Hide Articles List

3 articles on this Page

LLENYDDOL. -

News
Cite
Share

LLENYDDOL. Yr 4n Y BALA. cyfarfod—Anhawdd fuasai cael J^haliWWI mewQ amser mor fyr, na'r hwn 6 y'}Wyr n Sao gymdeithas lenyddol yr An- l!^ r gan ivl u diweddaf. Cymerwyd y >4d Morris Jones, Ty'nyffridd, a th» Mr tk^3^ anrhydedd. Wedi cael zJj rhagW mas Jones» Iyy House, aed b ^od- a ganlyn :—Ton gan barti o m gan Ann'e Lloyd, Ginshop rfh^el an fc?aeth sillebu> cyfartal oreu, roil' ^s»ni o ^S' "^oc* Iwan) a Lizzie Rob- an Glam banolradd can gan Miss Kate ct ^?veryn pedwarawd gan barti; CL, Sat) Mfc i?as Jones '> chwareuad ar y WthHjooes • S y Wilde; can gan Miss f £ fillip' anerchiad gan y Parch T. Tal- Caei a.r ^estv' Cystadleuaeth areithio yn ddi- I^ei ^'gon ,*> naturiol, dyddorol, a hawdd « deiWddyweVd arno, Y llythyr." MM ^dwer, o'r wobr; adroddiad gan C cyfarfod ^nfflths, Mount Place. Caf- 1 a§or°l, a chredwn pe y ceid K ^^ithac ia*Ur a ^a* ° bethau eraill cawsai y naoeD^ddo^ ^on gefnogaet;h dylad Pyi, j. y.11136 yn dderbyn yn bresenol kJKol *s*latd- — Cynhaliwyd cyfarfod J&J 1308 Ian^?)de^as lenyddol y Capel Crir- F\F e(^af, Mr J. J. Hughes yn rhYtrredi afwYd papur manwl a dyddorol t>r j>' 7 Fr0o r Wesleyaeth gan Mr Wm, P u§hes jJr ^'a>"adwyd yn ddilynol gan §ar Evans, a'r llywydd. ha|j.er> yn fg! f^^rivestoly Chwiorydd.—Nos W-?- Cyfarf<vi Ca>Pel y Methodistiaid, cyn- fyd a^th jur 0 r gymdeithas uchod o dan MrJg* MissrST^0we11 Hughes Dechreu- &a ]ula<1 gan f^eD HumPhreys- Cafwyd r.ssesr • .Miss Jane Ellis, darlleniad 51 Chan £ an\?°berts a Mary Hughes> B^Q ]&• *^rs Parry a Mr Pritchard, Mamie Hughes. *i "NWVD. ^aWvAWesio^'—^os *au> Chwefror ^dn,0s yn Ljy cyfarfod dirwestol pym- J»yaW8an Mr°T?y y Bedyddwyr. Llyw- ?^roddw7 Roberts. Ar ol canu barrio rban 0 Matthew xxv gan ^on r' a Sweddiodd Mr Daniel ^vif. ^eri -r ynu^eidfaol. Adroddiad gan ^dc/' DaVn0^' -Adroddiad gan George ?"6 £ .4ne?chi,James," gan Miss C. A. §?Jdrt 1 Mr vir gan y !Iywydd. Ton ^a°j 8an A/r^1 Evans. Anerchiadau Cg1", a p^f1, Daniel Jones, J. Rhys ^vaatltlah u S Cynwyd- Adroddiad ftiew -^°berts. Tystiolaethau 'adau 11 Mr T^f1 P^rthynas i Iwyrymwrthcd- ]y^r: ^R-hys Edwards. Anerch- 111 Williams, a Daniel h t. s. Adr Y. myglys gan Mr J. R. bart. kiss Iq lcddiad Ffo rhag y cwpan," t I P Yaughan. Datganiad gan es«- TrVrtDS' Adroddiad gan Mr thrij. p,n^n ymadavv'cl Cyr;elir y lsl:!aid I9eg, yn eddoldy y ^ndderfel' ^t\{at/C?m*nc yr Annibynivr.— S ^diwedri^11130501 y bobi ieu"l Qdaf dan iywyddiaeth Mr. Evan Roberts (Eos Gwenol). Prif waith y cyfarfod oedd papyr gan Miss Jones, Felin Cletwr, ar "Pa fodd i dreulio ein horiau hamddenol," Cafwyd papyr gwir dda, a chafwyd gair yn mhellach gan Misses M. C. Roberts, L J Edwards, M Parry.'K Davies, Mrs Parnplin, Mrs Parry, Mri. R. Roberts, J. W. Roberts, Evan William a Wm. Ed- wards, James Parry ac R. W. Thomas. Yna cafwyd dadl gan Miss Davies, Topllan, a Miss Parry, Derfel Gadarn, ar Moesau da a gwisgoedd hardd." Wed'yn cafwyd can gan Mr Evan Williams, yr hyn a ddygodd y cyfarfod i derfyniad. GOR. Y MRSUR ADDYSG.—Gwelir oddiwrth gol- ofn arall fod cyfarfod i egluro y Ddeddf Add- ysg i gael ei gynal yn Ysgol y Bwrdd nos Lun, Chwef. 23. Anogwn bawb i fod yn bresenol. LLANUWCHLLYN. Cymdeithas leuenctyd yr Annibynwyr.— Nos Iau, fel yr hysbyswyd yn yr ERYR, bu y Parch. I. T. Davies, Llandrillo yn ein han- rech ar Risiart Davies y Cloddiau Cochion. Cawsom gipdrem ar y cyfnod boreuol o hanes y Crynwyr yn Nghymru, a chlywed am yr er- ledigaethau llym a ddioddefasant. Gorfod i'r areithiwr ein gadael cyn gorphen e: araeth i ddal y tren, a hoffem yn fawr gael clywed ei diwedd rywbryd eto. Neithiwr, cynhaliodd y Gymdeithas ei chyfarfod wythnosol o dan lywyddiaeth Mr T C Tones, Llywydd y Gymdeithas. Yn gyntaf cafwyd dosbarth beiblaidd o dan ath- rawiaeth Mr T. Lloyd. Yna papyr ar John Penri gan John Jones, Tremgarth. Papyr gan Bardd Glas ar Ysmygu a'i niweidiau." Cafwyd papyrau rhagorol, ac ni ddarfu i ni erioed feddwl fod y myglys mor wenwynig. Siaradodd y Bardd ar y testyn o safle dyled- swydd dyn ynglyn a'r mater. Ceir yn y cyf- arfod nesaf ddadl, "A yw yn ddyledswydd ar yr eglwysi ddarparu chwareuon ar gyfer yr ieuenctyd ?" Cywiriadau yn Rhaglen Cyfarfod Llenyddol y Groglith.-Rhif 19, adroddiad dros I8 oed ac nid i bob oed. Rhif 22, Nightdress Case, y beirniad ydyw Mrs Davies, Bryncaled. Rhif 29 (y Rhaglen), i fod yn eiddo y pwyll- gor, ac nid 28 (Cambren Mochyn).

| GLYNDYFRDWY.

Advertising