Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

QUININE BITTERS &WILYM EV ANS, Rt.bl)-YGINIA FTH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. 4t I?S 8171 GWILYM EVANS. w, cael iacliad oddiwrth amryvv w tddefnyddi0y dyglyn Anghymarol Hwn Pan oe<2d pob NiAETH ARALL WEDI %T "€RS GWILYM Evans ?*«nd^erau'r Cvii Diffyg Treuliad. ^4 V ?ieUol Llosg Cylla. Pruddglwyf. 0lUtiaii yfFredino1 Clefyd yr Ysgyfaint. ^c. Afn Poeri Gwaed. Diffyg Anadl. I\w &C., &C. OWILTM r~ VANS. VJWILYM ELYANS. Gwelir felly f0(J y • F^ulni?e fitters hyn {Ja<W "yginiaeth anmhris- d°ctoria^arnAu. oddiwrth brof- ■»edi ^eitbwyr, ffervllwyr, v anoedd lawer o gleifion, ,^ig. p>„ 11186 y feddyginiaeth an- °ddiu,v^ y dyoddefwoh mwy- Pfttt v y doluriau uchod QaturSae Me(Wygmiaeth a« • s3ml> ac e«ei thiol i'w chael. Bfess^r——: :—, T^S OWILYM r"YANS. t,VANS. | Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleifion wedi eaeljiaobad trwyddo ar ol i bob modd- ioti eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ac Anhwylderau o bob math. BITTERS CWIL YM EVANS. I TYSTIOLAETHAU. Mae'r cryd, a'r mwytb, a llesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CYNONFARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion,—Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygib- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn galiu gweithio- yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd Iles mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiaf yr otis hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Oynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellhawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWIL YM EVANS. RHYBUDD! GOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtia dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gweithir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfouir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- Wales QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly,S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. vVILLIAMS, Plymouth, Penn. O R R I E ON DENTIST Tjjt CoTTAGE, CORWEN. b if ^eiul Woekwyedig, Cwe* goK a s^ara^j a diguro yXagXg naturiol. Dannedd P^rhaol. "h aimedd boen. *llp a 1] p en\vir Dannedd tyllog,&c ita rifilau cymedrol. I gy,)Rhoriaa Y]a rhad, yn ddyddiol ga*w yn il J 5 appwyntiad, Ia J°SES & Son, Bodlondeb. V mwGOi-Len. IllIOaE8i'P^7I'ti' yn Ehy ces, Oak Street, JMFEfiAKCB 'Hotel. I Benthvca Arian Gvfrinachol 0 910 I FYNY. AE PEOM1SSOEF NOTE Y BENTHYC- IWE EI HUN. Mae yr un sydd a'l enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiecinx yn wastadol i actio yn dee ac mewn dull gwykeb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth yrhaifuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau CaDmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), DENTIST- Bydd yn ymweled a'r B A L A'-b" Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, B A LA fa NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddri- iant gymhariaeth ag unrhyw fat- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog David Stephens. Tblegeams: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81,|BEIDGElSTEEETf CITT7 Bsiim a te^Free»