Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

= E^LIAMS&CO., and ^Nin, 'mPiement Agents, J«2™'«S a RHAYADER, ^'°ti y A T A a'r wlad yn lUbodWeri- gyffredinol CrQf g » 1 Prynu masnach eang of ac IlU plexnen t Agent !,fIt, WILLIAM: HUGHES, Yn }7 t aALA. sjcrhau pedolwr prof- cJmherson Mr. E. R. &h, mil ^wn wedi "bi a^h, 2n^dd o brofiad gyda'r WilV gan and Co.! t' meg!8 Pp- ° GeI<5 4maeth"! I Ok aiP P lrianau ton Gwellt I oa^, Crih!ln.anau Malu, Ogau V? cym 0 dystiolaethau yn SK»WSSK?HF" <■ igh Street, A BAl-A. '\t d I 4t Y -Bala a'r wlad yn gyffrediiiol. I tj JQu k'^A '^T!NALLOYD ^85oyrf-eSlleStriahalen ^<>2 ach- bala- Xl^iad goreth ° Iestri Staffordshire tj.f u' arn y prisiau mwyaf v Si, • Eplj" aS°r busnes ° B0B MATH, hen^o^0'5 ° k°b liiw- Y f fia 11 UQlhvvt fCr^§ a t^iCr^ ar ger>g 't (.d gad<k,U!byw fYwent, Hv11 drC eat he ° Wrtaths > I'Oi ^aT) J T t nat ^addedigaethau. %S\: 4h Myd r( ddi N>>*Wy yn rhad. Fy °fivvch v aift^ Soreu am bris yGyfe,riad— OIL MORRIS EVANS. PWTSIGf r LLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- wch yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wua'r cloff i ddawnsio polca. CYRN AR Y TRAED. Dirn ond rhoddi cerpyn teneu o amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. ■ STREIFiADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadau ar y Coesetu neu unrhyw le avail. Irer yn ysgafn y He doJurus ac o'i amgylch, ag 0 ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- cedd o lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Portdinorwig, Carnarvonshire. j Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew j Tenluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond -n gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fod yr afiechyd yma yn cael ei | drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tyfctiolaethau. PElLS. | Mae canoedd yn Ffestiniog yn I nnig wedi bod yn canmawl y llesad J gawsant—rhai trwy gymeryd ych- | ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill | trwy cliwistrillio yr Olew. ac eraill I trwy iro yn unig y man poenus. Yn lie gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn-awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." | BRONCHITIS, BRQNAUDRWG A CHWARENOG. I Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- i wrth chwarenau, pa rai sydd yn j troi yn gasgliadau, pan y teimlant j y llid yn cael ei dynu ymaith j mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, 08 mynweh eng- reifftiau, maent i'w cael. | ELLA I DD1M DIODDA I OGLA TO." | Os tynir yaiaith yr arogl, tynir ymaith yr | hyn sydd yn Hadd germs yr afiechydoc, ac mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- 1 iog, wedi bed rcor llwyddianus gyda hwy fel j na raid ofni unrhyw genedl, gan fed ypetbaw hyn oil a milcedd yn ychwaneg wedi eu profi, | yn feddigiuiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewi) potelau Is lc, 2s 6c, 5s, 10s, ag:208 yr UD. D.S.-Nid oes botelau 6c or Household Oils. olewEar werth YE mhob ardal, neu eddiwrth y p-AiieuthurvT. r p Morris Evans & Co., Festiniog