Hide Articles List

7 articles on this Page

th e'llorda ysgr"Y sgafn o…

^ Chladdedigaeth Mrs. Lloyd,…

CORWEN. !

.. LLANUWCHLLYN

News
Cite
Share

LLANUWCHLLYN I,LWYDDIANT.-I,Iawen ydd genym ddeall fod Miss Gwendoline Tones, Pyrsau, Llan- uwchllyn, merch hynaf Mrs Evans, Gwern- genau, Celyn, wedi myned yn llwyddianus drwy arholiad Ysgoloriaeth y Brenhin. Llaf- uricdd Miss Jones yn egniol ar gyfer yr arhol- iad hon, a choronwyd ei hymdrechion a llwy- ddiant. Cafodd gynorthwy a charedigrwydd mawr gan Miss Humphreys, prifathrawes ys- gol y merched, He y maeyn athrawes, i fyned drwy ei arholiad, a dymunwn estyn iddi ein Hongyfarchiadau cynhesaf ar ei llwyddiant rhagorol.

ICERRIG-Y-BRUIDION.

Y " PRDDENTIAL"

Advertising