Hide Articles List

3 articles on this Page

Cyfarfod Misol Dwyrain Meirionydd

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cyfarfod Misol Dwyrain Meirionydd Cynhaliwyd yr uchod yn Cynwyd, Mawrth 10 a II, dan lywyddiaeth y Parch. J. Charles Roberts. Eisteddai Pwyllgor y Cyfarfod Misol am ddeg, a dechreuwyd am haner awr wedi deg y gweitbrediadau cyhoeddus. i. Darllen a chadarnhau cofnodion C.M. y Bala. 2. Profiad y blaenoriaid, a banes yr achos yn y lie, dan arweiniad y Parch. J. O. Jones, B.A. 3. Coffad a Chofion.-Un swyddog wedi marw, Mr. Owen Roberts, Gwyddelwern. Dygwyd tystlolaeth uchel iddo fod yn ddyn duwiol. Anfon cydymdeimlad at gyfeillion mewn trallod, a chofion at eraill mewn gwaeledd. 4. Penodwyd ymddiriedolwyr ar yr eiddo yn Ty Mawr. 5. Adroddiad pwyllgor y meddiauau. Cym- eradwyent yr hyn a wnaed yn Puntglas, er yr ofnent i'r cyfeillion fentro gormod. 6. Cadarnhawyd nifer o frodyr yn ychwan- egol at bwyl!gor addysg y C.M. 7. Cadarnhawyd enwau o'r gwahanol ddos- barthiadau ar y pwyllgor cerddorol. 8. Derbyniwyd y gwahanol gasgliadau. Cyfarfod y Prydllawn, i. Hysbyswyd mai yn Cwmtirmynach y bydd y C.M. nesaf, Ebrill 14 a 15. Myneg- ai brodyr Cefnbrith nad oedd yn gyfleus iddynt dderbyn C M. Mai. 2. Adroddiad yr Ymwelwyr.—Cymerodd hyn amser maith iawn. Oni ellir t! efnu rhyw gynllun gwell ? Yr un peth a ddywedir wrth yr eglwysi- yn y Cyfarfodydd Dosbarth-ac yn y C.M. Difgwyiir eto yr un pwyntiaa gan frawd a benodwyd i hyny. Gwell, mi gredaf, fyddai penodi brawd i wneud crynhodeb heb eu darllen yn y CM 3. Gwnaed yn hysbys gan gyfarfod dos- barth Ce1 ngydruidion fod brawd ieuanc o'r Gro yn ymgeoisYdd am y Weinidogaetb. I' 4. Cafwyd adroddiad gan Drysorydd y C.M. o'r s,Jy11fa ariancl. 5. CyHwynwyd i syiw adioddiad Pwyilgor yr Sabbothol, ond gohiriwyd yr ymdrin- iaeth hyd y C.M. nesaf. Priodol cofio mai y ddadl ovdd, pa un a'i buddiol a'i anfuddioi fyddai gadael Maes yr Arholiad Sirol heb ei benderfynu hyd fls Medi, mewn trefn i'r Ysgohon lafurio yn yr 11 o'r Maes a benodir gan Bwyllgor yr L 6. Darllen rbestr y nsghadau. a gwneud yn hysbys fod Mr. Robert Davies, Llidiardau, wedi ei ddewis yn rheolsidd i'w ordeinio eleni. Mater y seiat cedd H Difaterwcb cref- yciooi, yr achosion o hono, a'r modd i'w synuid, Nis gwn i sicrwydd pvvy oedd yn gwasan- aethu yn. gyhoeddus. Guhei-iydd.

LLANSANAN.

Advertising