Hide Articles List

3 articles on this Page

Undeb Ysgolion Sabbathol Annibyawyr…

News
Cite
Share

Undeb Ysgolion Sabbathol Annibyawyr Edeyrnion, Cynhaliwyd cyfaifod dau fi3ol diweddaf yr undeb ucbod yn Soar, dydd Sul, Cbwpf. 8. Dechreuwyd cyfarfod y boreu am 10 o'r gloch, ti wy i ddosbartb Mrs Richards, Gwernbrechdwr, sdrodd allan y betiod laf o Josua yn hynod dde- heuig, ac yna gweddiwyd gan Mr Morgan Owen, Corwen. Wedi canu emyn, holwyd dosbarth ii. yn halves Josua gan Mr Thos, Ellis, Penyfed. Yr oedd y dosbarth hwn yn deall eu gwersi yn hynod o dda a meistrolgar, ac ynateb yn gyffred- inol. Yr oedd yr holwr a hwythau yn deall eu gilydd yn rhagoroJ. Wedi canu emyn, holodd Mr J. Griffiths, Rhydywernen, y plant yn y Fam a'r Plentyn pen. 11, 12 a 13. Yr oedd clywed y plant yn ateb mor rbagorol yn glod mawr i ysgol Soar. Yr oedd yr holwr a hwy- tbau yn yr bwyliau goreu. Yna diweddwyd gan Mr J. Griffiths. Y Gynhadledd am un o't- gloch. Yr oedd pedwar o'r cenhadon ar ol y tro hwn. Aed yn mlaen fel y canlyn ) 1. DarlIen cofnodion cyfarfod ysgol Corwen a'u cadarnhau. 2. Derbyn cyfraniadau dau fisol. 3. Darllen cyfrifon dau fisol. Yr oedd un dsflen ar ol y tro hwn. Drwg genym hysbysu mai gwedd dipyn yn anfoddhaol oedd ar-y rhai ddaeth i law, yn enwedig yr adnodau. Yn yr rhai yr oedd lleihad pur fawr. Beth pe bae yr atbrawon yn pwyso mwy ar eu dosbarth i ddysgu ychwaneg o'r gwirionedd ar eu cof. Bydd byny yu sicr o godi y llafur yn ei ol dracbefn. 4. Pwylgor y bwyd, Deibyniwyd yr enwau canlynol fel pwyllgor:-—Corwen, 1). Da vies; Soar, T. Ellis; Rhydywernen, M. Jones; Bettws, G. Griffiths; Bethel, J. Jones; Glyndyfrdwy, J. H. Jones. 5. Penderfyniad ysgol y Bettws. Penderfyn- wyd i'w ddeibyn, a bod i'r ysgolion enwi rbai o'u plith i ddwyn adroddiad r:m yr acbos yn mhob le. 6. Deibyn caisoddiwrth Mr Pritchard am gael argraphu cwestiynail ar gyfer y Gymanfa. Pen- derfynwyd iddo gael eu hargraphu ar gost yr vindeb. 7. Penderfynwyd fod i'r Arholwr Ysgrythyrol argraphu y cwestiynau ei hunan, a'u danfon yn \miongyrchol i'r ysgolion. 8. Penderfynwyd ein bod yn danfon pleidlais gydymdeimlad a Mr Tbadeus Jones, Llandrillo, a'r tenlu, a Mr Roberts, Cefn Rug, a'r teulu, yn en colled drom o golli eu banwyliaid. Rhodd- wyd ar yr Ysgrifenydd i anfon atynt. 9. Y cyfaifod ysgol nesaf i fod yn Llandrillo, JEbrill 10. Dechreuwyd cyfaifod y prydnawn am 1 or gloch, tiwy i Mr Jones, Glyndyfrdwy, wrando ar Misses S. Yaett a A. Williams yn adrodd allan loan xviii. Adrcddssant yn hynod o feistriolgar. YiDa gweddiwyd gan Mr Jones, Wedi canu emyn, hoiodd Mr W. O. Williams, Corwen, dosbarth iii. yn banes lesu Grist, yn y prawfion, cddiar loan. Gwnaetb yr holwr a'r dosbarth hwn waith rhsgorol. Wedi canu emyn, cafwyd gair gaD gerihadl-ID Glyndyfidwy, Rhyd- ywemeii, Coiwen, Bettws, y Llywydd, a Mr W. liichards, Boar. Diweddwyd gan yr Ysgrif- enydd. Dechreuwyd cyfarfod yr hwyr am 6 o'r glccb, tswy i Mri R. O. Arthur a Gwilym Rowlands adrodd allan loan xx. yn wir dda,ac arweiniwyd mewn gweddi gan Mr W. Jones, Llawrycwm, Rhydywernen. Wedi eanu fmyn, holcdd y Parch H. Gwion Jones, gweinidog, y dosbarth kynaf yn banes leau Grist, oddiar y rhan olaf o loan :xix. Cafwyd boli ae ateb gwirioneddolo dda. Diweddwyd gan Mr Jones. Cafwyd un o'r cyfarfodydd ysgolion goreu yn Soar. Yn sicr dangosai yr atebion cyffiedinol y dosbarthiadau fod llawer olafurio yn eu mysg. Vroedd yr holi a'r ateb yn hynod o dda. Yr oedd yn Uawtn genym weled golwg mor hapus ar y cyfeillion yn Soar yn eu capel newydd bardd. Er fed y ty-wydd yn bur anfafriol, cafwyd cyn- anlliadau lluosog. L. E. DAVIES, Ysg.

CYNGOR PLWYF CORWEN.

Advertising