliD, CHAIRMAN ROBERT LEWIS, CHlHF SKCUHTAKY. CHIEH1 CFeicE: LANJC, LONDON. LijLFJB. POLIClPjS aud World-free. Non P forfe»tor» and Reir.siat-mtvio plans Liberal. Expenailnrcj Low. Bonii.-t^ L^rg^. piecutiry e&pe- cialiy strong. Laige Accumulations aud Capita). FIBE, Insurances expeditiously e^cted. Moderate R-ttep. burveya whira needed fiee. Loesea settled promptly. BRANCHES at—norinnc other pJaces- LIVERPOOL: 30, Exchange-street, East; O. MOU»AN OWEN, Secretary. WREXHA.M: 28, Hi^h-ttreet; J( HN FKANcis, Secretary. Pruspeormts <C.. nJM Y b2 obtained from ary o be Company'a B¡ioD.J(¡\3b or Agenta. 14387L NO STABLE IS COMPLETE WITHOUT pJELLIMAN'SI#} aclv — rmr **»• r** ntip mIEMMOCATMS For Sprains, Curbs, and Splints when forming. For Over-reaches, Chapped Heels, Wind Galls. For Rheumatism in Horses. For Sore Throats. For Broken Kn^es. Bruises. Capped Hoofa For Sore Shoulders, Sore Backs. For Sprains, Cut?,. Bruises in Dogs, For Crump in Birds. Indispensable in any etable, but especially tiL the stable of M Master uf Hounds. Haddington, Master of Berr.'ickshiro Hounds. Bottles, l' £ U,:2a„ 2s. 6d., 33. 6d. Jars, 10s. 6d., 209. TOIVIANSUNIVERSALI I EMBROCATION g1^ (I FOR ^HEUMATISW 'PRAIN I.UMBA&0- ci:cvc^ if < AVt PREPAREDCM^ C^IWIUHAVENOW&; ^qns&CI ;SLOUCH. ENCLAND. B$fgSS5S5SE £ SttSSSSSSSSgS5S3Sss5SE5SSSE&5EBS3BBSBBt8t/i INSURANCE AGAINST ^CCIDENTS OF ALL J^IND3. A COlDEN rs AND J^ISEASE. EMPLOYERS' IAB i ITY AND Jjlll EL iY GLTARANTEE. R\ LWAY PASS»-iKR&' ASSURANOE COMPANY- CAPUAL 91,000,000. LeBSES PAID E3,800,000. 64, C 0 B N H I L L, LONDON. 2289p A. VIAN, secretary. DOK ALD CAMERON. ,I MERCHANT TAILOR, C ATHEDltAL BUILDINGS, BANGOR, Respectfullyinvite8 the attention of Sportsm.c n and Tourists to his Present Choice btcck of Highland Tweeds and Homespun Cloths, Standard Patterns, and Invisible Shades BO well-known to every Sports: ian o* Hillside and Cover, for Moor and Kiver, Knicker-bccker Stockings, Hand-knitted, In Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch Checks. Also the Clarence Hose, Registered Design Spats, Gaiters, Leggings, and Anklets," Shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, Waders, Fishing Stogkings and Brogues. ? Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE AND CAP MAKER "BY APPOINTMENT TO taa USIVEBHTY COLLEGH. or NORTH WALES _u_- PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cartridges! BRO WN, BLUE, GREEN, SCHULTZ, E.C. NOBEL'S PATENT BALLISTITE AND ALL DESCRIPTIONS OF SPORTING REQUISITES. Josiah Hughes & Co., I" HIGH STREET, BA NGOR 14919E New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY., THE BEE HIVE, BANGOR, ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes only, at the lowest possible prices. SHE mTS AND SHEETINGS. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. 14816w DICKS DICKS THE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, The Leading Fitrc in the Principality for Good and Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRA.NCllES- 217, HIGH STREET, BANGOR. 7, Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. /> DICKS DICKS LEA l IJ AND Observe that the P R I lV Signature X iJli t iJLL I O ( ø <> *e J /"z.'} is now Printed in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ol every Bottle of the ORIGINAL WORCESTERSHIRE AVOID q A TTfiT? CHEAP OA U KJFJ, IMITATIONS. BILEE PELENAU JONES, TREMADOG 'JONES' TREMADOG PILLS), FEDDYGINIAETH GYMREIG ADNABYDDU8 ac sydd wedi BEPYUi £ > P^F droa^HANER CAN' MLYNEDD gan y ha .^nSSStoSfld ] Sifn °? nu Deula Jn Nghymru na chlyweant eu I»dau a'u Teidiau yn son am eu rhio] sy V d"eddia? °'r a'r Afu ao Anmhuredd y Gw ardolur cyffredm a chyndyn hwnw y Crydeymalau. *wertnirgan yr holl WholesaleHensea a Manwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwarecueaig mewn Sych&n Is lie, 2B 6C, • 4B 64 yr un. Os methir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwerth mewu stamps i'r" CAMBRIAN PILL DEPOT. frbaadog, Nortk mies. D.B.-Nid oes nai na Box cyfan e'r Pills hyn i'w eme HOLLOWAY'S PILLS & OINTMENT MEDDYGlNIAKTHAU KHYFEDiKJL Y PELENAU A t urant y Gwaed, a gywlrant bob Aahwyldar yn yr AFU. YR YSTUMOG. YR ARENAU. A'R PERFEDDION. maent yn cryfhau ac yn adferu Cyfansoddiadau Llesg a Nychols ac yn anmhriaadwy vatemti Anhwylderau sydd yn dueddol i ymosod ac Fejywod o bob oedrua. 1 Olaut-b phobl mewn oed Eletyd y maent yu dra gtrerthfawr. YR "OINTMENT" ydd feddyginiaeth aaffaeledig i GFoesau Drwg Brestiaa Drwg, Hen Arcbollion, Brif iaa, a Ghorawyd ydd. Y mae'n enwog am feddyginiaechu y Troedwst a'r Cryd Cynoa.au. KID OES El GYFARTAL AM ANHWYLDERAb YN Y FREST, AT 0DOLB& YN Y GWDD CAETHDRA, PESWCH, ANWYD, CHWY DDIADAD YN Y (i WBDF, phob math o Anhwyderau yn y Croen, nid oes ei gyffeiyb; ac gymalau anystwyth a chrabaciuyd y mae yn gweithredu fel awyu.-Gwneut-huredigytL unig yn sefydliad TlloJlAs HOLLOWAY, 7&, Nw OXFOKD STREER (diweddar 833,OXFORD-STREET), LLUNDAIN, ae ar werth am Is i*. 2ai 4) 6c, lis, 22sa 33 y bocs neu flwch, a gellir eu cael gan bob Fferyllydd drwy yr hell fyd Khoddir cyngfcer ddiax Dob dydd yn y cyfeiriad achod rhwng 11 ya y bereu w wng llythyr. THE "NORTH WAv.ES eRR tNICL STEAM PRINTING ESTABLISHMENT THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LIMITED- Execute, on reMonf.Me terms, LITHOGRAPHIC, COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING AND BOOKBINDIM v At their spaciouu eetablishmenta, CAXTOA HOUSE, HIGH STREET, BANGOR, Aim CAXTON EODSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL DESCRIPTIONS d 13. Insu • vuel ^omp&Eies, Public Companies, Solicitors; Auctioneers executed with prouptitude; c*ro^peciuse3 I inventories J Placards Artioles of Aa&ocift I ircuiara 1 Inyoioes Catalogues. | Busipess h Address Cards | Bill heads, fte. ESTABLISHED 1870. HIGH CLASS TAILORING, MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE [P ON THE Pr,E>i:SS^ IN Lr FTY AND W.iLL-VEl\TILATED WORKROOMS BAYNE ANlTDARGIE, CLOTHIERS, u P PER BANGKOK. Complete Season Delivery in all the Leading Makes and Choice Colourings of FIRST CLASS WOOLLENS. INSPECTION INVITED. < VALLANCE BROS., And at 300, High-street. BANGOR, BETEESDA. HIGH CLASS TAILORS. Gent's Outfitters & Ladies' Costumiers. nChoicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. ( SUITS TO MEASURE 52/6 FOR Specialite i?,| } SPRING AND V LADIES' COSTUMES (I5espoke) 35/- SUMMEK. U612 pBESSES, THOMAS S « MANTLKS, MILLINERY, London House, FANCY mnsz- BANGOR. Ac., &c. 118 NEW SEAS fN GrODS. Estallished 1813. M. A. CROOKS, HIGII CLASS BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW SHOWING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS. LADIES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK TAN, WHITE, and OTHER SHADES. J AGENTJJ AFLR'NTP^ tor hi CRICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF ITOK MJG jpqh CELEBRATED S H O E S « OR, JAEGER'S CELEBRATED ISH 0 E B « OR, TAEGER S K REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN SANITARY | j BOOTS AND i BOOTS&SHOES Special Attention to Meisures. 222, HIGII-STIREFIT, BAS/GOB, AND UlSKIDGif-SOFABtn t MENAI BRIDGE. E7350 ?