Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CiMN, YSWIRIOL Y PRUDENTIAL (CYFYNCEDIG,) HOLBORN BARS, LONDON. t p o'r Adroddiad a gyflwynwyd i'r 54ain Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd Mawrth 5ed, 1903. GÂ\ ^80 ill8,11 Vatrwq GYFFREDINOL.—Nifer yr Yswirebau a rodd- Y» ac vh Awyddyn ydoedd 69,662, yn yswirio cyfanswm o 3)65] y u Incwm Blynyddol Newydd o 364,068p. V*jP'i sef voK ?u dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn yn HawliQ Wanegiad o 161,503p dros yr hyn ydoedd yn 1901. Cvf ?ethan « ? y flwyddyn yn cyraedd y swm o l,296,693p. Nifer yr Ysw°6 ac addfedodd 3952 o Waddol Yswirebau. lrebau mewn grym ar ddiwedd y flwyddyn ydoedd —Yr oedd y Blaendaliadau a dder- yr Ban,/ ^wyddyn yn 5,690,907p, sef cynydd ol61,446p. yd°edd 7 flwyddyQ yn 2,140,645p. Nifer y Mar- ^2,^01, a daeth 3369 o Waddol Yswirebau i add- Nifer y Rbydd Yswirebau a ganiatawyd yn ystod y flwyddyn i'r rhai a ddalient Yswirebau o bum' mlynedd o barhad, ac a ddymunent; beidio parhau eu taliadau ydoedd 84,060, y nifer yn p trhau mewn grym ydoedd 836.884. Y itifer o Rydd Yswirebau a ddaethant yn Hawliau yn ystod y flwyddyn ydoedd 19,170. Cyfanrif yr Yswirebau mewn grym ar ddiwedd y iiwvddyn ydoedd 14,770,865, ac yr oedd cyfartaledd eu parhad yn ddeng mlynedd. Mae Cyfanswm Eiddo y Cwmni yn y ddwy Ganghen, fel y dangosir yn y Fantolen, yn 47,155,201p, sef ychwanegiad o 3,863,175p ar yr hyu. ydoedd yn 1901. Y mae Cronfa Ddarbodo! y Swyddogion, yr hon a gychwynwyd yn 1898, er budd y rhai sydd yn gweithio oddiallan, yn dangos cynydd boddhaol am y flwyddyn. Y Cyfanswm safai yn ffafr y Gronfa ar ddiwedd y flwyddyn ydoedd 115,608p. Gyffredinol Cwmni Yswiriol y Prudential (Cyfyngedig) ar y Slain o Ragfyr, 1902. SafyCvt CYFRIFOLDEB. P S. c. •• •• •• 1,000.000 0 0 SfaL?Ga4Cryfredin '• •• •• 24'977,4S0 8 8 4'lgheia m rawl 19,615,877 10 9 Fund) 1,050,000 0 0 yinabvrlHc J- 400,000 0 0 <"6 dan Fywyd Yswirebau 111,843 7 3 f P47,155,201 6 8 >Itt; c. — — YR EIDDO. P s. c. Dyogeliadau y Llywodraeth Brydeinig 3,556,324 1 9 Dyogeliadau Llywodraeth India a r TrefedigRethau 4,708,709 14 7 CyfranauBlaenhawliolinewnRlieilffyrdd P. Chw,,nni-iiei,,i,ill 3,607,834 4 9 Echwynion ar drethi Cynghorau Sirol, Corphoraethau, a threthi eraill 10,507,440 19 0 Ardrethi Eiddo Rhydd-ddaliadol a Thollau Rhydd-ddaliad- ol yn yr Vsgotland 3,421,786 15 8 Riddo Rhydd-ddaliadol a Phrydlesol 2,561,231 9 9 G-wystlon (Mortages) ar eiddo yn y Deyrnas Gyfunol 6,026,049 18 8 Cyfranau mewn Rheilffyrdd a Gweithfeydd Nwy a Dwfr 6,306,488 6 7 Cyfran,.i-a CaTulas Suez 167,065 15 6 Oyfraaau y Pellebr a chvfranau eraill 88,889 15 3 Cyfraoau rfoddedig yn Ngliyllid y Brifddinas ac Ymrwym- iadau Dinas Llundain 279,108 11 11 Cyfranau yn Ariandy Lloegr 200,559 18 6 Cyfranau mewn Corphoriaethau Tramor a Threfedigaethol 784,903 7 11 Dyogeliadau Llywodraethau Tramor 1,245,762 !J 4 Atchweliadau ac Oes Fuddiantau 1,007,412 15 0 Echwynion ar Yswirebau y Cwmni 1,377,487 4 s Hawliau Ardrethol 247,9J9 4 2 Blaendaliadau dyledns a gweddill dyledus oddiwrtk Gyn- rychiolwyr 469,059 11 0 Llogau ac Ardrethion dyledus 381,344 !3 1 Arian yn nwylaw yr Arolygwyr 36.18S. 3 3 Arian cyfrifon agored ac raewn llaw 173,651 6 4 | P47,155,206 6 8 crHES, Eheolwyr Cyffredinol Unedig. EDGAR HOBNE, Cadeirydd. %^ABli050°Ll^G, Argyfrifydd. HENBY HAEBEN, 1 Cyfarwytld- J. W. SIMMONDS, r wyr. kVSl 'ii ■ aie^wi'io Gweithrediadrm Ariano! (Darbyaiadan a Thaliadan) iMrftynol i gjWton J MeMijmsu «'r BoaisoSSiiiiUi. a-n y flwy3 iyo yn «V■& '902, ac yr ydym yn casl fed y eylryw mewn cyflwr da, ac ynpcael eu cadarnhau yn briodol. Yr yaym befyd wedi arohwilio y 1 U en bod 8eliadai1- Tystvs^ifau* &c., y rhai a gynrychioknt y Meddianau a'r Buddsoddiadaa a nodir allan yn y cyfrif ucliod, ac yr ydym yn h ■ "WW"t ch"d™eth adj0sal W » y «* 0 —*> DBL0ITT3. DEVEB., GRIFFITHS, « Co. Chartered Accountants. pellaeh ymofyner a'r Arolygwr, Mi. DAN THOMAS, Oorwen Arolygwyr Cynorthwyoi, Mr. JAS. WILLIAMS', LlangoUen; Mr. J, neu un o'r Goruchwylwyr, !) 1.10:NEY CAEEFULLY. j WlTH 0f ^Llj5 aiiAs^ow, s.w., 0 aii^ apprgp. r°thftrs' Gennine Bargains Ciated at Home and Abroad. PaU „ C4lr 011 British 0^-™ -f > -W8ufsi acu up. ofj{5oo lTE 5 CA1,L 0E WRITE t J/!avelSoJ°^IP«ETTE SCARFS, n Sea, 0!iSands at Is. each. !!• "««. tmt,«»« est 0llt onv £ APPearanoe.1 We are t'e)(trzl Ti Post, Bim M0 ?lKk wiaj' LAririte- Or Pink, and £ jCV^S'-Ri 1 ft. J°-S?0tly s 1 ^S?-MEKE STOCK- L>a S^le, a.yls. u n ^1 Pure Wool, l^'0f6p.a'y loi^ ^>a.lr .Darin! the! 5S Pe*Paxr. Postage, Id, Vg l'Mth S'8' GLOVP0^6' u- 8xtra' N. ?fTHER LACING 4s. 1]^ ra^|ef- sai Iron Heels J arveilor 8 r- Postage, 4d. -ulue- Order .Early,. (IfiA U. vvRITs EARLY I <Vg)THERS, ^tioa '^ryi!!LASG0W> S.W. oil j Bretliyii?,1"1?! • -mU!iffirffiul¡ ARDMHGOSFA m>Mm Mewn Brethynau at 3IWTIAU a CHOTIAU tJGUA, a Ladies' Cos- tume Cloth, Gwneir bwy i fyny yn y tip-top style, ar y rhybndd lleiai ac yn ol prisiau iselaf y fardmad. Gaisiateir vn ol mewn. siwtiau 42/ 50il-, gwerth o 50/- i 60/ Telerau—Aricm Parod. Cofiwch y cyfeiriad,— R. OA VIES, DILLADFA.R BOBL, COR WEN, O.Y.—Gwneir Mackintoshes a Rain- proof Coats ar fyr rybudd. Ban Na,wdd Gorph. Llywodraethol Addysg Sir Feirionydd. -x- A 1) AMABTHIDDIAETI. !¡«J: J.J.lI.. L),fl.£.I.U ..n. l.£:lL; L G.èJ1 W. EDWARDS, Ysw., Co/eg Prifysgol Cymrn, Aberystwyth. -.x- Traddociir y darlithoedd uchod yn Gyu^acg yn Ysgoldy y Bwrdd, Bala, fel y canlvn, s ;f ar nos^reithiau Llun,Mawrth 211, D,, iS2g y cyfarfodydd t ddechrea au 7 v giocVi Pns i un ddarlith, 6c i'r holl gyfres. 1/ Dyma gyfle rbagorol i arnaethwyr y Sir i ddod i gyfJyrddiad a rbai f pwysig iddynt fel dosb3rth,a gobeithir y bydd i nifer favvr ddai ar y cyfleosdra. Disgvvylir cae! yaigom adeiladol ar ddiwedd pob darluh. BH1STE C'E DAEL1TH0BDD. 1. C-iwyn Cytfreniu a-Glasvf-ilt Di we;. th -pa fodd i'w &C., &c. 2. 'vi agwraeth Ciw:atheg, er cyyyvchu Duet.h & Chig. 3. M.\q'Yr ytii a Thriniaeth 4 G Diws.sf.raJf a Thriuiad Cyfffei» in Tir For/a. Gellir caei tocynau scan Mri. Evati Jorses, Bod- renig Thomas J.tnes, U'-yiiiueiytt; J. M. Joues, Caorgui; R. J. It. Oweji, Brvu'raber L. E. B E. W. Jones, Berth!aur; J. Ju:oyu Owru, :3,.1.