Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I M» Mil! ■ II!' Ml » » MEDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIWCH. Y FEDDYQlNlAETH FAWR CYMRE1C. 1 ^OON, °ANM0I,1B DADANSODDWYR, S1 0 Gleifi FF EKYLL WYE, 0| °1 j °bn^ydd ^edi cael icchyd trwy- Bioddion arall fethu. ^I%^6HYDMAR0L YW I R Otters iachat, tw GWILYM EVANS llaen au ac anhwyiderau o bob math, ^&^eddy8!ynhmceit fe ^wyddianus, f^bvv, ^yginiaeth oreu yr oes. £ thi0Vrl k$i~r: *r gwan. i'r claf. wyniiad bywyd i bawb. 46 L05LOE<ID JNLAETH EPFEITHIOL. i «efydan0»eLiachad oddiwrth amryw fi%G defDyddi° ANGHYDMAEOL HWN liOn Pan oedd AEALL METHU. lOY*l SVAP3S. 1(' w (I I', L'Y !|i »•; st i vs$V • >f :< fj ||, I s m hi tj ;pyt &■* i I j I ya H^b w'! Ii| VECi-Ae«V tomc fl),j |i Thsss Bltfeera assist diguaiion, pxamatW!|j|ltoiji| snd facibtaw clrcvuatioa. suecgtcan iheikgifflfjl j! nerves and muscles, pomjr see blood, aadi^fflMpp jijtji'acaup £ 4 t.T«t',mgai.o-an7 puiei- tyM ish/egatablo Toaie ta»y fcavs »o equal.l^iiWf jfjBoiiiggif „d Tl t i'ebly <r c fc d dig«j MWl,! Ifftiveproyrtit^ ticj Jtey.ca H VadPti^'ff,111 ;s; p«'"S03a eu^erljug irom dtprcv I-1 'pfiilj'f h;*pijrJs5,' aepvcua .reiaxaUoB, musculo? ;sk!i«ia, fi&taieocy, dhterbod slesy;{S'lwW ■; «a?uch<», aid «J1 afiecttons oi tha Liver. }Al 13 f) fia src-iil labSji-a.vu.tiu) la as eaual qnctititp f,- .1 f rx,M w&ts/, *hre« ttiiiwfi <faHy. oos hoiir bi/Q £ t myue jfjfj § feaii'tisa i&QTti nw&atity. l{jl( *r*fJLE?AR6P o"jtL1T By jjlt'i' I ii aU)8IN £ 8UTERS ISANUfACTSRlS^ FII MMT. LIWJTEO. H' ^-ANELL/Y. SOUTH WALF;; TYSTIOLA ETH AU. 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12fed. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goretl yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn wella. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAYIES. BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorphonaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genym eich hysbysu fod QUININE BITTERS GWILYMEVANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan Ddiffyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddu i niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus ond y mae eioh meddygiaeth yn cryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeradwya ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. BITTERS GWILYM EVANS. DWYLLWYE. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr an; er9heuo'gio^ ^au °ynwys tail' potel ani 10/6. I'w cael yn mhob man, neu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- ^GEIIIR QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY. Vsss^e Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Oruchwyliwr-Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. 8E StJ1; DENTIST n (lieQ Sefydledig), oiTAGE, corwen. i ^E1)AL WOBRWYEDIG, tyRll 611 gol^ a a dignro a ^i riaturi< L Daiinedd P^rhaol. Ay*iir r\ 0l,th ^wmodd heb boen. •r all eil^irDaniiedd tyllog,&e Cyniedrcl- { } laa Jnrhad, yn ddyddiol, lob ,v «6s»^e 10 .«• • b T T> a ^rvry appwyrtiad, yn' ^o»ES & « SoKj Bodloncleb. atthArNGOl l'EN, tirwy avpwyltiad, Jl1 nhy S. rr' Oak Street, JIH>EBA.T!ICE HOTEL. Benthvca Arian 5 Gvfrinachol 0 £10 I FYNY. AE PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 18*70, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiecrit* yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyaeo-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER O LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. "NT CHODIR DIM T'AL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr. Telerau Benthyciadau, ac umrbyw hysbysrwydd araH a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, en ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEOHGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, 1 -RRYL. Mr. OW1I, L.D.S.E.C.S. (Loud.), .tV. (, on DENTIST- Bycld VB ymweled a'r a=- BALA "Ð Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 Lyd 5 o'r gloch, yn nby Mr. D. T. LEWI S,JAI eiaeb ester House. 7, Tegid Street, B A LA « NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn is nag erioed, Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt I am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddg. iant gymhariaeth ag unrhyw fas- nachdy ran yn Ngogledd Cyiiir-a. 7, TEGID STREET, BALA. ..1:" J\ .\i.:t.J '.J:, .¡, 1'1,. L. J. DA VIES, Percliaaog David Stephens. TELEGHAMS DEMOCRAT, MANCHESTER. Farni Requisites, lVlachinerý,an4 Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STEEETJ CITY, Estimates Frecf;